Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О доступе к судебным решениям" относительно устранения упущений, препятствующих доступу к информации относительно судебных решений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.09.2011 № 9147
Дата рассмотрения: 11.09.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про доступ до судових рішень" щодо усунення прогалин, які перешкоджають доступу до інформації стосовно судових рішень

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту пояснюється наявністю хибної практики, що склалася при внесенні даних та відображенні інформації в Єдиному державному реєстрі судових рішень України (www.reyestr.court.gov.ua).

Законом "Про доступ до судових рішень" (ст. 7) заборонено при оприлюдненні текстів судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади розголошувати відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу. Такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями (наприклад, "Особа_1", "Особа_2" і т. д.). Ця заборона не поширюється на оприлюднення прізвищ та ініціалів суддів, які ухвалили судове рішення, а також імен посадових чи службових осіб, які, виконуючи свої повноваження, беруть участь у цивільній, господарській, адміністративній чи кримінальній справах, справах про адміністративні правопорушення (проступки).

На практиці це призвело до того, що будь-яке ім'я фізичної особи, що згадується в тексті судового рішення, крім зазначених вище винятків, може замінятися в тексті судового рішення умовним позначенням. Це у багатьох випадках включає ім'я заявника (скаржника, інших сторін) у справах, що розглядалися в міжнародних судових установах, насамперед Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Це стосується рішень у справах проти як України, так і інших держав.

Така ситуація має абсурдний характер, оскільки зазначені відомості (ім'я заявника) не обмежуються в доступі самими міжнародними судовими установами, що приймають відповідні рішення. Імена заявників (крім винятків, передбачених регламентами відповідних установ) є доступними у базах даних рішень цих установ, наприклад в базі даних рішень Європейського суду з прав людини, а також публічно оголошуються іншим шляхом (публікації у виданнях ЄСПЛ, засобах масової інформації тощо). Крім того, у рішеннях проти України публікація інформації про такі рішення, у тому числі офіційної назви рішення, прямо передбачена Законом України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" (ст. 4).

Це призводить до створення штучних перешкод у поширенні та застосуванні практики міжнародних судових установ, зокрема рішень проти України. Щодо практики ЄСПЛ, то це також перешкоджає повноцінному виконанню припису статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", відповідно до якої суди України при розгляді справ застосовують Європейську Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод та практику Суду як джерело права. Це суперечить також Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи Rec(2002)13 щодо оприлюднення та поширення в державах-членах Ради Європи тексту Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини.

У підсумку, таке необґрунтоване обмеження в доступі до практики міжнародних судових установ та інших подібних інституцій, що розглядають, зокрема, спори з питань порушення прав людини, знижує рівень захисту основоположних прав і свобод людини в Україні.

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою законопроекту є забезпечення верховенства права в Україні шляхом посилення захисту прав і свободи людини за допомогою ширшого використання практики міжнародних судів.

Завданням законопроекту є забезпечення безперешкодного доступу до міжнародної судової практики та поширення і застосування в практиці українських судів рішень міжнародних судових установ, насамперед - Європейського суду з прав людини.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується доповнити статтю 7 Закону України "Про доступ до судових рішень" положенням, відповідно до якого в текстах судових рішень, що оприлюднюються на офіційному веб-порталі судової влади (в Єдиному державному реєстрі судових рішень) або офіційно публікуються, можуть міститися відомості про імена сторін у справі, що розглядалася міжнародною судовою чи іншою міжнародною установою, на рішення якої міститься посилання в тексті судового рішення.

Під міжнародними судовими установами та іншими міжнародними установами розуміються будь-які інституції, що розглядають правові спори між приватно-правовими суб'єктами (наприклад, міжнародні установи комерційного арбітражу), між державами (наприклад, Міжнародний суд ООН) та скарги осіб проти держави (наприклад, Європейський суд з прав людини). До цієї категорії належить також Міжнародний кримінальний суд, а також органи міжнародних організацій, які не є судовими установами (наприклад, Комітет ООН з прав людини).

Таке найширше охоплення є важливим, оскільки дозволяє поширити дозвіл розкриття імен сторін на рішення всіх важливих міжнародних інституцій, практика яких може бути корисною для застосування при розгляді судових справ в Україні.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законодавство України у сфері регулювання законопроекту складається з Конституції України та законів України "Про доступ до судових рішень", "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", "Про інформацію", "Про захист персональних даних" тощо. Змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Внесення відповідних змін до порядку відображення інформації в Єдиному державному реєстрі судових рішень може бути здійснено в межах існуючого фінансування.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроекту сприятиме посиленню захисту прав і свобод людини, підвищенню обізнаності представників правничої професії та інших осіб в Україні з міжнародною судовою практикою та стандартами прав людини.

 

Народний депутат України  

С. Головатий 

Опрос