Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно занятости инвалидов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.11.2011 № 9438
Дата рассмотрения: 10.11.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зайнятості інвалідів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У 2010 році 21 тис. роботодавців не виконали норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі - норматив), визначений статтею 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (далі - Закон), що становить 20,6 % від загальної кількості роботодавців, що надали звіти до відділень Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд). Причини такої ситуації є різні: як суб'єктивні, так і об'єктивні. У зв'язку із цим пропонується запровадити альтернативні шляхи виконання нормативу:

- забезпечення роботодавцями роботою визначеної кількості інвалідів на підприємствах громадських організацій інвалідів шляхом укладання договорів про виробництво останніми товарів, робіт та послуг. У Законі зараз вже існує схожий механізм, але він ускладнений необхідністю створення господарських об'єднань;

- зарахування інвалідів із психічними захворюваннями та розумовою відсталістю I та II груп, інших інвалідів I групи, які працюють за основним місцем роботи, в рахунок нормативу як 1 до 2 штатних працівників. Рівень зайнятості саме таких інвалідів є вкрай низьким. Це мотивуватиме роботодавців працевлаштовувати таких осіб, при цьому вони нестимуть витрати з оплати праці у два рази менші.

Норми статей 17 - 18 Закону приводяться у відповідність до положень Конвенції ООН про права інвалідів, зокрема в частині необхідності розумного пристосування робочих місць для інвалідів з урахуванням їх можливостей.

Змінами до статті 181 Закону зазначається, що рішення про визнання інваліда безробітним і взяття його на облік для працевлаштування приймається у центрі зайнятості у порядку, затвердженому Урядом. На сьогодні відповідний порядок вже схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 N 219 на виконання Закону України "Про зайнятість населення".

Крім того, змінами до цієї статті пропонується встановити, що дотації роботодавцям будуть надаватися безпосередньо Фондом, а також не тільки на створення спеціальних робочих місць для інвалідів, але і на звичайні робочі місця.

Це дозволить спростити механізм отримання дотації, працевлаштовувати більше інвалідів і ефективніше використовувати кошти Фонду.

На сьогодні статтею 1881 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність роботодавців у разі невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів і неподання звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

При цьому розмір штрафу є незначним і складає 170 - 340 гривень. Тому з метою посилення відповідальності роботодавців законопроектом пропонується підвищити розміри адміністративних штрафів.

Змінами до законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" передбачається законодавчо дозволити використання джерела отримання інформації, що міститься в системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України, про чисельність працюючих інвалідів з метою формування Централізованого банку даних з проблем інвалідності. У подальшому поєднання вищевказаних баз даних буде використано для того, що б з'ясувати можливість звільнення роботодавців від звітів до відділень Фонду.

До того ж, зміни до статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" мають на меті запровадити надання пільг зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцям, у яких інваліди працюють за основним місцем роботи. Це пов'язано із тим, що один і той же інвалід може працювати у певної кількості роботодавців, у зв'язку із чим забезпечений роботою буде один інвалід, а пільгами користуватися декілька роботодавців.

Через внесення змін до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" пропонується вдосконалити визначення "спеціальне робоче місце інваліда" та "реабілітаційна установа", встановити, що положення про Централізований банк даних з проблем інвалідності затверджується Кабінетом Міністрів України (Уряд вже затвердив його постановою від 16.02.2011 N 121). Також пропонується дозволити залучати в порядку, установленому центральними органами виконавчої влади, надавачів реабілітаційних заходів до формування та підтримки Централізованого банку даних з проблем інвалідності.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Проект акта розроблено з метою врегулювання проблемних питань, що мають місце при працевлаштуванні інвалідів.

3. Основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується створення умов як для роботодавців, так і для інвалідів з метою інтеграції у суспільство шляхом забезпечення їх зайнятістю.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття акта не потребуватиме додаткових витрат ні з державного, ні з місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зайнятості інвалідів" дасть можливість комплексно врегулювати ряд проблемних питань, що мають місце при працевлаштуванні інвалідів.

 

Віце-прем'єр-міністр України
Міністр соціальної політики України

С. Тігіпко

Опрос