Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Фонде государственного имущества Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 31.10.2011 № 9368
Дата рассмотрения: 31.10.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Фонд державного майна України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про Фонд державного майна України" розроблено на виконання пункту 10.2 Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 N 504/2011.

Розроблення проекту обумовлено необхідністю належного врегулювання діяльності Фонду державного майна України на законодавчому рівні, оскільки з моменту затвердження Постановою Верховної Ради України від 07.06.92 N 2558-XII Тимчасового положення про Фонд державного майна України коло питань, що належить до компетенції Фонду, суттєво розширилось та змінилось відповідно до сучасного розвитку та стратегії приватизаційного процесу.

Сьогодні Конституцією України виокремлено Антимонопольний комітет, Державний комітет телебачення і радіомовлення, Фонд державного майна через особливість призначення Голови (п. 24 ч. 1 стаття 85, п. 14 ч. 1 статті 106).

Невирішеним був статус Фонду державного майна України в системі державних органів влади. Адже, згідно зі статтею 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову.

Проте, чіткого віднесення Фонду державного майна до однієї з гілок влади Конституцією України та чинним законодавством не було передбачено.

Згідно з Указом Президента України від 09.12.2010 N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" затверджено схему організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади. Фонду державного майна повернуто статус центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом.

Враховуючи зазначене, а також на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 24.12.2010 N 51589/12/1-10 та від 12.05.2011 N 22153/1/1-11 Фондом державного майна України розроблено проект Закону України "Про Фонд державного майна України".

2. Цілі і завдання прийняття акта

Головною метою прийняття законопроекту є чітке визначення статусу та правових засад діяльності Фонду державного майна України, законодавче врегулювання його повноважень.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акту

Проект Закону України відповідно до Конституції України визначає правові основи діяльності Фонду державного майна України, його статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення.

Законопроект складається з п'яти глав:

I. Загальні положення;

II. Повноваження Фонду державного майна;

III. Система державних органів приватизації та керівництво Фонду державного майна;

IV. Забезпечення здійснення повноважень Фонду державного майна;

V. Прикінцеві положення

та містить сімнадцять статей.

Законопроектом чітко визначено завдання Фонду та регламентовано його функції у сферах державної економічної політики та державного управління, приватизації державного майна, оренди державного майна, управління об'єктами права державної власності.

До найважливіших положень законопроекту слід віднести правові норми, які визначають статус, завдання, функції, структуру та керівні органи Фонду, а також права та порядок взаємодії Фонду з органами державної влади.

Законопроектом визначено Фонд державного майна України як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом.

Особливості спеціального статусу Фонду державного майна України обумовлюються його завданнями, повноваженнями та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Фонду державного майна України.

Проектом також визначено структуру Фонду та його керівництво. Фонд державного майна України в областях України, Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі створює регіональні відділення, а у районах та містах - представництва, підпорядковані регіональним відділенням. Фонд, регіональні відділення та представництва становлять єдину систему державних органів приватизації.

Відповідно до законопроекту Фонд державного майна України очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Голова Фонду державного майна України має Першого заступника та заступника, призначаються на посади за поданням Прем'єр-міністра України та звільняються з посад Президентом України.

Також законопроект містить положення, які регулюють нормотворчу діяльність Фонду.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

- Конституція України від 28.06.96;

- Постанова Верховної Ради України від 07.06.92 N 2558-XII "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України";

- Постанова Верховної Ради України від 21.05.97 N 279/97-ВР "Про деякі питання діяльності Фонду державного майна України";

- Указ Президента України від 09.12.2010 N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади";

- Закон України від 17.03.2011 N 3166-VI "Про центральні органи виконавчої влади".

Такими, що втратили чинність, мають бути визнані:

- Постанова Верховної Ради України від 07.06.92 N 2558-XII "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України";

- Постанова Верховної Ради України від 21.05.97 N 279/97-ВР "Про деякі питання діяльності Фонду державного майна України".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

6. Позиція заінтересованих органів

Проект погоджений без зауважень Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України.

7. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про Фонд державного майна України" створить досконалу та ґрунтовну законодавчу основу для здійснення органами приватизації в Україні державної політики в сфері реформування відносин власності.

 

Голова Фонду 

О. Рябченко

Опрос