Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно эмиссии и обращения ценных бумаг

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.09.2011 № 9125
Дата рассмотрения: 08.09.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії та обігу цінних паперів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії та обігу цінних паперів" розроблено з метою виконання пункту 35 Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2010 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 р. N 1231-р.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розробка зазначеного законопроекту зумовлена необхідністю:

- уніфікації норм щодо форми документів, що містять умови випуску та розміщення цінних паперів;

- удосконалення положень Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" стосовно форми існування та порядку переходу прав власності на ощадні (депозитні) сертифікати;

- уточнення положень щодо операцій з цінними паперами, які можуть вчинятися без участі торговця цінними паперами;

- упорядкування етапів емісії цінних паперів;

- доповнення законодавства нормами щодо пруденційного нагляду за професійними учасниками фондового ринку.

Законопроект було розроблено із назвою "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". У зв'язку із врахуванням зауважень міністерств під час погодження законопроекту змінено назву законопроекту на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України". З метою уточнення у подальшому назву законопроекту викладено у такій редакції - проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії та обігу цінних паперів".

Запропоновані законопроектом зміни до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" направлені на усунення недоліків цього Закону, які потребують невідкладного вирішення.

З метою створення умов для активізації операцій з розміщення та обігу ощадних (депозитних) сертифікатів, пропонується внести зміни до статті 13 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" стосовно документарної форми існування ощадних (депозитних) сертифікатів.

Необхідність встановлення вимоги щодо документарної форми існування ощадних сертифікатів обумовлена наступним. Бездокументарна форма існування цінного паперу обумовлює обслуговування операцій з таким цінним папером виключно у депозитарній системі. При цьому, обслуговування операцій з цінними паперами в Національній депозитарній системі здійснюється виключно за умови оформлення глобального сертифікату на випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і розміщення на фондовому ринку.

Однак, суть ощадного сертифікату полягає у неможливості передбачити для такого цінного паперу однакові умови випуску, оскільки сума вкладу, внесеного у банк, а також процентна ставка зазвичай буде різною.

Враховуючи вищевикладене, пропонується внести до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" уточнення, що ощадний сертифікат є неемісійним цінним папером, та встановити, що ощадні сертифікати існують виключно у документарній формі.

До частини першої статті 16 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" пропонується внести уточнюючі зміни з метою забезпечення однозначності тлумачення щодо виключності професійної діяльності на фондовому ринку та неможливості її поєднання з іншими видами діяльності, крім банківської діяльності, надання консультаційних послуг щодо цінних паперів та здійснення компанією з управління активами діяльності з адміністрування пенсійних фондів та/або діяльності з управління іпотечним покриттям.

Крім того, у статті 17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" пропонується передбачити норму, відповідно до якої ліцензію на здійснення діяльності з андеррайтингу можна отримати лише при наявності ліцензії на здійснення дилерської діяльності. Зазначена вимога обумовлюється тим, що відповідно до частини четвертої статті 17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" андеррайтер може брати на себе зобов'язання викупу нереалізованих у процесі розміщення цінних паперів. А отже, подальший продаж викуплених у емітента цінних паперів андеррайтером є дилерською діяльністю.

Частини восьму та дев'яту статті 17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" пропонується викласти у новій редакції з метою однозначності визначення операцій з цінними паперами, які мають проводитись за участю торговця цінними паперами, та операцій, які можуть проводитись без участі торговця цінними паперами.

Враховуючи те, що на даний час у законодавстві відсутні норми стосовно наслідків вчинення правочинів щодо цінних паперів без участі торговця цінними паперами, пропонується доповнити статтю 17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нормою щодо передбачення визнання нікчемними правочинів щодо цінних паперів, вчинених без участі торговця цінними паперами.

В той же час, необхідно зазначити, що стаття 216 Цивільного кодексу України містить норми щодо правових наслідків недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону, відповідно до яких недійсним (тобто нікчемним) є правочин, якщо його недійсність встановлена законом. При цьому, визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Крім того, з метою обмеження ризиків за операціями з цінними паперами пропонується доповнити Закони України "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" нормами стосовно здійснення Комісією пруденційного нагляду за професійними учасниками фондового ринку та надання Комісії повноважень встановлювати пруденційні нормативи - фінансові показники, які є обов'язковими для виконання професійними учасниками фондового ринку.

3. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Цивільним кодексом України, Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами в цій галузі.

Реалізація акта не потребує розроблення нових актів, а також визнання актів такими, що втратили чинність. Реалізація акта потребує внесення змін до нормативно-правових актів Комісії.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії та обігу цінних паперів" стосується інтересів наступних органів державної влади:

- Міністерства фінансів України;

- Міністерства економіки України;

- Міністерства юстиції України;

- Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва;

- Національного банку України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії та обігу цінних паперів" не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Зазначений законопроект не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень і пропозицій текст законопроекту був оприлюднений на офіційному сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет - www.ssmsc.gov.ua.

Пропозицій та зауважень від громадськості до тексту законопроекту до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку не надходило.

Пропозиції щодо інформаційного супроводження та роз'яснення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо емісії та обігу цінних паперів" додаються.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту усуне неточності, що містяться у діючому законодавстві, та сприятиме підвищенню захисту прав інвесторів.

 

Голова Комісії 

Д. М. Тевелєв 

Опрос