Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О благоустройстве населенных пунктов" (относительно запрещения установления ограждений с целью ограничения доступа граждан к территориям зданий органов государственной власти и органов местного самоуправления)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.11.2011 № 9436
Дата рассмотрения: 09.11.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про благоустрій населених пунктів" (щодо заборони встановлення огорож з метою обмеження доступу громадян до територій будівель органів державної влади і органів місцевого самоврядування)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Положення статті 3 Конституції України визначають гуманістичну спрямованість конституційного регулювання суспільних відносин та демократичний вектор розвитку національної правової системи.

У статті 3 Основного Закону визначено головний зміст та спрямованість діяльності держави - права і свободи людини та їх гарантії. Саме за допомогою гарантованості, права і свободи людини та громадянина набирають реального змісту.

Гарантованість конституційного статусу особи як принцип конституційно-правового статусу людини і громадянина виразно проявляється в положенні частини другої статті 3 Конституції України, відповідно до якої держава відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є її головним обов'язком.

Заборона незаконного обмеження конституційних прав і свобод громадян України випливає з гуманістичної сутності і призначення Конституції України, демократичних засад конституційного ладу.

Слід зауважити, що система прав і свобод людини і громадянина, що гарантується Конституцією України, розроблена з урахуванням відповідних міжнародно-правових актів, а саме Загальної декларації прав людини (1948 р.), Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (1966 р.), Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права (1966 р.), Європейської Конвенції про права і основні свободи людини (1950 р.), Паризької хартії для нової Європи (1990 р.) та інших.

Однак, існуюча українська влада зухвало ігнорує та систематично порушує конституційні права громадян.

Нічим іншим ніж обмеженням конституційної свободи пересування є облаштування огорожі навколо будівлі Верховної Ради України в вересні цього року.

Символічним є і час зведення паркану. Адже протягом двадцяти років відсутність огорожі жодним чином не заважала виконувати законодавчому органу країни свої основні функції. Однак парламентська більшість, обравши курс на обмеження прав людини, скасувавши ряд пільг та прийнявши низку антисоціальних законів, вирішила відгородитись від обуреного такою дискримінаційною політикою населення.

І це при тому, що народний депутат України є представником Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України. Невже саме таким чином народні депутати гарантують підтримання зв'язків та взаємовідносин з виборцями, як передбачено статтею 7 Закону України "Про статус народного депутата України"?

Варто також зазначити, відповідно до статті 2 Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" громадянам України гарантується свобода пересування. Стаття 3 названого Закону наголошує, що свобода пересування - це право вільно та безперешкодно за своїм бажанням переміщатися по території України у будь-якому напрямку, у будь-який спосіб, у будь-який час. Як вказано у статті 2 цього Закону обмеження на свободу пересування можуть встановлюватися лише законом.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" управління у сфері благоустрою населених пунктів здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші органи влади в межах їх повноважень.

Жоден з перелічених вище органів державної влади та місцевого самоврядування не можуть приймати закони, а, отже, не мають повноважень щодо встановлення заборони свободи пересування.

Таким чином, спорудження огорож, парканів та інших необґрунтованих загороджень, в тому числі навколо будівель органів державної влади, створює перешкоди для нормального пересування громадян та є грубим порушенням прав та свобод людини і громадянина, а саме фундаментального права на свободу пересування, що захищається Європейською конвенцією про захист прав людини та Конституцією України.

2. Цілі й завдання прийняття законопроекту

Проект Закону розроблено з метою недопущення порушення конституційної свободи пересування громадян та забезпечення безперешкодного доступу до всіх об'єктів благоустрою, в тому числі до територій будівель органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується заборонити встановлення огорож, парканів, ґрат та будь-яких інших штучних перешкод з метою обмеження доступу громадян до об'єктів благоустрою, в тому числі до територій будівель органів державної влади і органів місцевого самоврядування та забезпечити безперешкодний доступ громадян до всіх об'єктів благоустрою, в тому числі до територій будівель органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Закони України "Про основи містобудування", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про благоустрій населених пунктів".

Прийняття проекту Закону не потребує внесення змін до інших нормативно-правових актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не потребує збільшення бюджетних видатків.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття запропонованого проекту Закону сприятиме забезпеченню дотримання основоположних конституційних прав і свобод громадян, послабленню соціального напруження в країні та підвищення рівня довіри населення до влади.

 

Народний депутат України,
член Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров'я 

А. Яценюк

Опрос