Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно возмещения ущерба, нанесенного неправомерными действиями должностных лиц)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 23.09.2011 № 9212
Дата рассмотрения: 23.09.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відшкодування шкоди, завданої неправомірними діями посадових осіб)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону розроблено в порядку законодавчої ініціативи.

Згідно зі ст. 56 Конституції України кожен громадянин має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Законопроектом пропонується привести норми Податкового Кодексу України у відповідність до вимог Конституції України. На сьогодні, відповідно до чинної редакції Податкового Кодексу шкода, яка завдається неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, тобто власного бюджету контролюючого органа. В бюджеті контролюючих органів не передбачено статей витрат для відшкодування шкоди завданої об'єктам перевірок (суб'єктам господарювання) - внаслідок неправомірних дій посадових осіб, що унеможливлює вказане вище відшкодування. Внаслідок зазначеного держава отримує як прямі збитки (які відшкодовуються із державного бюджету підприємствам, які зазнали збитків в наслідок непрофесійних, корупційних, чи інших дій посадових осіб контролюючих органів) так і непрямі збитки (у вигляді недоотриманого прибутку підприємством і як наслідок, менше сплачених податків). Нині склалася ситуація, за якої внаслідок непрофесійних дій посадових осіб несуть відповідальність та збитки платники податків. За відсутності персональної відповідальності посадових осіб, створюються умови для подальшого непрофесіоналізму та корупційних дій.

Законопроектом пропонується конкретизувати термін "загальні корпоративні витрати", розширивши тлумачення поняття "представницькі витрати". Тлумачення терміну "представницькі витрати" випливає із суті самої їх назви, як витрати на "представництво", тобто презентацію себе з боку суб'єкта господарювання, як привабливого партнера в бізнесі. В переважній більшості випадків позитивний результат укладання найвигідніших угод, які приносять високі прибутки суб'єктам господарської діяльності, не в останню чергу залежать від враження, яке справляється на потенційних "клієнтів" і "замовників". Належний прийом запрошеної сторони потребує певних витрат підприємства. Тому "представницькі витрати" і витрати на прийом запрошеної сторони можна співвіднести, як витрати підприємства, необхідні для здійснення господарської діяльності і які значно впливають на результат господарської діяльності. Кошти витрачені на приймання запрошеної сторони не є прибутком підприємства, а є поточними витратами підприємства, які безпосередньо необхідні для ведення господарської діяльності. Врахування витрат на приймання запрошеної сторони, як представницьких витрат, спрощує ведення перемовин між підприємствами, стимулює укладання угод і як наслідок, збільшення прибутку підприємств, й відповідно, збільшення суми відрахувань до бюджету (податок на прибуток).

2. Цілі та завдання прийняття акта

Зазначений проект підготовлено з метою встановлення персональної відповідальності посадових осіб контролюючих органів за неправомірні дії під час перевірок підприємств, економії бюджетних коштів та уточнення окремих положень Податкового кодексу України.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується внести зміни до:

1) статті 21: пункт 21.3 ст. 21 викласти в такій редакції: "21.3. Шкода, завдана неправомірними діями посадових осіб контролюючих органів, підлягає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету, передбачених таким контролюючим органам. З подальшим відшкодуванням державі за рахунок винних посадових осіб".

2) статті 138: підпункт а) підпункту 138.10.2 пункту 138.10 ст. 138 викласти в такій редакції: а) загальні корпоративні витрати, в тому числі організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати - витрати на приймання запрошеної сторони (постачальника (товарів, робіт, послуг) чи покупця) для підписання господарських договорів)".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діє Податковий кодекс України.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація закону не потребуватиме додаткових коштів з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованого проекту Закону України матиме низку позитивних чинників, таких як:

- зменшення кількості порушень та зловживань з боку співробітників контролюючих органів під час перевірок субєктів господарювання;

- економію бюджетних коштів за рахунок відшкодування збитків не з бюджету а з особистих коштів посадової особи, що вчинила незаконні дії;

- створення сприятливого клімату для ведення бізнесу в Україні;

- активізацію інвестиційної діяльності;

- створення сприятливого клімату для розвитку підприємств.

 

Народний депутат України  

В. С. Коваль  

Опрос