Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.09.2011 № 9202
Дата рассмотрения: 22.09.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На виконання п. 15 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 N 1551-р "Про орієнтовний план підготовки пріоритетних питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України у другому півріччі 2010 року", а також з метою стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні як важливого фактора соціальної та економічної стабільності держави в умовах фінансово-економічної кризи, розуміючи, що кількісний та якісний склад підприємництва України у порівнянні з 2000 роком змінився, що Закон України від 19.10.2000 N 2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва" вже не враховує вимоги до політики розвитку цього сектора економіки, які постають сьогодні перед державою, а також враховуючи те, що усі розвинені країни світу, в т. ч. країни ЄС, одним з основних завдань державної політики вбачають підтримку не тільки малого, але й середнього підприємництва, Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва розроблено проект Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є:

1) забезпечення сприятливих умов розвитку малого і середнього підприємництва;

2) розвиток суб'єктів малого і середнього підприємництва в цілях формування конкурентного середовища в економіці України та забезпечення їх конкурентоспроможності;

3) стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб'єктів малого та середнього підприємництва;

4) сприяння суб'єктам малого і середнього підприємництва в просуванні вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на ринок України і ринки іноземних держав;

5) забезпечення зайнятості населення через розвиток підприємницької ініціативи громадян.

Проект Закону України встановлює єдині підходи до регулювання відносин, що виникають між підприємцями та органами влади у сфері розвитку та державної підтримки малого і середнього підприємництва, визначає поняття суб'єктів малого і середнього підприємництва, інфраструктури його підтримки, види і форми такої підтримки.

Так, зокрема, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 N 1245-р "Про затвердження плану заходів із впровадження в Україні принципів Європейської хартії для малих підприємств на друге півріччя 2008 р. - 2009 рік" поняття суб'єктів малого та середнього підприємництва визначено у відповідності із класифікацією підприємств ЄС, яка вступила в дію з 1 січня 2005 року.

Основними напрямами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні законопроект визначає:

1) удосконалення порядку ведення податкового і статистичного обліку та звітності суб'єктів господарської діяльності;

2) запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва, що відповідають критеріям, встановленим у податковому законодавстві;

3) забезпечення державної підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва, що працюють у сфері інвестиційної, інноваційної і науково-технічної діяльності, в тому числі залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм;

4) забезпечення захисту прав і законних інтересів суб'єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

5) забезпечення фінансово-кредитної державної підтримки;

6) сприяння розвитку інфраструктури державної підтримки;

7) організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого і середнього підприємництва;

8) сприяння спрощенню дозвільних процедур та скороченню строку їх проведення, державного нагляду (контролю), отриманню документів дозвільного характеру для суб'єктів малого і середнього підприємництва.

Законопроектом встановлено, що підтримка суб'єктів малого і середнього підприємництва і об'єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, включає фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку таких суб'єктів і організацій, підтримку в області підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації їх працівників, підтримку у сфері інновацій, науки і промислового виробництва, підтримку суб'єктів малого і середнього підприємництва, що здійснюють експортну діяльність.

3. Правові аспекти

Основними нормативними документами, що регламентують діяльність у цій сфері, є:

Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV;

Закон України від 19.10.2000 N 2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва";

Закон України від 21.12.2000 N 2157-III "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 1245-р "Про затвердження плану заходів із впровадження в Україні принципів Європейської хартії для малих підприємств на друге півріччя 2008 р. - 2009 рік";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 N 1551-р "Про орієнтовний план підготовки пріоритетних питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України у другому півріччі 2010 року".

Проект Закону передбачає внесення змін до Господарського Кодексу України від 16.01.2003 N 436-IV.

Крім цього, проект визнає таким, що втратив чинність, Закон України від 19.10.2000 N 2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва".

Проект Закону є регуляторним актом.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону схвалено 05.11.2010 на засіданні Урядового комітету з питань економічної політики та розглянуто на засіданні Кабінету Міністрів України.

На виконання пункту 1.4 Протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року N66 Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва було доручено разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мінрегіонбудом доопрацювати проект Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні" з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій, зокрема щодо визначення критеріїв віднесення суб'єктів господарювання до малого і середнього підприємництва та приведення його у відповідність з положеннями проекту Податкового кодексу України.

З метою вироблення спільних підходів щодо подальшого доопрацювання проекту Закону України 12.01.2011 у Держкомпідприємництві відбулась узгоджувальна нарада з представниками зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

Доопрацьований за результатами узгоджувальної наради проект Закону погоджено без зауважень Мінекономіки, Мінрегіонбудом, а також із зауваженнями, що враховано частково - Мінфіном. Усі зауваження Мінфіну враховано, окрім одного, у якому йдеться про те, що в абзаці п'ятому частини другої статті 1 Мінфін вважає за необхідне конкретизувати визначення суб'єктів середнього і великого підприємництва. Дане зауваження Мінфіну відхилено, оскільки, по-перше, останній абзац статті 1 проекту містить визначення суб'єктів середнього підприємництва. По-друге, давати визначення суб'єктів великого підприємництва у проекті Закону, який стосується розвитку малого та середнього підприємництва є недоречним. Окрім цього, пунктом 3 Розділу V. Прикінцеві положення проекту Закону передбачено внесення відповідних змін до Господарського кодексу України, якими даються вичерпні визначення суб'єктів малого, великого та середнього підприємництва.

Разом з тим, згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 N 4340/94/1-11 Держкомпідприємництво листом від 30.03.2011 N 3061/0/2-11 звернувся на адресу Першого заступника Глави Адміністрації Президента України, Виконавчого секретаря Комітету з економічних реформ Акімової І. М. з проханням розглянути та погодити пропозицію щодо розробки проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" у зв'язку з недоцільністю подальшого доопрацювання, супроводження та прийняття нового Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва".

При цьому, дорученням Кабінету Міністрів України від 29.04.2011 N 4340/118/1-11 Держкомпідприємництву було встановлено забезпечити виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28.03.2011 N 4340/94/1-11 у повному обсязі.

Проте, пунктом 9.33.1 Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2011 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 2011 року N 504, передбачено розробку та подання проекту Закону України "Про розвиток та підтримку малого та середнього підприємництва".

У зв'язку з цим, Держкомпідприємництво листом від 04.05.2011 N 4047/0/2-11 направив проект Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва", доопрацьований відповідно до пункту 1.4 Протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року N 66, на правову експертизу до Мін'юсту.

Висновок Мін'юсту від 10.06.2011 - проект Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва" погоджено із зауваженнями щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки. Усі зауваження Мін'юсту щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки Держкомпідприємництвом враховано. Також, Мін'юст вважає, що проект Закону не суперечить acquis communautiare. При цьому, Мін'юст запропонував доопрацювати проект Закону з метою урахування положень Акту з питань малого бізнесу для Європи, а саме: запровадження "електронного уряду", заснування контактного офісу, створення ефективної патентної системи та системи сертифікації, забезпечення використання електронних підписів та електронної ідентифікації тощо. Проте, ці положення не є предметом цього законопроекту і регулюються іншими законодавчими актами.

Листом Держкомпідприємництва від 15.06.2011 N 5272/0/2-11 проект Закону було направлено у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

Опрацьований Секретаріатом Кабінету Міністрів України законопроект дорученням від 21.07.2011  N 36221/0/2-11 направлено на перепогодження Держкомпідприємництву, Мінекономрозвитку та Мінфіну.

Держкомпідприємництвом було доопрацьовано даний проект Закону з урахуванням висловлених у дорученні зауважень і листом від 28.07.2011 N 6125/0/2-11 направлено на перепогодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади.

Законопроект перепогоджено без зауважень Мінекономрозвитку і Мінфіном.

Довідка про погодження додається.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць. Разом з тим, його прийняття сприятиме розвитку економіки, зниженню соціальної напруженості та вирішенню проблем безробіття регіонів України.

7. Запобігання корупції

До проекту акта висловлено застереження щодо можливих корупційних проявів Заступником Міністра Кабінету Міністрів України - Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики А. Й. Богданом.

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 N 50465/3/1-10 проект акта доопрацьовано з урахуванням висловлених застережень.

8. Громадське обговорення

З метою забезпечення громадського обговорення проект розміщено на сайті Держкомпідприємництва.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України погоджено у встановленому порядку зі Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить забезпечити сприятливі умови розвитку малого і середнього підприємництва в цілях формування конкурентного середовища в економіці України; сприятиме просуванню продукції суб'єктів малого і середнього підприємництва на внутрішній та закордонні ринки, збільшенню кількості суб'єктів малого і середнього підприємництва, поліпшенню їх фінансового стану, забезпеченню зайнятості населення і розвитку самозайнятості, підвищенню частки виготовленої суб'єктами малого і середнього підприємництва продукції в обсязі валового внутрішнього продукту.

 

В. о. Першого заступника
Голови Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва 

С. Свищева

Опрос