Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления психиатрической помощи лицам, содержащимся под стражей

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.11.2011 № 9437
Дата рассмотрения: 10.11.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання психіатричної допомоги особам, які тримаються під вартою)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Необхідність розробки вказаного проекту Закону пов'язана з тим, що положення чинного національного законодавства не відповідають вимогам статті 49 Конституції України та статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі - Конвенція), яка була ратифікована Верховною Радою 17.07.97 р.

Відповідно до частини 3 пункту (b) статті 31 Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 1969 р., ратифікованої Україною 14 травня 1986 р., разом з договором враховується наступна практика його застосування, яка встановлює угоду учасників щодо тлумачення. Крім того, відповідно до статті 32 Конвенції питання тлумачення і застосування Конвенції належить до виключної компетенції Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд), який діє відповідно до Конвенції. Таким чином, рішення Європейського суду є невід'ємною частиною Конвенції як практика її застосування і тлумачення.

6 вересня 2007 року Європейський суд виніс рішення у справі "Кучерук проти України", яким визнав порушення Україною, зокрема, статті 3 Конвенції (заборона катування) в зв'язку з ненаданням адекватної медичної допомоги та ефективного лікування хворому на психічну хворобу заявнику, який тримався під вартою в слідчому ізоляторі (далі - СІЗО) та з огляду на стан здоров'я потребував спеціалізованого (психіатричного) лікування.

Підставами визнаного порушення у справі "Кучерук проти України" є недоліки чинного законодавства, оскільки на даний час законодавчо не передбачено порядок та умови надання адекватної психіатричної допомоги (лікування) психічно хворій особі (обвинуваченому), яка тримається під вартою.

Відповідно до Закону "Про психіатричну допомогу" надання психіатричної допомоги в примусовому порядку можливо лише за рішенням суду. Чинне законодавство передбачає, що психічно хвора особа, яка тримається під вартою, отримує психіатричну допомогу (лікування) тільки після закінчення досудового слідства та винесення судом постанови про застосування примусових заходів медичного характеру.

Таким чином, психічно хвора особа, яка тримається під вартою та поведінка якої з огляду на її захворювання становить небезпеку для неї та оточуючих, під час досудового слідства у її справі не отримує адекватної психіатричної допомоги (лікування) і до рішення суду про застосування примусових заходів медичного характеру тримається в умовах СІЗО, внаслідок чого стан здоров'я такої особи значно погіршується.

Відповідно, незабезпечення особи, яка повністю знаходиться під контролем держави, вчасною та адекватною медичною допомогою (лікуванням), прирівнюється до поводження, що суперечить статті 3 Конвенції.

У зв'язку з вищевказаним та, беручи до уваги те, що досудове слідство у справах таких осіб може тривати роками, виявляється за необхідне законодавчо передбачити можливість надання вказаній категорії осіб психіатричної допомоги (лікування), коли це необхідно їм за станом здоров'я, а не коли закінчується досудове слідство.

На думку розробника прийняття цього законопроекту дозволить усунути недоліки законодавства та привести його у відповідність з Конституцією України, а також припинити спричинені цими недоліками порушення Конвенції, що, в свою чергу, дозволить зменшити кількість відповідних скарг проти України, які подаються до Європейського суду.

Крім того, внесення запропонованих змін до чинного законодавства дозволить Україні виконати рішення Європейського суду "Кучерук проти України", оскільки усунення підстав для аналогічних скарг є обов'язковою умовою для розгляду Комітетом Міністрів Ради Європи питання про виконання державою відповідного рішення.

Необхідність прийняття законопроекту набуває особливої ваги у контексті Резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи N 1516 від 02.10.2006, відповідно до якої Парламентська Асамблея залишає за собою право вживати відповідні дії, зокрема застосувати Правило 8 свого Регламенту (тобто зупинити повноваження національної делегації), у разі постійного невиконання відповідною державою вимог, зазначених у рішеннях Європейського суду.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою вказаного проекту Закону є приведення положень чинного законодавства у відповідність з Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Досягнення вказаної мети передбачається шляхом:

- введення в Кримінально-процесуальний кодекс інституту психіатричної допомоги для обвинувачених, які тримаються під вартою та які хворіють на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, а також вчиняють чи виявляють реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для них чи оточуючих;

- внесення змін до Законів України "Про попереднє ув'язнення" та "Про психіатричну допомогу", які необхідні для ефективної реалізації положень розробленого проекту Закону.

Суть найважливіших положень проекту полягає у закріпленні та забезпеченні права обвинувачених, які тримається під вартою, безумовно та вчасно отримати таку психіатричну допомогу (лікування), яка є необхідною відповідно до стану здоров'я.

3. Правові аспекти

Необхідність розробки вказаного проекту Закону пов'язана з тим, що положення чинного національного законодавства не відповідають вимогам статті 49 Конституції України та статі 3 Конвенції.

Частина перша статті 46 Конституції передбачає право кожного на охорону здоров'я та медичну допомогу.

Стаття 3 Конвенції передбачає безумовну заборону катування чи такого, що принижує гідність поводження або покарання.

На цей час жодним нормативно-правовим актом національного законодавства не передбачено можливість надати вчасну та адекватну психіатричну допомогу (лікування) обвинуваченому, який тримається під вартою та який хворіє на психічну хворобу.

Крім того, 6 вересня 2007 року Європейський суд виніс рішення у справі "Кучерук проти України", яким визнав порушення Україною, зокрема, статті 3 Конвенції в зв'язку з ненаданням адекватної медичної допомоги та ефективного лікування психічно хворому заявнику, який тримався під вартою в СІЗО.

Відповідно до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" та Конвенції рішення Європейського суду є обов'язковим для виконання. Необхідною умовою для виконання рішення Європейського суду є усунення недоліків законодавства або практики, що призвели до порушення Конвенції.

Так, відповідно, прийняття запропонованих проектом змін дозволить не тільки привести чинне законодавство у відповідність з Конституцією України але й виконати вимоги Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", Конвенції та міжнародної практики щодо виконання рішень Європейського суду.

Запропонованим проектом Закону України передбачається внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу, Законів України "Про попереднє ув'язнення" та "Про психіатричну допомогу".

Відповідні зміни до Кримінально-процесуального кодексу встановлюють порядок та умови надання на стадії досудового слідства психіатричної допомоги обвинуваченим, які тримаються під вартою та які хворіють на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, а також вчиняють чи виявляють реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для них чи оточуючих. Також передбачається порядок та умови продовження та припинення надання такої допомоги.

Зміни до Закону України "Про попереднє ув'язнення" передбачають, що установою для попереднього ув'язнення психічно хворих осіб, яким надається психіатрична допомога, є спеціалізовані заклади для надання психіатричної допомоги в примусовому порядку.

Зміни до Закону України "Про психіатричну допомогу" передбачають порядок судового розгляду подання про надання вказаній категорії осіб психіатричної допомоги.

Проект акта стосується прав осіб.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону в частині забезпечення охорони осіб, про яких йдеться у проекті, не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів. Так, планується, що зазначена категорія осіб буде утримуватись в спеціалізованих закладах для надання психіатричної допомоги, на території яких станом на сьогодні розміщуються також приміщення, в яких здійснюється стаціонарна судово-психіатрична експертиза особам, що знаходяться під вартою. Відповідно до Закону України "Про судову експертизу" охорона таких приміщень забезпечується Міністерством внутрішніх справ. Положенням про спеціальний підрозділ судової міліції "Грифон", затвердженим наказом МВС України від 19.11.2003 р. N 1390, передбачено, що функції по охороні покладено на працівників спеціального підрозділу "Грифон" (п. 2.5 Положення). Відповідно, створення додаткових або нових спеціалізованих охоронних підрозділів не вимагається.

Переобладнання приміщень у спеціалізованих закладах для надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, які фінансуються з місцевих бюджетів, буде забезпечено за рахунок засобів, які щорічно виділяються з державного бюджету на економічний розвиток регіону.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджувався з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Міністерством внутрішніх справ та Державним департаментом України з питань виконання покарань. Довідка про погодження проекту Закону додається.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Міністерством юстиції були організовані та проведені громадські обговорення проекту Закону за участю представників заінтересованих органів влади, провідних наукових установ та правозахисних організацій. Проект Закону був доопрацьований з урахуванням пропозицій та зауважень, висловлених під час громадських обговорень.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття цього проекту Закону дозволить усунути неузгодженість чинного законодавства України з положеннями Конституції України, а також Конвенції, що відповідатиме проголошеному конституційному принципу верховенства права.

Крім того, прийняття проекту Закону надасть можливість попередити звернення відповідних осіб до Європейського суду зі скаргами проти України, а також дозволить виконати вищевказане рішення Європейського суду, невиконання якого може призвести до негативних наслідків для міжнародного іміджу України.

 

Міністр юстиції України 

О. Лавринович

Опрос