Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" (относительно оптимизации состава)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.10.2011 № 9316
Дата рассмотрения: 19.10.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Останнім часом законодавство України в сфері організації діяльності центральних органів виконавчої влади зазнало значних змін. Прийнято ряд законів України, які встановили нові вимоги до управлінського апарату центральних органів виконавчої влади.

Статтею 6 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" передбачено, що Антимонопольний комітет України утворюється у складі Голови та десяти державних уповноважених. З числа державних уповноважених призначаються два перших заступники та три заступники Голови Антимонопольного комітету України.

Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" визначено, що керівник центрального органу виконавчої влади має двох заступників.

Установлений Законом України "Про Антимонопольний комітет України" порядок утворення територіальних відділень та призначення керівників цих відділень не узгоджується із загальним порядком утворення територіальних органів центральних органів виконавчої влади та призначення керівників цих органів, визначеним Законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади".

Наведене зумовлює необхідність розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

2. Цілі та завдання законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" розроблено з метою приведення норм діючого Закону України "Про Антимонопольний комітет України" до Законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади".

Пріоритетним завданням проекту є практична реалізація адміністративної реформи, запровадженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Відповідно до преамбули зазначеного Указу Президента України цей акт спрямований, зокрема, на забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується скоротити кількість державних уповноважених Антимонопольного комітету України з десяти до восьми. Також передбачається скорочення кількості заступників Голови Антимонопольного комітету України до двох, в тому числі одного першого. Одночасно проектом передбачено, що у разі необхідності для забезпечення здійснення Антимонопольним комітетом України окремих завдань за рішенням Президента України у Антимонопольному комітеті України додатково може вводиться посада заступника Голови Антимонопольного комітету України. Також пропонується процедура призначення першого заступника та заступника Голови Антимонопольного комітету України.

Законопроект визначає, що призначення державного уповноваженого першим заступником чи заступником Голови Антимонопольного комітету України не є підставою для перебігу семирічного строку його повноважень.

Запровадження такого уточнення викликане існуючою практикою поновлення перебігу строків повноважень державних уповноважених у зв'язку з призначенням їх першим заступником чи заступником Голови Антимонопольного комітету України, що є прямим порушенням норм діючого законодавства.

Законопроектом також передбачено, що голова територіального відділення призначається за погодженням з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами відповідних місцевих державних адміністрацій та звільняється з посади Головою Антимонопольного комітету України. Заступник голови територіального відділення призначається та звільняється Головою Комітету за поданням голови територіального відділення.

Відповідно пропонується виключити частину 5 статті 12 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", якою передбачено, що не допускається встановлення обмежень щодо порядку призначення голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України та їх заступників, у тому числі шляхом встановлення обов'язку погодження з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування кандидатур на ці посади.

Слід зазначити, що відповідно до абзацу 3 статті 1 Указу Президента України від 5 листопада 1996 року призначення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів (крім керівників територіальних органів, яких призначають за погодженням з Президентом України) проводиться за обов'язковим погодженням з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим та головами відповідних місцевих державних адміністрацій.

Також законопроектом передбачається, що перший заступник та заступник Голови Антимонопольного комітету України можуть бути звільнені з посади з підстав, визначених законодавством про працю та державну службу, що є логічним з огляду на те, що ці посади віднесені до посад державної служби.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Конституція України, Закони України "Про Антимонопольний комітет України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону не потребуватиме додаткових видатків із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" забезпечить скорочення апарату Антимонопольного комітету України, витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління у визначеній сфері.

 

Заступник Глави
Адміністрації Президента України 

О. Рафальський

Опрос