Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения операций с драгоценными металлами при участии Национального банка Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.11.2011 № 9441
Дата рассмотрения: 10.11.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" (щодо оподаткування операцій з дорогоцінними металами за участю Національного банку України)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту є необхідним чинником створення належних правових умов для виконання Національним банком України своїх функцій з питань ведення монетарної політики, накопичення золотовалютних резервів, а також забезпечення випуску боргових зобов'язань, емітованих Національним банком України, та інвестиційних монет як додаткового інвестиційного інструментів вкладень коштів населення з метою підтримки стабільності національної валюти.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

1. Створення сприятливих умов оподаткування операцій, спрямованих на поповнення Національним банком України золотовалютних резервів держави

Відповідно до статей 7 та 42 Закону України "Про Національний банк України" Національний банк України накопичує та зберігає золотовалютні резерви та здійснює операції з ними. Золотовалютний резерв є засобом забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності національної грошової одиниці України. В умовах світової фінансової кризи, зростання ризиків в світовій економіці, слабкості долара США, підвищення інфляційних очікувань та ймовірності загострення боргових проблем в Європі, як ніколи зростає роль золота у золотовалютних резервах центральних банків. Проте існуючий нині порядок оподаткування відповідних операцій не дозволяє Національному банку України поповнювати золотовалютний резерв з метою формування його в необхідному обсязі.

Одним з джерел формування золотовалютних резервів є здійснення афінажу дорогоцінних металів, скуплених у вигляді брухту у населення та посередників (ломбардів та скупників). За останній час надходження золота від скупних пунктів Національного банку України зменшилося в 45 разів (з 204 кг у 1999 році до 4,5 кг у 2010 році). Скупникам та ломбардам вигідніше реалізовувати дорогоцінні метали переробникам, промисловим споживачам, ніж Національному банку України. Реалізація брухту дорогоцінних металів цим підприємствам у 1,8 рази більша, ніж Національному банку України. Вартість такого золота становить близько 264 млн. грн. на рік.

З метою заохочення населення та скупників до здавання брухту дорогоцінних металів саме Національному банку України, передбачається:

· звільнити від оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходи фізичних осіб від проданого Національному банку України брухту дорогоцінних металів;

· звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання Національному банку України дорогоцінних металів.

Внесення запропонованих законопроектом змін дозволить Національному банку України щорічно отримувати близько 1 тони золота до золотовалютних резервів.

Іншим суттєвим джерелом поповнення золотовалютних резервів може бути налагодження самостійного видобування дорогоцінних металів підприємствами для Національного банку України. Відповідно, законопроект передбачає звільнення від оподаткування податком на додану вартість послуг, пов'язаних із розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів.

З метою забезпечення компенсації втрат Державного бюджету від недонадходження вищезазначених сум податків законопроектом передбачається встановити, що іноземні монети з дорогоцінних металів є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. За даними Національного банку України, тільки золотих іноземних монет було ввезено в Україну у 2006 році на суму більше 15 млн. грн., у 2007 році - на суму 15 млн. грн., у 2008 році - більше 23 млн. грн., у 2010 - більше 33 млн.  грн. Сума неотриманого державою податку на додану вартість склала близько 18 млн. грн.

2. Стимулювання обігу боргових зобов'язань, емітованих Національним банком України

З метою забезпечення стабільності грошової одиниці України, підтримки цінової стабільності в державі Національним банком України запроваджуватимуться в обіг боргові зобов'язання власної емісії як додатковий інструмент регулювання грошової маси. З метою заохочення, насамперед, населення в придбанні таких цінних паперів, законопроектом передбачається звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з борговими зобов'язаннями, емітованими Національним банком України. Застосування такої пільги зменшить витрати Національного банку України за такими фінансовими інструментами. Водночас, цінова привабливість таких цінних паперів, як результат застосування податкової пільги, дозволить вилучити вільні кошти та спрямувати їх через банківську систему в економіку України.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України щодо:

1) звільнення від оподаткування податком з доходів фізичних осіб операцій із здавання населенням брухту дорогоцінних металів Національному банку України, податком на додану вартість - операцій з постачання дорогоцінних металів Національному банку України, в тому числі їх ввезення на митну територію України, а також послуг, пов'язаних із розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів.

У пункті 165.1.25 статті 165 запроваджується норма, відповідно до якої до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включається сума, отримана за зданий (проданий) брухт дорогоцінних металів Національному банку України;

Статтю 197 пропонується доповнити пунктом 197.18, відповідно до якого операції з постачання Національному банку України дорогоцінних металів, в тому числі їх ввезення на митну територію України, а також послуг, пов'язаних із розвідкою, видобутком, виробництвом та їх використанням, тощо звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

2) оподаткування податком на додану вартість операцій з обігу іноземних монет з дорогоцінних металів.

Пункт 196.1.4 статті 196 пропонується доповнити нормою, відповідно до якої операції з обігу іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість, є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

3) звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб операцій з борговими зобов'язаннями, емітованими Національним банком України.

Пункт 165.1.2 статті 165 пропонується доповнити нормою, відповідно до якої звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних осіб операції з борговими зобов'язаннями, емітованими Національним банком України.

4) звільнення від оподаткування операцій з ввезення на митну територію України дорогоцінних металів, необхідних для виготовлення інвестиційних монет.

З метою покращення інвестиційного клімату в Україні, поліпшення структури грошової маси через зменшення обсягу готівки, створення додаткового інструменту для накопичення коштів населення та зниження тиск на обмінний курс та інфляційні процеси в державі, Національний банк України запроваджує випуск інвестиційних монет України.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Правовідносини у сфері, що стосується цього Закону, регулюються Податковим кодексом України.

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Недоотримання Державним бюджетом України надходжень по податку з доходів фізичних осіб та податку на додану вартість компенсується за рахунок запровадження оподаткування операцій з обігу іноземних монет з дорогоцінних металів та збільшення вартості золотовалютних резервів Національного банку України.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки застосування акта

Прийняття законопроекту сприятиме створенню належних правових умов для виконання Національним банком України своїх функцій, удосконалення системи оподаткування при проведенні операцій з дорогоцінними металами, збільшення золотовалютних резервів Національного банку України, диверсифікації їх шляхом збільшення частки золота у його структурі, підвищення міжнародної ліквідності України, встановлення ринкових закупівельних цін, що зацікавить населення до реалізації дорогоцінних металів Національному банку України та забезпечить додаткові надходження до Державного бюджету України.

Крім того, у разі формування золотовалютних резервів у достатньому обсязі державою створюється підґрунтя для підтримання стабільності національної валюти, особливо під час кризових явищ. Це, в свою чергу, упереджує можливі витрати Державного бюджету для компенсації їх наслідків, а також втрати населення та суб'єктів господарювання від значних курсових коливань.

 

Народний депутат України 

Ю. В. Каракай

Опрос