Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 9 Закона Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности" относительно лицензирования деятельности в сфере интеллектуальной собственности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.10.2011 № 9331
Дата рассмотрения: 21.10.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Прийняття проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності)" пов'язано з прийняттям Закону України від 19 жовтня 2010 року N 2608 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності".

Відповідно до цих змін ліцензуванню підлягає діяльність у сфері інтелектуальної власності (пункт 8 частини першої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").

Однак виконання положення щодо обов'язковості ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності не вбачається можливим у зв'язку з відсутністю у сфері інтелектуальної власності спеціальних законів щодо ліцензування діяльності у цій сфері.

На сьогодні в законодавстві України не передбачено положень щодо визначення органу ліцензування такого виду господарської діяльності як діяльність у сфері інтелектуальної власності, ліцензійних умов, переліку документів, що подається для одержання ліцензії, порядку прийняття органом ліцензування рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії, розміру плати за видачу ліцензії тощо.

При цьому, згідно із статтею 1 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" до поняття "ліцензування" включається видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування.

Відповідно до статті 3 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" одним з основних принципів державної політики у сфері ліцензування є, зокрема, встановлення єдиного порядку ліцензування видів господарської діяльності на території України та визначення його особливостей для окремих видів господарської діяльності, що зумовлені специфікою їх провадження, у законах, що регулюють відносини у відповідній сфері. На даний час таких встановлених особливостей у законах України в сфері інтелектуальної власності немає.

Ще одним принципом, встановленим в статті 3 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", є запровадження ліцензування окремого виду господарської діяльності у разі недостатності інших засобів державного регулювання господарської діяльності, визначених відповідним законом. Така необхідність у введенні в законодавче коло додаткового засобу у вигляді ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності відсутня.

Таким чином, існування положення щодо ліцензування відповідно до спеціальних законів такого виду господарської діяльності як діяльність у сфері інтелектуальної власності породжує правову колізію у зв'язку з відсутністю предмета ліцензування та спеціальних законів, що передбачають підстави для запровадження такого ліцензування. Особливо зазначене стосується виконання та практичної реалізації такого положення.

Про необхідність розробки проекту регуляторного акта щодо виключення з пункту 8 частини першої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ліцензування відповідно до спеціальних законів такого виду господарської діяльності як діяльність у сфері інтелектуальної власності було також зазначено у резолюції Першого віце-прем'єр-міністра А. Клюєва від 03.02.2011 N 3653/1/1-11.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Закону України "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності)" є усунення недоліків та неточностей при застосуванні законодавства України у таких сферах як інтелектуальна власність та ліцензування певних видів господарської діяльності шляхом приведення їх у відповідність між собою.

Механізмом, який пропонується застосувати для забезпечення правильного застосування законодавства України у сфері інтелектуальної власності, є виключення пункту 8 частини першої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" щодо ліцензування такого виду господарської діяльності як діяльність у сфері інтелектуальної власності.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

- Конституція України;

- Цивільний кодекс України;

- Господарський кодекс України;

- Закон України "Про авторське право і суміжні права";

- Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

- Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування".

Виходячи із змісту проекту, його реалізація передбачає внесення зміни до наступного законодавчого акта України - Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Відсутня необхідність у визнанні актів такими, що втратили чинність, а також розроблення нових актів у зв'язку з реалізацією проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності)".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України погоджений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

6. Регіональний аспект

Положення проекту Закону України не стосуються питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Проект Закону України не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Громадське обговорення проекту Закону України здійснювалося шляхом його оприлюднення на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, а також Державної служби інтелектуальної власності в мережі Інтернет (http://www.mon.gov.ua; http://www.sdip.gov.ua). Зауваження та пропозиції від громадськості відсутні.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо ліцензування діяльності у сфері інтелектуальної власності)" сприятиме виконанню вимог законодавства України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності відповідно до діючих правових положень у сфері інтелектуальної власності без навантаження суб'єктів господарювання додатковими зобов'язаннями по отриманню документа дозвільного характеру (ліцензії), об'єкт якого на сьогодні є невизначеним.

Зазначене також матиме наслідком покращення іміджу України як держави, що сприяє господарській діяльності відповідних суб'єктів.

 

Міністр 

Д. Табачник

Опрос