Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно третейских соглашений)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.07.2011 № 9013
Дата рассмотрения: 18.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо третейських угод)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта.

Крім гарантованого Конституцією України права на судовий захист, фізичні та юридичні особи можуть скористатися процедурою альтернативного судового розгляду - третейським судочинством, що регулюється Законом України "Про третейські суди" від 11.05.2004 N 1701-IV.

Третейська угода може бути укладена у вигляді третейського застереження в договорі, контракті або у вигляді окремої письмової угоди. Таким чином, Закон України "Про третейські суди" передбачає можливість укладення третейської угоди до та після звернення до господарського або загального суду.

Найпоширенішим видом третейської угоди є третейське застереження, яке прописується під час підписання договору.

Наявність третейської угоди не позбавляє конституційного права осіб звернутися до судів загальної юрисдикції для захисту порушеного, невизнаного або оспорюваного права.

У Господарському процесуальному кодексі України та Цивільному процесуальному кодексі України містяться норми, які врегульовують порядок припинення, закриття провадження та/або залишення заяви без розгляду, якщо є третейська угода.

На практиці суди загальної юрисдикції по різному застосовують відповідні процесуальні норми, зокрема, вважають, що третейська угода повинна бути укладена виключно після відкриття провадження господарським та/або загальним судом.

Така позиція суду суттєво звужує можливість застосування інституту третейського суду.

З огляду на те, що має місце неоднакове застосування норми процесуального права, Верховний Суд України не може переглянути рішення судів касаційної інстанції.

У зв'язку з цим, усунення суперечностей неможливе без внесення змін до законодавства.

2. Мета і шляхи її досягнення.

Метою проекту є унормування практики застосування норм Господарського та Цивільного процесуального кодексів України, запобігання створенню умов для існування колізій та двозначного трактування положень чинного законодавства.

3. Правові аспекти.

Основоположними законодавчими актами у даній сфері суспільних відносин є Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Закон України "Про третейські суди". Реалізація положень зазначеного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Регіональний аспект.

Проект Закону України не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання корупції.

У проекті Закону України відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Позиція соціальних партнерів.

Проект Закону України не стосується питань соціально-трудової сфери.

8. Прогноз результатів.

Прийняття даного законопроекту дозволить забезпечити захист права особи на третейський розгляд спору, допоможе подоланню колізій у законодавстві, зменшить завантаженість судової системи.

 

Народні депутати України

 Д. Ю. Шпенов

 

М. М. Рудченко

  

Опрос