Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.09.2011 № 9221
Дата рассмотрения: 27.09.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)"

1. Обгрунтування необхідності прийняття Закону

Необхідність прийняття названого Закону обумовлена тим, що надмірне втручання правоохоронних органів у діяльність господарюючих суб'єктів створює істотні перешкоди для реалізації конституційно закріпленого права громадян на зайняття підприємницькою діяльністю.

Вітчизняне законодавство характеризується необгрунтовано завищеним рівнем криміналізації правопорушень у сфері господарської діяльності, що є перепоною для розвитку підприємництва, а також виступає причиною недоотримання Державним бюджетом України належного відшкодування шкоди, завданої протиправними діями у зазначеній сфері.

Так, невиправдано широке коло законодавчо встановлених підстав для застосування покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення злочинів в економічній сфері не сприяє відшкодуванню засудженими заподіяної ними шкоди.

Крім того, непоодинокими є випадки зловживань правоохоронними органами під час притягнення підприємців до кримінальної відповідальності, що має наслідком погіршення інвестиційного клімату в державі і зниження підприємницької активності населення.

Отже, на сьогодні очевидною є потреба у приведенні положень вітчизняного законодавства, що встановлює юридичну відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері економіки та господарської діяльності, у відповідність із європейськими стандартами, згідно з якими за скоєння зазначених правопорушень пріоритет надається застосуванню фінансових санкцій.

2. Мета проекту Закону

Проект Закону розроблено з метою гуманізації існуючих у законодавстві України санкцій за скоєння кримінальних правопорушень у сфері економіки і господарської діяльності.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі запровадити санкцію у вигляді штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше покарання лише у випадку його несплати в термін, установлений судовим рішенням.

Зазначена модель пропонується також і для тих випадків, коли суб'єктом злочину є службова особа юридичної особи приватного права (статті 3641 "Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми", 3651 "Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми" Кримінального кодексу України).

Разом із цим законопроект скасовує кримінальну відповідальність за ті діяння у сфері господарської діяльності, які на сьогодні втратили ознаки підвищеної суспільної небезпеки, достатньої для переслідування їх у кримінальному порядку.

Йдеться про склади злочинів, передбачених статтями 201 "Контрабанда" - стосовно контрабанди товарів, 202 "Порушення порядку зайняття господарською діяльністю та діяльністю з надання фінансових послуг", 203 "Зайняття забороненими видами господарської діяльності", 207 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті", 208 "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків", 214 "Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння", 215 "Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків", 217 "Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма", 218 "Фіктивне банкрутство", 220 "Приховування стійкої фінансової неспроможності", 221 "Незаконні дії у разі банкрутства", 223 "Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску", 225 "Обман покупців та замовників", 226 "Фальсифікація засобів вимірювання", 228 "Примушування до антиконкурентних узгоджених дій", 234 "Незаконні дії щодо приватизаційних паперів", 235 "Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання чинного Кримінального кодексу України.

За вчинення вищеназваних правопорушень законопроектом встановлюється адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафів.

Значна частина випадків незаконного впливу на підприємців та інших осіб з боку представників правоохоронних органів пов'язана з тим, що чинний Кримінально-процесуальний кодекс України надає можливість необгрунтованого і безпідставного застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово визнавав цю особливість вітчизняного законодавства такою, що не відповідає загальновизнаним демократичним стандартам та принципу верховенства права.

У зв'язку з цим законопроектом пропонується встановити, що взяття під варту не може бути застосоване до раніше несудимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, за виключенням випадків, коли вона переховується від органів слідства або перешкоджає розслідуванню справи.

Стосовно підстав застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту у справах щодо злочинів у сфері економіки і господарської діяльності, а також у справах щодо службових злочинів, вчинених підприємцями, законопроектом запроваджується механізм, відповідно до якого підозрюваного, обвинуваченого у таких справах може бути взято під варту лише у випадку невнесення ними коштів в якості застави або переховування від органів слідства чи перешкоджання розслідуванню справи.

Законопроектом також установлено перелік складів злочинів у сфері господарської діяльності, притягнення до відповідальності за які можливе виключно на підставі скарги потерпілого. При цьому порядок притягнення до кримінальної відповідальності за скаргою потерпілого передбачає, що відповідна кримінальна справа підлягає закриттю у випадку, якщо потерпілий примириться з обвинуваченим до моменту видалення суду в нарадчу кімнату для постановлення вироку.

Притягнення до кримінальної відповідальності лише за наявності скарги потерпілого стосується складів злочинів, передбачених статтями 2031 "Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва", частиною першою статті 206 "Протидія законній господарській діяльності", 219 "Доведення до банкрутства", 229 "Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару", 231 "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю", 232 "Розголошення комерційної або банківської таємниці", 2321 "Незаконне використання інсайдерської інформації", 2322 "Приховування інформації про діяльність емітента" чинного Кримінального кодексу України.

Крім того, законопроектом пропонується внести зміни до деяких статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, що встановлюють адміністративну відповідальність за порушення у сфері господарської діяльності, а також виключити статтю 1602 "Незаконна торговельна діяльність", яка дублює зміст статті 164 "Порушення порядку провадження господарської діяльності", і статтю 168 "Випуск у продаж нестандартної продукції", яка дублює зміст статті 167 "Випуск і реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів" названого Кодексу.

Законопроектом також передбачено внесення змін до таких законодавчих актів: Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Митний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, Закон України "Про міліцію".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правові відносини у даній сфері регулюються Кримінальним кодексом України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Митним кодексом України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України "Про міліцію".

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація Закону не потребує збільшення видатків державного чи місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття Закону сприятиме підвищенню стандартів гуманізму щодо регулювання питання притягнення до відповідальності за скоєння правопорушень у сфері економіки та господарської діяльності, а також забезпечить додаткові надходження до Державного бюджету України.

 

Радник Президента України -
Керівник Головного управління
з питань судоустрою Адміністрації Президента України 

А. Портнов

Опрос