Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 19 Закона Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине" (относительно нотариально засвидетельствованных копий)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.10.2011 № 9330
Дата рассмотрения: 20.10.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

1. Обгрунтування необхідності прийняття Закону України

Відповідно до Плану організації виконання Указу Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 "Про національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" Фонд державного майна України (ФДМУ) переглянув нормативно-правові акти з метою скорочення переліку документів, які суб'єкти господарювання подають до ФДМУ для отримання документа дозвільного характеру - сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

Чинним Законом "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" визначено вичерпний перелік документів, які мають подавати фізичні особи (приватні підприємці) або юридичні особи для отримання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності. Серед них - нотаріально посвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, що перебувають у штатному складі суб'єкта господарювання.

З метою зменшення матеріального навантаження на суб'єктів господарювання під час оформлення ними відповідного пакета документів, а також зважаючи на те, що відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 N 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283, під час здійснення реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі оцінювачів ФДМУ отримує від них належним чином оформлені копії кваліфікаційних документів оцінювачів, пропонується виключити вимогу обов'язкового засвідчення нотаріусом копій кваліфікаційних документів оцінювача, які надаються суб'єктом господарювання для отримання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності. Зазначені вище зміни пропонується врегулювати на законодавчому рівні шляхом внесення змін до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" є спрощення процедури надання ФДМУ адміністративної послуги з видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, а також забезпечення її доступності для суб'єктів господарювання.

3. Правові аспекти

Правовою підставою розроблення нормативно-правового акта є Указ Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 "Про національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Правовідносини в даній сфері суспільних відносин регулює Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація нормативно-правового акта не потребує додаткових коштів з Державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва України. Проект Закону підлягає правовій експертизі, що проводиться Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект нормативно-правового акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті нормативно-правового акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань проект нормативно-правового акта разом з повідомленням про його оприлюднення та аналізом регуляторного впливу розміщені на офіційному сайті ФДМУ для одержання зауважень і пропозицій. Відповідно до вищезазначеного Закону після розгляду головним розробником проекту нормативно-правового акта зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, одержаних за результатами оприлюднення проекту нормативно-правового акта, документ буде надіслано до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України.

Таким чином, ФДМУ вжив максимально вичерпних заходів для оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" з метою забезпечення широкого громадського обговорення його положень.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону дасть змогу реалізувати основні завдання уряду щодо проведення економічних реформ в країні, зокрема, спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру для ведення підприємницької діяльності.

 

Голова Фонду   

О. Рябченко  

Опрос