Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения требований кредиторов по передаче объектов строительства и инвестирования

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.10.2011 № 9334
Дата рассмотрения: 24.10.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог кредиторів із передачі об'єктів будівництва та інвестування"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Прийняття запропонованого законодавчого акта пов'язано з необхідністю внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та Закону України "Про іпотеку" з наступних причин.

Редагування і доповнення окремих абзаців статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" через те, що наразі довірителі ФФБ, власники сертифікатів ФОН, інших цінних паперів, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування (квартиру або приміщення соціально-побутового призначення: вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення, гаражний бокс, машиномісце тощо) або отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю не підпадають під категорію кредиторів у випадку банкрутства забудовника і несуть ризики не отримання у власність таких об'єктів.

Доповнення окремої частини статті 12 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в зв'язку з тим, що наявність мораторію на задоволення вимог кредиторів щодо передачі у власність об'єкту будівництва (будівлі, споруди або комплексу споруд, будівництво яких організує забудовник та фінансування будівництва яких здійснює управитель за рахунок отриманих в управління коштів) як цілісного майнового комплексу та закріплених об'єктів інвестування перешкоджатиме довірителям ФФБ, власникам сертифікатів ФОН, інших цінних паперів, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування, реалізації їх безумовного права на це майно.

Редагування окремих абзаців і частини статті 14 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" через те, що наразі не закріплено законодавчо право довірителів ФФБ, власників сертифікатів ФОН, інших цінних паперів, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування подачі до господарського суду письмової заяви з вимогами до боржника (забудовника) у випадку його банкрутства щодо передачі у власність об'єкту будівництва як цілісного майнового комплексу та закріплених об'єктів інвестування, підсудності розгляду таких заяв і окремого внесення до реєстру відомостей про ці вимоги.

Доповнення окремої частини статті 19 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в зв'язку з тим, що на даний час існують ризики реалізації керуючим санацією третім особам об'єкту будівництва, як цілісного майнового комплексу, що складається із профінансованих у повному обсязі об'єктів інвестування довірителями ФФБ, власниками сертифікатів ФОН, інших цінних паперів, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування і законодавчо не закріплено передачу у власність об'єкту будівництва як цілісного майнового комплексу таким суб'єктам, набуття ними прав замовника для забезпечення введення вказаного об'єкту в експлуатацію у випадку банкрутства забудовника.

Доповнення окремої частини статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" через те, що наразі існують ризики реалізації керуючим санацією третім особам профінансованого у повному обсязі об'єкту інвестування довірителями ФФБ, власниками сертифікатів ФОН, інших цінних паперів, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування, законодавчо не врегульовано придбання вимірних одиниць закріпленого за такими суб'єктами об'єкту інвестування у випадку банкрутства забудовника.

Доповнення окремого підпункту статті 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в зв'язку з тим, що на сьогодні законодавчо не визначено черговість задоволення вимог довірителів ФФБ, власників сертифікатів ФОН, інших цінних паперів, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування або отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю у випадку банкрутства забудовника.

Доповнення окремою частиною статті 5 Закону України "Про іпотеку" через те, що на даний час профінансований у повному обсязі об'єкт інвестування довірителем ФФБ, власником сертифікату ФОН, іншого цінного паперу, що засвідчує право вимоги його власника на об'єкт інвестування може бути переданий забудовником тертім особам у іпотеку (заставу) без відома і згоди вказаних вище суб'єктів.

2. Цілі та завдання прийняття Закону України

Метою Закону є забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів довірителів ФФБ, власників сертифікатів ФОН, інших цінних паперів, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування або отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю та введення в експлуатацію об'єктів будівництва як цілісних майнових комплексів у випадку банкрутства забудовників.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону України

Законопроектом передбачається, що у випадку банкрутства забудовника: довірителі ФФБ, власники сертифікатів ФОН, інших цінних паперів, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування або отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю набувають прав кредиторів; дія мораторію на передачу у власність кредиторам об'єкту будівництва як цілісного майнового комплексу та закріплених об'єктів інвестування не поширюється; довірителі ФФБ, власники сертифікатів ФОН, інших цінних паперів, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування або отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю набувають права подачі до господарського суду письмових заяв з вимогами до боржника (забудовника) щодо передачі у власність об'єкту будівництва як цілісного майнового комплексу та закріплених об'єктів інвестування з підсудністю, що встановлена Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" і окремим внесенням до реєстру відомостей про ці вимоги; довірителі ФФБ, власники сертифікатів ФОН, інших цінних паперів, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування або отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю набувають переважне право на придбання об'єкту будівництва як цілісного майнового комплексу, безкоштовного отримання ними та інвесторами такого об'єкту у випадку профінансування у повному обсязі та придбання усі об'єктів інвестування і створення житлово - будівельного кооперативу або об'єднання співвласників багатоквартирного будинку; довірителі ФФБ, власники сертифікатів ФОН, інших цінних паперів, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування або отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю набувають переважне право на придбання вимірних одиниць закріпленого за ними об'єкта інвестування, керуючому санації забороняється продаж третім особам профінансованого у повному обсязі вказаними суб'єктами об'єкту інвестування та дозволяється реалізації такого об'єкту у випадку відмови ними придбання неоплачених вимірних одиниць; вимоги до боржника (забудовника), що забезпечені договорами про участь у ФФБ, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування або отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю задовольняються у першу чергу; предметом іпотеки не може бути профінансований у повному обсязі об'єкт інвестування установником управління майном, власником цінного паперу, що засвідчує право вимоги на об'єкт інвестування, окрім випадку отримання ними у банку кредиту для такого інвестування.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Сфера правового регулювання даного питання базується на Конституції України, Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та Законі України "Про іпотеку".

Реалізація законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог кредиторів із передачі об'єктів будівництва та інвестування" не потребує додаткового фінансування із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону України

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог кредиторів із передачі об'єктів будівництва та інвестування" забезпечить захист прав, свобод і законних інтересів довірителів ФФБ, власників сертифікатів ФОН, інших цінних паперів, що засвідчують право вимоги його власника на об'єкт інвестування або отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю та введення в експлуатацію об'єктів будівництва як цілісних майнових комплексів у випадку банкрутства забудовників.

 

Народний депутат України 

 Ю. С. Сербін

Опрос