Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О системе депозитарного учета ценных бумаг

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.11.2011 № 9428
Дата рассмотрения: 08.11.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" доопрацьовано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою виконання пункту 3.18 Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року N 504/2011.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" спрямований на створення розвиненої та прозорої депозитарної системи України, здатної забезпечити обслуговування операцій з цінними паперами, враховуючи інтеграційні процеси фінансових ринків як на національному так і на міжнародному рівні.

Основними завданнями цього законопроекту можна визначити: створення централізованої депозитарної системи в Україні, уніфікації принципів та порядку здійснення діяльності учасниками депозитарної системи та взаємодії між ними.

Проект Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" покликаний удосконалити діючу депозитарну систему, покращуючи та адаптуючи її до змін, що сталися в законодавстві України протягом останніх років, відповідно до тенденцій на світових фінансових ринках, приймаючи до уваги міжнародні стандарти та рекомендації депозитарного обліку цінних паперів.

Законопроект спрямований на забезпечення належного депозитарного обслуговування широкого кола інвесторів, в тому числі інституціональних (інститутів спільного інвестування, пенсійних фондів, страхових компаній), та покращення інвестиційного клімату в державі, що має сприяти залученню іноземних інвестицій через інструменти фондового ринку.

Проект Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" усуває існуючі недоліки в системі обліку прав власності на цінні папери, запроваджує чіткі та прозорі механізмі здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вирішує коло корпоративних конфліктів, пов'язаних з веденням реєстру власників іменних цінних паперів.

Проектом Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" встановлено мінімальні вимоги до статутного капіталу Центрального депозитарію, його виключні повноваження, підстави призначення тимчасової адміністрації Центрального депозитарію, вимоги до його статуту та погодження внесення до нього змін, порядок та принципи формування органів управління Центральним депозитарієм, а також порядок прийняття ними рішень.

Розділом III законопроекту передбачено встановлення чітких та прозорих умов для здійснення діяльності в депозитарній системі України, зокрема передбачається порядок складання реєстру власників іменних цінних паперів, усувається проблема чинної редакції Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", щодо можливості існування "подвійного реєстру".

Законопроектом передбачено порядок та принципи взаємодії Центрального депозитарію та депозитарних установ щодо забезпечення депозитарного обслуговування обігу цінних паперів в Україні, в тому числі порядку складання та надання реєстру власників іменних цінних паперів.

Розділом IV законопроекту встановлюється механізми захисту від розкриття та розголошення інформації з системи депозитарного обліку емісійних цінних паперів та запроваджується застосування електронного документообігу та використання електронного цифрового підпису між професійними учасниками депозитарної системи України, в тому числі щодо обліку прав власності на цінні папери.

Законопроектом встановлюються правові засади провадження клірингової діяльності, вимоги до клірингових установ, правил клірингу та механізмів зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань, що виникли за договорами, укладеними на фондовій біржі.

Крім того, проект Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" вирішує такі проблемні питання функціонування депозитарної системи України, як:

обіг цінних паперів, що належать нерезидентам;

обіг цінних паперів, що належать інституційним інвесторам;

порядок здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на організаторах торгівлі;

порядок виникнення, зміни, передачі та припинення прав за цінними паперами;

- строки реєстрації прав на цінні папери, порядок їх реалізації.

3. Правові аспекти

Регулювання діяльності учасників депозитарної систему України здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", інших законодавчих та нормативно-правових актів.

З метою усунення протиріч в законодавстві України з питань обліку прав власності на цінні папери, проектом Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" вносяться зміни до наступних законодавчих актів України:

- Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- Господарського кодексу України;

- Цивільного кодексу України;

- Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

- Закону України "Про банки і банківську діяльність";

- Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)";

- Закону України "Про Національний банк України";

- Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

- Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

- Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Крім того, Прикінцевими положеннями законопроекту скасовується Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

Проект Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" стосується прав та обов'язків громадян, оскільки встановлює порядок обліку прав власності на цінні папери, в тому числі що належать громадянам.

4. Фінансове-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" стосується інтересів наступних органів державної влади:

Міністерства фінансів України;

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

Міністерства юстиції України;

Антимонопольного комітету України

В процесі погодження проекту Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" Міністерством юстиції України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України були висловлені зауваження до тексту законопроекту, які були частково враховані. Зауваження Антимонопольного комітету України враховані повністю.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Зазначений законопроект не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" текст законопроекту було оприлюднено на офіційному сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет - www.ssmsc.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" усуне існуючі прогалини законодавства України у сфері обліку прав власності на цінні папери а також запровадить чіткі та прозорі механізми здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів.

Даний законопроект можна розглядати як один з кроків на шляху інноваційного розвитку фінансового сектору економіки. Так, прийняття цього законопроекту сприятиме суттєвому підвищенню інвестиційної привабливості як фондового ринку України в цілому, так і окремих його сегментів зокрема.

 

Голова Комісії 

Д. Тевелєв

Опрос