Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О рынке земель

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.07.2011 № 9001-1
Дата рассмотрения: 18.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ринок земель"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про ринок земель" розроблено відповідно до підпункту "в" пункту 4 Прикінцевих положень Земельного кодексу України, який містить перелік законів з питань регулювання земельних відносин, які мають бути прийняті в розвиток відповідних норм цього Кодексу.

За час проведення земельної реформи, яка триває в Україні з 1991 року, відбулася демонополізація державної власності на землю. Об'єктом реформування стали землі майже 12 тисяч господарств, а 6,8 млн. селян набули права на земельну частку (пай). Наближається до завершення процес видачі державних актів на право власності на землю власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай). Видано 6,5 млн. державних актів на право власності на землю власникам земельних часток (паїв).

Разом з тим в державній власності залишається земель запасу та резерву - 6,1 млн. га сільськогосподарських угіль, з них ріллі -2,8 млн. гектарів.

Відумерлої спадщини 1,8 млн. га сільськогосподарських земель, невитребуваних паїв 1,4 млн. га, які використовуються не раціонально або взагалі не використовуються.

В той же час суцільна парцеляція сільськогосподарських земель та їх розподіл серед колишніх працівників колективних сільськогосподарських підприємств не змогли стати основою для сталого соціально-економічного розвитку аграрної сфери та розвитку індивідуальних (сімейних) форм ведення сільського господарства.

У зв'язку з відсутністю досконалих інструментів регулювання ринку земель в Україні тимчасово встановлений мораторій (заборона на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення шляхом їх продажу), що обмежує права власників земельних ділянок, що закріплені частиною першою статті 90 Земельного кодексу України від 25.10.2001 N 2768-III: "Власники земельних ділянок мають право продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину".

Прийняття зазначеного Закону є однією із умов для зняття мораторію на продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а отже, надання можливості громадянам повністю реалізувати своє конституційне право на землю в частині вільного розпорядження земельною власністю.

Потребує також врегулювання на законодавчому рівні питання проведення земельних торгів, оскільки Земельним кодексом України (статті 127, 134 - 138) визначені основні засади проведення земельних торгів, а порядок їх проведення має регулюватися окремим законом.

Цивільним кодексом визначені відповідні положення щодо проведення торгів (ст. 591). Законом України "Про іпотеку" (статті 43 - 48) визначено порядок підготовки проведення прилюдних торгів та встановлення початкової ціни продажу тощо.

Зазначені положення законодавства України регулюють загальні правила проведення земельних торгів, але не встановлюють системну послідовність їх здійснення.

Таким чином, склалася ситуація, коли місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування - розпорядники земельних ділянок державної та комунальної власності, керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про місцеві державні адміністрації" власними нормативно-правовими документами встановлюють автономні правила проведення земельних торгів. Зазначені документи визначають різні механізми набуття земельних ділянок на торгах. Існують відмінності у способах формування стартової ціни, критеріях визначення переможців, ролі спеціалізованих організацій - організаторів торгів. Це дає можливість визнати земельні торги недійсними.

Наявна ситуація вимагає запровадження єдиної державної політики у зазначеній сфері та прийняття закону, який надасть можливість прозоро і ефективно реалізувати земельні ділянки за їх реальну ринкову вартість.

Проект Закону України "Про ринок земель" містить ряд положень, які законодавчо врегулюють порядок проведення земельних торгів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Закону України "Про ринок земель" є правове врегулювання питань, пов'язаних з організацією і функціонуванням ринку земель в Україні шляхом визначення у законопроекті правових та економічних засад ринкового обігу земельних ділянок, встановлення порядку продажу земельних ділянок та прав на їх оренду на земельних торгах, встановлення економіко-екологічних та правових обмежень щодо обігу земель сільськогосподарського призначення з метою запобігання спекулятивним операціям та монополізації ринку земель сільськогосподарського призначення, оптимізації сільськогосподарського землекористування при обігу земельних ділянок, визначення ефективного власника землі.

Оптимальним способом розв'язання проблеми є розроблення та прийняття Закону України "Про ринок земель", у якому повинні бути визначені організаційно-правові засади:

реалізації державної політики щодо регулювання ринку земель;

організації ринку земель, в тому числі визначення розпорядника землями сільськогосподарського призначення державної власності, що забезпечуватиме формування фонду земель державної власності;

обігу земель сільськогосподарського призначення (в тому числі: обмеження щодо максимальної площі земель у власності однієї особи для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; порядок продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності з розстроченням платежу; умови відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення з меліоративними системами; умови відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення із багаторічними насадженнями; порядок реалізації переважного права на придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, що перебуває у власності громадян та юридичних осіб; обмеження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, придбаних із земель державної та комунальної власності; визначення ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності при їх продажу тощо);

продажу земельних ділянок та прав на них на земельних торгах (в тому числі: суб'єкти земельних торгів та професійна підготовка ліцитаторів; порядок продажу земельних ділянок та прав на них на аукціоні).

3. Правові аспекти

Положення цього Закону поширюються на суспільні відносини, які виникають у процесі організації та функціонування ринку земель в Україні.

Нормативно - правовими актами у даній сфері є Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, які не в повній мірі врегульовують питання обігу земельних ділянок, зокрема сільськогосподарського призначення, а також не визначають порядок проведення земельних торгів.

Структурно законопроект складається із п'яти розділів, 7 глав та 49 статей, якими пропонується врегулювати питання особливостей обігу земель сільськогосподарського призначення, встановивши максимальні площі земель у власності однієї особи для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, вимоги до покупців, вимоги до обігу меліорованих та деградованих земель, заборону на зміну цільового призначення цих земель, обігу земель державної, комунальної та приватної власності, порядок продажу земельних ділянок на земельних торгах, консолідації земель сільськогосподарського призначення, а також пропонується внести зміни до Земельного, Цивільного, Бюджетного та Податкового кодексів України, Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито", Законів України "Про оренду землі", "Про фермерське господарство", "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)", "Про оцінку земель", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", "Про іпотеку", "Про землеустрій".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта потребує фінансування організації робіт з підготовки земельних ділянок державної та комунальної власності до продажу на аукціоні та його проведення.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено із зауваження, які враховано частково - Атимонопольним комітетом України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Урядовим уповноваженим з питань дерегуляції господарської діяльності, Державним казначейством України.

За результатами правової експертизи Міністерство юстиції України погодило проект акта із зауваженнями, які враховано повністю.

6. Регіональний аспект

Проект закону стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Порядок проведення земельних торгів, встановлений проектом Закону, сприятиме активізації продажу земельних ділянок на земельних торгах, що дозволить поповнити державний та місцеві бюджети, оскільки практика відчуження на конкурентних засадах земельних ділянок державної та комунальної власності показує, що ціна продажу у декілька разів вища за початкову (стартову).

7. Запобігання корупції

Законопроект передбачає запобігання численним корупційним проявам шляхом встановлення єдиного, чіткого та прозорого порядку підготовки до продажу та продажу земельних ділянок та прав оренди на них на земельних торгах, встановлює єдині правила та обмеження при обігу земельних ділянок на ринку земель.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України розміщено для обговорення на офіційному веб-сайті Держземагентства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Затвердження і практична реалізація Закону України "Про ринок земель" дасть можливість організувати прозорий ринок земельних ділянок державної, комунальної та приватної власності, законодавчо врегулювати питання щодо порядку проведення земельних торгів, а також поліпшити інвестиційний клімат в країні.

У законопроекті міститься певна кількість норм, спрямованих на:

1) захист економічної конкуренції та обмеження монополізму на ринку земель шляхом попередження надмірної концентрації земельних ділянок у власності окремих осіб, перш за все, на ринку земель сільськогосподарського призначення;

2) запровадження порядку проведення земельних торгів;

3) включення земель сільськогосподарського призначення у ринковий економічний оборот;

4) запровадження регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення ринковими (економічними) методами;

5) попередження подальшої парцеляції земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

6) запровадження кредитування (іпотеки) під заставу речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення;

7) попередження спекуляції земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

Проект Закону України "Про ринок земель" спрямований на остаточне завершення створення ринкових передумов для залучення земельних ділянок сільськогосподарського призначення до економічного обігу, організацію прозорого ринку земель із запровадженням конкурентності її продажу, забезпечення повноти надходження податків і зборів, зокрема, від продажу земельних ділянок та прав оренди на них, а також державного мита від операцій на ринку землі.

З урахуванням того, що зараз в Україні налічується 1,4 млн. га невитребуваних паїв, близько 2,8 млн. га земель запасу (рілля) та 1,8 млн. га сільськогосподарських земель є відумерлою спадщиною, при середній нормативній грошовій оцінці 1 га ріллі 11,949 тис. грн., до Державного бюджету України від передачі цих земель в оренду може бути залучено (при річній орендній ставці 3% від розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки) 2,1 млрд. грн. на рік.

 

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України

М. Д. Безуглий

  

Опрос