Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об административных услугах

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.11.2011 № 9435
Дата рассмотрения: 09.11.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про адміністративні послуги"

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні відсутність чіткого визначення поняття адміністративна послуга, суб'єктів надання адміністративних послуг, розмежування господарських послуг і владних повноважень у сфері надання адміністративних послуг, в тому числі за плату, є однією з причин комерціалізації цієї сфери. Неузгодженість актів законодавства різної юридичної сили та безперервне впровадження нових платних послуг призвели до зростання корупції у відповідній сфері державного управління і невиправданого стягнення коштів з фізичних та юридичних осіб.

Використовуючи правову невизначеність у сфері надання послуг та своє право утворювати суб'єкти господарювання, органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування утворюють посередницькі структури, які займають монопольне становище у різних сферах діяльності та надають послуги, отримання яких є обов'язковим для реалізації та захисту прав і законних інтересів людини, громадянина та юридичної особи, у тому числі на набуття, зміну чи припинення їх прав та обов'язків.

2. Ціль, завдання, основні положення проекту закону

Проект Закону України "Про адміністративні послуги" (далі - проект Закону) розроблено з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, запобігання проявам корупції під час надання адміністративних послуг.

Завданнями проекту Закону є визначення основних засад діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, прав і обов'язків фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

Проектом закону пропонується:

визначити поняття адміністративна послуга та принципів її надання, суб'єкта надання адміністративної послуги, засад його діяльності, обов'язків адміністративного органу, в тому числі, щодо забезпечення права одержувачів адміністративних послуг на одержання повної та достовірної інформації про порядок та строк надання адміністративної послуги;

встановити, що лише законом визначається вичерпний перелік адміністративних послуг;

встановити заборону делегування суб'єктам господарювання повноважень з надання адміністративних послуг. При цьому передбачається можливість делегування у разі якщо це передбачено законом таких повноважень лише бюджетним установам, що перебувають у сфері управління відповідних адміністративних органів;

встановити заборону адміністративним органам (крім бюджетних установ, яким відповідно до закону делеговано повноваження з надання адміністративної послуги) надавати платні господарські послуги;

визначити критерії, за якими встановлюється розмір плати за послуги, порядок встановлення плати за надання адміністративних послуг;

запровадити порядок, за яким фізична особа має право на отримання адміністративної послуги у відповідному адміністративному органі чи центрі з надання адміністративних послуг, незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування такої особи, а оплата повної вартості платної адміністративної послуги здійснюється одноразово за весь комплекс робіт;

передбачити надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг;

запровадити інститут адміністратора центру надання адміністративних послуг;

визначити механізм взаємодії центрів надання адміністративних послуг з адміністративними органами;

функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг;

надання адміністративних послуг шляхом використання засобів телекомунікації під час надання адміністративних послуг;

передбачити персональну відповідальність за виконання вимог цього Закону на керівників адміністративних органів, посадових і службових осіб, які уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, та на адміністраторів.

3. Правові аспекти

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають:

- Конституція України;

- Податковий кодекс України, закони України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та інші законодавчі акти, які регулюють питання надання послуг державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, які перебувають у сфері їхнього управління;

- постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 року N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг", розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 року N 90-р "Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади", від 17 червня 2009 року N 682 "Про схвалення Концепції проекту Закону України "Про адміністративні послуги";

Реалізація Закону України "Про адміністративні послуги" потребуватиме внесення змін до чинних актів законодавства.

Проект Закону стосується прав та обов'язків громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону України "Про адміністративні послуги" не потребуватиме додаткових фінансових витрат.

5. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про адміністративні послуги" сприятиме впорядкуванню та подальшому розвитку системи надання адміністративних послуг на чітко визначених правових засадах, що дозволить забезпечити потреби споживачів адміністративних послуг, захист гарантованих та охоронюваних законом їх прав та інтересів.

 

Перший заступник Глави
Адміністрації Президента України 

І. Акімова

Опрос