Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.11.2011 № 9440
Дата рассмотрения: 10.11.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо окремих питань діяльності Національного банку України)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту є необхідним для створення належних правових умов для виконання Національним банком України своїх функцій, зокрема:

поповнення та використання золотовалютних резервів держави;

участі представників Національного банку України у керівних органах юридичних осіб, в яких є частка держави;

забезпечення охорони цінностей Національного банку України;

упорядкування діяльності Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу та Державної скарбниці України.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Цілі і завдання розробленого законопроекту полягають в унормуванні та оптимізації діяльності Національного банку України за наступними напрямами.

1. Порядок і межі використання зброї відомчою охороною Національного банку України

Статтею 22 Закону України "Про Національний банк України" Національному банку України надано право мати відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю. При цьому, відсутні законодавчі норми, які б визначали порядок, межі і випадки застосування вогнепальної зброї відомчою охороною Національного банку України.

На такій законодавчій прогалині та на необхідності врегулювання питання використання і застосування бойової вогнепальної зброї та боєприпасів у системі Національного банку України на законодавчому рівні наголошується в листі Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини від 26.09.2011 N 15016-0-26-11-12.3.

Зважаючи на те, що умови і межі застосування заходів фізичного впливу, бойової вогнепальної зброї, засобів активної оборони визначені Законом України "Про міліцію", законопроект передбачає встановити, що відомча охорона Національного банку має керуватись нормами Закону України "Про міліцію".

2. Виконання повноважними представниками Національного банку функцій з управління об'єктами державної власності

У статті 20 Закону України "Про Національний банк України", яка висуває певні вимоги до посад заступників Голови Національного банку України, як виняток передбачено, що особа може бути заступником Голови Національного банку та одночасно бути керівником чи входити до складу керівного органу юридичної особи, якщо це передбачено законом. Аналогічні обмеження висуваються і щодо керівників структурних підрозділів, які за посадою входять до складу Правління Національного банку (стаття 21 вказаного Закону).

Проте в окремих випадках повноважні представники Національного банку входять до керівних органів установ з метою виконання функцій держави з управління часткою державної власності. Зокрема, це стосується діяльності Державної іпотечної установи, утвореної Кабінетом Міністрів України з метою рефінансування іпотечних кредиторів за рахунок коштів, отриманих від розміщення цінних паперів. До складу наглядової ради Державної іпотечної установи відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. N 1351-р включено представника Національного банку України. Крім того, з метою захисту інтересів держави представники національного банку входять до складу Наглядової ради приватного акціонерного товариства "Всеукраїнській депозитарій цінних паперів".

З метою створення правового підґрунтя для діяльності службовців Національного банку України та приведення Закону України "Про Національний банк України" у відповідність до статті 7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", у Законі України "Про Національний банк України" пропонується передбачити, що заступники Голови Національного банку України та інші члени Правління одночасно можуть займати посади у керівних органах підприємств або організації, коли вони здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі.

Таким чином, пропоновані до Закону України "Про Національний банк України" зміни дозволять повноважним представникам Національного банку України виконувати функції з управління об'єктами державної власності у правовій площині.

3. Здійснення Національним банком України діяльності, пов'язаної з розвідкою, видобутком, виробництвом дорогоцінних металів та першочерговою скупкою брухту дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів

В умовах необхідності забезпечення монетарного балансу під час світової фінансової кризи гостро постало питання щодо необхідності суттєвого поповнення золотовалютних резервів. Золотовалютні резерви держави включають у себе активи, визнані світовим співтовариством та призначені для міжнародних розрахунків. Крім того, золотовалютний резерв є засобом забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності національної грошової одиниці України. Проте визначені на сьогодні законодавством шляхи поповнення Національним банком золотовалютних резервів не дають змоги забезпечити їх диверсифікацію та формування у необхідному розмірі.

В той же час, за підрахунками спеціалістів, розробка тільки одного з найбільш підготовлених родовищ золота - Клинцівського родовища, дозволить збільшити золотий запас України приблизно на 30 тон, що в діючих на сьогодні цінах становить близько 1,6 млрд. доларів США.

Крім цього, започаткування видобування та виробництва золота дозволить:

- запровадити боргові зобов'язання Національного банку України;

- забезпечити випуск інвестиційних монет, які будуть альтернативним засобом накопичення для населення;

- створити додаткові робочі місця, що призведе до збільшення грошових доходів населення, зростання споживання товарів, робіт та послуг, надходження податків та зборів до Державного бюджету України.

Крім того, поповнення золотовалютного резерву передбачається здійснювати за рахунок переробки та афінажу брухту дорогоцінних металів. З цією метою пропонується удосконалити та зробити більш привабливим порядок першочергового викупу Національним банком України брухту дорогоцінних металів у вигляді брухту ювелірних та побутових виробів з таких металів, зливків та монет, як безпосередньо у населення, так і у скупників та ломбардів.

Існуюча у чинному законодавстві норма щодо викупу брухту дорогоцінних металів на умовах форвардного контракту не враховує швидкості настання змін на ринку дорогоцінних металів та призводить до зменшення обсягів закупівлі дорогоцінних металів Національним банком України від фізичних та юридичних осіб, що знижує його конкурентну спроможність порівняно з іншими суб'єктами (скупниками, ломбардами).

4. Уточнення цілей використання золотовалютного резерву

Статтею 48 Закону України "Про Національний банк України" визначено вичерпний перелік цілей, на які може використовуватись золотовалютний резерв. В той же час, Національному банку України необхідні кошти в іноземній валюті для виконання покладених на нього законодавством функцій, зокрема придбання сировини та обладнання для виготовлення банкнот та монет Банкнотно-монетним двором Національного банку України, відрядження працівників та ін. Проте купівля Національним банком України для власних потреб валюти на міжбанківському валютному ринку України може розглядатися як здійснення валютної інтервенції та спровокувати панічні настрої у учасників ринку. З метою недопущення необґрунтованого дисбалансу валютного ринку, пропонується надати право Національному банку використовувати кошти золотовалютних резервів на цілі, передбачені кошторисом доходів та витрат Національного банку України.

5. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності Національного банку України

Закон України "Про Національний банк України" (стаття 68) передбачає гласність та відкритість діяльності центрального банку країни.

На сьогодні одним із найпоширеніших засобів розповсюдження повної, достовірної та всебічної інформації про функціонування, плани та можливі напрями дій державної влади є створення державними органами офіційних інтернет-представництв та організація виступів на телебаченні.

З метою забезпечення прозорості діяльності Національного банку України, інформування та просвіти споживачів щодо надання фінансових послуг передбачається, що Національний банк України буде опубліковувати відповідні відомості на сторінках свого Офіційного інтернет-представництва та створювати програми та передачі засобами власної телерадіоорганізації.

Запровадження передбачених законопроектом змін має забезпечити прозорість у діяльності центрального банку країни, створить його позитивний імідж та підвищить відкритість, гласність та публічність його діяльності.

6. Забезпечення ефективної діяльності Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу та Державної скарбниці України

Статтею 71 Закону України "Про Національний банк України" Національному банку забороняється торговельна, виробнича, страхова та інша діяльність, яка не відповідає функціям Національного банку.

На виконання Закону України "Про Національний банк України" та Закону України "Про державні нагороди" Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу та Державна скарбниця України, які входять до структури Національного банку, забезпечують випуск банкнот, монет, державних нагород та документів до них тощо. На сьогодні вказані відокремлені підрозділи Національного банку забезпечені таким обладнанням та мають такі технічні можливості, які дозволяють їм виготовляти якісну та конкурентоспроможну продукцію, що може бути представлена і на міжнародних ринках, а також виконувати замовлення іноземних держав. З метою забезпечення використання у повному обсязі потужностей цих установ, що дозволить отримати додатковий дохід, який буде направлений до Державного бюджету України, пропонується дозволити відповідним установам здійснювати виробничу діяльність відповідно до положень, затверджених Правлінням Національного банку України.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонуються наступні зміни до законодавства

1) статтю 1 Закону України "Про Національний банк України" пропонується доповнити терміном "охорона цінностей та об'єктів", у якому визначаються межі повноважень відомчої охорони, а стаття 22 доповнюється нормою щодо права відомчої охорони застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби активної оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому Законом України "Про міліцію";

2) стаття 20 Закону України "Про Національний банк України" доповнюється нормою, яка фактично дозволяє заступнику Голови Національного банку України та керівнику структурного підрозділу, який за посадою входить до складу Правління Національного банку, здійснювати функції по управлінню об'єктами державної власності;

3) стаття 42 Закону України "Про Національний банк України" доповнюється нормою щодо здійснення Національним банком для забезпечення виконання покладених на нього функцій діяльності, пов'язаної з розвідкою, видобутком, виробництвом та використанням дорогоцінних металів з метою поповнення золотовалютних резервів;

4) стаття 48 Закону України "Про Національний банк України" доповнюється нормою щодо права Національного банку використовувати золотовалютні резерви на витрати по операціях із забезпечення його діяльності в межах сум, передбачених кошторисом доходів та витрат Національного банку;

5) у статті 68 Закону України "Про Національний банк України" уточнюються норми щодо шляхів інформування Національним банком громадськості про його діяльність;

6) статтю 71 Закону України "Про Національний банк України" пропонується доповнити нормою щодо нерозповсюдження обмежень стосовно діяльності Національного банку України на виробничу діяльність Банкнотно-монетного двору, фабрики банкнотного паперу та Державної скарбниці України, яка здійснюється відповідно до положень, затверджених Правлінням Національного банку України.

7) у частині 4 статті 4 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" пропонується встановити, що брухт дорогоцінних металів у будь-якому вигляді першочергово пропонується Національному банку України та Міністерству фінансів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про Національний банк України";

Закон України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними".

Прийняття Закону не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних чи будь-яких інших витрат з Державного бюджету України.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки застосування акта

Прийняття законопроекту сприятиме створенню належних правових умов для виконання Національним банком України та його службовцями своїх функцій, збільшенню золотовалютних резервів Національного банку України, диверсифікації їх шляхом збільшення частки золота у його структурі, забезпечить підвищення прозорості діяльності центрального банку та покращенню його іміджу, створенню додаткових робочих місць та додаткових надходжень до Державного бюджету України.

 

Народний депутат України 

Ю. В. Каракай

Опрос