Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования отдельных положений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.09.2011 № 9144
Дата рассмотрения: 09.09.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до Господарського процесуального Кодексу України (щодо удосконалення окремих положень)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття законопроекту обумовлена тим, що Господарський кодекс України містить ряд прогалин, невідповідностей та суперечностей, у зв'язку з чим на практиці виникають складнощі при застосуванні правових норм та реалізації учасниками процесу своїх прав.

Поданий законопроект спрямований на усунення розбіжностей, суперечностей, юридичних колізій у Господарському процесуальному кодексі України.

Окрім того, вказаний законопроект направлений на забезпечення принципу вільного доступу до правосуддя, який пропонується реалізувати шляхом прийняття норм щодо можливості залишення позовної заяви, апеляційної та касаційної скарг без руху.

Адже, у Господарському процесуальному Кодексі України відсутня така процесуальна процедура, як залишення позовної заяви, апеляційної та касаційної скарг без руху, існують суперечливі між собою норми, які встановлюють право на звернення до господарського суду. Потребують удосконалення і норми, які регулюють підсудність справ господарських судів.

У зв'язку з вищезазначеним законопроектом пропонується внесення змін до ст. ст. 2, 12, 16, 21, 54, 63, 97, 1113 з метою впровадження більш повної реалізації учасниками господарського процесу гарантованого Конституцією України права на судовий захист.

Зокрема, запропоновані зміни до Господарського процесуального кодексу України пропонуються у зв'язку з тим, що існують суперечності між статтею 1, яка встановлює право на звернення до господарських судів та в якій перелічуються особи, які мають це право, та статтями 2, 21, 54, які містять звужений, порівняно зі статтею 1, перелік осіб, які мають право подавати позовні заяви, бути позивачами чи відповідачами. Таким чином існують колізії між окремими положеннями ГПК України.

Також чинним Господарським процесуальним Кодексом України передбачено, що в разі відсутності в позовній заяві повного найменування сторін, їх поштових адрес або якщо не подано доказів сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду. Існування цієї норми в такій редакції є недоцільним у зв'язку з тим, що вона не сприяє своєчасному судовому захисту порушених або оскаржуваних прав і охоронюваних законом інтересів осіб, створює перешкоди для доступу до правосуддя. Слід зауважити, що Цивільним процесуальним кодексом України та Кодексом адміністративного судочинства України передбачено залишення позовної заяви, апеляційної та касаційної скарг без руху та надається можливість усунути недоліки позовної заяви протягом певного часу без необхідності заново подавати позов.

Також у проекті пропонується внести зміни до ст. ст. 12, 13, 16 Господарського процесуального кодексу України з метою уніфікації правових підходів до регулювання питання щодо підсудності справ. Адже в ГПК України вживається таке поняття, як "підвідомчість" справ, яке відрізняється від загального розуміння цього поняття.

Необхідність внесення змін до пункту 4 частини 1 статті 12 та частини п'ятої статті 16 ГПК України пояснюється тим, що відповідно до статті 167 ГК України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) не лише товариства, а й будь-якої господарської організації.

Законопроектом пропонується внесення змін до ст. 87 Господарського процесуального кодексу України. Відповідно до чинної редакції вказаної статті повне рішення та ухвали надсилаються сторонам, прокурору, третім особам, які брали участь в судовому процесі, але не були присутні у судовому засіданні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше трьох днів з дня їх прийняття або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо у суді. Внесення змін зумовлено тим, що на практиці виникають ситуації коли особи, які приймали участь і були присутні у судовому засіданні лишаються можливості отримати повне рішення та ухвалу поштою.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою удосконалення окремих положень Господарського процесуального кодексу України, підвищення ефективності та забезпечення своєчасного, повного, об'єктивного судового захисту прав та інтересів осіб - учасників господарського процесу.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається внести такі зміни до Господарського процесуального кодексу України:

- передбачити можливість залишення позовної заяви, апеляційної та касаційної скарг без руху, з подальшою можливістю усунення недоліків позовної заяви;

- уніфікувати та удосконалити положення щодо підсудності справ;

- усунення суперечностей, які наявні в Господарському процесуальному кодексі щодо суб'єктів господарського процесу, зокрема, між статтями 1 та 2, 21, 54.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Законопроект стосується господарського процесу. Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, є Конституція України та Господарський процесуальний кодекс України.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Реалізація запропонованого законопроекту сприятиме підвищенню ефективності та забезпеченню своєчасного, повного, об'єктивного судового захисту прав та інтересів осіб. Окрім того, з прийняттям вказаного законопроекту будуть усунуті юридичні колізії, розбіжності та суперечності, які існують у Господарському процесуальному кодексі України.

 

Народний депутат України 

Ю. А. Кармазін

Опрос