Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации бюджетного процесса и усиления ответственности за исполнение государственного бюджета

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.07.2011 № 9017
Дата рассмотрения: 18.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації бюджетного процесу та посилення відповідальності за виконання державного бюджету"

1. Обрунтування необхідності прийняття акта

Бюджетний кодекс України та Закон України "Про Регламент Верховної Ради України" встановлюють наступний порядок подання та розгляду звіту про виконання Державного бюджету України за попередній рік:

- інформація про виконання Державного бюджету України підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту, а Міністерство фінансів України до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній бюджетний період, в якому беруть участь уповноважені представники Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати (частина п'ята ст. 28 Бюджетного кодексу);

- річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України, Президенту України та Рахунковій палаті не пізніше 1 травня року, наступного за звітним (частина перша ст. 61 Бюджетного кодексу, а також частина п'ята ст. 161 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України";

- після подання звіту бюджетний комітет Верховної Ради та Рахункова палата протягом 15 днів готують свої висновки (частина шоста ст. 161 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України"), а розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет на пленарному засіданні Верховної Ради розпочинається не пізніше ніж у двотижневий термін після їх подання Верховній Раді (частина перша ст. 162 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України"). Отже, фактично розгляд річного звіту про виконання бюджету може відбутися або наприкінці травня, або вже у червні. Таке значне затягування процедури завершення бюджетного процесу попереднього року не виглядає доречним.

Паралельно, у цей же проміжок часу, розпочинається бюджетний процес наступного року. Зокрема:

- Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і у триденний строк подає до Верховної Ради України (частина третя ст. 33 Бюджетного кодексу);

- при цьому проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період подається Кабінетом Міністрів до Верховної Ради не пізніше ніж за чотири робочих дні до початку розгляду питання Верховною Радою (частина перша ст. 152 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" встановлює, що). Водночас частина друга цієї ж статті зазначає, що народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції щодо Основних напрямів бюджетної політики і надсилають їх до профільного комітету не пізніше ніж за три дні до розгляду питання Верховною Радою;

- Верховна Рада приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період не пізніше 1 червня року, що передує плановому, або першого наступного за цією датою дня пленарних засідань Верховної Ради (частина четверта ст. 152 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України").

Таким чином, обидва вказані бюджетні процеси містять практично перерви строком у місяць:

- між публічним представленням звіту про виконання бюджету (до 20 березня) і його подачею до Верховної Ради (до 1 травня);

- між поданням проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період до Верховної Ради України (одразу після 1 квітня) та ухваленням Верховною Радою рішення щодо них (до 1 червня).

В результаті маємо накладання одного бюджетного процесу на інший, що не видається доцільним, оскільки змушує уряд та профільний комітет парламенту займатися ними одночасно. Навпаки, розведення у часі завершення бюджетного процесу попереднього року та початку бюджетного процесу наступного року виглядало би більш логічним.

Незрозумілими є також гранично стиснені терміни для подання проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та підготовки народними депутатами, комітетами пропозицій щодо Основних напрямів бюджетної політики. Такі терміни фактично позбавляють парламент можливості детально ознайомитися з проектом та ретельно підготувати свої пропозиції.

Нарешті, не виключена ситуація, коли за підсумками розгляду річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України відповідно до ст. 87 Конституції України.

У такому разі підготовка цим складом Кабінету Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період втрачає будь-яку доцільність.

Отже, існують об'єктивні підстави для внесення певних коректив у терміни, якими регулюється порядок завершення бюджетного процесу попереднього року та початку бюджетного процесу наступного року.

Окремі застереження викликає питання про відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Бюджетний кодекс визначає широкі повноваження Міністерства фінансів України щодо підготовки проекту Державного бюджету, організації його прийняття Верховною Радою України, контролю за його виконанням та дотриманням бюджетного законодавства. Зокрема, поміж багатьох інших норм, відзначимо такі:

- частина друга ст. 32 встановлює, що Міністерство фінансів України відповідає за складання проекту закону про Державний бюджет України;

- частина перша ст. 52 зобов'язує Міністерство фінансів України здійснювати щомісячну оцінку відповідності надходжень державного бюджету показникам, встановленим Державним бюджетом України;

- частина перша ст. 111 визначає повноваження Міністерства фінансів України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу як щодо державного бюджету, так і місцевих бюджетів, забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Проте, зазначені повноваження жодним чином не корелюють з обсягами відповідальності Міністерства фінансів України за відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та надходжень бюджету, які, у кінцевому підсумку, можуть привести до невиконання Закону про Державний бюджет України.

Більш того, жодна із статей глави 18 Бюджетного кодексу України, де йдеться про відповідальність та заходи впливу за вчинені порушення бюджетного законодавства, не містить норм, які визначають відповідальність Міністерства фінансів України.

Отже, існує об'єктивна потреба встановлення такої відповідальності, яка сприятиме підвищенню бюджетної дисципліни, зміцненню засад бюджетного прогнозування та планування, прозорості бюджетного процесу.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Метою прийняття законопроекту є оптимізація термінів перебігу бюджетного процесу та посилення відповідальності за вчинені порушення бюджетного законодавства.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом вносяться поправки до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про Національний банк України", якими уточнюються терміни подання та розгляду звіту про виконання Державного бюджету України за попередній рік і терміни розгляду Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

Також пропонується доповнити статтю 121 Бюджетного кодексу України "Відповідальність за порушення бюджетного законодавства" нормою прямої дії, яка встановлює персональну відповідальність міністра фінансів у разі відхилення доходів, отриманих Державним бюджетом України відповідно до звіту про його виконання, від обсягу надходжень, передбаченого законом України про Державний бюджет.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у даній сфері правового регулювання складають Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Регламент Верховної Ради України", Закон України "Про Національний банк України" та інші акти законодавства України.

Прийняття даного проекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта

Ухвалення законопроекту сприятиме вдосконаленню організації бюджетного процесу та підвищенню його прозорості, оптимізації процедур розгляду звіту про виконання Державного бюджету України за попередній рік і розгляду Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, а також зміцненню бюджетної дисципліни.

 

Народний депутат України

Н. Ю. Королевська

  

Опрос