Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об образовании" (относительно государственных гарантий педагогическим и научно-педагогическим работникам)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.07.2011 № 9008
Дата рассмотрения: 18.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про освіту" (щодо державних гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Однією з принципових передумов розвитку освіти в Україні є забезпечення високого рівня соціального захисту педагогічних та науково-педагогічних працівників, справедливої оплати праці, соціальних гарантій.

Нинішній розмір заробітку вчителів не відповідає реальним витратам їх фізичної та розумової енергії.

Професійні спілки працівників науки і освіти неодноразово вимагали усунути цей розрив, який суперечить нормам Закону України "Про освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

За ініціативою уряду Юлії Тимошенко, постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року N 1130 "Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників" з 1 січня 2010 року встановлено надбавку в розмірі 20 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати).

З метою встановлення соціальної справедливості та рівності, відповідно до преамбули, ст. 1, 13 Конституції України, зазначену ініціативу слід поширити на всіх педагогічних, науково-педагогічних працівників, закріпити та унормувати її законодавчими гарантіями. Крім того, додатковими і своєчасними заходами для підвищення соціального статусу науково-педагогічних працівників може бути їх звільнення від оплати комунальних послуг та визначення конкретного обсягу щорічних доплат до відпустки та за заявами про надання матеріальної допомоги.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Проект Закону України передбачає забезпечення гарантій соціального захисту науково-педагогічних працівників: виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи (понад 3 роки - 20%, понад 10 років - 30%, понад 20 років - 50%); виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати), але не менше 3-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб при наданні щорічної відпустки; педагогічним та науково-педагогічним працівникам державних та комунальних закладів освіти, за їх заявами, за рахунок бюджетних коштів щорічно надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 2-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб; педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безоплатне користування житлом з опаленням і освітленням в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проектом Закону вносяться зміни до частин 1, 4, 5 статті 57 Закону України "Про освіту" у частині збільшення щомісячних надбавок педагогічним та науково-педагогічним працівникам за вислугу років у відсотках до посадового окладу, щодо встановлення мінімального розміру щорічної допомоги на оздоровлення (не менше трьох прожиткових мінімумів) та щодо розміру щорічної матеріальної допомоги, яка надається за заявами педагогічних та науково-педагогічних працівників державних та комунальних закладів освіти (два прожиткових мінімуми), а також щодо розширення кола тих працівників, яких може бути звільнено від оплати за користування житлом з опаленням і освітленням в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про житлово-комунальні послуги", Кодекс законів про працю України, постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

Прийняття зазначеного законопроекту змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України у поточному році.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованого проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про освіту"" (щодо державних гарантій педагогічним та науково-педагогічним працівникам) підвищить рівень оплати праці та соціального захисту, соціальний статус педагогічних та науково-педагогічних працівників, мотивує їх до професійного росту й сумлінного виконання своїх обов'язків перед суспільством, що сприятиме поліпшенню якості освіти.

 

Народний депутат України

А. М. Павловський

  

Опрос