Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статьи 10-1 и 11 Закона Украины "О прокуратуре" (относительно полномочий прокурора Автономной Республики Крым)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 01.11.2011 № 9369
Дата рассмотрения: 01.11.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статей 101 та 11 Закону України "Про прокуратуру" (щодо повноважень прокурора Автономної Республіки Крим)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України N 103/95-ВР від 21.03.95 року "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 1) цей Закон було доповнено статтею 101 "Повноваження прокурора Автономної Республіки Крим щодо правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які суперечать Конституції та законам України".

Детальний аналіз змісту ст. 101 Закону України "Про прокуратуру" дозволяє зробити висновок, що стаття закону потребує вдосконалення для приведення змісту зазначеної статті у відповідність до Конституції України та чинного законодавства України.

1. Так, у частині 1 статі 101 Закону України "Про прокуратуру" зазначено, що "Правові акти Уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які суперечать Конституції та законам України, а також законам Автономної Республіки Крим, прийнятим в межах її компетенції, можуть бути опротестовані прокурором Автономної Республіки Крим".

Але згідно Конституції України та Конституції АРК Верховна Рада Автономної Республіки Крим не наділена повноваженнями на прийняття законів та має право на прийняття тільки нормативно-правових актів, тому слова "а також законам Автономної Республіки Крим, прийнятим в межах її компетенції" підлягають виключенню із тексту ч. 1 ст. 101 Закону України "Про прокуратуру".

2. Відповідно до ч. 4 ст. 136 Конституції України "Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим". Тому, вважаємо доцільним у ч. 1 ст. 101 та у ч. 2 ст. 11 Закону України "Про прокуратуру" конкретизувати назву Уряду автономії відповідно до Конституції України шляхом заміни слова "Уряду" на словосполучення "Ради міністрів Автономної Республіки Крим", тим більше, що далі по тексту Закону (ст. 20) використовується саме назва Рада міністрів Автономної Республіки Крим.

3. Крім того, частина 2 статті 101 Закону України "Про прокуратуру" передбачає, що у разі відхилення протесту органом, який видав незаконний акт, можливість прокурора Автономної республіки Крим або його заступників звернутися із заявою до Апеляційного суду Автономної республіки Крим. Однак, такий порядок не відповідає вимогам ч. 2 ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства України щодо предметної підсудності адміністративних справ у якій визначено, що справи цієї категорії розглядаються окружними адміністративними судами.

4. Аналіз змісту ст. 101 та ч. 2 ст. 20 Закону України "Про прокуратуру" дозволяє зробити висновок, що повноваження прокурора АР Крим згідно зі ст. 20 Закону є більш широкими, через наявність повноважень реагування у вигляді протесту та подання на рішення місцевих рад.

Згідно ст. 21 Закону "Протест прокурора" протест прокурора приноситься на акт, що суперечить закону, у такому ж порядку приноситься протест на незаконні рішення чи дії посадової особи. У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення його у відповідність з законом, а також припинення незаконної дії посадової особи, поновлення порушеного права. Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження, у цей же строк прокурор повідомляється про наслідки розгляду протесту. У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор може звернутися з заявою до суду про визнання акта незаконним, подання такої заяви зупиняє дію опротестованого акта.

Відповідно ст. 23 Закону "Подання прокурора" подання прокурора вноситься з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють у державний орган, громадську організацію або посадовій особі, які наділені повноваженням усунути порушення закону. Подання підлягає невідкладному розгляду. Не пізніше ніж у місячний строк має бути вжито відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено прокурору.

Порівняльний аналіз протесту та подання прокурора як документів прокурорського реагування дає можливість зробити однозначний висновок про більшу ефективність саме протесту, адже він зупиняє дію опротестованого акту. У разі його відхилення або несвоєчасного розгляду є законні підстави для звернення до суду про визнання акту незаконним у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.

Після судового розгляду та набрання чинності судового рішення про визнання акту незаконним вступають у дію додаткові гарантії, які забезпечують усунення порушень закону. Це, насамперед, примусове виконання судового рішення, а у разі його умисного невиконання відповідач може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Ці додаткові чинники дозволяють зробити висновок, що виправданим є внесення відповідних змін до ст. 101 Закону України "Про прокуратуру" та розширення повноважень прокурора по реагуванню на незаконні нормативно-правові акти не тільки шляхом внесення подання, але й протесту.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою законопроекту є приведення у відповідність до Конституції України та чинного законодавства України статей 101 та 11 Закону України "Про прокуратуру".

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Законопроектом пропонується внесення змін до ст. 101 Закону України "Про прокуратуру", а саме:

1) коригування змісту ч. 1 статті щодо повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) конкретизація назви Уряду Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції України шляхом заміни слова "Уряд" на словосполучення "Рада міністрів" у назві статті 101 та у текстах статей 101 та 11 Закону;

3) приведення ч. 2 ст. 101 Закону України "Про прокуратуру" у відповідність до вимог ч. 2 ст. 18 Кодексу адміністративного судочинства (щодо визначення підсудності певної категорії справ);

4) приведення змісту ст. 101 Закону України "Про прокуратуру" у відповідність до ст. 20 цього Закону, що визначає повноваження прокурора Автономної Республіки Крим;

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у сфері правового регулювання законопроекту регулюються Конституцією України, Законом України "Про прокуратуру" та Кодексом адміністративного судочинства. Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів та нормативно-правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього акта не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття даного законопроекту забезпечить прокуратурі Автономної Республіки Крим більш ефективне виконання функцій, передбачених Конституцією України та Законом України "Про прокуратуру".

 

Народний депутат України 

В. В. Шемчук

Опрос