Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно платы за присоединение к сетям субъектов естественных монополий

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.07.2011 № 9011
Дата рассмотрения: 20.02.2012 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій розроблено для врегулювання питань, пов'язаних із приєднанням до мереж суб'єктів природних монополій.

На сьогодні система тарифоутворення на передачу і постачання електричної енергії та на транспортування і розподіл природного газу не передбачає відповідних витрат на реконструкцію електричних та газових мереж, пов'язаних з приєднанням електроустановок та об'єктів газоспоживання нових споживачів чи збільшенням потужності існуючих.

З метою забезпечення прозорої процедури визначення порядку та величини плати за приєднання, виходячи з економічних і технічних характеристик існуючих електричних і газових мереж, законопроектом пропонуються засади, на яких мають базуватися Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, Правила приєднання систем газоспоживання до газових мереж, визначаються джерела фінансування електропередавальних та газорозподільних компаній, а також врегульовуються інші питання, пов'язані з приєднанням заявників до цих інженерних мереж.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою законопроекту є забезпечення на законодавчому рівні основних засад приєднання замовників до мереж суб'єктів природних монополій.

Законопроект передбачає окремі порядки приєднання до електричних мереж в залежності від типу електроустановок замовників. Зокрема, вводиться поняття "стандартне приєднання", під яким розуміється приєднання до діючих мереж електропередавальної організації електроустановки потужністю до 16 кВт, на відстані до 300 метрів по прямій лінії від межі земельної ділянки замовника до місця забезпечення потужності. Зазначений окремий порядок "стандартного приєднання" стосується переважної більшості населення - замовників приєднання до електричних мереж електропередавальних компаній.

Законопроект передбачає усереднені величини вартості стандартного приєднання, які встановлюються на визначений період для кожної області, міст Києва та Севастополя відповідно до адміністративно-територіального устрою України і розраховуються згідно Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердження якої покладається на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Передбачається також окремий порядок приєднання об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії. Фінансування такого приєднання законопроектом пропонується здійснювати:

- для електрогенеруючих установок потужністю до 10 МВт - 50 відсотків передбачається за рахунок коштів, закладених у тарифах на передачу електричної енергії, і 50 відсотків - за рахунок поворотної фінансової допомоги, яка надається замовником електропередавальній організації. Встановлюється термін повернення допомоги, який не може перевищувати 10 років;

- для електрогенеруючих установок потужністю понад 10 МВт фінансування передбачається у повному обсязі за рахунок коштів, закладених у тарифах на передачу електричної енергії електропередавальної організації.

Стосовно газових мереж законопроект передбачає забезпечення на законодавчому рівні основних засад приєднання новозбудованих чи реконструйованих газових мереж до Єдиної газотранспортної системи України (ЄГСУ).

Зокрема, вносяться зміни до базового Закону "Про засади функціонування ринку природного газу", якими передбачено врегулювання питання проектування, капітального будівництва, приєднання, експлуатації складових ЄГСУ.

Нові норми встановлюють, що проектування, капітальне будівництво складових ЄГСУ передбачається інвестиційними програмами і фінансується за рахунок коштів, передбачених у тарифах на транспортування та розподіл природного газу, плати за послуги з приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників кредитів та коштів, залучених з інших джерел, згідно чинного законодавства. Експлуатація ЄГСУ має здійснюватися виключно газотранспортними або газорозподільними підприємствами, і власники складових ЄГСУ, які не є ліцензіатами з транспортування або розподілу природного газу, зобов'язані передати ці складові на баланс газотранспортним або газорозподільним підприємствам.

Врегульовано питання власності газових мереж, які новозбудовані або реконструйовані за рахунок плати за приєднання, а саме: після приєднання такого об'єкта він є власністю газотранспортного або газорозподільного підприємства.

Плата за приєднання об'єктів газопостачання до ЄГСУ формується газотранспортними або газорозподільними підприємствами, виходячи із структури та характеристик газових мереж відповідно до Порядку обрахування плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж, який затверджується НКРЕ.

У разі спорудження або реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури роботи з упорядкування і перенесення складових Єдиної газотранспортної системи України а також повітряних і підземних електричних мереж, теплових мереж, інших об'єктів електроенергетики виконуються власниками цих об'єктів за рахунок замовників будівництва та реконструкції будівель, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури.

3. Правові аспекти

Основними законодавчими актами у даній сфері правового регулювання є:

Закон України "Про електроенергетику";

Закон України "Про засади функціонування ринку природного газу";

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткового бюджетного фінансування.

5. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до мереж суб'єктів природних монополій" дозволить підвищити надійність та якість електро- та газопостачання споживачів, забезпечити прогнозованість і раціональність розвитку інфраструктурних мереж природних монополістів, зменшити експлуатаційні витрати на обслуговування та відновлення електричних і газових мереж.

 

Народний депутат України

М. Мартиненко

Опрос