Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 15 Закона Украины "О политических партиях в Украине" (относительно запрещения финансирования политических партий субъектами хозяйствования, деятельность которых связана с производством, оптовой торговлей, экспортом и импортом пива, алкогольных напитков и табачных изделий)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.09.2011 № 9097
Дата рассмотрения: 05.09.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про політичні партії в Україні" (щодо заборони фінансування політичних партій суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з виробництвом, оптовою торгівлею, експортом та імпортом пива, алкогольних напоїв і тютюнових виробів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю обмеження можливості впливу представників ринку алкогольної і тютюнової продукції на формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я через політичні партії шляхом фінансування діяльності останніх.

Алкогольні напої та тютюнові вироби, як було науково доведено, носять наркотичний характер. Їх вживання призводить до виникнення захворювань, смерті, розвитку різноманітного соціального зла, включаючи зростання побутової злочинності та збільшення масштабів зубожіння. Кінцевою метою лобіювання інтересів ринку алкогольної і тютюнової продукції в органах державної влади є створення умов для збільшення обсягів продажу (а, отже, і обсягів вживання населенням) відповідної продукції. Вищезазначені інтереси за своєю суттю є прямо протилежними основним завданням політики держави у сфері охорони здоров'я, оскільки збільшення обсягів вживання алкогольних напоїв і тютюнових виробів є одним з ключових факторів, які негативно впливають на стан здоров'я населення в Україні. Широко використовуваним механізмом лобіювання інтересів вищезазначеного ринку є фінансування його представниками найбільш впливових політичних партій. Будучи фінансово залежними від виробників і продавців алкогольної та тютюнової продукції, останні змушені відстоювати їх інтереси через власних представників у парламенті та уряді. Негативні наслідки від такої "співпраці" для держави і суспільства важко недооцінити. У зв'язку із цим, вбачається необхідність у встановленні заборони фінансування політичних партій в Україні суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з виробництвом, оптовою торгівлею, експортом та імпортом пива, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Законопроект розроблено із врахуванням вимог Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та, зокрема, Керівних принципів виконання статті 5.3 цієї Конвенції щодо захисту антитютюнової політики в галузі охорони здоров'я від впливу комерційних та інших корпоративних інтересів тютюнової промисловості. В зазначених Керівних принципах ВООЗ рекомендує сторонам Конвенції з урахуванням національного права та конституційних принципів вжити дієвих заходів щодо заборони внесків від тютюнової промисловості або інших суб'єктів, які займаються просуванням її інтересів, політичним партіям, кандидатам чи кампаніям або запровадити вимогу щодо повного розкриття інформації про такі внески. Також враховано досвід цивілізованих держав світу, в багатьох з яких обмеження, подібні до запроваджуваних у законопроекті, вже встановлені. Законопроект вноситься у розвиток ідей, покладених в основу прийнятого у першому читанні та підготовленого головним комітетом до другого читання проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів)" N 5164 від 24.09.2009. У зазначеному законопроекті передбачено заборону фінансування політичних партій виробниками тютюнової продукції або пов'язаними із ними організаціями. Однак, відповідне обмеження пропонується встановити лише в Законі України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення". Необхідних змін до Закону України "Про політичні партії України" у вищезазначеному законопроекті не вноситься, що свідчить про необхідність їх внесення у даному проекті.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Основним завданням проекту є встановлення заборони фінансування політичних партій в Україні суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з виробництвом, оптовою торгівлею, експортом та імпортом пива, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

У законопроекті частину першу статті 15 Закону України "Про політичні партії в Україні" пропонується доповнити новим пунктом 7, який забороняє фінансування політичних партій в Україні суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з виробництвом, оптовою торгівлею, експортом та імпортом пива, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Статтю також пропонується доповнити приміткою, згідно із якою терміни "пиво", "алкогольні напої", "тютюнові вироби" використовуються у ній в значенні, в якому вони вживаються у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Конституції України, Закону України "Про політичні партії в Україні" та інших законодавчих актів.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не призведе до зміни показників Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту стане на заваді лобіювання представниками ринку алкогольної і тютюнової продукції власних інтересів в органах державної влади шляхом фінансування політичних партій, представлених у парламенті та уряді. Позитивним наслідком прийняття проекту також стане виникнення додаткових передумов для зменшення обсягів вживання алкогольних напоїв і тютюнових виробів населенням.

 

Народний депутат України 

Д. О. Ветвицький 

Опрос