Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.10.2011 № 9202-1
Дата рассмотрения: 19.10.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні існують декілька законодавчих актів, які встановлюють як поняття (зміст) малого підприємництва, так і обов'язки та плани держави щодо розвитку такого підприємництва та його оподаткування. До таких законодавчих актів відносяться Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19 жовтня 2000 р. N 2063-III та Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва". Слід зазначити, що недоліком цих актів є різні підходи до визначення одного із головних критеріїв малого підприємництва - обсяг річного валового доходу, а в Указі Президента - обсяг виручки, які дозволяють отримати статус суб'єкта малого підприємництва. Цей критерій у вищенаведених законодавчих актах різниться як за своїм абсолютним значенням (граничною величиною), так і за своїм бухгалтерсько-правовим змістом - "валовий оборот" та "виручка". Про необхідність приведення їх до єдиного визначення зазначалось, ще в листі Апарату Верховної Ради України Головного юридичного управління від 24.10.2002 р. N 07/5-387.

Крім того, Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" визначає певні, в більшості декларативні гарантії держави по підтримці розвитку малого підприємництва, але не визначає ні права такого малого підприємництва та гарантії держави щодо їх додержання.

В свою чергу Господарський кодекс України встановлює поняття "підприємства", "малого підприємства", "приватного підприємця", але жодним чином ці поняття не кореспондуються та не пов'язані з критерієм обороту такого підприємства або його виручки. Між тим, відповідно до прийнятих 6 травня 2003 року Рекомендацій Комісії Європейського економічного співтовариства (ЄС) 2003/361/ЄС відносно малого та середнього бізнесу, саме підприємства кваліфікуються, як мікро, малі та середні підприємства, якщо вони відповідають певним критеріям:

Рекомендації ЄС:

Категорії підприємств

Мікро

Малі

Середні

Кількість співробітників 

< 10

< 50

< 250

Обіг

Ј € 2 млн 

Ј € 10 млн 

Ј € 50 млн 

або Балансовий підсумок 

Ј € 2 млн  

Ј € 10 млн  

Ј € 43 млн  

Отже, першим чинником, якій доречно було б врегулювати у законодавстві є поєднання розрізнених критерії малого підприємництва та приведення їх у відповідність до наведених Рекомендацій Комісії, що відповідає вимогам по імплементації українського законодавства до норм Європейського права.

Разом з тим слід зазначити, що діючий сьогодні Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" не відповідає сучасним реаліям ведення бізнесу та вимогам до політики розвитку цього сектора економіки.

Зазначений закон, як видно із його назви, направлений на регулювання питань підтримки тільки малого бізнесу. Враховуючи найкращий досвід зарубіжних країн, доцільним є також регулювання підтримки середнього бізнесу.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Цілі і завдання проекту Закону - врегулювання питань, пов'язаних із розвитком та державною підтримкою малого і середнього підприємництва в Україні.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проект визначає принципи і напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, гарантії захисту таких суб'єктів, види державної підтримки, встановлює основні повноваження органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

Серед найважливіших напрямів державної політики у цій сфері слід визначити:

- запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності для суб'єктів малого підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим у податковому законодавстві;

- поступове зменшення податкового навантаження на суб'єктів малого і середнього підприємництва;

- гарантування відсутності заходів державного нагляду (контролю) і контролю за виконанням податкового законодавства впродовж перших трьох років з моменту державної реєстрації суб'єктів малого і середнього підприємництва;

- гарантування прав суб'єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності;

- послідовне спрощення дозвільних процедур і процедур здійснення державного нагляду (контролю), отримання документів дозвільного характеру для суб'єктів малого і середнього підприємництва;

- поступове скорочення видів діяльності, які підлягають державному нагляду (контролю), і кількості контролюючих органів тощо.

Відповідно до проекту встановлюються такі державні гарантії захисту суб'єктів малого і середнього підприємництва в Україні:

1) на спеціальну (спрощену) форму обліку і оподаткування з урахуванням виду діяльності суб'єкта господарювання;

2) незастосування на вимогу суб'єкта малого і середнього підприємництва зміненого податкового законодавства, норми якого погіршують умови діяльності такого суб'єкта, впродовж 10 років з моменту державної реєстрації суб'єкта малого і середнього підприємництва;

3) рівне, разом з суб'єктами великого підприємництва, забезпечення можливості на участь у конкурсах і тендерах щодо надання послуг, виконання робіт і постачання товарів, які проводять державні і комунальні підприємства, установи і організації (державні закупівлі);

4) незастосування до суб'єктів малого і середнього підприємництва заходів державного нагляду (контролю) і контролю за виконанням податкового законодавства впродовж перших п'яти років з моменту їх державної реєстрації.

Проект передбачає, що державна підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва може надаватися у вигляді фінансової, інформаційної, консультаційної підтримки, у тому числі підтримки у сфері інновацій, науки і промислового виробництва, підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва, які здійснюють експортну діяльність, підтримки у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Окремим розділом проекту регулюються повноваження органів, які забезпечують розвиток малого і середнього підприємництва. До таких органів відносяться: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений орган у сфері розвитку малого і середнього підприємництва, інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим і Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. Крім того, передбачається можливість створення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів у сфері розвитку малого і середнього підприємництва.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV;

Закон України від 19.10.2000 N 2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва";

Закон України від 21.12.2000 N 2157-III "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні".

Реалізація проекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів, крім тих, до яких проектом вносяться зміни.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту Закону дозволить забезпечити сприятливі умови розвитку малого і середнього підприємництва в цілях формування конкурентного середовища в економіці України; сприятиме просуванню продукції суб'єктів малого і середнього підприємництва на внутрішні та зовнішні ринки, збільшенню кількості суб'єктів малого і середнього підприємництва, поліпшенню їх фінансового стану, забезпеченню зайнятості населення і розвитку самозайнятості, підвищенню частки виготовленої суб'єктами малого і середнього підприємництва продукції в обсязі валового внутрішнього продукту.

 

Народний депутат України 

Н. Ю. Королевська 

Опрос