Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" (относительно порядка использования прибыли акционерного общества)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.07.2011 № 9005
Дата рассмотрения: 18.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо порядку використання прибутку акціонерного товариства)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до ст. 116 Цивільного кодексу України, учасники господарського товариства мають право брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди).

Нормою п. 2 ст. 30 діючого Закону України "Про акціонерні товариства" передбачено, що виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

Зазначена норма не передбачає обов'язкової виплати дивідендів та їх мінімального обсягу. На практиці це часто призводить до зловживань з боку частини акціонерів, що мають контрольний чи блокуючий пакет акцій. Ухиляючись від виплати дивідендів міноритарним акціонерам (зокрема, державним і комунальним установам, фізичним особам, що отримали акції в результаті приватизаційних процесів 90-х років та ін.), мажоритарні акціонери навмисне унеможливлюють розподіл прибутку акціонерного товариства шляхом неухвалення справедливого рішення про виплату дивідендів на загальних зборах.

В Україні налічується близько 13 мільйонів людей, які володіють акціями підприємств, отриманими у ході ваучерної приватизації. Багато з них жодного разу не отримували дивідендів або отримували мізерні копійки. Тим часом нерозподілений прибуток, на словах "інвестуючи у виробництво", мажоритарні акціонери розподіляють між собою без урахування інтересів міноритаріїв, списуючи мільйони гривень на "представницькі" та інші витрати.

Таким чином, Закон України "Про акціонерні товариства" в діючій редакції дозволяє мажоритарним акціонерам зловживати здійсненням свого права вирішувати на загальних зборах акціонерного товариства, який обсяг дивідендів підлягає виплаті, тобто - дозволяє ухилятись від прийняття такого рішення чи приймати рішення про виплату непропорційно малих дивідендів і таким чином навмисно порушувати права інших акціонерів, всупереч п. 2 ст. 13 Цивільного кодексу України, та ухилятися від сплати податків, бо фізичні особи сплачують до Державного бюджету України податок на прибуток у розмірі 15% від отриманих дивідендів, а юридичні особи сплачують до Державного бюджету України податок на прибуток у розмірі 25% від отриманих дивідендів.

Безперешкодне здійснення мажоритарними акціонерами тіньових схем з ухиляння від виплати дивідендів не відповідає стандартам ринкової та соціально спрямованої економіки, свідчить про кричуще порушення ст. 13 Конституції України: "держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки".

2. Цілі і завдання прийняття акта

Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо обов'язкової виплати дивідендів) підготовлено з метою відновлення права власності та соціальної справедливості у відношенні міноритарних акціонерів акціонерних товариств, особливо в умовах фінансово-економічної кризи, та з метою припинити здійснення тіньових схем ухиляння від сплати податків шляхом навмисного неприйняття справедливого рішення про розподіл прибутку загальними зборами акціонерного товариства.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується викласти перший абзац пункту 2 статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" у такій редакції: "Рішення про спрямування всього зазначеного прибутку на цілі, інші ніж виплата дивідендів. приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у даній сфері регулюються Законами України "Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства", Цивільним кодексом України, Конституцією України. Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень даного законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цього проекту Закону України дозволить відновити право власності та соціальну справедливість у відношенні міноритарних акціонерів акціонерних товариств та унеможливить здійснення тіньових схем ухиляння від сплати податків, збільшить надходження до Державного бюджету України від податку на прибуток.

 

Народний депутат України

А. М. Павловський

  

Опрос