Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно приведения действующего законодательства в соответствие с Решением Конституционного Суда Украины от 11.10.2011 года N 10-рп/2011 (дело о сроках административного задержания))

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.10.2011 № 9301-1
Дата рассмотрения: 21.10.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо приведення чинного законодавства у відповідність з Рішенням Конституційного Суду України від 11.10.2011 року N 10-рп/2011 (справа про строки адміністративного затримання))"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту обумовлена тим, що Конституційний Суд України прийняв рішення від 11.10.2011 року N 10-рп/2011 (справа про строки адміністративного затримання). Зокрема, вказаним рішенням встановлено питання щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) та пункту 5 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (далі - Закон) стосовно строків затримання осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, та порядку обчислення таких строків.

У статті 263 Кодексу передбачено, що адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години, а у виняткових випадках, у зв'язку з особливою потребою законами України може бути встановлено інші строки адміністративного затримання (частина перша), визначено випадки, за яких особа може бути затримана до трьох чи десяти діб або до розгляду справи суддею, начальником (заступником начальника) органу внутрішніх справ, посадовою особою органу Державної прикордонної служби України (частини друга, третя, четверта), встановлено, що строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення порушника для складення протоколу, а особи, яка була в стані сп'яніння, - з часу її витвереження (частина п'ята).

Відповідно до частини першої статті 29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Право кожного на свободу та особисту недоторканність закріплено також і в чинних міжнародних договорах України. Згідно зі статтею 3 Загальної декларації прав людини 1948 року, пунктом 1 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, реченням першим пункту 1 статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути підданий свавільному арешту чи утриманню під вартою (речення друге пункту 1 статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року).

Таким чином, право на свободу та особисту недоторканність є одним з визначальних та фундаментальних конституційних прав людини.

Одним із засобів обмеження права на свободу та особисту недоторканність людини є адміністративне затримання, яке є заходом забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (глава 20 Кодексу). Відповідно до частини першої статті 260 Кодексу у випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення допускається, зокрема, адміністративне затримання особи.

Конституційний Суд України звертає увагу на те, що у статті 257 Кодексу встановлено порядок надіслання протоколу про адміністративне правопорушення, в частині другій цієї статті унормовано строк лише надіслання до суду протоколу про вчинення адміністративного корупційного правопорушення - три дні. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення визначено у статті 277 Кодексу (від однієї доби до п'ятнадцяти днів), однак такі строки починають обчислюватися з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи (частина перша).

Таким чином, залишено поза сферою свого регулювання питання щодо строків складення протоколу про адміністративне правопорушення та його надіслання до органу чи посадової особи, уповноважених розглянути справу про таке правопорушення і винести відповідну постанову, залишивши цим самим за органами (посадовими особами), уповноваженими реагувати на адміністративні правопорушення, право на власний розсуд визначати такі строки, чим створено підґрунтя для можливих зловживань з боку останніх.

Окрім того, після проведеного аналізу Конституційний Суд України вважає, що є підстави того, що невизначеність у вирішенні питання, пов'язаного з часом доставлення порушника, може призвести до певних зловживань з боку відповідних органів в частині, що стосується встановлення можливого строку обмеження права особи на свободу, який з урахуванням часу доставлення може тривати більше, ніж це визначено в законі.

Поданий законопроект спрямований на удосконалення чинного законодавства щодо строків адміністративного затримання та деяких питань складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою конкретизації, підвищення ефективності та забезпечення конституційних гарантій громадян під час адміністративного затримання та деяких питань складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається внести такі доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення, як:

- встановлення законодавчого обмеження щодо термінів складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення;

- встановлення строку для надіслання протоколу про вчинення правопорушення органам та посадовим особам, які уповноважені розглядати справу;

- встановлення строку щодо процедури доставлення порушника;

- деякі питання щодо строків адміністративного затримання та порядку їх обчислення.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Законопроект стосується питань адміністративного затримання осіб та удосконалення механізмів фіксування адміністративних правопорушень, обмеження свавілля правоохоронних органів. Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, є Конституція України та Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Реалізація запропонованого законопроекту сприятиме забезпеченню конституційних прав громадян. Окрім того, з прийняттям вказаного законопроекту будуть усунуті юридичні колізії, розбіжності та суперечності, та будуть конкретизовані вже існуючі норми.

 

Народний депутат України 

Ю. А. Кармазін

Опрос