Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены регистрации декларации производителя о соответствии

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.07.2011 № 9029
Дата рассмотрения: 21.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларації виробника про відповідність"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону підготовлено Мінекономіки за власної ініціативи на виконання пункту 7 плану першочергових заходів щодо виконання зобов'язань України в рамках членства у Світової Організації Торгівлі (далі - COT), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 N 1570-р.

Згідно з пунктом 300 Звіту Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ, який є невід'ємною частиною Протоколу про вступ України до Світової Організації Торгівлі, ратифікованого Законом України від 10.04.2008 N 250-VI, Україна зобов'язалась вдаватися до якомога більш широкого визнання декларацій виробника без вимоги реєстрації або підтвердження українськими органами щодо відповідного технічного регламенту.

Водночас статтею 32 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" встановлені вимоги щодо обов'язкової реєстрації виробниками (постачальниками) продукції оформлених декларацій про відповідність у центральному органі виконавчої влади у сфері технічного регулювання.

Така реєстрація декларацій суперечить зобов'язанням, взятим Україною при вступі до COT, європейському законодавству та призводить до невиправданих витрат часу та коштів суб'єктами господарювання.

Європейським законодавством у сфері технічного регулювання, насамперед Директивами Нового підходу, не передбачається реєстрація декларацій у державних органах. Згідно з Директивами іноземний виробник самостійно під власну відповідальність складає декларацію про відповідність продукції вимогам відповідних Директив і зберігає у комплекті документації на продукцію.

Декларація пред'являється лише у разі запиту з боку контролюючих органів. На виробника покладається основний обов'язок - маркувати кожну одиницю продукції знаком СЄ, оскільки відсутність такого СЄ-маркування розглядається контролюючими органами як порушення вимог законодавства Європейської Спільноти.

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою законопроекту є недопущення невиправданих додаткових витрат часу і коштів виробниками - суб'єктами господарювання на реєстрацію декларацій при введенні продукції в обіг та гармонізація Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" у відповідність із законодавством Європейського Союзу.

Відміна обов'язкової реєстрації декларацій надасть змогу виробникам і постачальникам заощадити продукції десятки мільйонів гривень.

Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 32 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" в частині виключення положень стосовно обов'язкової реєстрації в центральних органах виконавчої влади декларації про відповідність, а також до законів України "Про підтвердження відповідності" і "Про захист прав споживачів" стосовно виключення вимоги зазначати у супровідних документах реєстраційні номери декларацій.

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту Закону є Закони України від 18.03.2004 N 1629-IV "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" та від 10.04.2008 N 250-VI "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі".

На сьогодні питання декларування відповідності продукції вимогам технічних регламентів регулюється низкою законодавчих актів. Це Закони України "Про підтвердження відповідності", "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" та постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2003 N 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах".

Реалізація законопроекту потребує внесення змін до 20 технічних регламентів на продукцію, затверджених постановами Кабінету Міністрів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України, а також додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень Мінфіном, Мін'юстом, Держкомпідприємництвом, Держспоживстандартом та Держспоживінспекцією.

6. Регіональний аспект

Регіонального аспекту немає. Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

З метою проведення громадського обговорення проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (www.me.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та не потребує узгодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Прогноз результатів

Реалізація проекту Закону створить сприятливі умови для діяльності суб'єктів господарювання, що виробляють та імпортують продукцію, та приведе до скорочення витрат часу і коштів при введенні продукції в обіг.

Упровадження Закону забезпечить приведення національного законодавства у сфері технічного регулювання у відповідність із вимогами СОТ та законодавством ЄС, покращить умови ведення бізнесу в Україні та сприятиме інвестиційній привабливості країни і зростанню обсягів виробництва продукції.

 

Виконуючий обов'язки голови комісії з проведення реорганізації Міністерства економіки України

 
В. Є. Мармазов

  

Опрос