Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и г. Киеве" (относительно исключения Донецкой области из перечня субъектов реформирования)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.09.2011 № 9218
Дата рассмотрения: 26.09.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" (щодо виключення Донецької області з переліку суб'єктів реформування)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Закон України щодо реформування системи медичного обслуговування у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві порушує норму статті 49 Конституції України, що передбачає доступність для всіх громадян медичного обслуговування та безоплатність надання медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров'я тощо. Проведення ж експерименту має також відбуватися з дотриманням права пацієнта на вибір лікаря і лікувального закладу, що визначено статтею 38 Основ законодавства України про охорону здоров'я.

Слід зазначити, що за своєю суттю пілотний проект є експериментом, а тому може містити новаторські та неіснуючі до цього часу механізми, його реалізація має відбуватися з урахуванням вимог Конституції України, норм чинних законів України та враховувати основні принципи бюджетного законодавства, законодавства про працю тощо. В свою чергу Закон не містить положення щодо обов'язкового збереження в областях, де передбачається проведення експерименту, та м. Києві існуючої мережі закладів охорони здоров'я, що не відповідає частині третій статті 49 Конституції України. А тому і порушує статтю 38 Основ законодавства України про охорону здоров'я.

Враховуючи той факт, що наявне населення Донецької області на 1 серпня 2011 року становить 4414,2 тис. осіб. Темпи зменшення достатньо високі, тільки за 8 місяців 2011 року населення Донецької області зменшилося на 18,8 тис. осіб, виключно внаслідок перевищення кількості померлих над кількістю народжених, при позитивному сальдо міграції. Для порівняння в Дніпропетровській області чисельність населення складає 3326,3 тис. жителів, зменшення якого за останні 8 місяців склало у два рази менше ніж у Донецькій області. У Вінницькій області кількість населення у три рази менше ніж у Донецькій.

Слід також зазначити, що істотне зростання захворюваності населення обумовлене низкою соціально-економічних чинників, з одного боку, та зростанням у складі населення осіб похилого віку - з другого. Кількість уперше зареєстрованих хвороб (в розрахунку на 100000 населення) збільшилася: системи кровообігу - в 2,1 раза, новоутворень - на 29 %, органів травлення - на 26 %, інфекційних і паразитарних - на 13 %, у т. ч. активного туберкульозу органів дихання - вдвічі. Майже троє з кожних чотирьох осіб, яким уперше в житті встановлено діагноз активного туберкульозу, - чоловіки, 80 % - особи працездатного віку.

Для порівняння середня тривалість життя за останні роки значно зменшилась. На сьогодні тривалість життя у жінок Донецької області складає 74 роки, у чоловіків - 62 роки.

Слід також зазначити, що Донецька область є однією із найпотужніших виробничих ланок національної економіки, де наявні демографічна, екологічна катастрофи, що призводять до втрат трудового потенціалу, який під впливом різних чинників скорочується. Причинами значних втрат трудового потенціалу у Донецькій області є високі показники смертності та захворюваності населення.

Враховуючи той факт, що існуючий Закон не має критеріїв ефективності впровадження пілотного проекту, законодавчих гарантій соціального, медичного захисту щодо невдалого впровадження реформи, то закономірним є виключення з переліку суб'єктів даного реформування Донецької області.

Прийняття даних змін до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" дозволить унеможливити ризики погіршення трудового потенціалу та штучного прискорення скорочення населення Донецької області.

2. Цілі та завдання Закону

Метою законопроекту є виключення з переліку суб'єктів реформування системи здоров'я Донецької області, як найбільш неприйнятного суб'єкту для тотального реформування системи охорони здоров'я.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Пропонується внесення змін до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" з метою виключення Донецької області з переліку суб'єктів реформування системи охорони здоров'я.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" щодо виключення Донецької області з переліку суб'єктів реформування не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, а навпаки як один з найбільших суб'єктів реформування згідно Закону зменшить кошти Державного бюджету на його впровадження.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Впровадження проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" щодо виключення Донецької області з переліку суб'єктів реформування дозволить не тільки унеможливити ризики погіршення трудового потенціалу та штучного прискорення скорочення населення Донецької області та знизить соціального напруження у сфері доступності до медичних послуг, обґрунтування та погодження з громадськістю скорочення/реорганізації медичної мережі, насамперед у сільській місцевості.

 

Народний депутат України  

 М. В. Кравченко 

Опрос