Идет загрузка документа (558 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2012 год

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.09.2011 № 9000
Дата рассмотрения: 15.09.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік"

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇНИ ТА ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ МАКРОПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА 2012 РІК

Хоча за підсумками 2009 року розвиток економіки України відкинуто на чотири роки назад - реальне падіння ВВП було одним з найвищих у світі та становило "мінус" 14,8 відсотка, з початку роботи Урядом було вжито дієвих заходів зі стабілізації економіки, підтримки підприємств реального сектору, стабілізації цінової ситуації та розпочато реалізацію Програми економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки. Це дало змогу, починаючи з квітня-травня 2010 року, відновити тенденції до економічного зростання та стабілізувати економічну ситуацію після кризових років. За підсумками 2010 року темпи зростання реального ВВП становили 4,2 відсотка.

Обсяги промислового виробництва у 2010 році зросли на 11,2 відсотка, що є найвищим показником з 2004 року. Активізація виробничої діяльності промислового комплексу та динамічний розвиток зовнішньоторговельної діяльності забезпечили зростання обсягу перевезення вантажів у 2010 році на 8,5 відсотка, вантажообороту - на 6,1 відсотка проти падіння у 2009 році на 21,9 відсотка та на 22,4 відповідно.

У 2010 році вперше за останні сім років було досягнуто однозначного значення показника інфляції - 9,1 відсотка.

Підвищення підприємницької активності забезпечило високий позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності підприємств - 54,4 млрд. грн. Зростання прибутків підприємств за 2010 рік становило 46,4 відсотка.

Економічне зростання та цінова стабільність стали підґрунтям для розвитку соціальної сфери у 2010 році. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у 2010 році зросла, порівняно з 2009 роком, на 20 відсотків та становила 2239 грн. Реальна заробітна плата збільшилася на 10,2 відсотків, що дало змогу перевищити її докризовий рівень.

Підвищення рівня доходів населення у 2010 році зумовило поступове відновлення внутрішнього споживчого попиту, і як наслідок, зростання обороту роздрібної торгівлі, яке розпочалось у травні 2010 року та досягнуло 9,8 відсотка у 2010 році проти падіння у 2009 році на 17,4 відсотка.

З початку 2010 року загальний обсяг депозитів збільшився на 24,4 відсотка. Приріст обсягу депозитів у 2010 році досягнув рівня 2007-2008 років та становив 81,7 млрд. грн., тоді як у 2009 році спостерігався відплив депозитних коштів з банківської системи - "мінус" 24,8 млрд. грн. за рік.

Відновлення довіри іноземних інвесторів до економіки України забезпечило зростання міжнародних валютних резервів у 2010 році на 8,1 млрд. дол. США до 34,6 млрд. дол. США, тоді як у 2009 році вони зменшилися на 5,0 млрд. дол. США.

Досягнуте економічне зростання у 2010 році створило основу для подальшої структурної перебудови економіки, розширення інвестиційного та внутрішнього попиту, активізації інвестиційної діяльності та розвитку вітчизняного виробництва.

Січень-липень 2011 року

Завдяки вжитим Урядом заходам із стимулювання розвитку економіки, поступовому розширенню внутрішнього попиту в економіці України та незважаючи на нестабільний розвиток світової економіки у січні-липні 2011 року закріпилась тенденція до зростання.

Позитивну динаміку економічного зростання забезпечено за рахунок реалізації комплексу антикризових дій, а також впровадження реформаторських заходів стимулювання розвитку базових секторів економіки.

За підсумками І півріччя 2011 року збільшення валового внутрішнього продукту оцінюється на рівні 4,4 відсотка. У деяких сферах діяльності отримано більш високу динаміку росту, ніж очікувалося.

Високі темпи зростання обсягів виробництва демонструє промисловість. Так, обсяги промислового виробництва у січні-липні 2011 року збільшились порівняно з відповідним періодом попереднього року на 8,7 відсотка.

Завдяки підвищенню підприємницької активності та розширенню внутрішнього попиту в умовах зростаючих доходів населення збільшилось виробництво в орієнтованих на внутрішній ринок галузях, а сформована на початку року сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура сприяла розвитку експортоорієнтованих галузей промисловості.

Вже другий рік поспіль лідером зростання у промисловості виступає машинобудування, де збільшення обсягів виробництва перевищило 20,5 відсотка і було підкріплено відновленням внутрішньої інвестиційної активності та позитивною економічною ситуацією у країнах - основних імпортерах вітчизняної продукції машинобудування.

Вищими за середній рівень темпами за сім місяців поточного року зростає хімічна та нафтохімічна промисловість (19,1 відсотка), виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції (13,2 відсотка), деревообробна промисловість (12,9 відсотка), легка та металургійна промисловість (по 11,4 відсотка в кожній), частка яких у структурі промисловості становить понад 40 відсотків.

Виробництво промислової продукції порівняно з січнем-липнем 2010 року зросло у 22-х регіонах. Зокрема, найбільший приріст спостерігався в Івано-Франківській (39 відсотка), Донецькій (17,2 відсотка), Луганській (16,6 відсотка), Львівській (15,2 відсотка), Волинській (14,9 відсотка) областях.

За підсумками I півріччя в Україні спостерігалося зростання обсягу інвестицій в основний капітал (без ПДВ) на 15,9 відсотка до 65,14 млрд. гривень.

Серед джерел фінансування інвестицій в основний капітал власні кошти підприємств склали 62,4 відсотка або 40,6 млрд. грн., що на 42,5 відсотка більше, ніж у I півріччі 2010 року. Кредитні ресурси банків та інші позики становлять 20,4 відсотка загального обсягу інвестицій.

Завдяки проведенню послідовної політики Уряду щодо розвитку інфраструктури країни, відновленню житлового будівництва в поточному році подолано спад у будівництві. Вперше з 2007 року досягнуто позитивних результатів - за підсумками 7 місяців 2011 року обсяги будівництва збільшились на 13,6 відсотка.

У січні-липні 2011 року найвищі темпи зростання обсягів робіт (у 1,9 раза в кожному виді діяльності) спостерігались у будівництві доріг, аеродромів та облаштуванні поверхні спортивних споруд, частка яких у загальній структурі виконаних будівельних робіт зросла до 12,8 відсотка проти 8 відсотків у січні-липні 2010 року, та виготовленні каркасних конструкцій і покрівель, частка яких у загальній структурі зросла до 0,8 відсотка проти 0,4 відсотка у січні-липні 2010 року. Обсяги робіт у будівництві мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену збільшилися у 1,6 раза, а їх частка у загальній структурі зросла до 3,9 відсотка проти 2,8 відсотка у січні-липні 2010 року.

У січні-липні 2011 року збільшили обсяги будівництва підприємства 19-ти регіонів країни, серед них найбільше Київської (на 66,9 відсотка), Донецької (51,6 відсотка) та Житомирської (42 відсотка) областей.

Державна підтримка сільськогосподарських підприємств, вчасне проведення весняно-польових робіт та виважена політика у сфері регулювання сільськогосподарської діяльності на фоні сприятливих погодних умов забезпечили зростання у сільському господарстві.

У січні-липні 2011 року обсяги сільськогосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2010 року зросли на 9,1 відсотка (такі високі темпи спостерігались вперше з 2008 року). Обсяги виробництва продукції рослинництва за січень-липень 2011 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 18,2 відсотка, а тваринництва - на 2,8 відсотка.

Зростання обсягів виробництва та поступове розширення внутрішнього споживчого попиту сприяло розвитку сфери послуг, за січень-липень 2011 року зростання обсягу вантажообороту в усіх видах транспорту склало 10,4 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обсягу пасажирообороту - 3,2 відсотка, обсягу роздрібного товарообороту - 15,0 відсотка.

На соціально-економічний розвиток держави з початку 2011 року вплинув ряд зовнішніх чинників, зокрема, підвищення світових цін на енергоносії та сировинні матеріали, що найбільше позначилось на зростанні індексу цін виробників, який за січень-серпень 2011 року склав 116,3 відсотка до грудня минулого року.

Підвищення економічної активності підприємств та ефективна податково-бюджетна політика на фоні зростання світових цін позитивно вплинули на фінансові результати підприємств. За січень-травень 2011 року було отримано позитивний фінансовий результат суб'єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) у розмірі 34,0 млрд. гривень, що у 1,7 раза перевищило результати січня-травня 2010 року.

Прибуток прибуткових підприємств у січні-травні 2011 року порівнянно з відповідним періодом 2010 року зріс на 20,4 відсотка, збитки збиткових підприємств знизились на 2,1 відсотка. Частка збиткових підприємств зменшилась з 47,1 відсотка у травні 2010 року до 43,2 відсотка у травні 2011 року.

Внаслідок впливу ряду зовнішніх чинників, зокрема, підвищення світових цін на світових товарних ринках, у І кварталі 2011 року спостерігалось прискорення зростання споживчих цін. Зростання споживчих цін у березні 2011 року до грудня 2010 року склало 3,3 відсотка.

Але завдяки впроваджуваній Урядом антиінфляційній політиці, вчасному вжиттю заходів із збалансування основних товарних ринків та виваженій бюджетній політиці, вже починаючи з II кварталу вдалося досягти стійкої тенденції до уповільнення інфляції. Зростання споживчих цін, починаючи з квітня 2011 року у порівнянні з попереднім місяцем поступово зменшувалося: у квітні склало 1,3 відсотка, у травні - 0,8 відсотка, у червні - 0,4 відсотка, а у липні та серпні споживчі ціни знизились на 1,3 та 0,4 відсотка відповідно. Основний фактор впливу на дефляцію у липні та серпні - зменшення цін на продукти харчування (у липні на 2,9 відсотка, у серпні на 1,4 відсотка).

Економічне зростання та заходи з підтримки цінової стабільності створили підґрунтя для розвитку соціальної сфери. Проведення Урядом послідовної соціальної політики, поступове підвищення розміру мінімальної заробітної плати сприяло підвищенню рівня доходів населення. Так, середньомісячна заробітна плата працівника у січні-липні 2011 року порівнянно із січнем-липнем 2010 року зросла на 18 відсотків та досягла 2531 грн. Реальна заробітна плата за січень-липень 2011 року зросла на 7,6 відсотка у порівнянні з відповідним періодом попереднього року.

У січні-липні 2011 року продовжував зростати обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну, приріст яких за даними Національного банку України становив 3,3 млрд. дол. США., що більше на 39,2 відсотка, ніж за січень-липень 2010 року.

Позитивна динаміка показників реального сектору вплинула на підвищення попиту на гроші та, відповідно, зростання монетарних показників: грошова база з початку року за 7 місяців збільшилася на 4,5 відсотка до 235,8 млрд. гривень, грошова маса - на 9,9 відсотка до 657,0 млрд. гривень.

Загальний обсяг депозитів станом на 01.08.2011 року становив 464,5 млрд. гривень та зріс з початку року на 47,9 млрд. гривень або на 11,5 відсотка.

Поступове відновлення ресурсної бази банків і достатній рівень їх ліквідності сприяли зниженню вартості кредитних ресурсів. Зокрема, інтегральна ставка за кредитами скоротилася на 1,3 відсоткового пункта з 14,0 відсотка на кінець 2010 року до 12,7 відсотка на кінець липня 2011 року, інтегральна ставка за депозитами - на 1,4 відсоткового пункта з 7,4 відсотка до 6,0 відсотка відповідно.

Відновлення ресурсної бази банків та зниження відсоткових ставок сприяло відновленню кредитної активності. Так, обсяги кредитів в економіку України станом на 01.08.2011 року становили 778,3 млрд. гривень та зросли з початку року на 45,6 млрд. гривень або на 6,2 відсотка.

Завдяки скоординованій політиці Національного банку України та Уряду було забезпечено курсову стабільність. Середній офіційний курс гривні до долара США у січні-серпні 2011 року склав 7,9532 грн./дол. США.

За січень-серпень 2011 року міжнародні резерви зросли на 3,6 млрд. дол. США до 38,2 млрд. дол. США. Загалом, з квітня 2010 року міжнародні валютні резерви збільшились на 11,8 млрд. дол. США.

Виважена політика Уряду, скоординована з політикою НБУ, забезпечила підтримку макроекономічної стабільності, на основі якої, з урахуванням реалізованих заходів Уряду щодо стимулювання економіки, у січні-липні 2011 року було досягнуто економічного зростання. Це надає можливість позитивно оцінювати тенденції розвитку економіки до кінця поточного року та у наступному році.

Очікування до кінця 2011 року

До кінця 2011 року, незважаючи на нестабільність на світових фінансових та товарних ринках, невизначеність щодо економічної ситуації у світі, очікується збереження позитивних тенденцій розвитку економіки України в умовах проведення активної державної політики щодо підтримки економічного розвитку, реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи банківського сектору, а також реалізацію інноваційно-інвестиційних проектів.

Позитивні тенденції економічного розвитку, які були зафіксовані у I півріччі 2011 року, дали підстави для уточнення прогнозу макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік, що були схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2011 N 1119 (уточнені макропоказники схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2011 N 587).

Зростання валового внутрішнього продукту за підсумками року прогнозується щонайменше на 4,7 відсотка. Обсяг номінального ВВП у 2011 році очікується на рівні 1291,0 млрд. гривень, що на 17,9 відсотка більше, ніж у 2010 році.

Подальший розвиток виробництва сприятиме покращенню фінансового стану підприємств. До кінця року прибуток прибуткових підприємств очікується на рівні 242,3 млрд. гривень, що на 14,8 відсотка більше, ніж у 2010 році.

Очікується, що завдяки антиінфляційним заходам, що вживаються Урядом, індекс споживчих цін у 2011 році вдасться втримати на рівні, який було враховано при розрахунку бюджетних показників - не вище 8,9 відсотка.

Поліпшення ситуації на ринку праці та проведення послідовної соціальної політики сприятимуть реальному зростанню доходів населення. Очікується, що середньомісячна зарплата працівників до кінця 2011 року зросте у реальному вимірі на 10,1 відсотка, а її номінальний обсяг становитиме 2695 гривень. Фонд оплати праці прогнозується в обсязі 399,5 млрд. гривень.

Економічна політика Уряду, спрямована на підтримку основних секторів економіки, активізацію процесів модернізації національного виробництва та стимулювання внутрішнього інвестиційного попиту разом із підтримкою споживчого попиту населення за рахунок послідовного підвищення соціальних стандартів, сприятиме продовженню тенденцій до економічного зростання у 2012 році та забезпечить стабільний розвиток економіки України в середньостроковій перспективі.

Прогноз на 2012 рік

На основі уточнених макроекономічних показників на 2011 рік та з урахуванням останніх тенденцій розвитку української і світової економіки розроблено прогноз макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012 рік (схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 N 907).

Прогнозні макроекономічні показники на 2012 рік враховують подальшу реалізацію комплексу економічних реформ, які забезпечать підґрунтя для майбутнього економічного зростання України, а також формування структури економіки більш стійкої до впливу зовнішніх шоків.

Водночас відновлення світової економіки є нестійким, а нестабільність на міжнародних фінансових ринках вказує на існування зовнішніх ризиків для розвитку української економіки. З метою уникнення існуючих та майбутніх ризиків було розроблено основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2012 рік за двома сценаріями (оптимістичним та песимістичним).

Базовими припущеннями прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2012 рік є основні стратегічні пріоритети державної політики, які залишатимуться незмінними за обома сценаріями. Серед них подальше реформування податкової системи згідно з Податковим кодексом України; започаткування нових стратегічно важливих інфраструктурних інвестиційних проектів; підвищення ефективності державних інвестиційних видатків; активізація кредитування реального сектору економіки банківською системою; поетапна реалізація пенсійної реформи; підвищення величини прожиткового мінімуму та реформування системи надання пільг населенню.

За основу для розрахунку показників державного бюджету враховано песимістичний сценарій, який передбачає консервативні оцінки щодо тенденцій зростання економіки України в 2012 році.

Реалізація стратегічних завдань щодо посилення ролі держави у створенні умов для структурних змін економіки та вплив проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу дозволяють прогнозувати зростання реального ВВП у 2012 році на рівні 5,0 відсотка. Номінальний ВВП збільшиться на 16,6 відсотка до 1505,0 млрд. гривень.

Економічне піднесення буде забезпечено збільшенням обсягів промислового виробництва на 5,5 відсотка, яке буде підтримано в основному зростанням внутрішнього попиту та, відповідно, розвитком виробництв, орієнтованих на внутрішній ринок.

В таких умовах зростання індексу цін виробників промислової продукції прогнозується на рівні 9,4 відсотка (грудень до грудня попереднього року).

Зниження рівня податкового навантаження у 2012 році та підвищення економічної активності підприємств позитивно вплинуть на фінансові результати підприємств, як наслідок прибуток підприємств збільшиться на 16,7 відсотка у порівнянні з 2011 роком та складе 282,7 млрд. грн.

В умовах зростання економіки та реалізації заходів урядової політики в соціальній сфері прогнозується збільшення заробітної плати до 3127 гривень, в реальному вимірі - на 6,6 відсотка у порівнянні з 2011 роком.

Зростання споживчого попиту буде забезпечено відповідними обсягами промислового виробництва, а отже не матиме негативного впливу на інфляційні процеси в Україні. Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) прогнозується на рівні 7,9 відсотка.

Завдяки покращенню інвестиційного клімату, реалізації інноваційно-інвестиційних проектів в галузях економіки у 2012 році прогнозується надходження прямих іноземних інвестицій в обсязі 6 млрд. дол. США.

Виведення економіки на траєкторію стабільного зростання у 2012 році шляхом закріплення досягнутих у 2011 році успіхів з нормалізації економічної ситуації та продовження структурних реформ економіки України забезпечить стабільну ресурсну базу бюджету, що дозволить продовжити здійснення упорядкування та підвищення ефективності державних витрат.

Підтримка ділової активності підприємств, проведення виваженої соціальної політики, перехід на інвестиційну модель розвитку економіки забезпечать зростання частки прибутків підприємств у ВВП, що відповідно позначиться на обсягах надходжень до бюджету.

Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2012 рік

N п/п

Показник

2012 рік

1

Номінальний ВВП, млрд. гривень

1505,0

2

ВВП реальний, темп зростання, %

105,0

3

Індекс споживчих цін, % (грудень до грудня попереднього року)

107,9

4

Індекс цін виробників, % (грудень до грудня попереднього року)

109,4

5

Прибуток прибуткових підприємств, млрд. гривень

282,7

6

Фонд оплати праці працівників та грошового забезпечення військовослужбовців, млрд. гривень

458,9

7

Середньомісячна зарплата працівників, брутто

 

номінальна, гривень

3127

номінальна, скоригована на індекс споживчих цін, у відсотках до попереднього року

106,6

8

Кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років (в середньому за рік), млн. осіб

20,7-20,5

9

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку

7,2-7,7

10

Баланс товарів та послуг (платіжний баланс), млн. доларів США

-9 104

Експорт товарів і послуг, млн. доларів США

92 812

у відсотках до попереднього року

109,2

Імпорт товарів і послуг, млн. доларів США

-101 916

у відсотках до попереднього року

113,3

ОЦІНКА ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2012 РІК

При розробці дохідної частини проекту бюджету на 2012 рік враховано основні завдання бюджетної політики, визначені Постановою Верховної Ради України від 13.05.2011 N 3358-VI "Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік", а саме:

• зменшення частки перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет порівняно із врахованим у 2011 році;

• інтенсифікацію процесу стягнення податкового боргу;

• своєчасне бюджетне відшкодування податку на додану вартість;

• запровадження інструментарію оцінки ефективності отримання податкових пільг, забезпечення цільового їх використання та відповідальності отримувачів за порушення умов наданих таких пільг.

Дохідна частина проекту бюджету на 2012 рік розроблена на основі реформованого податкового законодавства, відповідно нормам Податкового кодексу України, а саме:

- введення в дію з 1 липня 2012 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- застосування особливостей формування:

* податку на прибуток підприємств:

° зниження ставки податку з 23 % у 2011 році до 21 % у 2012 році;

° продовження дії податкових канікул для новостворених та малих підприємств;

° продовження дії галузевих пільг для підприємств легкої, суднобудівної та літакобудівної промисловості, підприємств з надання готельних послуг, підприємств машинобудування для агропромислового комплексу та інших.

- податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг):

° розширення споживчого попиту за рахунок проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

° покращення адміністрування податку, шляхом:

• реєстрації податкових накладних платниками податку-продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних;

• подання платниками ПДВ разом з податковою декларацією копій реєстрів податкових накладних в електронному вигляді;

• анулювання реєстрації платників ПДВ у разі внесення запису до Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб про відсутність юридичної або фізичної особи за її місцезнаходженням, матиме вплив як на збільшення надходжень ПДВ, так і на правомірність декларування заявок на відшкодування з бюджету податку на додану вартість.

° продовження дії норми щодо звільнення від оподаткування операцій з постачання зерна матиме вплив на зменшення декларування ПДВ до відшкодування.

- податку на додану вартість із ввезених в Україну товарів

° скасування звільнення від оподаткування ПДВ операцій з імпорту зернових та технічних культур;

° зростання зовнішньоекономічних операцій.

* акцизного податку:

° збільшення з 1 січня 2012 року ставки акцизного податку на коньяк на 35 % (з 20 до 27 грн. за 1л 100- % спирту).

* плати за землю:

° продовження дії норми щодо звільнення від сплати земельного податку суб'єктів космічної діяльності, літакобудування, суднобудівної промисловості та кінематографії (виробників національних фільмів).

Прогноз доходів на 2012 рік розрахований на основі макропоказників економічного і соціального розвитку України за прогнозними розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. При формуванні показників бюджету на 2012 рік враховувався номінальний обсяг ВВП, який складатиме 1 505 млрд. гривень.

Прогноз доходів зведеного бюджету на 2012 рік обраховано в сумі 428,5 млрд. грн., що становить 28,5 % ВВП (1 505 млрд. грн.) та на 0,2 відсоткових пункта менше порівняно із врахованим при затвердженні бюджету на 2011 рік (28,7 % у ВВП). Прогнозна сума доходів загального фонду зведеного бюджету на 2012 рік складає 370 млрд. грн., що становить 24,6 % ВВП.

Прогнозні показники доходів зведеного бюджету на 2012 рік, порівняно із затвердженими показниками 2011 року (зі змінами), збільшуються на 50,8 млрд. грн. або на 13,5 %, у тому числі по загальному фонду на 49,6 млрд. грн., або на 15,5 %, та по спеціальному фонду - на 1,2 млрд. грн., або на 2,2 відсотка.

Динаміка надходжень до Зведеного бюджету України у 2007-2012 роках

млрд. грн.

 

2007 факт

2008 факт

2009 факт

2010 факт

2011 враховано при затвердженні бюджету

2011 затверджено зі змінами

2012 прогноз

Відхилення прогнозу 2012 р. від затвердженого зі змінами 2011 р.

+/-

%

зведений бюджет, разом, в т. числі:

219,9

297,9

273,0

314,5

360,6

377,7

428,5

50,8

13,5

загальний фонд

167,2

238,5

208,6

268,7

305,8

320,4

370,0

49,6

15,5

спеціальний фонд

52,7

59,4

64,4

45,8

54,2

57,3

58,5

1,2

2,2

Код 11010000
"Податок на доходи фізичних осіб"

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2012 рік розрахований за методикою у розрізі видів економічної діяльності з урахуванням очікуваних надходжень у 2011 році, податкової соціальної пільги та податкового кредиту, з урахуванням норм Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (зі змінами та доповненнями), та становить 70 755,6 млн. грн., у т.ч.:

до місцевих бюджетів - 63 357,9 млн. грн.,

• до державного бюджету - 7 397,7 млн. грн. (50 % надходжень по м. Києву)

Ріст прогнозної суми податку становить 15,2 % (з 61,4 млрд. грн. очікувані у 2011 році до 70,8 млрд. грн. у 2012 році).

* Основні чинники, які позитивно впливають на надходження податку на доходи фізичних осіб:

зростання номінального ВВП;

зростання витрат на оплату праці;

легалізація виплати заробітної плати;

позитивні тенденції до зростання доходів низькооплачуваних верств населення через державне підвищення мінімальних соціальних гарантій;

зростання змішаних доходів домашніх господарств за рахунок індивідуальної підприємницької діяльності.

Фактори, що безпосередньо впливають на забезпечення зростання життєвого рівня населення та надходження податку на доходи фізичних осіб:

підвищення мінімальної заробітної плати;

підвищення прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

* При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано:

• зростання фонду оплати праці на 14,9 % (з 399,5 млрд. грн. очікуваного у 2011 році до 458,9 млрд. грн. у 2012 році);

• прогноз зниження податкового навантаження на громадян за рахунок надання податкової соціальної пільги на 2012 рік визначено у сумі 3 823,3 млн. грн., або на 93,7 млн. грн. менше, ніж очікується у 2011 році, і розраховано виходячи з мінімальної заробітної плати у розмірі 1 073 грн. на місяць (на початок 2012 року) та граничного розміру доходу в сумі 1 500 грн. (на початок 2012 року), який дає право на отримання податкової соціальної пільги;

• збільшення податкової знижки на 35,4 млн. гривень.

Прогнозна сума податкової знижки на 2012 рік визначена на основі аналізу фактичних сум документально підтверджених витрат платниками податку за 2010 рік, очікуваної суми податкової знижки у 2011 році та прогнозу на 2012 рік (за даними ДПСУ, обласних фінансових управлінь) і становить 1 455,8 млн. гривень.

Податок на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню платнику у зв'язку з нарахуванням податкової знижки, на 2012 рік розрахований в сумі 275,0 млн. грн. (частина суми процентів (комісій, винагороди) за іпотечним житловим кредитом; сума коштів сплачених на користь закладів освіти середньої професійної або вищої форми навчання).

• прогнозний розрахунок податку на доходи фізичних осіб на 2012 рік від зайняття підприємницькою діяльністю у сумі 488,2 млн. грн. визначено з урахуванням динаміки надходжень у попередніх роках та у поточному році;

• податок на доходи фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, на 2012 рік визначено в сумі 2 281,4 млн. гривень;

• оподаткування зарплати шахтарів за ставкою 10 відсотків.

Також, при прогнозуванні податку на 2012 рік враховані норми Податкового кодексу (розділ IV Податок на доходи фізичних осіб).

Розрахунок податку на доходи фізичних осіб на 2012 рік

млн. грн.

N п/п

Показник

2012 рік прогноз

1

Витрати на оплату праці

(ФОП + лікарняні, що виплачуються за рахунок фондів соцстраху + винагорода по цивільно-правовим договорам)

479 500,0

Сума фонду оплати праці військовослужбовців, шахтарів і відрахувань до Пенсійного фонду та фондів соц. страхування

45 954,6

База оподаткування без утримань до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування (р.1 - р.1а)

433 545,4

2

Сума податку на доходи фізичних осіб, (р.1б х 15 %)

65 031,8

3

Сума податку на доходи фізичних осіб із соціальних пільг, всього:

3 823,3

у розмірі 150 % суми пільги (визначеної за правилами пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового Кодексу)

231,1

у розмірі 200 % суми пільги (визначеної за правилами пп. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169 Податкового Кодексу)

34,2

у розмірі податкової соціальної пільги, що застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої на 1 січня планового року і помноженого на 1,4 (пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового Кодексу)

3 558,0

4

Сума податку без соціальної пільги (р.2-р.3)

61 208,6

5

Суми витрат, що включаються до складу податкового кредиту (декларація про доходи)

1 455,8

6

Сума податку, що підлягає поверненню платнику у зв'язку з нарахуванням податкової знижки

275,0

7

Сума податку на доходи фізичних осіб з урахуванням втрат від застосування податкової знижки (р.4-р.6)

60 933,6

8

Надходження податку на доходи фізичних осіб від додаткового доходу

4 794,9

9

Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності

488,2

10

Фіксований податок на доходи фізичних осіб

198,1

11

РАЗОМ податку на доходи фізичних осіб (р.7+р.8+р.9+р.10)

66 414,8

12

Сума податку на доходи фізичних осіб військовослужбовців

2 281,4

13

Сума податку на доходи фізичних осіб шахтарів-працівників

(за ставкою 10 %)

1 395,1

14

Сума податку з доходів фізичних осіб за ставкою 17 % із доходу, що перевищує 10 мінімальних заробітних плат

664,3

15

Всього до зведеного бюджету (р.11+р.12+р.13+р.14), у т.ч.

70 755,6

15а

50 % податку на доходи фізичних осіб, що справляється на території м. Києва до державного бюджету

7 397,7

Код 11020000
"Податок на прибуток підприємств"

Прогнозна сума податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету на 2012 рік становить 53 543 млн. грн., з них 52 826 млн. грн. - до загального фонду державного бюджету, 717 млн. грн. - до загального фонду місцевих бюджетів.

Розрахунок прогнозу податку на прибуток підприємств до зведеного бюджету на 2012 рік, здійснено на підставі даних декларацій з податку на прибуток підприємств, динаміки надходжень за попередні роки та фінансового результату підприємств до оподаткування.

Питома вага надходжень податку на прибуток у ВВП до зведеного бюджету в 2012 році розрахована на рівні 3,6 відсотка.

Фактори, які вплинули на розрахунок прогнозної суми податку на прибуток на 2012 рік

У 2012 році продовжаться позитивні тенденції розвитку національної економіки внаслідок:

- продовження впровадження економічних реформ;

- поліпшення інвестиційного клімату, створення сприятливих умов для розвитку інновацій;

- підвищення ефективності використання виробничих та фінансових ресурсів, що дозволить покращити показники собівартості продукції;

- стабілізації діяльності банківської системи, відновлення кредитних потоків в усі сектори економіки країни;

- зменшення податкового тиску на платників за рахунок зниження ставки податку на прибуток, що буде сприяти легалізації економіки.

При прогнозуванні надходжень податку на прибуток на 2012 рік враховано:

• позитивну динаміку росту макропоказників економічного і соціального розвитку України, зокрема фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток);

• зниження ставки податку з 23 % у 2011 році до 21 % у 2012 році;

• продовження дії податкових канікул для новостворених та малих підприємств;

• продовження дії галузевих пільг для підприємств легкої, суднобудівної та літакобудівної промисловості, підприємств з надання готельних послуг, підприємств машинобудування для агропромислового комплексу та інших;

• вплив динаміки сум надміру сплаченого податку;

• порядок врахування від'ємного значення об'єкту оподаткування у складі валових витрат.

Прогноз надходжень податку на прибуток підприємств у 2012 році зросте порівняно із затвердженими показниками надходжень на 2011 рік на 14,0 % і складе 18,9 % до прогнозного показника прибутку прибуткових підприємств на 2012 рік.

Код 13010000
"Збір за спеціальне використання лісових ресурсів"

Прогнозні надходження на 2012 рік збору за спеціальне використання лісових ресурсів визначено відповідно до положень Лісового кодексу України у сумі 227,4 млн. грн., у тому числі:

* збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування:

• до доходів державного бюджету - 88,9 млн. грн. (50 % збору);

• до доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (І кошик) - 88,9 млн. грн. (50 % збору);

* збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення:

до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) - 49,6 млн. грн. (100 % збору).

Відповідно до Бюджетного кодексу, збір за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування розподіляється рівними частинами (по 50 %) до державного та місцевих бюджетів.

Розрахунок збору за спеціальне використання лісових ресурсів здійснено з урахуванням обсягу ліміту лісосічного фонду, із застосуванням ставок за заготівлю деревини основних та неосновних лісових порід, затверджених Податковим кодексом.

Платний відпуск деревини розрахований за даними наступних центральних органів виконавчої влади:

• Державне агентство лісових ресурсів України;

• Міністерство аграрної політики та продовольства України;

• Міністерство оборони України.

Код 13020000
"Збір за спеціальне використання води"

Прогноз збору за спеціальне використання води на 2012 рік до зведеного бюджету розрахований з урахуванням положень Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами та доповненнями) та Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (зі змінами та доповненнями), становить 1 160,0 млн. грн.:

• до доходів державного бюджету - 571,6 млн. грн. (50 % збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води місцевого значення);

• до доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (І кошик) - 571,6 млн. грн. (50 % збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води місцевого значення);

до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) - 16,8 млн. грн. (збір за спеціальне використання води місцевого значення).

Починаючи з 2011 року, діє норма Бюджетного кодексу щодо розподілу рівними частинами (по 50 %) до державного та місцевих бюджетів збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води місцевого значення).

Розрахунок проведено відповідно до прогнозних обсягів водокористування, які підлягають оподаткуванню (за даними ДПС України), за ставками, затвердженими Податковим кодексом.

Код 13030000
"Плата за користування надрами"

Прогноз плати за користування надрами на 2012 рік, з урахуванням положень Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (зі змінами та доповненнями), становить - 3 152,6 млн. грн., в т.ч.:

° плата за видобування корисних копалин загальнодержавного значення в сумі 2 893,0 млн. грн.:

• до загального фонду державного бюджету - 1 470,9 млн. грн. (50 % плати із врахуванням 100 % плати за користування надрами континентального шельфу і в межах виключно (морської) економічної зони);

• до загального фонду місцевих бюджетів (крім плати за користування надрами континентального шельфу і в межах виключно (морської) економічної зони), що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (I кошик) - 1 422,1 млн. грн. (50 % платежу);

° плата за користування надрами місцевого значення (II кошик) в сумі 259,6 млн. грн.

Починаючи з 2011 року, діє норма розподілу - по 50 % до загального фонду державного і місцевих бюджетів плати за видобування корисних копалин загальнодержавного значення (відповідно до Бюджетного кодексу України).

Розрахунок проведено відповідно до фактичних та прогнозних обсягів видобутку (погашення) корисних копалин, наданих Державною службою геології та надр України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України за ставками плати за користування надрами, затвердженими Податковим кодексом.

Код 13050000
"Плата за землю"

Прогнозні надходження до зведеного бюджету на 2012 рік плати за землю становлять 11 855,1 млн. гривень.

Розрахунок проведено з урахуванням динаміки надходжень у попередніх роках, очікуваних надходжень плати за землю у 2011 році та середнього темпу росту надходжень за три останні роки:

• земельний податок становить:

° з юридичних осіб - 3 068 млн. грн.;

° з фізичних осіб - 346 млн. грн.

• орендна плата становить:

° з юридичних осіб - 7 374,9 млн. грн.;

° з фізичних осіб - 1 066,2 млн. грн.

Зростання надходжень плати за землю також буде зумовлено:

• збільшенням площ, щодо яких проведена грошова оцінка земель;

• передачею в оренду на більш вигідних умовах земель запасу із резервного фонду;

• збільшенням орендної плати в результаті оформлення права постійного володіння і користування земельною ділянкою підприємств та організацій державної і комунальної власності;

• проведенням інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду;

• переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати;

• погашенням податкового боргу за минулі роки.

Відповідно до Бюджетного кодексу надходження плати за землю в повному обсязі зараховуватимуться до доходів місцевих бюджетів та не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

У розрахунку використані дані:

- Державної казначейської служби України;

- Державного агентства земельних ресурсів України;

- Міністерства фінансів АР Крим, головних фінансових управлінь облдержадміністрацій, фінансових управлінь Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Код 14010000
"Податок на додану вартість"

Прогнозна сума надходжень до зведеного бюджету на 2012 рік податку на додану вартість становить 146 643 млн. грн., в тому числі:

• до загального фонду 145 761 млн. грн.;

• до спеціального фонду 882 млн. грн.

Прогнозні надходження податку на додану вартість до загального фонду державного бюджету на 2012 рік розраховані за ставкою 20 відсотків, на підставі Методики прогнозування податку на додану вартість, розробленої Міністерством фінансів спільно з Державною податковою адміністрацією, Мінекономіки та Держмитслужбою і становлять 145 761 млн. гривень, з них:

• 91 464 млн. грн. - ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг);

• 48 400 млн. грн. - бюджетне відшкодування ПДВ;

• 102 697 млн. грн. - ПДВ із ввезених на митну територію України товарів.

Питома вага надходжень податку на додану вартість до загального фонду державного бюджету у ВВП у 2012 році прогнозується на рівні 9,7 відсотка, зокрема:

ПДВ з вироблених в Україні товарів (з урахуванням бюджетного відшкодування) - 2,9 відсотка;

ПДВ з ввезених на територію України товарів - 6,8 відсотка.

Щодо ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

Виходячи з позитивної тенденції розвитку національної економіки та зростання реальних доходів населення у 2012 році очікується збільшення виробництва товарів як інвестиційного, так і споживчого напряму. Суттєво впливатиме на споживчі настрої проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та поступове відновлення споживчого кредитування.

Зазначене відповідно матиме вплив на розвиток внутрішнього ринку, пожвавлення споживчого попиту та зростання надходжень ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг).

Розрахунок податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів на 2012 рік враховує кореляційну залежність показників кінцевих споживчих витрат та надходжень податку, вплив динаміки роздрібного товарообороту підприємств, обсягу реалізації послуг населенню, валового нагромадження основного капіталу та змін кон'юнктури валової доданої вартості за видами економічної діяльності.

Розрахунок прогнозних надходжень податку здійснено на основі визначення розрахункової бази оподаткування ПДВ та реальної ставки. Реальна ставка та коефіцієнт її зміни відображає фактичний рівень оподаткування, що склався відносно бази оподаткування, та, зокрема, враховує вплив на надходження ПДВ динаміки податкового боргу та переплат.

При прогнозуванні враховано норми Податкового кодексу України, які вплинуть на надходження ПДВ з вироблених в Україні товарів.

Позитивний вплив на збільшення надходжень до бюджету матиме продовження дії норм, запроваджених Податковим кодексом України, щодо:

- звільнення від оподаткування ПДВ операцій з імпорту природного газу, що відповідно збільшить надходження ПДВ від реалізації природного газу на території України;

- реєстрації податкових накладних платниками податку-продавцями в Єдиному реєстрі податкових накладних.

При цьому, на зменшення прогнозної суми надходжень матиме вплив:

- запровадження звільнення від оподаткування операцій з постачання необробленої шкіри без подальшої обробки (товарні позиції 4101 - 4103, 4301);

- продовження дії норм, запроваджених Податковим кодексом України, щодо звільнення від оподаткування деяких операцій, зокрема - операцій з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти.

Також в прогнозі на 2012 рік, враховано спрямування до спеціального фонду державного бюджету суми ПДВ від переробних підприємств за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно) з подальшим використанням її на дотації для сільгоспвиробників в сумі 882 млн. гривень.

Щодо відшкодування ПДВ

Розрахунок обсягу бюджетного відшкодування податку на додану вартість на 2012 рік здійснено з урахуванням:

- зовнішньоекономічної кон'юнктури;

- прогнозного обсягу експорту товарів та послуг;

- своєчасного відшкодування заявлених сум ПДВ.

Крім того, враховано норми Податкового кодексу України, що матимуть вплив на відшкодування ПДВ платникам податку.

Позитивний вплив на зменшення відшкодування ПДВ матимуть положення, направлені на покращення адміністрування податку зокрема:

* подання платниками ПДВ разом з податковою декларацією копій реєстрів податкових накладних в електронному вигляді;

* анулювання реєстрації платників ПДВ у разі внесення запису до Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб про відсутність юридичної або фізичної особи за її місцезнаходженням, а також, якщо установчі документи особи, зареєстрованої як платник податку, за рішенням суду визнані недійсними, що дозволить запобігти безпідставному відшкодуванню ПДВ з бюджету;

* звільнення від оподаткування операцій з постачання зерна, що вплине на зменшення сум ПДВ, заявлених до відшкодування з бюджету платникам податку.

При цьому, встановлення Податковим кодексом України автоматичного відшкодування та відповідальності держави за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету платникам податку позитивно вплине на своєчасне відшкодування ПДВ.

Прогнозна сума відшкодування ПДВ на 2012 рік становить 48 400 млн. гривень

Щодо ПДВ із ввезених на митну територію України товарів

Розрахунок прогнозу надходжень податку на додану вартість із ввезених в Україну товарів на 2012 рік здійснено відповідно до затвердженої Методики на основі динаміки імпорту товарів з урахуванням зміни обсягів пільг, позитивної динаміки у визначенні реальної митної вартості та прогнозного середньорічного обмінного курсу гривні до долара США.

При визначенні прогнозу на 2012 рік враховано показник росту імпорту товарів на рівні 13,3 відсотка.

Також, прогноз на 2012 рік враховує вплив на надходження податку норми щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з імпорту природного газу відповідно до положень Податкового кодексу України.

Акцизний податок
(код 14020000 + код 14030000)

Прогнозний показник акцизного податку до зведеного бюджету на 2012 рік розраховано виходячи з прогнозних обсягів виробництва, експорту та імпорту підакцизних товарів і визначено у сумі 44 192 млн. грн., зокрема:

млн. грн.

 

Загальний фонд

Спеціальний фонд

ВСЬОГО

з вироблених в Україні товарів

28 759

8 159

36 918

з ввезених в Україну товарів

1 548

5 726

7 274

РАЗОМ

30 307

13 885

44 192

У 2012 році надходження акцизного податку з вироблених в Україні і ввезених на митну територію України нафтопродуктів та транспортних засобів зараховуються до спеціального фонду державного бюджету (100 %).

Код 14020000
"Акцизний податок з вироблених в Україні товарів"

Прогнозні показники акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) визначені на основі прогнозних обсягів виробництва та реалізації підакцизних товарів на 2012 рік.

Прогнозний показник надходжень до зведеного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні товарів на 2012 рік визначено у сумі 36 918 млн. грн., з них:

• 36 149 млн. грн. - до державного бюджету;

• 769 млн. грн. - до місцевих бюджетів (АР Крим).

Код 14030000
"Акцизний податок з ввезених в Україну товарів"

На надходження акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) впливають обсяги імпорту підакцизних товарів, зокрема транспортних засобів та нафтопродуктів, питома вага яких в загальних надходженнях акцизного податку з ввезених товарів складає близько 80 відсотків.

Прогнозний показник надходжень до зведеного бюджету акцизного податку з ввезених в Україну товарів на 2012 рік визначено у сумі 7 274 млн. гривень. Прогнозна сума податку враховує прогнозні обсяги імпорту підакцизних товарів на 2012 рік.

Код 15010000
"Ввізне мито"

Прогнозні надходження ввізного мита до державного бюджету на 2012 рік розраховані відповідно до чинного законодавства та визначені в сумі 11 660 млн. гривень., в тому числі:

* до загального фонду - 9 848 млн. грн.;

* до спеціального фонду - 1 812 млн. грн.

У 2012 році надходження ввізного мита з нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них зараховуються до спеціального фонду державного бюджету (100 %).

Розрахунок прогнозних надходжень ввізного мита здійснено на основі динаміки імпорту товарів, з врахуванням прогнозного обсягу імпорту на 2012 рік та середньорічного обмінного курсу гривні до долара США.

Також, у розрахунку враховано прогнозний розмір середньозваженої ставки ввізного мита за всією товарною номенклатурою на рівні 4,008 %, в тому числі по нафтопродуктах, транспортних засобах та шинах до них на рівні 6,084 % та по всіх інших товарах - 3,757 % (за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України).

Код 15020000
"Вивізне мито"

Прогнозні надходження вивізного мита на 2012 рік до державного бюджету розраховані відповідно до діючого законодавства, виходячи зі структури експорту товарів, що оподатковуються вивізним митом, та визначені в сумі 392 млн. гривень.

Основну частку (близько 93 %) надходжень вивізного мита до бюджету забезпечує експорт:

• насіння олійних рослин;

• відходів та брухту чорних металів.

У розрахунку прогнозних надходжень вивізного мита враховано прогнозний обсяг експорту товарів на 2012 рік та прогнозний середньорічний обмінний курс гривні до долара США.

Крім того, у розрахунку враховано зменшення ставок вивізного мита, що відповідають міжнародним зобов'язанням України, встановленим Законом України від 10.04.2008 N 250-VI "Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі".

Код 17010100
"Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні"

Надходження до державного бюджету рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, на 2012 рік визначено у сумі 8 501,7 млн. гривень.

При розрахунку рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, враховано ставки рентної плати, передбачені Податковим кодексом України, коригуючий коефіцієнт 1,5621.

Також при розрахунку враховані прогнозні обсяги видобутку нафти на 2012 рік, за даними Міненерговугілля - 2 541,0 тис. т, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів (базова ставка рентної плати 2 141,86 грн. за 1 тонну).

Враховуючи зазначені обсяги видобутку у 2012 році, та ставку рентної плати з урахуванням розміру коригуючого коефіцієнту 1,5621, планові надходження у 2012 році від рентної плати за нафту, що видобувається в Україні, становитимуть 8 501,7 млн. гривень:

(2 541,0 тис. т * 2 141,86 грн. за 1 т*1,5621): 1000 = 8 501,7 млн. гривень.

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами та доповненнями) надходження від зазначеного платежу передбачено зараховувати до загального фонду державного бюджету.

Код 17010200
"Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні"

Надходження до державного бюджету рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, на 2012 рік визначені в сумі 2 154,0 млн. гривень.

При розрахунку рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, враховано ставки рентної плати, передбачені у Податковому кодексі України, та прогнозні обсяги видобутку природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) на 2012 рік за даними Міненерговугілля - 21 689,8 млн. куб. м, у тому числі:

1) 18 502,3 млн. куб м - природний газ який реалізується для формування ресурсу природного газу для потреб населення, а також 795 млн. куб. м виробничо-технологічні витрати природного газу, в тому числі:

- 16 153,1 млн. куб. м - з покладів, що повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України та виробничо-технологічні витрати - 684,0 млн. куб м (ставка рентної плати - 59,25 грн. за 1000 куб. м);

- 875,7 млн. куб. м - з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 метрів, на ділянках надр (родовищах) в межах території України та виробничо-технологічні витрати - 86,0 млн. куб м (ставка рентної плати - 47,4 грн. за 1000 куб. м);

- 1 473,5 млн. куб. м - з покладів на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України та виробничо-технологічні витрати - 25,0 млн. куб м (ставка рентної плати - 11,85 грн. за 1000. куб. м).

2) 1 546,3 млн. куб м - природний газ для інших цілей та виробничо-технічні витрати - 846,2 млн. куб. м:

- 1 053,2 млн. куб м видобутого природного газу та виробничо-технологічні витрати - 573,2 млн. куб м (ставка рентної плати - 237 грн. за 1000 куб метрів);

- 493,1 млн. куб м видобутого природного газу з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 м, на ділянках надр (родовищ) в межах території України та виробничо-технологічні витрати - 273 млн. куб м (ставка рентної плати - 118,5 грн. за 1000 куб метрів).

При цьому, відповідно до Податкового кодексу України до ставок рентної плати за природний газ, що реалізується не для формування ресурсу для населення, застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Мінфіном за даними Держмитслужби для кожного податкового (звітного) періоду шляхом ділення середньої митної вартості імпортного природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за звітний (податковий) період на базову ціну, яка дорівнює 179,5 долара США за 1000 куб. метрів.

Враховуючи вищезазначені обсяги видобутку у 2012 році та диференційні ставки, в тому числі з урахуванням коригуючого коефіцієнту 2,2953 надходження у 2012 році від рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, становитимуть 2 154,0 млн. гривень:

[((16 153,1+684 млн. куб. м) * 59,25 грн. за 1 000 куб. м) + (875,71+86 млн. куб. м) *47,40 грн. за 1 000 куб. м) + ((1 473,5+25,0 млн. куб. м) * 11,85 грн. за 1 000 куб. м) + ((1 053,2+ +573,2 млн. куб м) *237,0 грн. за 1 000 куб м * 2,2953) + ((493,1+273,0 млн. куб м) * 118,5 грн. за 1 000 куб м * 2,2953)]: 1000 = 2 154,0 млн. гривень

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами та доповненнями) надходження від зазначеного платежу зараховуються до загального фонду державного бюджету.

Код 17010300
"Рентна плата за газовий конденсат, що видобувається в Україні"

Надходження до державного бюджету рентної плати за газовий конденсат, що видобувається в Україні, на 2012 рік плануються у сумі 3 119,6 млн. гривень.

При розрахунку рентної плати за газовий конденсат, що видобувається в Україні враховано ставки рентної плати, передбачені у Податковому кодексі України, коригуючий коефіцієнт 1,5621.

Також при розрахунку враховані прогнозні обсяги видобутку газового конденсату на 2012 рік за даними Міненерговугілля - 991,0 тис. т, в тому числі:

- 897,9 тис. т з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів (базова ставка рентної плати - 2 141,86 грн. за 1 тонну);

- 93,0 тис. т - з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів (базова ставка рентної плати - 792,54 грн. за 1 тонну).

Враховуючи зазначені обсяги видобутку у 2012 році та диференційні ставки рентної плати з урахуванням розміру коригуючого коефіцієнту 1,5621 прогнозні надходження у 2012 році від рентної плати за газовий конденсат, що видобувається в Україні, становитимуть 3 119,6 млн. гривень:

[(897,98 тис. т * 2 141,86 грн. за 1 т * 1,5621) + (93,02 тис. т * 792,54 грн. за 1 т * 1,5621)]: 1000 = 3 119,6 млн. гривень.

Відповідно до Бюджетного кодексу України" від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами та доповненнями) надходження від зазначеного платежу зараховуються до загального фонду державного бюджету.

Код 17010700
"Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України"

При розрахунку надходжень до державного бюджету у 2012 році рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України враховані ставки рентної плати, передбачені у Податковому кодексі України, прогнозний обсяг транзиту природного газу - 110,0 млрд. куб м, а також середня відстань транзитного транспортування природного газу - 1 180,68 км (відповідно до прогнозу Міненерговугілля).

При ставці рентної плати у розмірі 1,67 гривні за 1000 куб. метрів газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування, надходження рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України до державного бюджету у 2012 році становитимуть 2 168,9 млн. гривень:

[110,0 млрд. куб. м * 1 180,68 км * 1,67 грн./100 км] = 2 168,9 млн. грн.

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами та доповненнями) надходження від зазначеного платежу зараховуються до загального фонду державного бюджету.

Код 17010800
"Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України"

Для розрахунку надходжень до державного бюджету у 2012 році враховано ставки рентної плати, передбачені у Податковому кодексу України, обсяги транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі 35 109,8 тис. тонн відповідно до прогнозу Міненерговугілля, та прогнозні обсяги транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами - 1 500 тис. тонн.

При ставках рентної плати за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі 4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафти, та рентної плати за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами в розмірі 4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафтопродуктів, надходження у 2012 році до державного бюджету плануються у сумі 164,7 млн. гривень:

[(35 109,8 тис. т + 1 500 тис. т) * 4,5 грн. за 1 т]: 1000= 164,7 млн. гривень.

Відповідно до Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами та доповненнями), надходження від зазначеного платежу зараховуються до загального фонду державного бюджету.

Код 17010900
"Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України"

Згідно Податкового кодексу України рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України належить до загальнодержавних податків та зборів. Ставка оподаткування визначена у розмірі 5,1 гривні за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.

При розрахунку прогнозної суми надходжень рентної плати за транзитне транспортування аміаку на 2012 рік враховано наступні показники:

Обсяг транспортування аміаку через територію України у 2012 році, тис. тонн (за даними Мінпромполітики

1 800,0

Відстань транзиту, км

804,0

Ставка рентної плати, гривень за одну тонну на кожні 100 кілометрів відстані

5,1

[1 800,0 х 5,1 х 804: 100]: 1000 = 73,8 млн. грн.

Таким чином, прогнозний показник надходжень до загального фонду державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування аміаку у 2012 році становить 73,8 млн. гривень.

Код 17060000
"Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності"

Розрахунок надходжень на 2012 рік до державного бюджету збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ здійснено виходячи із:

- ставок збору відповідно до Податкового кодексу України;

- обсягів використання природного газу галузями економіки та населенням відповідно до прогнозних показників надходження та розподілу природного газу на 2012 рік розрахованих Міненерговугілля, без урахування виробничо-технологічних потреб газодобувних підприємств.

Надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності до державного бюджету у 2012 році плануються у сумі 2 398,2 млн. гривень.

Відповідно до Бюджетного кодексу України" від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами та доповненнями) надходження від зазначеного платежу зараховуються до загального фонду державного бюджету.

Код 18040000
"Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності"

Прогнозні надходження до загального фонду місцевих бюджетів на 2012 рік збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності з урахуванням положень Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (зі змінами та доповненнями), розраховані в сумі 442,6 млн. гривень.

Відповідно до Бюджетного кодексу України визначено, що починаючи з 2011 року збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, який надходив до I кошика (доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів), зараховується до доходної частини II кошика (доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів).

Відповідно до норм Податкового кодексу збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності включений до складу місцевих податків і зборів.

Прогноз надходжень збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на 2012 рік розраховано:

• з врахуванням ставки збору у відсотках від мінімальної заробітної плати відповідно до Податкового кодексу;

• очікуваних надходжень у 2011 році.

Надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів на 2012 рік збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах з урахуванням норм Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, прогнозуються в сумі 32,1 млн. гривень.

Таким чином, прогноз на 2012 рік збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності до місцевих бюджетів становить 474,7 млн. гривень.

Код 18050000
"Єдиний податок"

Прогноз єдиного податку на 2012 рік, з урахуванням норм Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 N 2456-VI (зі змінами та доповненнями), Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI (зі змінами та доповненнями), становить 2 020,8 млн. гривень.

Відповідно до Бюджетного кодексу України визначено, що починаючи з 2011 року єдиний податок, який надходив до I кошика (доходи, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів), зараховується до бюджету розвитку місцевих бюджетів.

При прогнозуванні податку на 2012 рік враховано продовження норми Податкового кодексу, а саме:

підпунктом 3 пункту 1 підрозділу 8 розділу XX Податкового кодексу України визначено сплату єдиного податку в розмірі частини цього податку відповідно до діючого законодавства. Тобто надходження становитимуть 43 відсотка від суми єдиного податку відповідно до пункту 2 Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 03.07.98 N 727/98 (із змінами та доповненнями).

Зазначена норма діє до набрання чинності спеціального закону.

Код 19070000
"Збір за користування радіочастотним ресурсом України"

Відповідно до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" користувачі, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі відповідних ліцензій, сплачують щомісячний збір за користування радіочастотним ресурсом від дати видачі ліцензії.

Розрахунок прогнозних надходжень 2012 року проведено відповідно до норм Податкового кодексу України (розділ XV).

Враховуючи, що при діючих ставках середньомісячні надходження у 2011 році становитимуть близько 69,3 .млн. грн., то прогнозні надходження до державного бюджету у 2012 році від збору за користування радіочастотним ресурсом складуть 830,7 млн. гривень.

Код 22060000
"Кошти, отримані за вчинення консульських дій"

Прогнозний показник надходжень до державного бюджету коштів за вчинення консульських дій на 2012 рік визначено у сумі 234,8 млн. грн., зокрема:

- до загального фонду - 211,5 млн. гривень;

- до спеціального фонд - 23,3 млн. гривень.

Прогнозну суму доходів розраховано з урахуванням середньорічного прогнозного обмінного курсу гривні до долара США виходячи з очікуваного виконання показників доходів у 2011 році, чинних умов візової політики та можливого рішення щодо підписання Угоди про скасування візового режиму в'їзду в Україну для громадян Туреччини.

При розрахунку прогнозної суми коштів за вчинення консульських дій на 2012 рік враховувались такі чинники:

- розширення кола громадян України, яким може бути оформлений паспорт громадянина України для виїзду за кордон у закордонних дипломатичних установах України;

- підвищення мінімальної межі тарифних ставок консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами України;

- зменшення кількості консульських дій з питань громадянства та зменшення надходжень від легалізації офіційних документів;

- можливе прийняття політичного рішення щодо лібералізації візового режиму з Туреччиною.

Код 22080000
"Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном"

Надходження коштів від оренди державного майна до загального фонду державного бюджету на 2012 рік прогнозуються у сумі 660 млн. гривень. Показники розраховані відповідно до даних Фонду державного майна України та з урахуванням фактичних надходжень в 2009 та 2010 роках.

Починаючи з 2007 року передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах. При цьому, орендна плата за державне та комунальне майно визначається на підставі експертної оцінки відповідно до її ринкової вартості.

Запровадження зазначених норм дозволило постійно збільшувати надходження до державного бюджету від оренди державного майна.

У 2012 році передбачається продовжити передачу в оренду державного та комунального майна виключно на конкурсних засадах відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Прогноз надходжень плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна на 2012 рік до місцевих бюджетів визначено у сумі 634,8 млн. гривень.

Код 24060900
"Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів"

Починаючи з 2005 року Законом України про Державний бюджет України запроваджено аукціонний продаж спеціальних дозволів на користування надрами. Відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України методики базою для розрахунку початкової ціни спеціального дозволу приймається вартість запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянки надр.

У 2012 році продаж спеціальних дозволів на користування надрами також передбачається здійснювати на аукціонах, за виключенням випадків, що визначатимуться Кабінетом Міністрів України.

Обсяги надходжень до загального фонду державного бюджету коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів на 2012 рік плануються на рівні затвердженого показника 2011 року - 260 млн. гривень.

Код 24130000
"Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження"

Зазначений збір встановлено Законом України від 17.11.2009 N 1565-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами".

Згідно з даними Міненерговугілля, надходження до спеціального фонду державного бюджету збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, у 2012 році становитиме 152,8 млн. гривень.

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 121 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" експлуатуючі організації (оператори) ядерних установок сплачують збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, в розмірі одного відсотка обсягу реалізації електроенергії, що виробляється на атомних електростанціях України, за відповідний період (без урахування ПДВ).

Прогнозний відпуск електроенергії, що вироблятиметься АЕС ДП НАЕК "Енергоатом" в 2012 році - 83 405 млн. кВт / год. З 1 лютого 2011 року тариф на відпуск електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, затверджений постановою НКРЕ від 22.02.2011 N 256, становить 18,32 коп. за 1 кВт. год. (без ПДВ).

Обсяг збору на 2012 рік складе:

83 405 млн. кВт. год. х 0,1832 грн. /кВт. год. х 1 % = 152,8 млн. гривень.

Коди 33010100-33010300, 33010500, 33010600, 33010700
"Надходження від продажу ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності"

Прогнозні надходження до зведеного бюджету від продажу ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на 2012 рік визначено у сумі 2 306,5 млн. гривень.

Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється відповідно до статей 127, 134 та пункту 12 Розділу Х "Перехідні положення Земельного кодексу України".

Порядок зарахування надходжень від продажу земель несільськогосподарського призначення або прав на них:

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, до розмежування земель державної та комунальної власності (коди 33010100, 33010300, 33010500), зараховуються у розмірі 10 відсотків до загального фонду державного бюджету, та 90 відсотків - до спеціального фонду місцевих бюджетів;

- кошти від продажу земельних ділянок (прав на земельні ділянки) несільськогосподарського призначення або прав на них після розмежування земель державної та комунальної власності (код 33010200, 33010600), зараховуються:

• по землях державної власності - у розмірі 100 відсотків до загального фонду державного бюджету;

• по землях комунальної власності - 100 відсотків до спеціального фонду місцевих бюджетів.

Прогноз зазначених надходжень на 2012 рік розраховано на підставі інформації, наданої обласними фінансовими управліннями, та становить 2 306,5 млн. гривень:

* до загального фонду державного бюджету - 229,0 млн. грн.;

* до спеціального фонду місцевих бюджетів - 2 077,5 млн. грн.

Код 33010400
"Надходження від продажу земельних ділянок несільсько-господарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації"

Продаж земельних ділянок здійснюється відповідно до статей 171, 128 та пункту 12 розділу X "Перехідні положення Земельного кодексу України" та статті 181 Закону України від 04.03.92 N 2163-XII "Про приватизацію державного майна".

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації у 2012 році, відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України зараховуються у розмірі 100 відсотків до загального фонду державного бюджету.

Прогнозні показники надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації за даними Фонду державного майна України у 2012 році визначено на рівні 18,8 млн. гривень.

ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

Витрати проекту державного бюджету на 2012 рік з погашення та обслуговування державного боргу заплановані відповідно до:

графіків платежів за вже існуючим державним боргом на момент складання показників до проекту Державного бюджету на 2012 рік;

планових обсягів запозичень на 2012 рік на фінансування державного бюджету;

прогнозних відсоткових ставок та курсів валют;

прогнозу обсягів витрат на управління державним боргом.

Крім того, характер розрахунків платежів за позиками залежить як від інструменту запозичення (облігація державної позики, кредитна угода), так і від кредитора (Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд та ін.), кожен з яких має власну методику розрахунку платежів за позикою.

Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2012 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 89 290,2 млн. грн., з яких 70,4 відсотка або 62 854,5 млн. грн. - виплати за внутрішнім боргом та 29,6 відсотків або 26 435,7 млн. грн. складають виплати за зовнішнім боргом.

Видатки на обслуговування державного боргу

Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2012 рік прогнозується в обсязі 30 004,1 млн. грн., що на 7 002,5 млн. грн. більше плану на 2011 рік.

Обслуговування внутрішнього державного боргу складе у 2012 році 18 617 млн. гривень. Збільшення зазначених видатків пов'язане із підвищенням обсягу запозичень, зокрема для подальшого придбання у державну власність в обмін на облігації внутрішньої державної позики акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", ДП НЕК "Укренерго", ПАТ "Укргідроенерго", а також наповнення Аграрного фонду у 2012 році.

Обслуговування зовнішнього державного боргу на 2012 рік заплановано в сумі 11 387,1 млн. гривень. Збільшення видатків на обслуговування зовнішнього державного боргу обумовлено підвищенням обсягу випуску облігацій зовнішньої державної позики, пов'язаним із заміщенням у 2011 році позик Світового банку, та здійснення додаткового випуску облігацій зовнішньої державної позики для забезпечення погашення випущених понад плану облігацій зовнішньої державної позики 2011 року.

Фінансування загального фонду державного бюджету

Фінансування загального фонду державного бюджету у 2012 році планується за рахунок державних внутрішніх та зовнішніх запозичень.

Обсяг державних запозичень прогнозується на 2012 рік у сумі 81 739,2 млн. грн., що на 3 098,3 млн. грн. менше плану на 2011 рік, в тому числі: зовнішні - 32 400,0 млн. грн., або на 7 350 млн. грн. менше плану на 2011 рік, внутрішні - 49 339,2 млн. грн., або на 4 251,7 млн. грн. більше плану на 2011 рік. Таким чином, зовнішні залучення у 2012 році складуть 39,6 відсотків від загального обсягу надходжень, а внутрішні - 60,4 відсотка.

Обсяг платежів з погашення державного боргу на 2012 рік прогнозується у розмірі 58 494,3 млн. грн., що на 2 998,7 млн. грн. менше, ніж у 2011 році, в тому числі: погашення зовнішнього державного боргу - 14 256,8 млн. грн., або на 9 713,4 млн. грн. менше плану на 2011 рік, погашення внутрішнього державного боргу - 44 237,5 млн. грн., або на 6 714,7 млн. грн. більше плану на 2011 рік. Таке перевищення зумовлено випуском короткострокових облігацій внутрішньої державної позики, а також настанням строку погашення облігацій, випущених у 2009 та 2010 роках.

У 2012 році планується здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики у сумі 12 000 000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та випуск облігацій внутрішньої державної позики у сумі 1 000 000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії ДП НЕК "Укренерго" та ПАТ "Укргідроенерго".

Фінансування спеціального фонду державного бюджету

На 2012 рік передбачається залучити кошти від міжнародних фінансових організацій на фінансування проектів розвитку економіки та бюджетної сфери - 5 131,9 млн. грн. Використання цих коштів буде відображено у спеціальному фонді державного бюджету в розрізі головних розпорядників - отримувачів таких кредитів.

Передбачається здійснення випуску облігацій внутрішньої державної позики у сумі 5 000 млн. грн. з наступною передачею коштів Аграрному фонду на умовах кредитування.

У 2012 році передбачається провести черговий взаємозалік платежів з Російською Федерацією в рахунок погашення державного зовнішнього боргу України, згідно з Угодою між Урядом України та Урядом Російської Федерації від 28.05.97 року про взаєморозрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту і перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, в сумі 97,75 млн. доларів США.

Кредитування та повернення

Платежі на виконання гарантійних зобов'язань у проекті державного бюджету на 2012 рік плануються в сумі 484,4 млн. гривень.

Повернення у 2012 році основної суми позик від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою, планується в обсязі 772,3 млн. грн., які складаються із:

82,8 млн. грн., - часткове повернення основної суми кредитів, залучених державою або під державні гарантії (за винятком кредитів МФО), що підлягає сплаті у 2012 році;

508,2 тис. грн., - повернення основної суми позик від кредитування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою по інвестиційних проектах Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку (кредити МФО) та погашення позичальниками простроченої заборгованості перед державою по субкредитам, наданих в рамках спільних зі Світовим банком проектів;

181,3 млн. грн., - погашення простроченої заборгованості перед державою за кредитами, наданих за рахунок залучених державою коштів або під державні гарантії.

Стан державного боргу*

Згідно із розрахунками загальний обсяг державного боргу, обрахований у національній валюті, складе 415.565,1 млн. грн. та становитиме 27,6 % від ВВП

Враховуючи структуру державних запозичень у 2011 році та прогнозних запозичень у 2012 році на кінець 2012 року частка внутрішнього боргу становитиме близько 43,2 % від обсягу державного боргу, а частка зовнішнього боргу - близько 56,8 %.

* Довідково:

Розрахунки прогнозного обсягу державного боргу на кінець 2012 року здійснювались на основі очікуваного державного боргу на кінець 2011 року (станом на 01.09.2011).

При здійсненні розрахунків використовувався прогнозний розрахунковий курс на 2012 рік 8,1 грн./дол. США.

Доведений розмір дефіциту державного бюджету на рівні 1,7 % ВВП та прогнозний ВВП обсягом 1505 млрд. грн.

Порівняння прогнозних показників 2012 року здійснювалось із показниками 2011 року, затвердженими законом про Державний бюджет на 2011 рік зі змінами від 05.07.2011.

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ВИДАТКІВ В РОЗРІЗІ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Апарат Верховної Ради України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Апарату Верховної Ради України передбачено в сумі 865 071,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 780 172,5 тис. грн., по спеціальному - 84 898,7 тис. гривень.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 460 295,2 тис. гривень.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 286 948,3 тис. грн., спеціального фонду складають 5 650 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України" у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачено видатки у сумі 87 124,3 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду складають 7 875,6 тис. грн., спеціального - 79 248,7 тис. гривень. Видатки за рахунок спеціального фонду складають понад 91 відсоток від загального обсягу видатків по утриманню санаторно-курортного комплексу і формуються, головним чином, за рахунок надходжень від реалізації путівок.

У рамках програми здійснюється забезпечення санаторно-курортного лікування і обслуговування народних депутатів України та інших категорій осіб, що перебувають на лікуванні в санаторно-курортному комплексі.

На реалізацію бюджетної програми "Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче" передбачені асигнування по загальному фонду в сумі 25 053,4 тис. гривень.

З них 12 005,4 тис. грн. планується спрямувати на створення телепрограм і передач про діяльність Верховної Ради України, депутатських фракцій та груп, комітетів та комісій, а також трансляцію засідань Верховної Ради України, забезпечення органів державної влади, підприємств, установ, організацій та населення об'єктивною інформацією про діяльність органу законодавчої влади.

Також, за вказаною бюджетною програмою передбачається спрямувати видатки у сумі 13 048 тис. грн. на фінансову підтримку газети "Голос України" та журналу "Віче", засновником яких є Верховна Рада України, з метою забезпечення їх випуску та попередження можливих збитків.

Державне управління справами

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Державного управління справами передбачено в сумі 1 437 566,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1 289 131,2 тис. грн., по спеціальному - 148 435,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 329 658,5 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 5 402 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків" у 2011 році у державному бюджеті передбачались видатки у сумі 19 107 тис. грн., у 2012 році - 9 246,6 тис. гривень.

У 2011 році відповідно очікується виготовити 905 комплектів орденів, 200 медалей, 2200 комплектів знаків до почесних звань, 8 000 атрибутів до нагород, 3 500 комплектів відзнаки Президента України - ювілейної медалі "20 років незалежності України", 36 000 комплектів нагрудних знаків до почесного звання України "Мати-героїня".

У 2012 році кошти на виконання цієї бюджетної програми передбачається спрямувати на виготовлення 570 комплектів орденів, 100 медалей, 850 комплектів знаків до почесних звань, 14 700 комплектів нагрудних знаків до почесного звання "Мати-героїня", 8 405 атрибутів до нагород,

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами" у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачено видатки в обсязі 113 032,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 102 696,1 тис. грн., по спеціальному - 10 336 тис. гривень. У рамках програми забезпечується функціонування закладів оздоровлення та відпочинку вищих посадових осіб держави.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачаються у сумі 50 613,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 48 348,2 тис. грн., спеціальному фонду - 2 265,2 тис. гривень.

У 2012 році по загальному фонду 3 установами передбачається виконання 43 наукових робіт, публікація 510 наукових робіт, випуск 202 навчальних посібників, монографій, методичних рекомендації у сфері державного управління.

За бюджетною програмою "Оздоровлення і відпочинок дітей в оздоровчих таборах Державного управління справами" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 10 936,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 5 186,6 тис. грн., спеціальному - 5 749,5 тис. гривень.

У 2012 році буде оздоровлено 1250 дітей.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики" на 2012 рік передбачені видатки в сумі 177 911,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 90 079,7 тис. грн., спеціального фонду - 87 832,2 тис. гривень.

Середньорічна чисельність слухачів денної форми навчання у 2012 році складає 1815 осіб, з них по загальному фонду 437 осіб, по спеціальному фонду 1378 осіб.

Бюджетна програма "Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках, заповідниках та забезпечення утримання резиденції" спрямована на збереження, відтворення і ефективне використання природних комплексів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, наукову та естетичну цінність, забезпечення подальшого науково-обгрунтованого розвитку заповідної справи в Україні.

Зокрема, на утримання 5 установ природно-заповідного фонду площею 129 тис. га, що знаходяться в підпорядкуванні Державного управління справами, у 2012 році із загального фонду державного бюджету передбачається спрямувати видатки в сумі 33 555,8 тис. гривень. Це в свою чергу дозволить забезпечити як в поточному та у попередньому роках збереження 146 видів тварин та 146 видів рослин, які занесені до Червоної книги.

Також, за рахунок цих коштів планується здійснити заходи з наземної охорони лісів від пожеж на площі 64,8 тис. га; лісокультурні роботи в державному лісовому фонді (посадка лісових культур) на площі 30 га; боротьбу зі шкідниками та хворобами лісу на площі 11,6 тис. га; лісовпорядкування на площі 10,9 тис. га; а також заплановано здійснити біотехнічні заходи на 94,7 тис. га мисливських угідь, що дозволить забезпечити стовідсоткове збереження поголів'я диких тварин.

Крім того, кошти спеціального фонду на 2012 рік по зазначеній бюджетній програмі заплановані в обсязі 10 035,3 тис. грн., що на 2 286,2 тис. грн. або 29,5 відсотків більше від запланованих на 2011 рік і спрямовуватимуться на видатки, пов'язані з утриманням установ природно-заповідного фонду.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади" передбачено видатки в сумі 381 435,8 тис. грн., з яких загальний фонд - 354 620,8 тис. грн., спеціальний фонд - 26 815 тис. гривень.

В рамках запланованих асигнувань, зокрема, передбачається функціонування клінічної лікарні "Феофанія" (в тому числі Всеукраїнського центру радіохірургії) на 550 ліжок, яка забезпечить лікування 46,9 тис. осіб з прикріпленого контингенту, 2-х поліклінічно-амбулаторних установ з метою надання відповідної допомоги 55,2 тис. осіб та забезпечення здійснення 20,6 тис. викликів для надання швидкої та невідкладної медичної допомоги прикріпленому контингенту осіб, а також планується здійснювати нагляд за дотриманням норм санітарного законодавства на 275 об'єктах.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти" та створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", фінансова підтримка інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" передбачені видатки по загальному фонду на 2012 рік в сумі 16 212,8 тис. гривень.

У 2012 році на фінансову підтримку Національного камерного ансамблю "Київські солісти" для забезпечення концертної діяльності планується спрямувати 5 840,6 тис. гривень. Кількість концертів становитиме 50.

Планується у 2012 році надати фінансову підтримку Державному підприємству "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал" у сумі 8 239,1 тис. гривень.

Для забезпечення видання інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України" планується спрямувати 2 133,1 тис. гривень.

Метою бюджетної програми "Забезпечення перевезень вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом" є оперативне перевезення вищих посадових осіб та забезпечення при цьому високого рівня безпеки польотів. Бюджетні асигнування виділяються на покриття видатків, пов'язаних з діяльністю авіапідприємства (оплата праці, технічне обслуговування, дообладнання та ремонт повітряних суден, авіаційне страхування, аеропортові витрати, підтримання рівня підготовки льотного та технічного персоналу, розвиток інфраструктури).

Обсяг бюджетних призначень на 2011 рік складає 187 912 тис. гривень.

За рахунок запланованих коштів у 2012 році планується проведення оперативного і періодичного техобслуговування повітряного парку, оплату праці, авіаційне страхування, аеропортові витрати, підтримку рівня підготовки льотного складу.

За бюджетною програмою "Виплата Державних премій України" на 2012 рік по загальному фонду передбачено обсяг асигнувань у сумі 2 300 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів у наступному році планується присудити 5 Національних премій України імені Тараса Шевченка громадянам за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики.

Також, у 2012 році планується присудити 5 Державних премій України в галузі освіти.

За бюджетною програмою "Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 10 441,8 тис. гривень що на 235,2 тис. грн. або 2,3 відсотка більше від запланованих на 2011 рік.

Для будівництва, реконструкції та реставрації об'єктів Державного управління справами передбачено кошти у сумі 88 481 тис. грн. за бюджетною програмою "Будівництво, реконструкція та реставрація об'єктів Державного управління справами".

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України передбачено в сумі 255 227,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 245 826,3 тис. грн., по спеціальному -9 401,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 198 256,5 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 9 401,4 тис. гривень.

Для здійснення фінансової підтримки газети "Урядовий кур'єр", засновником якої є Кабінет Міністрів України, за бюджетною програмою "Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр" передбачено видатки у сумі 5 622,7 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік з метою забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади на звернення громадян, підприємств, установ та організацій, суб'єктів підприємницької діяльності, органів місцевого самоврядування за бюджетною програмою "Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади" враховані видатки по загальному фонду в обсязі 36 979 тис. грн. порівняно з поточним роком збільшено на 16 722,3 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Українського інституту національної пам'яті" передбачено видатки загального фонду у сумі 4 968,1 тис. гривень.

У 2012 році за результатами діяльності інституту планується видати 15 монографій, збірників, наукових статей, наукової літератури, історичного календаря.

Державна судова адміністрація України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Державної судової адміністрації України передбачено в сумі 3 945 243 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2 098 943 тис. грн. та спеціальному - 1 846 300 тис. гривень.

З метою реалізації вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в частині запровадження та виплати з 1 січня 2012 року суддівської винагороди у нових розмірах видатки на оплату праці збільшено у порівнянні з 2011 роком на 1 075 411,9 тис. грн., або на 77,3 відсотка і передбачено в обсязі 2 467 430,8 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшено у порівнянні з 2011 роком на 30 567,2 тис. грн., або на 26,4 відсотка і передбачено в обсязі 146 321,3 тис. гривень. Інші поточні видатки передбачено в обсязі 407 613,6 тис. гривень.

Видатки розвитку на 2012 рік передбачено у обсязі 28 200 тис. грн. на придбання комп'ютерної техніки для судів, капітальний ремонт та реконструкцію приміщень судів.

За бюджетною програмою "Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 40 091,1 тис. грн. та спеціальному - 33 311,6 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 307 013,4 тис. грн., що у порівнянні з 2011 роком більше на 95 940,5 тис. грн., або на 45,5 відсотка. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 206 647,1 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - в обсязі 10 548,8 тис. грн., інші поточні видатки - в обсязі 12 448,9 тис. грн., капітальні видатки - в обсязі 2 355,7 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя апеляційними судами" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 680 301,7 тис. грн., що у порівнянні з 2011 роком більше на 276 276,4 тис. грн., або на 68,4 відсотка. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 465 337,7 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - в обсязі 25 797,6 тис. грн., інші поточні видатки - в обсязі 19 686,3 тис. грн., капітальні видатки - в обсязі 562,5 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя місцевими судами" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 2 215 829,8 тис. гривень. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 1 354 737,4 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - в обсязі 79 681,9 тис. грн., інші поточні видатки - в обсязі 279 748 тис. грн., капітальні видатки - в обсязі 9 892,7 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 143 691,5 тис. грн., що у порівнянні з 2011 роком більше на 16 619,6 тис. грн., або 13,1 відсотка. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 92 860,1 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - в обсязі 5 223,5 тис. грн., інші поточні видатки - в обсязі 1 846,9 тис. грн., капітальні видатки - в обсязі 10 052,8 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" передбачено в обсязі 37 659,8 тис. грн., що у порівнянні з 2011 роком більше на 4 410,7 тис. грн., або на 13,3 відсотка. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 18665,1 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - в обсязі 1 783 тис. грн.,інші поточні видатки - 10 436,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Організація практичної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України" на 2012 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 19 477,3 тис. гривень.

У 2012 році планується підготувати та підвищити кваліфікацію 2450 осіб.

Видатки за бюджетною програмою "Виконання рішень судів на користь суддів" передбачено в обсязі 10 000 тис. грн., що у порівнянні з 2011 роком більше на 1 426,2 тис. грн., або на 16,6 відсотка.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 198 804,8 тис. грн., що у порівнянні з 2011 роком більше на 103 035,7 тис. грн., або у 2 рази. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 121 459,6 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - в обсязі 9 079 тис. грн., інші поточні видатки - в обсязі 23 504,8 тис. грн., капітальні видатки - в обсязі 671,6 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 259 062 тис. гривень. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 168 861,3 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - в обсязі 11 474,2 тис. грн., інші поточні видатки - в обсязі 12 765,1 тис. грн., капітальні видатки - в обсязі 4 664,7 тис. гривень.

Верховний Суд України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Верховного Суду України передбачено в сумі 103 661,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 103 518,8 тис. грн. та спеціальному - 142,8 гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Верховним Судом України" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 103 661,6 тис. грн., що у порівнянні з 2011 роком більше на 10 028,9 тис. грн., або 10,7 відсотка.

З метою реалізації вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в частині запровадження та виплати з 1 січня 2012 року суддівської винагороди у нових розмірах видатки на оплату праці збільшено у порівнянні з 2011 роком на 6083,5 тис. грн., або на 13,8 відсотка і передбачено в обсязі 50 156,4 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшено у порівнянні з 2011 роком на 212,7 тис. грн., або на 13 відсотків і передбачено в обсязі 1845,4 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 36 062,7 тис. гривень.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ передбачено в сумі 168 864,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 161 519 тис. грн. та спеціальному - 7 345,9 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 168 864,9 тис. гривень.

З метою реалізації вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в частині запровадження та виплати з 1 січня 2012 року суддівської винагороди у нових розмірах видатки на оплату праці збільшено у порівнянні з 2011 роком на 10 882,4 тис. грн., або на 18,2 відсотка і передбачено в обсязі 70 804,4 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшено у порівнянні з 2011 роком на 1 380 тис. грн., або на 38,3 відсотка і передбачено в обсязі 4 980 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 9 723,3 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено в обсязі 62 831,2 тис. грн. на придбання комп'ютерної техніки, принтерів, серверів, капітальне будівництво приміщення суду, забезпечення суддів службовим житлом.

Вищий господарський суд України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Вищого господарського суду України передбачено в сумі 136 080,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 112 230,7 тис. грн. та спеціальному - 23 850,1 гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 136 080,8 тис. гривень.

З метою реалізації вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в частині запровадження та виплати з 1 січня 2012 року суддівської винагороди у нових розмірах видатки на оплату праці збільшено у порівнянні з 2011 роком на 6 467,4 тис. грн., або на 11,7 відсотка і передбачено в обсязі 61 946,2 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 4 269,6 тис. грн., інші поточні видатки в обсязі 12 303,8 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено в обсязі 35 800,8 тис. грн. на придбання комп'ютерної техніки, принтерів, меблів, капітальне будівництво приміщення суду, забезпечення суддів службовим житлом.

Вищий адміністративний суд України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Вищого адміністративного суду України передбачено в сумі 107 565,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 106 856,2 тис. грн., по спеціальному - 709,5 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України" передбачено по загальному та спеціальному фондах державного бюджету в обсязі 107 565,7 тис. грн., що більше у порівнянні з 2011 роком на 22 237,2 тис. грн., або 26,1 відсотка.

З метою реалізації вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в частині запровадження та виплати з 1 січня 2012 року суддівської винагороди у нових розмірах видатки на оплату праці збільшено у порівнянні з 2011 роком на 11590,3 тис. грн., або на 23,4 відсотка і передбачено в обсязі 61 076,7 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшено у порівнянні з 2011 роком на 114,6 тис. грн., або на 7,7 відсотка і передбачено в обсязі 1 602,7 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 5 709,5 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено в обсязі 17 800 тис. грн. для придбання комп'ютерної та оргтехніки, забезпечення суддів службовим житлом, проведення капітального ремонту приміщення суду та реконструкцію інженерних мереж.

Конституційний Суд України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Конституційного Суду України передбачено в сумі 63 130,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 63 130,3 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні" передбачено в обсязі 63 130,3 тис. грн., що у порівнянні з 2011 роком більше на 3 382,2 тис. грн., або 5,7 відсотка.

З метою реалізації вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в частині запровадження та виплати з 1 січня 2012 року суддівської винагороди у нових розмірах видатки на оплату праці збільшено у порівнянні з 2011 роком на 1 888 тис. грн., або на 5,4 відсотка і передбачено в обсязі 36 575,5 тис. гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено в обсязі 1 828,9 тис. грн., інші поточні видатки передбачено в обсязі 12 873 тис. гривень.

Видатки розвитку передбачено в обсязі 372,3 тис. грн. на придбання комп'ютерної техніки, завершення робіт з технічного захисту інформації в режимних приміщеннях, поповнення бібліотечного фонду.

Генеральна прокуратура України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік для Генеральної прокуратури передбачені видатки в сумі 2 477 532,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2 476 401,6 тис. грн. та спеціальному фонду - 1 131,2 тис. гривень.

Видатки загального фонду у 2012 році для Генеральної прокуратури збільшено порівняно з 2011 роком на 206 401,6 тис. грн. або на 9,1 відсотка.

За бюджетною програмою "Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді" видатки визначені в сумі 2 447 908,8 тис. грн. (на 211 980,9 тис. грн. більше проти 2011 року), у тому числі по загальному фонду - 2 447 777,6 тис. грн. (на 211 992 тис. грн. більше проти 2011 року), спеціальному фонду - 131,2 тис. гривень.

Зазначені видатки будуть спрямовані на забезпечення функціонування органів прокуратури.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів Національною академією прокуратури України" передбачені видатки в сумі 29 624 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 28 624 тис. грн., спеціальному фонду - 1 000 тис. гривень.

За рахунок цих коштів у 2012 році Національною академією прокуратури планується здійснити перепідготовку 900 працівників прокуратури та прийняти 507 студентів денної форми навчання.

Міністерство внутрішніх справ України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства внутрішніх справ України передбачено в сумі 14 434 644,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 12 627 750,9 тис. грн., по спеціальному - 1 806 893,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво і управління діяльністю органів внутрішніх справ" видатки загального фонду передбачені у сумі 301 472,7 тис. гривень.

Видатки за цією бюджетною програмою порівняно з 2011 роком збільшено на 6 130,6 тис. гривень.

Додаткові видатки передбачаються на підвищення рівня грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та мінімальної заробітної плати, оплату комунальних послуг і енергоносіїв та планується впровадження у практику результатів наукових та інформаційно-аналітичних розробок з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

За бюджетною програмою "Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції" видатки загального фонду збільшені на 800 316,2 тис. грн. або 9,2 відсотка і передбачені у сумі 9 539 815,2 тис. грн., видатки спеціального фонду передбачені у сумі 1 120 758,8 тис. гривень.

Додаткові видатки планується спрямувати на компенсацію втрат у зв'язку із скасуванням окремих платних послуг, що надаються підрозділами МВС, в тому числі щодо проведення державного технічного огляду, а також на підвищення рівня грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та мінімальної заробітної плати, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, на компенсаційні виплати інвалідам та відрядження.

За новою бюджетною програмою "Створення та впровадження єдиної системи цифрового зв'язку органів та підрозділів внутрішніх справ" по загальному фонду передбачені видатки у сумі 213 000 тис. грн., які планується спрямувати на впровадження сучасних технологій цифрового зв'язку органів та підрозділів внутрішніх справ, що забезпечить їх оперативне реагування у місцях проведення масових заходів, зокрема Євро-2012, швидке визначення місця подій, достовірне документування та зберігання інформації, аудіо- та відео матеріалів.

Видатки за бюджетною програмою "Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях" визначені у сумі 10 890,2 тис. грн., з яких за загальним фондом - 10 571,2 тис. грн., за спеціальним фондом - 319 тис. гривень.

У 2012 році очікується відшкодування Секретаріатом ООН заборгованості за минулі роки, пов'язане з припиненням службової діяльності українського миротворчого персоналу МВС у Косові. За рахунок запланованих коштів передбачається виконання покладених на український миротворчий персонал завдань.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ та внутрішніх військ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації" передбачені видатки у сумі 746 207,8 тис. грн., з них по загальному фонду - 473 382,5 тис. грн., що на 54 516,8 тис. грн. більше проти 2011 року.

З метою оптимізації кількості бюджетних програм у складі видатків цієї програми враховані видатки за бюджетною програмою "Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації" у сумі 746 207,8 тис. гривень.

За рахунок передбачених програмою бюджетних асигнувань у 2011 році буде забезпечено потребу МВС у кваліфікованих кадрах.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах" планується передбачити видатки у сумі 554 540,8 тис. грн., що порівняно з 2011 роком збільшено на 163 192 тис. грн., видатки загального фонду визначені у сумі - 425 071,5 тис. грн., видатки спеціального фонду - 129 469,3 тис. гривень.

Додаткові видатки планується спрямувати на підвищення мінімальної заробітної плати працівників, на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, на придбання медикаментів, продуктів харчування та інших товарів і послуг.

За бюджетною програмою "Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ" видатки збільшено на 12 737,9 тис. грн. і визначено у сумі 64 274,0 тис. грн., з яких за загальним фондом - 54 069,8 тис. грн., за спеціальним фондом - 10 204,2 тис. гривень.

Додаткові видатки планується спрямувати на підвищення мінімальної заробітної плати працівників, на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, на придбання медикаментів, продуктів харчування та інших товарів і послуг.

Для реалізації бюджетної програми "Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів" в проекті державного бюджету на 2012 рік передбачені видатки в сумі 17 649, тис. грн., які будуть спрямовані на оплату праці 453 працівників центральної та обласних рад товариства, якими забезпечуватиметься підготовка 1950 спортсменів в 63 спортивних секціях та організовуватиметься фізкультурно-спортивна робота в 996 колективах фізичної культури правоохоронних органів, на проведення 28 спортивних заходів, в яких приймуть участь більш ніж 1500 учасників.

Видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління внутрішніми військами" передбачені у сумі 44 469,3 тис. грн. по загальному фонду, що на 263,1 тис. грн. більше проти 2011 року.

Видатки за бюджетною програмою "Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, охорона арештованих, засуджених та особливо важливих об'єктів" у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 1 230 217,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1 110 018,7 тис. грн. та по спеціальному фонду - 120 198,6 тис. гривень.

Додаткові видатки планується спрямувати на підвищення рівня грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та мінімальної заробітної плати, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, на компенсаційні виплати інвалідам та відрядження.

Видатки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" передбачені у сумі 30 418,1 тис. грн. по загальному фонду.

Видатки за бюджетною програмою "Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 366 415,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 213 297,7 тис. грн. та по спеціальному фонду - 153 118,1 тис. гривень.

З метою забезпечення виконання Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22.04.2011 N 494, щодо створення в Україні єдиної національної бази даних управління міграційними потоками передбачені видатки за новою бюджетною програмою "Створення та впровадження єдиної національної бази даних управління міграційними потоками" у сумі 193 700 тис. грн. по загальному фонду.

Для реалізації бюджетної програми "Внески до Міжнародної організації міграції" у проекті державного бюджету на 2012 рік враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 815,1 тис. грн., що на 568,8 тис. грн. більше призначень поточного року, для виконання фінансових зобов'язань перед цією міжнародною організацією.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства енергетики та вугільної промисловості України передбачено в сумі 11 210 727,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 10 014 221,1 тис. грн., по спеціальному - 1 196 506,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 39 658,7 тис. грн., видатки спеціального фонду - 1 600 тис. гривень.

Видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості" передбачені у сумі 54 151,8 тис. гривень.

У 2012 році за рахунок видатків загального фонду 52 науковими установами передбачається виконання 186 наукових робіт. Також, за рахунок коштів загального фонду планується здійснити держповірку 69 засобів контролю науково-дослідницького реактору ДР - 200, підготовку 9 аспірантів.

За бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" видатки передбачені у загальній сумі 1 299 298,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1 289590,3 тис. грн., спеціальному фонду - 9 708,2 тис. грн. на забезпечення фінансування наступних напрямків:

- здійснення заходів з ліквідації збиткових вугледобувних підприємств (112 проектів) - 1 083,3 млн. грн. (в тому числі забезпечення пільговим побутовим паливом 44 500 вуглеотримувачів (184,1 млн. грн.);

- утримання шахт III групи - 153 млн. грн.;

- утримання у безпечному стані водовідливних комплексів - 63 млн. гривень.

Такий обсяг видатків за програмою дозволить прискорити процес ліквідації збиткових вугледобувних підприємств, зокрема забезпечить у 2012 році повне закриття 7 шахт. Також передбачається забезпечення стовідсоткових розрахунків за спожиту електричну енергію підприємствами реструктуризації.

Видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Заходи з реалізації Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України" передбачені у сумі 60 000 тис. гривень. Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшені проти 2011 року на 3 774,1 тис. гривень.

Бюджетні призначення спрямовуватимуться на виконання Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України", що дозволить забезпечити виконання робіт з підготовчого періоду з введення в експлуатацію першої черги уранодобувної шахти Новокостянтинівського родовища; проведення науково-дослідних робіт зі створення елементів власного виробництва ядерного палива.

За бюджетною програмою "Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським національним університетом ядерної енергії та промисловості" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 98 319,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду складають 75 006,5 тис. грн., видатки спеціального фонду передбачені в обсязі 23 312,8 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складає 1995 осіб, з них по загальному фонду 1853 особи, по спеціальному фонду 142 особи.

За бюджетною програмою "Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах" у проекті бюджету на 2012 рік передбачені видатки у сумі 417 600 тис. грн., що на 33 279 тис. грн. більше, ніж у 2011 році.

Кошти будуть спрямовуватися на забезпечення готовності штабу та 12 загонів, їх сил та засобів до виконання робіт, пов'язаних із запобіганням, невідкладним реагуванням та ліквідацією наслідків аварій на вугледобувних підприємствах, здійснення контролю за готовністю вугледобувних підприємств до виконання робіт з ліквідації наслідків аварій та мінімізації їх наслідків, локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів тощо.

За бюджетною програмою "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" у проекті бюджету на 2012 рік передбачені видатки у 6 801 847,8 тис. грн., що на 1 027 637,8 тис. грн. більше, ніж у 2011 році.

Зазначений обсяг видатків забезпечить збільшення фонду оплати праці працівників вугледобувних підприємств на 20 %, що забезпечуватиме в свою чергу виконання норм Закону України "Про престижність шахтарської праці", своєчасність виплати заробітної плати працівникам.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Державна підтримка вугле- та торфодобувних підприємств, здешевлення кредитів для технічного переоснащення зазначених підприємств, а також заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації у сумі 65 000,0 тис. гривень" передбачені видатки у сумі 690 300 тис. грн. на:

- будівництво шахти-новобудови N 10 "Нововолинська" - 115,3 млн. грн.;

- приріст/підтримання виробничих потужностей державних вугледобувних підприємств в обсязі 200 тис. т на рік - 100 млн. грн.;

- забезпечення технічного переоснащення державних вугледобувних підприємств та залучення на зазначену мету кредитних коштів в обсязі 2,5 млрд. грн. - 410 млн. грн.;

- фінансування заходів з охорони праці на вугледобувних підприємствах - 65 млн. гривень.

За бюджетною програмою "Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів" у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 45 500 тис. гривень.

У 2012 році передбачається забезпечити фізичним захистом 3 об'єкти Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, 20 об'єктів, розташованих на території колишнього уранового виробництва ВО "Придніпровський хімічний завод", а також здійснити реконструкцію огорож та інженерно-технічних засобів охорони хвостосховищ "Сухачівське" і "Дніпровське" ВО "Придніпровський хімічний завод".

За бюджетною програмою "Заходи з реалізації Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 15 000 тис. грн., що відповідає показнику на 2012 рік Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1029.

У 2012 році передбачається спрямувати бюджетні призначення на виконання першочергових природоохоронних робіт на уранових об'єктах; проведення моніторингу навколишнього природного середовища на хвостосховищах та в їх санітарно-захисній зоні.

У проекті бюджету на 2012 рік передбачені видатки загального фонду за бюджетною програмою "Будівництво енергоблоків атомних, гідроакумулюючих, інших електростанцій, теплоелектроцентралей, будівництво та реконструкція ліній електропередачі та підстанцій, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій" у сумі 525 566 тис. грн., що більше проти 2011 року на 445 566 тис. грн., або у 6 разів.

Бюджетні призначення забезпечать завершення робіт по підстанції "Київська" в рамках проекту "Лінія електропередачі 750 кВ Рівненська АЕС - Київська", продовження робіт по будівництву лінії електропередачі 750 кВ "Запорізька АЕС - Каховська", введення автотрансформатора N 3 в межах проекту електропідстанція "Сєвєрна", завершення робіт з реконструкції електропідстанції "Усатове", введення в експлуатацію 2-го гідроагрегату 1-ї черги Дністровської ГАЕС, будівництво нової електропідстанції у м. Запоріжжя, а також здешевлення кредитів на створення запасів твердого палива для теплоелектростанцій.

"Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

"Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора"

Проект "Реабілітація гідроелектростанцій"

Впроваджувальна установа: ВАТ "Укргідроенерго"

Угода про позику від 19.09.2005 N 4795-UA

Дата ратифікації: 21.12.2005 (Закон України N 3256-IV)

Дата набуття чинності: 03.02.2006

Дата закриття позики: 30.06.2012

Загальна сума позики - 166 млн. дол. США, ВАТ "Укргідроенерго" - 160,5 млн. дол. США, Мінпаливенерго - 2,5 млн. дол. США, НКРЕ - 3 млн. дол. США.

Мета: збільшення виробничих потужностей гідроенергетики, підвищення надійності і ефективності роботи ГЕС та покращення технічних параметрів їх функціонування, підвищення рівня безпечної експлуатації гідротехнічних споруд ГЕС, приведення існуючого режиму роботи ГЕС у відповідність із сучасними вимогами до охорони навколишнього середовища для мінімізації негативного впливу на екологічний стан басейну Дніпра, покращення екологічної ситуації довкілля за рахунок вироблення екологічно чистої електроенергії.

Проект "Реабілітація ГЕС ВАТ "Укргідроенерго"

Впроваджувальна установа: ВАТ "Укргідроенерго"

Угода про позику: Відповідно до Розпорядження Президента України від 18.07.2011 N 236/2011-рп та доручення Кабінету Міністрів України від 04.08.2011 N 983/1/1-11 з 08 по 12 серпня 2011 року в м. Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) проводилися переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках підготовки спільного інвестиційного проекту "Реабілітація гідроелектростанцій". До складу делегації (відповідно до Розпорядження Президента України від 18.07.2011 N 236/2011-рп) входять представники Міненерговугілля, Мінфіну, Мінекономіки, Мін'юсту, МЗС, НКРЕ, ВАТ "Укргідроенерго", Адміністрації президента та КМУ. За результатами переговорів були узгоджені тексти кредитного та проектного договорів.

Мета проекту: Оновлення гідромеханічного та електромеханічного обладнання гідроелектростанцій для досягнення загальної потужності у 1,396 МВт, що передбачає 10 % збільшення потужності.

Мінекономіки наказом від 01.11.2010 N 1378 прийняло рішення щодо визнання за доцільною підготовку спільного з ЄБРР та ЄІБ проекту.

З метою реалізації проекту "Реабілітація гідроелектростанцій" Україною буде залучено кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Європейського інвестиційного банків з подальшим їх рекредитуванням безпосередньому виконавцю - ВАТ "Укргідроенерго". Сума кредитів 400 млн євро (по 200 млн. євро від кожного банку).

Загальна сума позик - 400 млн. євро.

По бюджетній програмі на 2012 рік передбачені видатки за спеціальним фондом - 180 000 тис. гривень.

По бюджетній програмі на 2012 рік передбачені видатки за спеціальним фондом - 8 317 тис. гривень.

"Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні"

Проект "Передача електроенергії"

Впроваджувальна установа: НЕК "Укренерго"

Загальна вартість проекту - 238,0 млн. дол. США, у т.ч. позика Світового банку - 200 млн. дол. США; внесок НЕК "Укренерго" - 38 млн. дол. США.

Угода про позику: від 09.11.2007 N 4868

Дата ратифікації: 29.10.2008 (Закон України N 622-VI)

Дата набуття чинності: 05.12.2008

Дата завершення проекту: 30.06.2012

Мета: підвищення рівня надійності постачання електроенергії за допомогою реабілітації передавальних станцій та оновлення мережі передавання електроенергії. Цей проект буде спрямовано також на посилення інституційних можливостей оператора передавальної системи НЕК "Укренерго".

По бюджетній програмі на 2012 рік передбачені видатки за спеціальним фондом у сумі 490 765 тис. гривень.

"Будівництво ПЛ 750кВт Рівненська АЕС-Київська"

Впроваджувальна установа: НЕК "Укренерго"

Проект "Будівництво повітряної лінії 750кВт Рівненська АЕС-Київська"

Сума кредитів ЄБРР та ЄІБ, що передбачається залучити для реалізації Проекту складатиме 300 млн. євро (по 150 млн. євро від кожної установи).

Угода про позику між Україною та ЄБРР N 37598 від 28.02.2008

Дата ратифікації: 29.10.2008

Дата набуття чинності: 25.03.2009

Дата завершення проекту: 15.05.2013.

Угода про позику між Україною та ЄІБ від 20.10.2008 N 24668

Дата ратифікації: 01.04.2009

Дата набуття чинності: 18.09.2009

Дата завершення проекту: 05.10.2013.

Метою проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ в Рівненська АЕС - Київська" є ліквідація існуючого обмеження на видачу потужності Рівненської та Хмельницької АЕС; підвищення надійності електропостачання споживачів центральної частини ОЕС України.

По бюджетній програмі на 2012 рік видатки за спеціальним фондом - 407 243,1 тис. грн., які передбачені на оплату товарів, робіт та послуг за Контрактами на будівництво повітряної лінії.

Будівництво ПЛ 750кВт Запорізька АЕС-Каховська"

Сума кредитів ЄБРР та ЄІБ, що передбачається залучити для реалізації Проекту складатиме 350 млн. євро (по 175 млн. євро від кожної установи).

Впроваджувальна установа: НЕК "Укренерго"

Проект "Будівництво повітряної лінії 750кВт Рівненська АЕС-Київська"

Сума кредитів ЄБРР та ЄІБ, що передбачається залучити для реалізації Проекту складатиме 350 млн. євро (по 175 млн. євро від кожної установи).

19.10.2010 з метою реалізації Проекту між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) була укладена Кредитна угода, якою передбачається залучення Україною 175 млн. євро кредитних коштів Банку для фінансування Проекту. З 26 по 29 липня 2011 року у Великому Герцогстві Люксембург (м. Люксембург) відбулися переговори офіційної делегації України з Європейським інвестиційним банком щодо укладення Фінансової угоди ("Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська"). Угоди з ЄІБ буде підписано найближчим часом.

Мета проекту: максимальне використання встановленої потужності Запорізької атомної електростанції (можливості використання якої на сьогодні обмежені), а також підвищення надійності постачання електроенергії споживачів Південної енергосистеми в умовах роботи теплових електростанцій ОЕС України зі зниженою потужністю за рахунок транзиту потужності безпосередньо від джерела генерації (Запорізької АЕС), підвищення надійності постачання електроенергії споживачів Дніпровської енергосистеми за рахунок транзиту потужності споживачам південної енергосистеми по ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС - Каховка, підвищення стабільності постачання електроенергії споживачів центральної частини ОЕС України та Криму; оновлення ПС 330/220 Новокаховська.

По бюджетній програмі на 2012 рік передбачені видатки за спеціальним фондом у сумі 50 000 тис. грн., які передбачені на оплату товарів, робіт та послуг за Контрактами на будівництво повітряної лінії.

"Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)"

Впроваджувальна установа: НЕК "Укренерго"

Проект "Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)"

Сума кредиту Кредитної установи для відбудови (KfW), що передбачається залучити для реалізації Проекту, складатиме 65,5 млн. євро. Угода про позику між Україною та KfW планується до підписання у 4 кв. 2011 року.

Дата набуття чинності: планується на початку 2012 року

Мета проекту: підняття рівня безпеки, надійності, ефективності і якості передавання електроенергії шляхом реабілітації підстанцій, які досить тривалий час знаходяться в експлуатації та мають, в переважній частині, електрообладнання, яке в значній мірі відпрацювало свій експлуатаційний термін, гарантований виробником.

По бюджетній програмі на 2012 рік передбачені видатки за спеціальним фондом у загальному обсязі 8 560 тис. грн., які передбачені на оплату одноразової комісії, що стягується банком після набуття Угодою чинності.

"Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород)"

Проект "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород"

Проект знаходиться на стадії підготовки.

Загальна сума Проекту 1 276,6 млн. дол. США

Кредитори: ЄБРР та ЄІБ орієнтовно 308 млн. дол. США

Власні кошти НАК "Нафтогаз України": 34 млн. дол. США

Бенефіціар - НАК "Нафтогаз України".

Позичальник - Україна.

Метою проекту є підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, мінімізація ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України.

Проектом передбачається: впровадження сучасних технологій для підвищення ефективності роботи газопроводу та автоматизованого керування компресорних станцій, підтримка проектних параметрів газопроводу (річна проектна продуктивність - 27,9 млрд. куб. м, робочий тиск - 75 атм.), підвищення надійності транспортування природного газу країнами-імпортерами, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Проект є самоокупним. Повернення позикових коштів передбачається здійснити повністю за рахунок НАК "Нафтогаз України", яка є бенефіціаром і безпосереднім виконавцем проекту. Джерелом забезпечення повернення та обслуговування позики в повному обсязі є щорічний дохід.

Початок надання кредиту - 2012 р.

Термін надання кредиту - 15 років, пільговий період - 3 роки.

Наказом від 18.03.2011 N 241 Мінекономіки прийняло рішення про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту "Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород".

По бюджетній програмі на 2012 рік передбачені видатки за спеціальним фондом у сумі 12 000 тис. грн., які передбачені на оплату одноразової комісії, що стягується банком після набуття Угодою чинності.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України передбачено в сумі 3 178 223,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2 513 794,2 тис. грн., по спеціальному - 664 429,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 181 173,9 тис. грн., видатки спеціального фонду - 206,4 тис. гривень.

Для виконання фінансових зобов'язань із сплати внесків України до Світової організації торгівлі та до Єдиного бюджету органів Співдружності Незалежних Держав за бюджетною програмою "Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ та Єдиного бюджету органів СНД" у проекті державного бюджету на 2012 рік враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 33 345,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках" у проекті державного бюджету на 2012 рік враховано кошти загального фонду в обсязі 12 283,7 тис. грн. для забезпечення проведення засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, міждержавних комісій, організації в рамках спільних засідань комісій ділових рад, бізнес-форумів, круглих столів, презентацій тощо, а також забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та ярмарках для просування вітчизняних товарів та послуг на зовнішній ринок.

Видатки за бюджетною програмою "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені у сумі 16 411,9 тис. грн., з них по загальному фонду - 13 905,2 тис. грн., спеціальному - 2 506,7 тис. гривень.

У 2012 році планується виконати 53 науково-дослідних роботи, виконання яких буде здійснюватися 12 науковими установами. За рахунок коштів загального фонду планується підготовка 42 аспірантів та 6 докторантів.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва" на 2012 рік видатки передбачені в обсязі 5 401,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 5 181 тис. грн., спеціального фонду - 220,5 тис. гривень.

У 2012 році буде підвищено кваліфікацію 300 осіб.

У 2012 році перепідготовку у вищих навчальних закладах пройдуть 649 спеціалістів.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель" для випуску спеціалізованого періодичного видання - журналу "Економіка України передбачаються видатки у сумі 3 410,8 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік на виконання бюджетної програми "Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" передбачені кошти у сумі 3 563,8 тис. гривень.

Ці кошти пропонується використати на заходи щодо проведення: освітньої програми з питань розвитку підприємницької діяльності для підприємців та широких верств населення - 3 381 тис. грн.; конференцій, нарад, форумів з питань розвитку підприємництва в Україні, Дня підприємця - 35 тис. грн.; конкурсів бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді - 28 тис. грн.; видання Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні - 119,8 тис. гривень.

На 2012 рік проектом Державного бюджету України на виконання бюджетної програми "Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" передбачаються видатки загального фонду у сумі 6 874,3 тис. гривень.

За рахунок запланованих на 2012 рік коштів передбачається:

- відбір працівниками територіальних органів у справах захисту прав споживачів (419 чол.) 2712 зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів (у 2011 році - 2 307) для проведення досліджень на загальну суму 6779,3 тис. грн. (у 2011 році - 1710 тис. грн.);

- укладення 1 договору на соціальну рекламу про шкоду тютюнопаління з метою розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління та зловживання алкоголем.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік на виконання бюджетної програми "Мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва" пропонується спрямувати кошти у сумі 10 300 тис. гривень.

Ці кошти пропонується використати на надання мікрокредитів для фізичних осіб-підприємців - 4120 тис. грн. та малих підприємств - 6180 тис. грн. середньою вартістю одного мікрокредиту 206 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Підготовка та проведення Міжнародного чемпіонату із стратегічного менеджменту в Україні" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені по загальному фонду у сумі 1 793,3 тис. гривень.

У 2012 році видатки будуть спрямовуватися на проведення Міжнародного чемпіонату із стратегічного менеджменту в Україні.

На 2012 рік проектом Державного бюджету України на виконання бюджетної програми "Державний метрологічний нагляд" передбачаються видатки загального фонду у сумі 2 194,2 тис. гривень.

За рахунок запланованих на 2012 рік коштів передбачається: проведення 112 державними інспекторами 2 800 перевірок з державного метрологічного нагляду (на рівні плану 2011 року).

Середня кількість перевірок з державного метрологічного нагляду на одного інспектора планується на рівні 25 перевірок.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 31 483,2 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені по загальному фонду у сумі 19 315,5 тис. гривень.

У 2012 році планується виконати 33 роботи у сфері метрології та еталонної бази, 10 робіт у сфері стандартизації та розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, розробити 389 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" передбачено кошти у загальному обсязі 6 874,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Створення національної системи геомоніторингу та дистанційного зондування землі" у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 50 000 тис. гривень.

За рахунок зазначеної бюджетної програми передбачаються видатки на здійснення заходів із створення інформаційно-аналітичного (ситуаційного) центру з використанням космічних технологій, основною метою діяльності якого є побудова єдиної системи підтримки прийняття рішень на державному та урядовому рівнях із залученням сучасних геопросторових технологій.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері статистики" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 449 353,8 тис. грн., видатки спеціального фонду - 21 029,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Статистичні спостереження та переписи" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 975 483,4 тис. грн., що на 899 174,1 тис. грн. більше, ніж у 2011 році для проведення Всеукраїнського перепису населення та пробного Сільськогосподарського перепису у Миколаївській області.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" з метою забезпечення виконання норм Законів України "Про Всеукраїнський перепис населення" і "Про сільськогосподарський перепис" та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 N 581 "Про проведення у 2012 році Всеукраїнського перепису населення" Державній службі статистики передбачено видатки в обсязі близько 1 млрд. грн. на здійснення заходів з проведення Всеукраїнського перепису населення та проведення у 2012 році пробного сільськогосподарського перепису.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки за бюджетною програмою "Обстеження умов життя домогосподарств" враховані у сумі 4 262,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 2 184,7 тис. гривень.

У 2012 році прикладні наукові дослідження та розробки здійснюватиме 1 наукова установа, якою планується здійснити 5 прикладних наукових досліджень і розробок. За рахунок коштів загального фонду також планується здійснення підготовки 19 аспірантів.

"Реформування державної статистики"

Проект "Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень"

Сума позики Світового банку - 32 млн. дол. США.

Угода про позику від 15.07.2004 N 4729-UA

Дата ратифікації: 18.05.2005 (Закон N 2568-IV)

Дата набуття чинності: 15.06.2005

Дата закриття позики: 31.12.2012.

Мета: створення сталої системи державної статистики України шляхом її комплексного та системного реформування для більш повного задоволення потреб органів державного управління та інших користувачів в об'єктивній статистичній інформації щодо соціально-економічного розвитку країни, її регіонів, галузей та секторів економіки.

По бюджетній програмі на 2012 рік передбачені видатки за загальним фондом - 320 тис. грн. та спеціальним фондом - 15 759,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державного резерву" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 9 748,3 тис. гривень.

У 2012 році фінансування витрат підприємств системи державного резерву та відповідальних зберігачів щодо обслуговування запасів державного резерву буде здійснюватися за бюджетною програмою "Обслуговування державного матеріального резерву".

Видатки на зазначену мету передбачені в сумі 152 448,4 тис. грн., з яких по загальному фонду 52 995,2 тис. грн., що на 6 780,2 тис. грн. або 14,7 відсотка більше, ніж у 2011 році.

Зокрема, видатки на оплату праці з нарахуваннями збільшено на 6 197,4 тис. грн. та оплату комунальних послуг - на 582,8 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 99 453,2 тис. грн., які планується забезпечити за рахунок 10 відсотків надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву (57 361,5 тис. грн.), реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву (1 000 тис. грн.) та власних надходжень підприємств системи державного резерву (41 091,7 тис. грн.).

За бюджетною програмою "Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву" передбачені видатки на поповнення запасів державного резерву відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України номенклатури та норм накопичення в сумі 619 253,5 тис. грн., в тому числі 100 000 тис. грн. по загальному фонду та 519 253,5 тис. грн. - по спеціальному фонду.

Видатки спеціального фонду планується забезпечити за рахунок 90 відсотків надходжень від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері експортного контролю" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 14 606,6 тис. гривень, що на 7 586,4 тис. грн. або 108,1 відсотка більше ніж у 2011 році.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю" передбачаються видатки по загальному фонду у сумі 4 405,7 тис. гривень.

Протягом 2012 року планується виконати 1 дослідження та підготувати 5 Списків товарів військового призначення та подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 21 698,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері енергоефективності та енергозбереження" передбачені видатки у сумі 1 210,7 тис. гривень.

Протягом 2012 року передбачається виконати 6 НДДКР.

За бюджетною програмою "Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів" у проекті бюджету на 2012 рік передбачені кошти спеціального фонду у сумі 6 000 тис. гривень. Джерелом фінансування є штрафні санкції за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.

Реалізація програми сприятиме залученню кредитних ресурсів на впровадження сучасних енергоефективних технологій у виробничій сфері.

За бюджетною програмою "Реалізація Державної цільової програми енергоефективності на 2010-2015 роки" передбачені видатки загального фонду у сумі 502 700 тис. гривень.

Кошти за бюджетною програмою у 2012 році будуть спрямовані на реалізацію загальнодержавних завдань Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, а саме: розроблення технічних завдань та стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. Головним виконавцем Програми планується у 2012 році здійснити впровадження 35 національних стандартів, що дозволить забезпечити державне регулювання близько 15 відсотків загального обсягу енергоспоживання.

Крім того, передбачені кошти за іншими заходами і завданнями, що визначені Державною цільовою економічною програмою, в тому числі спрямовані на створення можливостей використання електричної енергії, що виробляється з відновлюваних джерел енергії.

Міністерство закордонних справ України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства закордонних справ України передбачено в сумі 1 296 054,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1 261 866,9 тис. грн., по спеціальному - 34 188 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин" видатки загального фонду державного бюджету враховані в обсязі 75 287,1 тис. грн., що на 679,2 тис. грн. або на 0,9 відсотка більше призначень поточного року.

З метою забезпечення виконання зобов'язань України щодо сплати внесків перед бюджетами міжнародних організацій, членом яких є Україна, за бюджетною програмою "Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів" у проекті державного бюджету на 2012 рік враховані кошти загального фонду у сумі 150 000 тис. гривень.

Для реалізації бюджетної програми "Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ" у проекті державного бюджету на 2012 рік враховані кошти загального фонду у сумі 986 619,8 тис. грн. та спеціального фонду - 32 667,7 тис. грн. на утримання 129 діючих та відкриття 5 нових установ.

В межах поточних видатків загального фонду державного бюджету враховані додаткові кошти: у сумі 59 000,0 тис. грн. на забезпечення відшкодування витрат на довготермінові відрядження працівників дипломатичної служби (у зв'язку з підвищенням з 01.10.2011 норм витрат в іноземній валюті); у сумі 20 000,0 тис. грн. - на оренду службових та житлових приміщень; у сумі 30 400,0 тис. грн. - на відкриття 5 нових дипломатичних установ України за кордоном у межах діючої граничної чисельності їх працівників.

В межах видатків розвитку загального фонду державного бюджету враховано кошти: у сумі 25 000,0 тис. грн. для забезпечення капітального ремонту адміністративних будівель, що перебувають в аварійному стані, здійснення заходів щодо посилення безпеки приміщень закордонних установ та заміни застарілих основних засобів; у сумі 25 600,0 тис. грн. - на будівництво нового корпусу приміщення Посольства України в Республіці Польща.

Кошти у сумі 9 340 тис. грн., які планується отримати у 2012 році підприємством комплексного обслуговування Посольства України в Російській Федерації, будуть зараховані до надходжень спеціального фонду державного бюджету і спрямовані на утримання цього підприємства згідно з Положенням про підприємство комплексного обслуговування Посольства України в Російській Федерації;

Кошти у сумі 23 327,7 тис. грн. (10 відсотків коштів в іноземній валюті, що будуть отримані за вчинення консульських дій за межами України і зараховані до надходжень спеціального фонду державного бюджету) прогнозується спрямувати на виплати, пов'язані з виконанням консульських функцій дипломатичними представництвами та функціонуванням консульських установ України за кордоном (у тому числі, на надання матеріальної допомоги громадянам України, які постраждали під час перебування за кордоном; на оформлення і оплату послуг іноземних ритуальних служб у разі смерті громадян України, що настала під час їх перебування за кордоном; на оплату відповідних послуг і судових витрат, пов'язаних із захистом прав та інтересів України за кордоном; на евакуацію працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, членів їх сімей, а також громадян України з території держави, в якій виникла надзвичайна ситуація або існує загроза її виникнення). Зазначене врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 381 "Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету та використання коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України".

За бюджетною програмою "Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин, підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до п'ятої-сьомої категорій державних службовців" у 2012 році видатки передбачені в обсязі 11 120,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 9 600 тис. грн., спеціального фонду - 1 520,3 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складає 137 осіб, з них по загальному фонду 86 осіб, по спеціальному фонду 51 особа.

Середньорічна чисельність фахівців, які підвищать кваліфікацію у 2012 році, складе 800 осіб.

З метою виконання бюджетної програми "Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України" у законопроекті враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 9 000 тис. грн., що на 3000 тис. грн. перевищує призначення поточного року і дозволить здійснювати заходи з проведення зовнішньої політики як за кордоном, так і на території України.

За бюджетною програмою "Забезпечення головування України в міжнародних інституціях" враховані кошти загального фонду державного бюджету в обсязі 11 700 тис. грн. для забезпечення підготовки до головування України в Організації з безпеки і співробітництва в Європі та на фінансування заходів, пов'язаних з головуванням України в Центральноєвропейській ініціативі.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України" враховані кошти загального фонду державного бюджету в обсязі 5 160 тис. гривень.

Для реалізації бюджетної програми "Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби" враховані кошти в обсязі 14 500 тис. грн. на виготовлення бланків службових та дипломатичних паспортів, а також на удосконалення баз даних інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб.

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Державного комітету телебачення і радіомовлення України передбачено в сумі 1 245 878,4 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1 102 558,2 тис. грн., по спеціальному - 143 320,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 17 531,5 тис. грн., зокрема видатки загального фонду - 17 361,5 тис. грн. та спеціального фонду - 170 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачено видатки у сумі 7 120,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 5 570,8 тис. грн., спеціального фонду - 1 550 тис. гривень.

У 2012 році за рахунок видатків загального фонду 3 установами передбачається виконання 8 наукових розробок.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 3 857,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 3 035,4 тис. грн., спеціального фонду - 822,5 тис. гривень.

Підвищення кваліфікації у 2012 році здійснять 623 особи по загальному фонду та 117 осіб по спеціальному фонду.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси, державних музичних колективів, здійснення інформаційно-культурної діяльності" у проекті бюджету на 2012 рік передбачаються видатки обсягом 9 225,4 тис. грн., з них видатки спеціального фонду - 4 тис. гривень.

В межах цих коштів буде надано фінансову підтримку 25 обласним осередкам Національної спілки журналістів для підтримки статутної діяльності у сумі 900 тис. гривень.

Також, буде надано фінансову підтримку друкованим періодичним виданням для дітей та юнацтва, періодичним виданням літературно-художнього напрямку, спеціалізованим науковим виданням, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче III рівня акредитації, засобам масової інформації, які сприяють розвитку мов та культур національних меншин, у сумі 270 тис. гривень.

На фінансову підтримку державних музичних колективів враховано кошти в обсязі 6 803,3 тис. гривень.

На інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму передбачено видатки в сумі 1252,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 1248,1 тис. грн., спеціального фонду - 4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews" на 2012 рік передбачено кошти у сумі 815 190 тис. грн., з них видатки загального фонду - 674 416,3 тис. грн., видатки спеціального фонду - 140 773,7 тис. гривень.

Із зазначених коштів на виробництво телерадіопрограм для державних потреб у 2012 році по загальному фонду планується спрямувати 392 413,9 тис. гривень. Державне замовлення на виробництво телерадіопрограм буде виконуватися 25 державними обласними та регіональними телерадіоорганізаціями, Національною телекомпанією України, Національною радіокомпанією України, державною телерадіокомпанією "Культура", державною телерадіокомпанією "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення".

В межах видатків за бюджетною програмою на 2012 рік враховано кошти на:

придбання 2 пересувних телевізійних станцій для Чернівецької та Львівської телерадіокомпаній - 10 800 тис. грн.;

створення студії телебачення Івано-Франківської державної телерадіокомпанії - 13 500 тис. грн.;

висвітлення Літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2012 року - 10 100 тис. грн.;

функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews" - 17 600 тис. гривень.

На забезпечення трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, із загального фонду державного бюджету буде спрямовано 189 413,5 тис. гривень.

Для забезпечення діяльності Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" та функціонування кореспондентських пунктів Укрінформу за кордоном передбачено 40 588,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга" на 2012 рік передбачено видатки у сумі 40 000 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів планується забезпечувати подальше наповнення фондів бібліотек системи Міністерства культури, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я, бібліотек академічних інститутів НАН України, а також посольств та українських громад за кордоном, культурно-просвітницьких товариств національних меншин України та інших державних та громадських організацій.

За бюджетною програмою "Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків, та премії в інформаційній галузі" у проекті бюджету на 2012 рік передбачено 1 920 тис. гривень.

За рахунок цих коштів буде забезпечено виплату державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі, стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків, та премій в інформаційній галузі.

За бюджетною програмою "Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, виконання заходів з питань європейської інтеграції в інформаційній сфері" за загальним фондом державного бюджету на 2012 рік плануються видатки у сумі 912,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення" з метою забезпечення доступу населення до програм мовлення у цифровому форматі на 2012 рік враховано 350 120 тис. гривень.

Міністерство культури України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства культури України передбачено в сумі 2 218 035,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2 008 682,4 тис. грн., по спеціальному - 209 352,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері культури" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 28 929,6 тис. грн., що на 7 520,6 тис. грн. або 35,1 відсотка більше ніж у 2011 році.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері розвитку культури" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачаються у сумі 11 476,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 8 486,1 тис. грн., спеціального фонду - 2 990 тис. гривень.

У 2012 році 6 науковими установами передбачається виконання 87 наукових розробок за рахунок коштів загального фонду та 82 за рахунок коштів спеціального фонду.

За бюджетною програмою "Надання загальної та спеціальної освіти загальноосвітніми та позашкільними мистецькими навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 70 166,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 69 398,2 тис. грн., спеціального фонду - 768,7 тис. гривень.

Середньорічна чисельність учнів, які здобуватимуть художню освіту у 2012 році, по загальному фонду складатиме 438 осіб.

Середньорічна чисельність учнів, які здобуватимуть музичну освіту у 2012 році, складатиме 1835 осіб, з них по загальному фонду 1795 осіб, по спеціальному фонду 40 осіб.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 36 676,3 тис. грн., у тому числі видатки по загальному фонду складають 33 667,8 тис. грн., по спеціальному фонду -3 008,5 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 1196 осіб, з них по загальному фонду 997 осіб, по спеціальному фонду 199 осіб.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 535 678,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 431 339,5 тис. грн., спеціального фонду - 104 338,7 тис. гривень.

У 2012 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 12 вищих навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 13607 осіб, з них по загальному фонду 9533 особи, по спеціальному фонду 4074 особи.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 48 969,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 13 025,2 тис. грн., спеціального фонду - 35 944,3 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 1580 осіб по спеціальному фонду.

У 2012 році кількість осіб, які підвищать кваліфікацію складе 3000 осіб по загальному фонду.

У 2012 році підготовка кадрів акторської майстерності буде здійснюватися у 3 навчальних закладах. Середньорічна чисельність слухачів студій акторської майстерності у 2012 році складатиме по загальному фонду 79 осіб.

Видатки за бюджетною програмою "Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта" по загальному фонду передбачено на 2012 рік в обсязі 11 277,1 тис. гривень.

У 2012 році на здійснення 114 заходів Всеукраїнського товариства "Просвіта" планується спрямувати 2 880 тис. гривень.

Планується у 2012 році для забезпечення статутної діяльності національних творчих спілок та їх регіональних відділень спрямувати 8 397,1 тис. гривень.

За рахунок коштів, що плануються на 2012 рік, національними творчими спілками передбачено провести 298 культурно-мистецьких заходів.

Видатки за бюджетною програмою "Фінансова підтримка національних театрів" по загальному фонду передбачені на 2012 рік в обсязі 446 382,5 тис. гривень.

У 2012 році буде надаватися фінансова підтримка 6 театрам.

У 2012 році за рахунок вказаних коштів планується забезпечити показ 1978 вистав та створити 21 нову постановку. У 2012 році театри відвідає 964 тис. осіб.

Середня завантаженість глядачевої зали становитиме 57,8 відсотка.

За державною програмою "Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій" передбачено на 2012 рік по загальному фонду видатки в обсязі 298 369,7 тис. гривень.

У 2012 році буде надаватися фінансова підтримка 13 філармоніям, концертним організаціям, 15 цирковим колективам.

У 2012 році планується національними та державними художніми колективами, концертними та цирковими організаціями провести 5321 концерт та виставу. У 2012 році філармонії, концертні організації та циркові колективи відвідає 1864,6 тис. осіб.

За бюджетною програмою "Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва" на 2012 рік передбачено видатки за загальним фондом в обсязі 7 557,7 тис. гривень.

Видатки будуть спрямовані на виплату 5 грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам та майстрам народного мистецтва.

Планується присудити у 2012 році 13 галузевих премій і 400 державних та довічних стипендій за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва, 100 державних стипендій для підтримки діячів літератури та мистецтва, 1 почесну відзнаку, 80 стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва.

За бюджетною програмою "Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови" на 2012 рік за загальним фондом передбачені видатки в обсязі 61 826,8 тис. гривень.

У проекті державного бюджету на 2012 рік передбачені кошти у сумі 20 000 тис. грн. на придбання книг для поповнення фондів бібліотек.

Крім того, у наступному році планується провести 170 культурно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, і надати державну підтримку регіональним культурним ініціативам та аматорського мистецтва, здійснити 5 заходів із вшанування пам'яті, 25 заходів із виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, 1 захід, пов'язаний із забезпеченням свободи совісті та релігії, 15 заходів із забезпечення розвитку та застосування української мови.

Також, у 2012 кошти будуть спрямовані на придбання 70 нових творів образотворчого мистецтва, 10 творів драматичного мистецтва, 35 творів музичного мистецтва, створення 4 нових вистав, концертних та циркових програм.

За бюджетною програмою "Бібліотечна та музейна справа, виставкова діяльність, здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності" у 2012 році передбачено видатки в обсязі 304 820,4 тис. грн., з яких 288 655,2 тис. грн. за загальним та 16 165,2 тис. грн. за спеціальним фондом.

У 2012 році буде функціонувати 6 бібліотек та 12 музеїв.

У 2012 році бібліотечний фонд по загальному фонду складатиме 18235,6 тис. одиниць, по спеціальному фонду - 1,5 тис. одиниць. Кількість книговидач у бібліотеках по загальному фонду складатиме 7938,2 тис. одиниць. У 2012 році кількість читачів у бібліотеках складатиме 256,4 тис. осіб.

Кількість відвідувачів в музеях становитиме 2101,7 тис. осіб. У 2012 році планується провести 176 виставок, 21830 екскурсій. Протягом 2012 року буде відреставровано, досліджено, обстежено 3278 експонатів.

У 2012 році буде проведено 677 культурно-мистецьких, культурологічних, культурно-освітніх акцій.

За бюджетною програмою "Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української всесвітньої Координаційної ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин" на 2012 рік передбачається по загальному фонду спрямувати видатки в обсязі 4 500,3 тис. гривень.

У 2012 році буде проведено 20 культурно-мистецьких заходів національних меншин, 6 культурно-мистецьких заходів щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, 15 культурно-мистецьких заходів УВКР, 21 культурно-освітній захід з реалізації Європейській хартії регіональних мов або мов національних меншин, 4 заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців" у 2012 році планується виділити 7 951,9 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів передбачається надати фінансову підтримку друкованим періодичним культурологічним виданням у сумі 6 107,4 тис. грн., газетам мовами національних меншин у сумі 1344,5 тис. гривень.

На проведення 3 гастрольних заходів національних театрів, концертних організацій, циркових колективів передбачається спрямувати 500 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини" на 2012 рік передбачено видатки в сумі 220 677,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 174 539,8 тис. грн., видатки по спеціальному фонду враховано у сумі 46 137,3 тис. гривень.

Кількість відвідувачів 25 заповідників становитиме 2489,0 тис. осіб. У 2012 році буде придбано 2,5 тис. одиниць предметів музейного фонду.

У 2012 році у заповідниках буде проведено 250 виставок, 92398 екскурсій

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері кінематографії" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 1 767,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" видатки на 2012 рік передбачено в сумі 114 640 тис. грн. за загальним фондом передбачено 114 640 тис. гривень.

У проекті на 2012 рік за вказаною бюджетною програмою враховано на створення національних фільмів 55290,0 тис. грн., розповсюдження (тиражування) фільмів, реставрацію фільмових матеріалів 5500 тис. грн., фінансову підтримку у створенні фільмів 50000 тис. гривень.

За державним замовленням в 2012 році буде вироблятися 50 фільмів, на створення 20 фільмів буде надаватися державна фінансова підтримка.

За бюджетною програмою "Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України" на 2012 рік передбачено по загальному фонду 5 367,1 тис. грн., з них на проведення міжнародних і вітчизняних кінофестивалів, кіноринків, кіноконференцій, кіносемінарів та інших кіномистецьких заходів - 5000 тис. грн., забезпечення статутної діяльності Національної спілки кінематографістів - 367,1 тис. гривень.

У 2012 році буде здійснено 180 культурно-мистецьких заходів.

За бюджетною програмою "Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії" видатки на 2012 рік передбачено в сумі 1 000 тис. грн., з них на виплату 2 державних премій для підтримки діячів кіномистецтва - 100 тис. грн., надання 3 грантів Президента України - 900 тис. гривень.

Міністерство оборони України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерству оборони України передбачено в сумі 17 402 183,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 15 185 700 тис. грн., по спеціальному - 2 216 483,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та військове управління Збройними Силами України" у проекті бюджету на 2012 рік передбачені видатки у сумі 203 734,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 201 234,7 тис. грн., по спеціальному фонду - 2 500 тис. гривень.

Зазначені кошти планується спрямувати на утримання центрального апарату Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ" у проекті державного бюджету на 2012 рік видатки збільшено порівняно з 2011 роком на 2 325 861,7 тис. грн. (або на 23,1 відсотка) і встановлено у сумі 12 382 341,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 11 419 303,3 тис. грн., по спеціальному фонду - 963 038,3 тис. гривень.

Виділені кошти дадуть можливість забезпечити особовий склад належними видами грошового забезпечення та заробітної плати з нарахуваннями (7 221 460,3 тис. грн.), енергоносіями та комунальними послугами (1 161 197,3 тис. грн.), продовольством (1 057 033,0 тис. грн.), речовим та іншими видами забезпечення відповідно до встановлених норм.

Також, планується спрямувати кошти на реформування армії, підготовку військ, технічне обслуговування та ремонт озброєння і військової техніки, будівництво (реконструкцію) військових об'єктів, забезпечення призову громадян на строкову військову службу, виконання заходів з міжнародного військового співробітництва та участі України у міжнародних миротворчих операціях, захист важливих державних об'єктів.

За бюджетною програмою "Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни" видатки збільшено порівняно з 2011 роком на 146 356,2 тис. грн. (або на 15,9 відсотка) і визначено у сумі 1 065 629,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 764 729,5 тис. грн., по спеціальному фонду - 300 900 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на утримання медичного персоналу, забезпечення діяльності лікувальних та санаторно-курортних закладів, придбання медикаментів та медичного обладнання.

За бюджетною програмою "Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді" видатки збільшено порівняно з 2011 роком на 127 281,2 тис. грн. (або на 16,9 відсотка) і визначено у сумі 878 304,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 763 652,5 тис. грн., по спеціальному фонду - 114 652,0 тис. гривень.

Зазначені видатки планується спрямувати на підготовку офіцерських та науково-педагогічних кадрів, ліцеїстів, студентів за програмою підготовки офіцерів запасу, перепідготовку та підвищення кваліфікації офіцерських кадрів та державних службовців.

За бюджетною програмою "Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України" видатки збільшено порівняно з 2011 роком на 939 266,5 тис. грн. (або вдвічі) і визначено у сумі 1 879 802,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1 438 030 тис. грн., по спеціальному фонду - 441 772,5 тис. гривень.

При цьому, видатки із загального фонду збільшено проти 2011 року на 1 072 948,0 тис. грн. (або у 3,9 раза).

Зазначені видатки передбачається спрямувати на закупівлю нової та модернізованої військової техніки, озброєння, засобів автоматизації та спеціального обладнання, створення цифрової системи зв'язку Збройних Сил України, а також проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з їх розробки. Зокрема, за рахунок зазначених видатків планується завершення державних випробувань військово-транспортного літака АН-70 та продовження виготовлення двох літаків, проектування та будівництва головного корабля класу "корвет".

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" видатки збільшено порівняно з 2011 роком на 65 335,0 тис. грн. (або на 12,2 відсотка) і встановлено у сумі 600 000 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 400 000 тис. грн., по спеціальному фонду - 200 000 тис. гривень.

При цьому, видатки із загального фонду збільшено проти 2011 року на 200 000 тис. грн. або вдвічі.

Зазначені видатки планується спрямувати на будівництво (придбання) та реконструкцію житла для військовослужбовців Збройних Сил України.

За бюджетною програмою "Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України" видатки збільшено порівняно з 2011 роком (у співставних умовах) на 120 056,4 тис. грн. (або на 44,1 відсотка) і встановлено у сумі 392 370,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 198 750,0 тис. грн., по спеціальному фонду - 193 620,8 тис. гривень.

Зазначені кошти передбачається спрямувати на заходи з утилізації звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, компонентів рідкого ракетного палива, а також на створення умов, що гарантують безпеку населення і господарських об'єктів у разі виникнення аварійних ситуацій на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України передбачено в сумі 21 735 505,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 15 422 686 тис. грн., по спеціальному - 6 312 819,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 28 584,3 тис. гривень.

Формування показників проекту Державного бюджету України на 2012 рік здійснювалося з врахуванням необхідності розв'язання проблемних питань в цій сфері, поліпшення її фінансового та матеріально-технічного стану, перш за все, реалізації найбільш пріоритетних для галузі заходів, таких, зокрема, як забезпечення підготовки та виступів спортсменів, включаючи збірні команди України, на змаганнях всіх рівнів, в тому числі у літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх 2012 року та І зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2012 року, а також залучення різних верств населення до фізкультурно-спортивних занять.

Розподіл коштів між бюджетними програмами здійснювався з врахуванням прогнозних календарних планів навчально-тренувальних зборів і змагань та затверджених норм витрат на їх проведення, штатної чисельності штатних збірних команд України, працівників центральних спортивних шкіл та інших закладів фізичної культури і спорту та обсягів додаткових видатків на оплату праці працівників бюджетних установ на основі Єдиної тарифної сітки, здійснення індексації заробітної плати з урахуванням прогнозного індексу інфляції на 2012 рік, забезпечення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці працівників, посадові оклади яких мають встановлюватися на рівні мінімальної заробітної плати, затверджених норм та нормативів, прогнозних цін, та інших показників організаційного та фінансового забезпечення спорту вищих досягнень та розвитку масової фізичної культури, а також забезпечення оптимізації кількості бюджетних програм.

Видатки за бюджетною програмою "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені у сумі 564 379,4 тис. грн., з них по загальному фонду - 442 161,9 тис. грн., спеціальному - 122 217,5 тис. гривень.

У 2012 році виконання робіт з наукових досліджень і розробок будуть здійснювати 121 наукова установа, якими планується здійснити 1144 фундаментальних досліджень, 821 прикладну наукову розробку, 9 наукових та науково-технічних розробок за державними цільовими програмами. За рахунок коштів загального фонду планується здійснювати підготовку 30 аспірантів.

Видатки за бюджетною програмою "Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені по загальному фонду у сумі 13 811,3 тис. гривень.

У 2012 році планується призначити 20 Державних премій України в галузі науки і техніки, 40 щорічних премій Президента України для молодих учених, 300 стипендій Президента України, 284 стипендії Кабінету Міністрів України молодим ученим.

За бюджетною програмою "Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 123 196,7 тис. грн., у тому числі видатки по загальному фонду - 117 021 тис. грн., спеціальному фонду - 6 175,7 тис. гривень.

У 2012 році надання загальної середньої освіти буде здійснюватися у 17 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність учнів у 2012 році складатиме 3844 особи.

За бюджетною програмою "Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи, оздоровлення та відпочинку дітей" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 68 205,2 тис. грн., у тому числі видатки по загальному фонду - 58 572,3 тис. грн., спеціальному фонду - 9 632,9 тис. гривень.

У 2012 році надання позашкільної освіти буде здійснюватися у 21 навчальному закладі.

У 2012 році середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, складе 20417 осіб, з них по загальному фонду 18667 осіб, по спеціальному фонду 1750 осіб.

За бюджетною програмою "Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, інших навчальних закладах та їх методичне забезпечення" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 1 176 466,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 1 035 372,0 тис. грн., спеціального фонду - 141 094,3 тис. гривень.

У 2012 році надання професійно-технічної освіти буде здійснюватися у 260 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність учнів у 2012 році складатиме 86441 особу, з них по загальному фонду 79675 осіб, по спеціальному фонду 6766 осіб.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 2 980 857,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 2 370 314,1 тис. грн., спеціального фонду - 610 543,1 тис. гривень.

У 2012 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 340 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 209645 осіб, з них по загальному фонду 150145 осіб, по спеціальному фонду 59500 осіб.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів вищими навчальними заклади III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 14 506 694,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 9 114 754,9 тис. грн., спеціального фонду - 5 391 939,9 тис. гривень.

У 2012 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 144 вищих навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 693995 осіб, з них по загальному фонду 404164 особи, по спеціальному фонду 289831 особу.

За бюджетною програмою "Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів" на 2012 рік передбачені видатки по загального фонду в обсязі 648 255,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 646 389,4 тис. грн., спеціального фонду - 1 865,7 тис. гривень.

У 2012 році за рахунок вказаних коштів буде виготовлено: 474,6 тис. од. свідоцтв про базову загальну середню освіту, 422,1 тис. од. атестатів про повну загальну середню освіту, 465,0 тис. од. додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту, 387,3 тис. од. додатків до атестатів про повну загальну середню освіту, 48 тис. од. похвальних грамот, 274,0 тис. од. похвальних листів, 15,9 тис. од. золотих медалей "За високі досягнення у навчанні", 5,9 тис. од. срібних медалей "За досягнення у навчанні".

За бюджетною програмою "Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти" на 2012 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 8 000 тис. гривень.

У 2012 році за рахунок зазначених коштів заплановано провести 35 Всеукраїнських шкільних олімпіад, 8 міжнародних олімпіад школярів, 7 міжнародних студентських олімпіад, 5 номінацій Всеукраїнського конкурсу "Учитель року".

За бюджетною програмою "Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті" на 2012 рік передбачені видатки за загальним фондом в обсязі 38 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти" на 2012 рік передбачені видатки за загальним фондом в обсязі 5 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 53 827,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 50 770 тис. грн., спеціального фонду - 3 057,9 тис. гривень.

У 2012 році навчання керівних працівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості буде здійснюватися у 2 вищих навчальних закладах.

Середньорічна кількість слухачів у 2012 році складатиме 8190 осіб по загальному фонду і 550 осіб по спеціальному фонду.

За бюджетною програмою "Функціонування музеїв" на 2012 рік передбачено видатки в сумі 6 770,9 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду - 6 030,9 тис. грн., по спеціальному фонду передбачено 740 тис. гривень.

У 2012 році буде функціонувати 4 музеї, які протягом року відвідає 171 тис. чоловік. Кількість предметів музейного фонду становить 46,7 тис. одиниць.

За бюджетною програмою "Заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, фінансова підтримка пропаганди української освіти за кордоном" на 2012 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 14 700 тис. гривень.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників" передбачено кошти спеціального фонду у загальному обсязі 700 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 103 956,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 88 000 тис. грн., спеціального фонду - 15 956,8 тис. гривень.

Середньорічна кількість тестувань у 2012 році складатиме 1550 тис. одиниць.

За бюджетною програмою "Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 1 051,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 846,2 тис. грн., спеціального фонду - 205,3 тис. гривень.

Видатки загального та спеціального фонду на програми і заходи з розвитку фізичної культури і спорту, забезпечення організації і проведення яких покладено на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, передбачені у проекті Державного бюджету України на 2012 рік в сумі 946 680,9 тис. грн., що на 237 417,5 тис. грн. або 33,5 відсотка більше відповідних показників 2011 року.

В межах визначеного обсягу коштів на наступний рік розвиток фізичної культури і спорту буде забезпечуватися шляхом виконання 5 бюджетних програм.

Видатки, пов'язані з участю збірних команд України в літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх 2012 року та в І зимових Юнацьких Олімпійських іграх 2012 року враховані за окремими бюджетними програмами за обрахованою головним розпорядником потребою в загальній сумі 228 920,8 тис. грн. за бюджетними програмами "Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських та Юнацьких Олімпійських іграх" та "Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх". Із зазначеної суми на підготовку та участь збірної команди України в Олімпійських іграх буде спрямовано 72 127,3 тис. грн., в Паралімпійських іграх - 154 700,5 тис. грн., в Юнацьких Олімпійських іграх - 2 093 тис. гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів українських команд на заключному етапі олімпійської та паралімпійської підготовки, інформаційне висвітлення в засобах масової інформації щодо стану підготовки спортсменів до літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор та зимових Юнацьких Олімпійських ігор, оплату витрат, пов'язаних з участю українських спортсменів в цих змаганнях, а також на виплату винагород українським спортсменам-переможцям та призерам Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Паралімпійських ігор та їх тренерам.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" передбачено кошти у загальному обсязі 1 051,5 тис. грн., зокрема по загальному фонду - 846,2 тис. грн. та спеціальному - 205,3 тис. гривень.

Для забезпечення розвитку фізичної культури і спорту інвалідів у проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація" передбачаються видатки за обрахованою МОНмолодьспортом потребою в сумі 108 722,7 тис. грн., за рахунок яких буде забезпечуватися утримання та навчально-тренувальна підготовка 315 спортсменів-інвалідів, роботу з якими будуть проводити 95 тренерів, виплата державних відзнак 340 талановитим та перспективним спортсменам-інвалідам і їх тренерам, забезпечення функціонування Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", участь спортсменів-інвалідів у більш ніж 130 змаганнях різного рівня, проведення майже 140 навчально-тренувальних зборів, 8 заходів з реабілітації інвалідів засобами фізичної культури і спорту, а також надання фінансової підтримки на діяльність Національного комітету спорту інвалідів України та підпорядкованого йому Західного реабілітаційно-спортивного центру.

За бюджетною програмою "Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту" загальний обсяг видатків визначений за обрахованою головним розпорядником потребою в сумі 547 047,2 тис. грн., що на 66 903,2 тис. грн. або 13,5 відсотка більше відповідних показників 2011 року. Із зазначеної суми видатки по загальному фонду становлять 541 864,8 тис. грн., що на 67 306,5 тис. грн. або на 14,2 відсотка більше 2011 року, по спеціальному фонду - 5 182,4 тис. гривень.

Кошти вказаної бюджетної програми, передбачені по загальному фонду, будуть спрямовані на утримання 1700 спортсменів і тренерів 75 збірних команд з олімпійських і неолімпійських видів спорту, придбання для них спортивної форми, екіпіровки, інвентарю, відзначення державними стипендіями 760 талановитих та перспективних спортсменів і їх тренерів та видатних діячів фізичної культури і спорту, виплату винагород спортсменам за результатами їх виступів на міжнародних змаганнях та їх тренерам, функціонування Управління "Укрспортзабезпечення", Національного антидопінгового центру, включаючи придбання аналітичного та допоміжного обладнання для його лабораторії, Державної школи вищої спортивної майстерності, Всеукраїнського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", Комітету з фізичного виховання і спорту, підпорядкованих йому 2-х дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, в яких займаються 1080 учнів, та на фінансову підтримку його спортивних споруд, проведення більш ніж 1200 навчально-тренувальних зборів для спортсменів всіх категорій та забезпечення їх участі у 1593 змаганнях різного рівня, проведення 30 масових спортивних заходів серед учнів, студентів та різних категорій населення, надання фінансової допомоги 2-м базам олімпійської підготовки для оплати комунальних послуг та проведення поточного ремонту.

Кошти спеціального фонду будуть спрямовані на проведення фізкультурно-спортивної роботи серед учнівської та студентської молоді та спортивних споруд Комітету з фізичного виховання і спорту.

Для надання фінансової підтримки на діяльність громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості у проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування" передбачаються видатки в сумі 61 990,2 тис. гривень. Кошти цієї програми будуть спрямовані на фінансову підтримку діяльності фізкультурно-спортивних товариств "Україна", "Спартак" та ТСО, утримання 2-х центральних шкіл вищої спортивної майстерності, в яких займаються більш ніж 2 тис. учнів, проведення цими Товариствами 156 навчально-тренувальних збори для 957 спортсменів та тренерів, забезпечення участі більш ніж 3,7 тис. учасників у 51 всеукраїнському спортивному змаганні, а також на підтримку Національного олімпійському комітету України і Спортивного комітету України, проведення вказаними Комітетами 167 заходів, спрямованих на розвиток та популяризацію олімпійських та неолімпійських видів спорту. В результаті проведення вказаної роботи кількість населення, охопленого спортивними заходами, які будуть проводитися Товариствами, в порівнянні з поточним роком планується збільшити на 0,6 відсотка, а кількість населення, охопленого заходами, які будуть проводитися Комітетами, планується збільшити на 18 відсотків в порівнянні з 2011 роком.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" передбачено кошти у загальному обсязі 1 051,5 тис. грн., зокрема по загальному фонду - 846,2 тис. грн. та спеціальному - 205,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво у сфері інтелектуальної власності" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 9 519,2 тис. грн., що на 4 673,2 тис. грн. або 96,4 відсотка більше ніж у 2011 році.

За бюджетною програмою "Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 2 480 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері молоді та спорту" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 12 240,4 тис. гривень.

Кошти для фінансового забезпечення заходів, пов'язаних з формуванням державної політики з питань молоді передбачаються за бюджетною програмою "Здійснення заходів державної політики з питань молоді та підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій", обсяг якої на 2012 рік МОНмолодьспортом визначений в сумі 17 436,1 тис. гривень.

У наступному році за рахунок цих коштів буде забезпечуватися надання Грантів Президента України для обдарованої молоді; виплата 60 Премій Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави; реалізація заходів Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки, в тому числі надання державної підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям.

В рамках виконання Державної програми планується провести понад 160 різноманітних заходів (семінари, акції, конференції, фестивалі, конкурси, круглі столи і т.п.), спрямованих на реалізацію заходів із пропаганди здорового способу життя, створення умов для розвитку та реалізації творчих, інтелектуальних здібностей молоді, інтеграцію українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій, утвердження патріотизму, духовності, моральності, міжнаціональної толерантності, формування загальнолюдських цінностей, сприяння зайнятості та професійній орієнтації молоді, внаслідок здійснення яких планується залучити до їх участі понад 630 тис. молоді.

Крім того, в складі зазначеної бюджетної програми передбачено 3 000 тис. грн. на надання фінансової підтримки УМАКО "Сузір'я" для виконання програм і заходів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері науки, інновацій та інформатизації" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 10 421,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, наукової преси, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень" видатки складають 39 450,2 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 39 150,2 тис. грн., по спеціальному фонду - 300 тис. гривень.

За рахунок коштів загального фонду передбачається провести 300 фундаментальних досліджень, опублікувати 40 монографій і підручників, видати 900 публікацій за науковими напрямами, передплатити 3580 зарубіжних видань, забезпечити фінансування грантів 300 переможців конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень та грантів Президента України для молодих вчених.

Вартість одного гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених: доктори наук до 35 років - 90 тис. грн., докторанти до 33 років - 75 тис. грн., кандидати наук до 30 років - 60 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Національна програма інформатизації, створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд", створення автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" передбачено видатки у сумі 134 407,4 тис. гривень.

Зазначені кошти планується спрямувати на фінансування завдань (проектів) інформатизації стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони, процесів соціально-економічного розвитку, пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери, науки, освіти і культури відповідно до Закону України "Про Національну програму інформатизації".

Також, за рахунок вказаних коштів протягом 2012 року передбачається здійснити заходи щодо впровадження в Україні електронного урядування, що дозволить створити якісно нові форми організації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечити їх взаємодію з громадянами та суб'єктами господарювання шляхом надання доступу до державних інформаційних ресурсів, можливості отримання електронних адміністративних послуг, забезпечити високий ступінь доступності інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Зокрема, на 2012 рік на створення автоматизованої системи "Єдине вікно подання електронної звітності" передбачено кошти у сумі 91 000 тис. грн., на створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд" - 42 594 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням" видатки державного бюджету на 2012 рік передбачаються у сумі 140 887,1 тис. грн., з них видатки загального фонду - 137 757,1 тис. грн., спеціального фонду - 3 130 тис. гривень.

У 2012 році дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки будуть здійснюватися 17 науковими установами, якими планується провести 15 фундаментальних досліджень, виконати 76 НДДКР за пріоритетними напрямами науки і техніки, 17 НДДКР за державними цільовими програмами та 58 НДДКР за державним замовленням.

За бюджетною програмою "Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва" видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік передбачаються у сумі 79 665,5 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів протягом 2012 року планується взяти участь у виконанні 250 міжнародних науково-технічних проектах, що охоплюють 22 країни світу.

За бюджетною програмою "Державні премії, стипендії та гранти в галузі науки і техніки" видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 3 784,6 тис. гривень.

У 2012 році передбачається здійснити виплату 100 довічних стипендій видатним діячам науки та 200 дворічних стипендій видатним діячам науки.

За бюджетною програмою "Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський" видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 21 197,5 тис. грн., спеціального - 78,1 тис. гривень.

Протягом 2012 року планується забезпечити проведення полярної експедиції, виконати 19 наукових робіт та видати 35 друкованих робіт.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (загальнодержавні витрати)

Для підготовки до проведення в Україні чемпіонату світу з легкої атлетики у 2013 році за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Донецької області для підготовки спортивних об'єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році" передбачені кошти в сумі 18 900 млн. грн., які будуть спрямовані на створення належної спортивної інфраструктури, зокрема, здійснення реконструкції стадіону "Кіровець" та РСК "Олімпійський".

Міністерство охорони здоров'я України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства охорони здоров'я України передбачено в сумі 7 068 118,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 5 232 969,7 тис. грн., по спеціальному - 1 835 149,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 29 197,4 тис. грн., що на 6 692,1 тис. грн. або 29,7 відсотка більше ніж у 2011 році, видатки спеціального фонду складають 1 033,5 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені у сумі 90 386,2 тис. грн., з них по загальному фонду - 66 486,5 тис. грн., спеціальному - 23 899,7 тис. гривень.

У 2012 році наукові дослідження і розробки будуть здійснюватись 38 науковими установами. Планується здійснити 42 фундаментальних дослідження, 192 прикладні науково-дослідні роботи. За рахунок коштів загального фонду планується здійснити підготовку 44 аспірантів, 5 ординаторів, 6 докторантів.

За бюджетною програмою "Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 1 794 377,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 682 297,9 тис. грн., спеціального фонду - 1 112 079,9 тис. гривень.

У 2012 році надання вищої і післядипломної освіти буде здійснюватися у 17 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 76886 осіб, з них по загальному фонду 25450 осіб, по спеціальному фонду 51436 осіб.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 169 946,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 121 689,5 тис. грн., спеціального фонду - 48 257,3 тис. гривень.

У 2012 році надання вищої і післядипломної освіти буде здійснюватися у 3 навчальних закладах.

У 2012 році підвищать кваліфікацію 37791 особа по загальному фонду і 4086 осіб по спеціальному фонду.

За бюджетною програмою "Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я" у 2012 році планується спрямувати видатки в обсязі 1 000 307,3 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 961 499,7 тис. грн. та по спеціальному фонду - 38 807,6 тис. гривень. Порівняно з плановими призначеннями 2011 року видатки по загальному фонду зростають на 48,2 відсотка.

Видатки на 2012 рік забезпечать надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги окремим категоріям населення у 29 закладах МОЗ (з потужністю більше 7,8 тис. ліжок), зокрема, дітям - Національною дитячою спеціалізованою лікарнею "Охматдит", ветеранам війни - Українським державним медико-соціальним центром ветеранів війни.

За бюджетною програмою "Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 19 989,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 9 842,2 тис. грн., спеціального фонду - 10 147,7 тис. гривень.

У 2012 році підготовка кадрів буде здійснюватися у 6 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 1933 особи, з них по загальному фонду 574 особи, по спеціальному фонду 1359 осіб.

За бюджетною програмою "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України" у проекті бюджету на 2012 рік передбачаються видатки в обсязі 460 702,2 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 447 600,9 тис. грн. та по спеціальному фонду - 13 101,3 тис. гривень. Порівняно з плановими призначеннями 2011 року видатки по загальному фонду зростають на 12 відсотків.

Зазначені кошти спрямовуються на функціонування 16 клінік наукових установ МОЗ (з потужністю 2,8 тис. ліжок) для надання високоспеціалізованої відповідно до профілю допомоги населенню із впровадженням у практику лікування нових наукових розробок.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями" передбачено асигнування в обсязі 472 486,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 392 902 тис. грн. та по спеціальному фонду - 79 586,4 тис. гривень. Порівняно з плановими призначеннями 2011 року видатки по загальному фонду зростають на 22,1 відсотка.

За рахунок зазначених коштів проектується забезпечити безоплатним санаторно-курортним лікуванням понад 82 тис. осіб, в тому числі 41,8 тис. осіб, хворих на туберкульоз, (відповідно до норм Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз") у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях та загальнодержавних дитячих спеціалізованих санаторіях.

За бюджетною програмою "Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я" у проекті бюджету на 2012 рік передбачаються видатки в обсязі 94 221,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 76 886 тис. грн. та по спеціальному фонду - 17 335,5 тис. гривень. Порівняно з плановими призначеннями 2011 року видатки по загальному фонду зростають на 18 відсотків.

Зазначені видатки спрямовуються на надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної і консультативної медичної допомоги та стоматологічної допомоги у поліклініках при вищих медичних навчальних закладах та на водному транспорті.

Найбільшою за обсягом фінансування та питомою вагою серед бюджетних програм у сфері охорони здоров'я є бюджетна програма "Державний санітарно-епідеміологічний нагляд, дезинфекційні заходи та заходи по боротьбі з епідеміями". Видатки по цій програмі плануються у обсязі 2 048 323,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 1 559 875,5 тис. грн. та по спеціальному фонду - 488 448,4 тис. гривень. Порівняно з плановими призначеннями 2011 року видатки по загальному фонду зростають на 20,8 відсотка.

За рахунок зазначених коштів планується функціонування 798 установ санітарно-епідеміологічної служби, які мають забезпечити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на всій території України шляхом проведення обстежень близько 500 тис. об'єктів нагляду та 30,5 млн. лабораторних досліджень тощо.

За рахунок спеціального фонду по зазначеній програмі планується виконання робіт з профілактичної дезинфекції та надання інших послуг, які здійснюються згідно з чинним законодавством на платній основі за договорами.

З метою виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів за бюджетною програмою "Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів" передбачено видатки за загальним фондом у сумі 178 118,7 тис. гривень.

Виконання бюджетної програми дозволить забезпечити здійснення боргових зобов'язань за кредитами, сплату відсотків, комісійної винагороди та інших комісій АТ "Укрексімбанк" за обслуговування розрахунків за кредитами, залученими під державні гарантії, та інших витрат, пов'язаних з обслуговуванням таких кредитів, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії.

За бюджетною програмою "Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я" враховані видатки в обсязі 97 555,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 95 905,3 тис. грн. та по спеціальному фонду - 1 650,6 тис. гривень. Порівняно з плановими призначеннями 2011 року видатки по загальному фонду зростають на 22,1 відсотка.

Зазначені видатки планується спрямувати на функціонування 12 закладів МОЗ (центральні бази спецмедпостачання, центр медстатистики, головне бюро судмедекспертизи тощо), на виготовлення бланків листків тимчасової непрацездатності; на організацію надання службою милосердя медично-патронажної допомоги самотнім громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально вразливим верствам населення (понад 485 тис. осіб); на встановлення 200 стипендій Президента України для видатних діячів галузі охорони здоров'я та інші заходи.

Проектом державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Лікування громадян України за кордоном" передбачаються бюджетні асигнування в сумі 14 011,9 тис. грн. для лікування хворих, яким не може бути надана відповідна медична допомога в Україні (близько 15 осіб в залежності від вартості лікування).

За бюджетною програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 94 132,9 тис. гривень.

Зокрема, за цією програмою передбачені видатки на виплату державної допомоги ВІЛ-інфікованим і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, у обсязі 19 194,7 тис. грн., які зростають у порівнянні з 2011 роком на 15 900 тис. грн., що дозволить з 1 січня 2012 року збільшити розмір зазначеної щомісячної державної допомоги у 5 разів.

За бюджетною програмою "Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини" на 2012 рік передбачено 17 773,4 тис. грн., в тому числі із загального фонду - 16 972,2 тис. грн., із спеціального фонду - 801,2 тис. гривень.

Бібліотечний фонд становить 1540 тис. одиниць. Кількість предметів музейного фонду становить 35,2 тис. одиниць.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Реконструкція та розширення Національного інституту раку" передбачено бюджетні асигнування у сумі 200 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері лікарських засобів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 189 567,8 тис. грн. що на 53 477,9 тис. грн. або 39,3 відсотка більше, ніж у 2011 році. Значне збільшення видатків загального фонду пов'язано із оснащенням лабораторій контролю якості лікарських засобів.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 12 884,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 1 490,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 1 610,3 тис. гривень.

З метою забезпечення проведення навчального процесу на рівні світових вимог і впровадження новітніх технологій у освітню і наукову роботу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, для будівництва навчально-лабораторного комплексу передбачаються видатки загального фонду за бюджетною програмою "Виконання робіт із будівництва об'єктів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця" у сумі 70 000 тис. гривень.

З метою підняття на рівень сучасних хірургічних центрів світу наукових медичних центрів України, для проведення реконструкції об'єктів Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантології ендокринних органів і тканин передбачаються видатки загального фонду за бюджетною програмою "Розроблення проектно-кошторисної документації та виконання робіт з реконструкції будівель та споруд Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантології ендокринних органів і тканин" у сумі 10 000 тис. гривень.

Міністерство охорони здоров'я (загальнодержавні витрати)

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для підтримки реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" передбачено кошти у загальному обсязі 327 200 тис. гривень.

Міністерство екології та природних ресурсів України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства екології та природних ресурсів України передбачено в сумі 3 686 930,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2 381 924,3 тис. грн., по спеціальному - 1 305 006,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 65 519,7 тис. грн., видатки спеціального фонду - 23 901,8 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені у сумі 10 875,4 тис. грн., з них по загальному фонду - 9 217,4 тис. грн., спеціальному - 1 658 тис. гривень.

У 2012 році 2 науковими установами за рахунок коштів загального фонду планується здійснити 28 наукових розробок та забезпечити підготовку 10 аспірантів.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 18 123,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 8 780,6 тис. грн., спеціального фонду - 9 342,5 тис. гривень.

У 2012 році буде підвищено кваліфікацію 3000 осіб по загальному фонду і 1000 осіб по спеціальному фонду.

За бюджетною програмою "Здійснення природоохоронних заходів" у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачені видатки в сумі 627 526,1 тис. грн. в тому числі видатки загального фонду - 140 656,5 тис. грн., видатки спеціального фонду 486 869,6 тис. грн., що спрямовуватимуться на забезпечення реалізації державної екологічної політики, в тому числі збереження та розширення природно-заповідного фонду України як національного надбання.

Кошти загального фонду державного бюджету будуть спрямовані на фінансування 26 існуючих та 16 новостворених установ природно-заповідного фонду, що дозволить забезпечити збереження природно-заповідного фонду на територіях та установах природно-заповідного фонду, в яких знаходяться 244 вид рослин та 164 видів тварин, занесених до Червоної книги України.

За рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища (спеціальний фонд) будуть здійснюватися природоохоронні заходи спрямовані на забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, збереження природно-заповідного фонду, участь у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування (у тому числі сплата членських внесків), охорону атмосферного повітря, екологічний моніторинг, охорону і раціональне використання водних ресурсів, природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу.

За бюджетною програмою "Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону" видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 23 550,7 тис. гривень.

Основною метою бюджетної програми є забезпечення загальнодержавних потреб економіки, науки, освіти та оборони геодезичною, картографічною, гравіметричною інформацією та виконання робіт з демаркації та делімітації державного кордону України з Республікою Молдова, Російською Федерацією та Республікою Білорусь у рамках Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону на період до 2015 року", яка затверджена постановою Кабінету Міністрів від 16.01.2003 N 37 (код цільової програми N 410).

У 2012 році планується виконати комплекс робіт з:

- створення національної системи відліку, забезпечення функціонування та розвитку державної геодезичної мережі на 600 геодезичних пунктах;

- топографічного картографування території площею 3,65 тис. кв. км.;

- винесення лінії державного кордону на місцевості довжиною 472 км.;

- топографічного картографування прикордонних територій площею 280 кв. км.;

- топографо-геодезичний і картографічний моніторинг прикордонної територій площею 4550 кв. кілометрів.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 5 605,2 тис. грн., що на 1 428,8 тис. грн. або 34,2 відсотка більше, ніж у 2011 році, видатки спеціального фонду - 16 000 тис. гривень.

У проекті державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб" передбачено кошти у загальному обсязі 30 000 тис. гривень.

Видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Розвиток мінерально-сировинної бази, у тому числі буріння артезіанських свердловин" передбачаються у сумі 500 000 тис. гривень. Основною метою бюджетної програми є забезпечення реалізації Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 21.04.2011 N 3268-VI.

У 2012 році завданням бюджетної програми є продовження робіт з одержання приросту запасів та ресурсів нафти, газу, вугілля, урану, метану вугільних родовищ, золота, бурштину та інших корисних копалин з метою скорочення (або недопущення) їх імпорту.

Зокрема, прогнозується підготувати 5 нафтогазоносних об'єктів площею близько 12 тис. кв. кілометрів з перспективними ресурсами 30,9 млн. т. умовного палива, отримати приріст запасів нафти і конденсату - 0,7 млн. тонн, природного газу - 3,4 млрд. куб. м. та отримати прирости запасів і ресурсів інших 12 видів корисних копалин.

Крім приростів запасів корисних копалин, також передбачається виконати роботи, спрямовані на буріння артезіанських свердловин та регіональне геологічне і гідрогеологічне вивчення надр.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері екологічного контролю" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 90 380,6 тис. грн., що на 3 996,7 тис. грн. або 4,6 відсотка більше, ніж у 2011 році, видатки спеціального фонду - 17 066,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Зміцнення матеріально-технічної бази і методологічне забезпечення Державної екологічної інспекції та її територіальних органів" враховано видатки у сумі 100 000 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 60 000 тис. грн., спеціального фонду в сумі 40 000 тис. грн., які будуть спрямовані на розробку нормативно-правової бази для здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства в сфері охорони навколишнього природного середовища і зміцнення матеріально-технічної бази Державної екологічної інспекції та її територіальних органів, зокрема на придбання вартових катерів та пожежних машин.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 615,8 тис. грн., що на 2,2 тис. грн. або 0,4 відсотка більше, ніж у 2011 році.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері водного господарства" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 6 486 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені по загальному фонду у сумі 785,5 тис. гривень.

У 2012 році планується здійснити 12 науково-технічних розробок, які будуть здійснюватись 9 науковими установами.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 3 810,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 2 550,7 тис. грн., спеціального фонду - 1 259,7 тис. гривень.

З метою реалізації заходів по забезпеченню потреб населення та галузей економіки у водних ресурсах, забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу, що знаходиться у державній власності, ефективної віддачі у сільськогосподарському виробництві меліоративних фондів, поліпшення екологічного стану меліорованих земель, здійснення державного моніторингу вод, попередження шкідливої дії вод та ліквідація її наслідків, здійснення міжнародного співробітництва по використанню та охороні вод у проекті державного бюджету за бюджетною програмою "Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами" у проекті державного бюджету на 2012 рік плануються видатки із загального фонду державного бюджету в обсязі 1 098 095,9 тис. грн. та спеціального фонду - 506 075,4 тис. гривень.

За рахунок цих коштів у 2012 році буде підготовлено до роботи державну міжгосподарську мережу зрошувальних систем для подачі води на площі 0,89 млн. га, планується забезпечити подачу води в маловодні регіони в об'ємі 2600,0 млн. куб. м, провести моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом територій та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем на площі 5,5 млн. га, а також виконати роботи з капітального ремонту перегороджуючих споруд та ложе Північно-Кримського каналу у місцях з підвищеною фільтрацією, здійснити 106,0 тисяч гідрохімічних та радіологічних вимірювань води, виготовити 28 щорічників водокористування по басейнах річок для забезпечення інформацією про стан поверхневих вод відповідних органів виконавчої влади, тощо.

Проведення зазначених робіт надасть можливість створити умови по зменшенню втрат сільськогосподарської продукції та забезпечити потреби населення та галузей економіки у водних ресурсах.

У 2012 році на виконання пріоритетних завдань, визначених у вказаних комплексних програмах, спрямованих на вирішення проблем пов'язаних із шкідливої дією вод, передбачається спрямувати за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища по спеціальному фонду бюджету за бюджетною програмою "Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь" кошти у сумі 90 000 тис. гривень.

Цей обсяг видатків дозволить побудувати 6 захисних гідротехнічних споруд, реконструювати та відновити 8 км захисних дамб, здійснити 5,2 км берегоукріплювальних робіт, розчистити 26,9 км русел річок, і дозволить захистити від підтоплення 12 населених пунктів, 4,2 тис. га сільськогосподарських угідь та 749 присадибних ділянок.

Головними завданнями по охороні і раціональному використанню водних ресурсів є захист населення, продуктивних земель і народногосподарських об'єктів, шляхом здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливої дії вод, ліквідації її наслідків щодо мінімізації збитків від затоплення і підтоплення, а також створення сприятливих умов для соціального розвитку населених пунктів у паводконебезпечних районах.

На досягнення цієї мети спрямовані такі Комплексі програми:

"Комплексна Програма захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь в Україні на період до 2010 та прогноз до 2020 року;

"Державна цільова програма комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету;

"Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року".

У 2012 році на виконання пріоритетних завдань, визначених Програмою комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року враховані видатки в обсязі 100 000 тис. грн. за бюджетною програмою "Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса".

Цей обсяг видатків дозволить побудувати 4 захисні гідротехнічні споруди, реконструювати та відновити 17,6 км захисних дамб, здійснити 6 км берегоукріплювальних робіт, розчистити 24,3 км русел річок, і дозволить захистити від підтоплення 34 населені пункти, 6,8 тис. га сільськогосподарських угідь.

З метою виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію передбачено видатки за бюджетною програмою "Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію" за загальним фондом у сумі 263 315,9 тис. гривень.

Виконання бюджетної програми дозволить забезпечити здійснення обслуговування кредитних ресурсів, які використовуються під державну гарантію, для фінансування інвестиційного проекту комплексного протипаводкового захисту у Львівській області. Головним завданням є виконання зобов'язань за кредитом "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту", наданим під державну гарантію, для реалізації інвестиційного проекту комплексного протипаводкового захисту у Львівській області на 2011 рік.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 6 043,8 тис. грн., що на 481,4 тис. грн. або 8,7 відсотка більше ніж у 2011 році.

З метою реалізації механізмів Кіотського протоколу в 2012 році за бюджетною програмою "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, в тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, на розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату" у проекті бюджету визначені видатки у сумі 112 833 тис. грн. за рахунок коштів від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

З метою сплати Україною внеску до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, а також до Міжнародного журналу транзакцій, у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачено бюджетну програму "Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій" у сумі 320 тис. гривень.

Міністерство соціальної політики України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства соціальної політики України передбачено в сумі 53 519 177,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 49 489 385,2 тис. грн., по спеціальному - 4 029 792 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері соціальної політики" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 60 113,7 тис. грн., що на 17 006,9 тис. грн. або 39,5 відсотка більше, ніж у 2011 році, видатки спеціального фонду - 3 564,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки у сфері соціальної політики" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені видатки у сумі 20 511,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду у сумі 19 961,8 тис. грн., видатки спеціального фонду - 549,9 тис. гривень.

У 2012 році планується здійснити 66 прикладних наукових розробок за рахунок коштів загального фонду та 13 за рахунок коштів спеціального фонду. Виконання прикладних наукових розробок буде здійснюватися 5 науковими установами. За рахунок коштів загального фонду планується також здійснювати підготовку 5 аспірантів.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для галузі соціального захисту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 15 852 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 15 518,5 тис. грн., спеціального фонду - 333,5 тис. гривень.

У 2012 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 2 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 409 осіб, з них по загальному фонду 332 особи, по спеціальному фонду 77 осіб.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, молоді, спорту, соціального захисту" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 1 609,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду - 1 514,7 тис. грн., спеціального фонду - 94,6 тис. гривень.

У 2012 році буде підвищено кваліфікацію 1170 осіб.

По бюджетній програмі "Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту" видатки передбачаються у сумі 3 734,5 тис. грн., що дасть можливість забезпечувати бланками посвідчень окремі пільгові категорії громадян, зокрема, ветеранів праці, осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, батьків та дітей багатодітних родин виготовивши більш як 565,4 одиниці відповідних посвідчень та листів-талонів на пільговий проїзд, а також забезпечити функціонування баз даних щодо обліку пільгових категорій населення.

У зв'язку з покладанням на Міністерство соціальної політики завдань стосовно здійснення заходів щодо організації прийому, облаштування та адаптації депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну та координації роботи з підготовки і здійснення органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення захисту прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в Україну, передбачені видатки за бюджетною програмою "Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України" у сумі 25 000 тис. грн., або на 1 710,8 тис. грн. більше, ніж у поточному році.

Відповідно до адміністративної реформи повноваження щодо реалізації державної політики з питань дітей та сім'ї покладені на Міністерство соціальної політики України, в зв'язку з чим, видатки, які у 2011 році були передбачені за бюджетними програмами МОНмолодьспорту для реалізації заходів з питань сім'ї, жінок та дітей, передані на виконання у 2012 році та наступних роках Мінсоцполітики.

Виходячи з цього та керуючись вимогами розпорядження Кабінету Міністрів України 06.04.2011 N 292-р "Питання оптимізації кількості бюджетних програм", в проекті Державного бюджету України на 2012 рік в складі видатків Мінсоцполітики передбачено бюджетну програму "Одноразова виплата винагород жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", одноразова матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам" за рахунок коштів якої буде забезпечуватись виплата винагород жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" та одноразова матеріальна допомога інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам. Загальний обсяг цих витрат передбачений в сумі 385 957,9 тис. грн., що на 30,2 відсотка більше планових показників 2011 року.

Це дозволить у наступному році збільшити виплату винагород в розмірі 10730 грн. кожній більш ніж на 4 тис. жінок, яким буде присвоєно почесне звання України "Мати-героїня" протягом 2012 року, і їх загальна кількість становить 35 тис. жінок та надати матеріальну допомогу 11 766 непрацюючим малозабезпеченим особам та інвалідам в розмірі по 421 гривні.

Видатки за бюджетною програмою "Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань" на виплату у 2012 році разової грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань збільшено на 60 000 тис. грн. і передбачено у сумі 610 003,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Довічні державні стипендії" передбачено видатки у сумі 4 139,4 тис. грн., які будуть спрямовані на виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік бюджетною програмою "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" заплановані у обсязі 2 592 701,1 тис. грн., що на 28 400 тис. грн. більше, ніж у поточному році.

Для фінансового забезпечення заходів із реалізації державної політики з питань сім'ї та дітей в проекті державного бюджету на 2012 рік видатки на вказану мету передбачені на рівні показників 2011 року за бюджетною програмою "Реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей" в сумі 3 469,4 тис. гривень.

За рахунок цих коштів планується забезпечувати виконання заходів, передбачених Загальнодержавною програмою "Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року, та участь у проведенні Міжнародного фестивалю "Змінимо світ на краще!".

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Реєстрація державною службою зайнятості трудових договорів, укладених між працівниками та фізичними особами" передбачено кошти у загальному обсязі 2 200 тис. гривень.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим місцем" передбачено кошти у загальному обсязі 25 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія" на 2012 рік передбачені видатки по загальному фонду в обсязі 161 630 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів у 2012 році планується оздоровити 21520 дітей у МДЦ "Артек" та 11200 дітей в ДЦ "Молода гвардія".

"Удосконалення системи соціальної допомоги"

Проект "Удосконалення системи соціальної допомоги"

Сума позики Світового банку: 99,4 млн. дол. США

Угода про позику: від 28.11.2005 N 4807-UA

Дата ратифікації: 08.02.2006 (Закон України N 3408-IV)

Дата набуття чинності: 04.04.2006

Дата завершення проекту: 01.07.2011.

Мета: надання допомоги Уряду України у реформуванні системи соціального захисту шляхом посилення адресності та підвищення ефективності управління програмами соціальної допомоги.

Основні завдання проекту:

спрощення та уніфікація адміністрування програм;

створення єдиного програмного забезпечення на основі сучасних комп'ютерних систем;

проведення оцінки програм та показників адміністрування програмами;

забезпечення підвищення рівня задоволення населення програмами соціальної допомоги, в тому числі тих, хто отримує допомогу, та сприйняття їх громадянським суспільством в цілому;

створення єдиної технології обслуговування населення органами праці та соціального захисту населення.

По бюджетній програмі у 2012 році передбачені видатки за загальним фондом - 950 тис. грн. та спеціальним фондом - 100 234,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 44 726,9 тис. грн., що на 6 468,3 тис. грн. або 16,9 відсотка більше, ніж у 2011 році.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів та ветеранів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 12 021,3 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945" враховано в обсязі 74 952,6 тис. грн., що більше на 5 000 тис. грн. поточного року. За рахунок цих коштів надаватиметься фінансова підтримка 19 всеукраїнським громадським організаціям інвалідів: Українському товариству сліпих, Українському товариству глухих, Союзу організацій інвалідів, Національній асамблеї інвалідів України, Всеукраїнській громадській організації "Союз Чорнобиль України", Українському Національному Фонду допомоги інвалідам Чорнобиля, Конфедерації громадських організацій інвалідів України, Коаліції захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю, Науковому товариству інвалідів "Інститут соціальної політики", а також Асоціації інвалідів-спинальників України та Всеукраїнській профспілці працездатних інвалідів, Всеукраїнській громадській організації інвалідів Чорнобильської катастрофи "Чорнобиль-Єдність", Всеукраїнській асоціації працездатних інвалідів, Спілці шахтарів-інвалідів України, Всеукраїнській організації інвалідів з психічними розладами "Гармонія", громадська організація жінок-інвалідів "Донна", Всеукраїнська громадська організація інвалідів "Інститут реабілітації та соціальних технологій", Всеукраїнській громадській організації інвалідів "Берегиня-України",Всеукраїнській громадській організації "Спілка шахтарів-інвалідів, потерпілих на виробництві та козацтва України" для вирішення соціально-побутових проблем інвалідів цих організацій.

Також, за рахунок коштів цієї програми, буде надаватися фінансова підтримка статутної діяльності 20 Всеукраїнським громадським організаціям ветеранів: Організації ветеранів України, Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих, Всеукраїнського об'єднання ветеранів, Української спілки в'язнів - жертв нацизму, Всеукраїнської спілки учасників війни, Української організації борців антифашистського опору, Всеукраїнської організації інвалідів війни та Збройних Сил, Всеукраїнського союзу громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби, та правоохоронних органів, Асоціації соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України "Співдружність", Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників, а також Товариства українських офіцерів, Всеукраїнської громадської організації "Об'єднання ветеранів розвідки України", Всеукраїнської громадської організації "Закінчимо війну", "Всеукраїнському товариству Лемківщина", Всеукраїнської громадської організації "Спілка Офіцерів України", Асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх справ, Асоціації ветеранів Державної Кримінально-виконавчої служби України, Української асоціації ветеранів-співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю "К" СБУ, Всеукраїнської асоціації ветеранів та пенсіонерів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Крім того, проводитимуться урочисті заходи, з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік обсяг видатків за бюджетною програмою "Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів" передбачено у сумі 50 900 тис. гривень.

При плануванні проекту Державного бюджету України на 2012 рік були враховані прогнозні показники видатків на пенсійне забезпечення у 2012 році обраховані з урахуванням фонду оплати праці, індексу інфляції 107,9 відсотків та розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність з 1 січня - 823 грн., з 1 квітня - 839 грн., з 1 липня - 845 грн., з 1 жовтня - 857 грн. та з 1 грудня - 869 грн. (проти 800 грн., передбачених у грудні 2011 року).

Середній розмір мінімальної пенсії відповідатиме розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність і становить 842 грн., що на 75,2 грн. більше, ніж у поточному році.

В проекті Державного бюджету України на 2012 рік обсяг трансфертів до Пенсійного фонду України становитиме 48,3 млрд. грн., в тому числі, на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 2,2 млрд. гривень. Планується, що дефіцит коштів Пенсійного фонду на виплату пенсій у 2012 році зменшиться на 87,6 відсотка (або на 15,6 млрд. грн.) порівняно з поточним роком.

За таких умов прогнозні видатки на пенсійне забезпечення громадян, які мають здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету у 2012 році складуть 48,3 млрд. гривень.

Таким чином, пенсійне забезпечення у 2012 році буде здійснюватися відповідно до норм чинного законодавства своєчасно та в повному обсязі. Мінімальні пенсії виплачуватимуться у розмірах, не нижчих за встановлений законодавством прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде забезпечено реалізацію прийнятих рішень щодо розмірів пенсійного забезпечення, за рахунок коштів державного бюджету здійснюватимуться видатки на пенсійне страхування окремих категорій громадян (осіб, які проходять строкову військову службу, здійснюють догляд за дитиною або інвалідом, тощо).

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачено видатки за бюджетною програмою "Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів" у загальному обсязі 903 383 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 720 623,8 тис. грн., по спеціальному - 182 759,2 тис. гривень.

За рахунок цих коштів здійснюватиметься: забезпечення пільгових категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, кошти порівняно з поточним роком збільшені на 138 600 тис. грн.; санаторно-курортне лікування інвалідів та виплата компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування, розмір асигнувань збільшено, порівняно з 2011 роком, на 25 145,5 тис. грн.; обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах, та інші заходи, видатки на які збережено на рівні 2011 року; також на рівні 2011 року збережено видатки на забезпечення інвалідів та інвалідів-чорнобильців автомобілями, які становлять 85500 тис. гривень.

Це надасть змогу реалізувати право осіб з обмеженими фізичними можливостями на успішну інтеграцію до активного суспільного життя, покращити умови життєдіяльності цієї категорії громадян шляхом забезпечення інвалідів протезно-ортопедичним взуттям, протезуванням молочної залози, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, іншими технічними засобами реабілітації, проходження інвалідів та інвалідів-спинальників санаторно-курортного лікування, та надання їм відповідної допомоги у протезуванні в стаціонарних відділеннях при протезних підприємствах.

За бюджетною програмою "Спеціалізована протезно-ортопедична та медико-реабілітаційна допомога інвалідам в клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності" на 2012 рік передбачено видатки в сумі 12 486,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 12 431,3 тис. грн. та по спеціальному фонду - 55 тис. гривень.

Зокрема, в рамках програми планується надати спеціалізовану протезно-ортопедичну допомогу 1,5 тис. інвалідам з вадами опорно-рухового апарату у клініці з ліжковим фондом 180 ліжок.

За бюджетною програмою "Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів" передбачено видатки в загальній сумі 115 164 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 107 370,3 тис. грн. (із зростанням на 26,9 відсотка проти планових показників 2011 року) та спеціального фонду - 7 793,7 тис. гривень.

За даною бюджетною програмою передбачається утримання 6 санаторно-курортних закладів (в тому числі одного протитуберкульозного санаторію) з ліжковим фондом 2 095 ліжок.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів" передбачено кошти у загальному обсязі 25 826,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 25 790,8 тис. грн. та по спеціальному - 36 тис. гривень.

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

"Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги"

Проект "Удосконалення системи соціальної допомоги"

Сума позики Світового банку: 99,4 млн. дол. США

Угода про позику: від 28.11.2005 N 4807-UA

Дата ратифікації: 08.02.2006 (Закон України N 3408-IV)

Дата набуття чинності: 04.04.2006

Дата завершення проекту: 01.01.2013.

Мета: надання допомоги Уряду України у реформуванні системи соціального захисту шляхом посилення адресності та підвищення ефективності управління програмами соціальної допомоги на місцевому рівні.

По бюджетній програмі на 2012 рік передбачені видатки за спеціальним фондом у обсязі 254,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" на 2012 рік передбачені видатки за загальним фондом в обсязі 344 015 тис. гривень.

У проекті державного бюджету на 2012 рік з метою створення належних умов для перебування та надання допомоги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах, за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету бюджету м. Києва на капітальний ремонт третього корпусу центру захисту дітей "Наші діти" передбачені кошти в сумі 9 000 тис. грн., які будуть спрямовані капітальний ремонт третього корпусу центру захисту дітей "Наші діти".

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном передбачено в сумі 1 180 871,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1 180 781,3 тис. грн., по спеціальному - 90 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері управління державними корпоративними правами та майном" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 11 588,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері управління державними корпоративними правами та майном" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 26 550 тис. гривень.

У 2012 році за рахунок коштів бюджетної програми планується виконання 34 наукових робіт за пріоритетними напрямами, 19 наукових робіт за державним замовленням, здійснити випуск 5 періодичних видань наукової та інноваційної тематики, Також за рахунок коштів загального фонду 4 організаціями планується провести 4 виставкових заходи.

За бюджетною програмою "Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки та Державного металургійного музею України" передбачено видатки на 2012 рік в сумі 2 762,3 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 2 672,3 тис. грн., спеціальному фонду - 90 тис. гривень.

У 2012 році бібліотечний фонд у бібліотеці становить 1547,7 тис. одиниць. Кількість книговидач складатиме 700 тис. одиниць, кількість читачів - 150 тис. осіб.

У 2012 році кількість предметів музейного фонду в музеї становить 25,7 тис. одиниць. Кількість відвідувачів становитиме 30,1 тис. осіб.

За бюджетною програмою "Консервація виробничих потужностей промислових підприємств" видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 19 500 тис. гривень. Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшені проти 2011 року на 3 000 тис. грн., або на 18 відсотків.

За рахунок цих коштів будуть забезпечені роботи з утримання в режимі сухої консервації потужностей з ртутного виробництва на державному підприємстві "Шахта 2-біс" (м. Горлівка) з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій, а також усунення непередбачених екологічних наслідків та руйнування об'єктів та споруд.

За бюджетною програмою "Реструктуризація та ліквідація об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, а також реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди" видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 95 370,9 тис. гривень.

Кошти спрямовуються на виконання робіт з реструктуризації та ліквідації об'єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів в зоні їх діяльності, згідно із проектами: реалізації проекту відновлення екологічної рівноваги та рекультивації порушених гірничими роботами земель Яворівського ДГХП "Сірка"; ліквідації сірчаних кар'єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського ДГХП "Сірка" (завершення реалізації проекту); консервація рудника N 2 і рекультивації порушених земель Стебницького ДГХП "Полімінерал";

Також у межах коштів даної бюджетної програми здійснюються заходи з виконання робочих проектів: ліквідація шахти "Першотравнева" та переведення її у спеціальний режим гідрозахисту гірничих робіт та селитебних територій Тернівського району; ліквідація ДП "Шахта "Саксагань"; ліквідація шахти "Гігант" (реструктуризація шахт промислового об'єднання "Кривбасруда".

З метою забезпечення розвитку галузей економіки та реалізації проектів в цих галузях, які визначені пріоритетними відповідно до Концепції проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року, зокрема суднобудування, літакобудування та легкої промисловості, у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачаються 1 000 000 тис. грн. за наступними бюджетними програмами:

"Державна підтримка виробництва авіаційної техніки і вертольотів та двигунів до них, в тому числі через механізм здешевлення кредитів" видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 600 000 тис. гривень. За рахунок цих коштів передбачається реалізувати проекти щодо розробки, впровадження та організації серійного виробництва сучасної авіаційної техніки і вертольотів та двигунів до них. Державну підтримку передбачається надавати в тому числі шляхом компенсації відсотків за залученими кредитами на реалізацію таких проектів;

"Державна підтримка реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних напрямках галузей промисловості визначених Концепцією проекту Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2017 року, в тому числі через механізм здешевлення кредитів" видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 356 091,1 тис. гривень.

За рахунок цих коштів передбачається здійснювати компенсацію відсотків за залученими кредитами на суднобудівної та легкої промисловості проекти спрямовані на технічне переоснащення підприємств для забезпечення впровадження у виробництво та серійний випуск конкурентоздатної продукції вітчизняного виробництва. Зазначене буде сприяти залученню дешевих кредитних ресурсів у галузей в сумі.

За бюджетною програмою "Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд" видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 45 000 тис. гривень. Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшені проти 2011 року на 2 322,9 тис. грн., або на 5,4 відсотки.

Кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, і, зокрема, на утримання дирекції комбінату, працівників бази комплектування устаткування та приладів, об'єктів незавершеного будівництва комбінату та забезпечення їх охорони.

За бюджетною програмою "Забезпечення міжнародного співробітництва та участь у міжнародних виставках" видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 8 500 тис. гривень. Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшені проти 2011 року на 2 000 тис. грн., або на 30,8 відсотків.

Основною метою виконання бюджетної програми є:

- часткове фінансове забезпечення підготовки та участі українських експозицій у міжнародних виставках озброєнь, військової техніки, технологій та товарів подвійного використання (у тому числі забезпечення проведення 8-го Міжнародного авіаційно-космічного салону "Авіасвіт-XXI"), а також забезпечення діяльності міжурядових двосторонніх комісій з питань військово-технічного співробітництва;

- сприяння прискоренню інтеграції України у світове економічне співробітництво, збільшення експортного потенціалу, розширення рівня залучення іноземних ділових партнерів до економіки країни, організації спільних виробництв, вихід з новими наукоємними технологіями на світовий економічний простір.

За бюджетною програмою "Заходи щодо запобігання катастрофи техногенного характеру на державному підприємстві "Горлівський хімічний завод" видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 11 300 тис. гривень. Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшені проти 2011 року на 4 668,8 тис. грн., або на 70,4 відсотків.

За рахунок зазначених коштів передбачається:

- виконання проектних робіт на вилучення вибухонебезпечних залишків технологічних продуктів виробництва тротилу на ДП "Горлівський хімічний завод";

- виконання практичних робіт з очищення аварійних резервуарів, які містять вибухонебезпечні речовини;

- вивіз відпрацьованих кислот для подальшого стилізування.

У проекті державного бюджету на 2012 рік передбачено нову бюджетну програму "Поповнення статутних фондів казенних підприємств для забезпечення їх діяльності" в загальному обсязі 4 208,9 тис. гривень.

Зазначену програму пропонується включити з метою забезпечення виконання Агентством держмайна рішень, що прийняті судами про стягнення з Мінпромполітики коштів за зобов'язаннями по сплаті боргів казенних підприємств.

Відповідно до частини 7 статті 77 Господарського кодексу казенне підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями лише коштами, що перебувають в його розпорядженні. У разі недостатності зазначених коштів держава, в особі органу, до якого входить підприємство, несе повну субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями казенних підприємств.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України передбачено в сумі 1 649 082,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 1 072 185,9 тис. грн., по спеціальному - 576 896,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 53 039,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Розробка схем та проектних рішень масового застосування, дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері будівництва та розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування і стандартизації у сфері будівництва та житлової політики" проектом державного бюджету на 2012 рік видатки загального фонду передбачені в сумі 26 750,3 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів у 2012 році 83 науковими установами планується виконати 210 НДДКР.

У проекті державного бюджету на 2012 рік передбачаються кошти на забезпечення реалізації заходів Загальнодержавної програми "Питна вода України" у сумі 200 000 тис. грн. за бюджетною програмою "Питна вода України". Це дозволить забезпечити населення України питною водою нормативної якості та поліпшення на цій основі стану здоров'я населення.

За бюджетною програмою "Відзначення Державною премією в галузі архітектури та фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури" на 2012 рік видатки передбачаються в сумі 541 тис. грн. або на рівні 2011 року.

Відповідно до Указів Президента України щороку до дня архітектора вручається 5 Державних премій. Зазначені премії вручає безпосередньо Президент України особам, яким присвоєно звання лауреата. Середній розмір однієї премії становить 100 тис. гривень.

Також 2012 році буде проведено 22 виставки. Середні витрати на одну виставку складатимуть 0,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки" на 2012 рік передбачено видатки в обсязі 2 805,4 тис. грн., у тому числі: по загальному фонду - 2 708,4 тис. грн., по спеціальному фонду - 97 тис. гривень.

У 2012 році бібліотечний фонд у бібліотеці становить 405,8 тис. одиниць.

У 2012 році кількість читачів бібліотеки становитиме 10,1 тис. осіб, кількість книговидач -265,3 тис. одиниць.

За бюджетною програмою "Підготовка фахівців для органів місцевого самоврядування" на 2012 рік передбачені видатки за загальним фондом в обсязі 3 088,8 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 333 особи по загальному фонду.

За бюджетною програмою "Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій" передбачені видатки в сумі 2 000 тис. грн. або на рівні 2011 року. Зазначені кошти будуть спрямовані на виконання робіт, пов'язаних з пошуком та впорядкуванням поховань жертв війни та політичних репресій.

З метою оснащення засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії у багатоквартирних будинках проектом державного бюджету на 2012 рік передбачено запровадити нову бюджетну програму "Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії" у сумі 200 000 тис. гривень.

Для забезпечення часткового відшкодування витрат, пов'язаних з перекиданням води у маловодні регіони каналами і водогонами міжбасейнового та внутрішньобасейнового перерозподілу водних ресурсів передбачено запровадити нову бюджетну програму "Часткова компенсація витрат за спожиту електроенергію, пов'язаних з перекиданням води" у сумі 100 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву" у проекті державного бюджету передбачено видатки у сумі 6 800 тис. грн., по загальному фонду передбачені видатки у обсязі 5 600 тис. грн., по спеціальному - 1 200 тис. гривень.

З метою виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки за бюджетною програмою "Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" у проекті державного бюджету передбачені по загальному фонду видатки у сумі 111 039 тис. гривень. Зазначені кошти дадуть можливість забезпечити виконання державою зобов'язань перед 8700 позичальниками.

На реалізацію бюджетної програми "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачено видатки у сумі 94 000 тис. грн., у тому числі по загальному фонду у сумі 60 000 тис. грн. та по спеціальному фонду - 34 000 тис. гривень.

За рахунок цих коштів передбачено надати 196 кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам.

Після спрямування коштів за бюджетною програмою "Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом" у сумі 34 000 тис. грн. за рахунок спеціального фонду на збільшення статутного капіталу, статутний капітал Фонду складе 125 355 тис. гривень.

Вказане дасть можливість залучати додатковий ресурс для надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла не з державного бюджету, а за рахунок коштів, які можуть бути залучені Фондом від випуску та розміщення облігацій.

Фонд матиме можливість у разі необхідності додатково залучити до Державної програми забезпечення молоді житлом близько 376 млн. гривень (фінансові установи мають право випускати облігації на суму, яка в 3 рази перевищує суму статутного капіталу).

Фінансування Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки у 2012 році пропонується здійснювати в межах коштів, передбачених за бюджетною програмою "Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла" у обсязі 200 000 тис. гривень.

Реалізація Загальнодержавної програми дозволить створити умови щодо доступності будівництва (придбання) житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, збільшити обсяг будівництва житла в Україні до 17 млн. кв. м у 2012 році, добудувати припинені будівництвом об'єкти житла, скоротити строк перебування громадян на квартирному обліку до 10 років та збільшити частку громадян, які вирішують своє житлове питання, до 8 %, щорічно.

"Розвиток міської інфраструктури, системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві"

Проект "Розвиток міської інфраструктури"

Сума позики Світового банку - 140 млн. дол. США

Угода про позику від 26.05.2008 N 4869-UA

Дата ратифікації: 24.09.2008 (Закон України N 592-VI)

Дата набуття чинності: 10.11.2008

Дата закриття позики: 31.12.2012

Мета: надання комунальним підприємствам допомоги в забезпеченні їх стабільної діяльності щодо надійного забезпечення населення України якісними комунальними послугами. Основну частину інвестицій виділено на покращення водопостачання та водопровідно-каналізаційної системи.

На виконання заходів по проекту на 2012 рік передбачені видатки за спеціальним фондом - 473 949,6 тис. гривень.

У проекті державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників" передбачено кошти у загальному обсязі 55 000 тис. гривень.

"Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури"

Проект "Розвиток міської інфраструктури"

Виконання бюджетної програми забезпечує супроводження проекту впродовж його реалізації Центральною групою впровадження проекту.

За бюджетною програмою на 2012 рік передбачені видатки за спеціальним фондом у сумі 5 900 тис. гривень.

У проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" планується передбачити бюджетні асигнування у сумі 20 000 тис. грн. за бюджетною програмою "Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту, протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на території Києво-Печерської Лаври".

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 87 419,1 тис. грн., що на 21 067 тис. грн. або 31,8 відсотка більше ніж у 2011 році, видатки спеціального фонду складають 6 750 тис. гривень.

Міністерство аграрної політики та продовольства України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства аграрної політики та продовольства України передбачено в сумі 19 504 251,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду обсяг видатків визначено у сумі - 7 171 063,9 тис. грн., по спеціальному - 12 333 187,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 35 698,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені видатки у сумі 166 387,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду у сумі 136 512,3 тис. грн., видатки спеціального фонду - 29 875 тис. гривень.

У 2012 році планується здійснити 100 прикладних наукових розробок, розробити 244 державних стандарти. За рахунок коштів загального фонду також планується здійснити підготовку 115 аспірантів.

За бюджетною програмою "Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу" на 2012 рік передбачені видатки за загальним фондом в обсязі 10 000 тис. гривень.

У 2012 році оздоровлення дітей здійснюватиметься у 110 закладах.

У 2012 році за рахунок зазначених коштів буде оздоровлено 12500 дітей.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 1 030 517,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду 811 992,8 тис. грн., спеціального фонду 218 524,3 тис. гривень.

У 2012 році підготовка кадрів буде здійснюватися у 113 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 64283 особи, з них по загальному фонду 46409 осіб, по спеціальному фонду 17874 особи.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 1 758 506,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 1 076 200,8 тис. грн., спеціального фонду - 682 305,7 тис. гривень.

У 2012 році підготовка кадрів буде здійснюватися у 22 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 87014 осіб, з них по загальному фонду 52534 особи, по спеціальному фонду 34480 осіб.

За бюджетною програмою "Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітничих кадрів, підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 35 095,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду 21 916,3 тис. грн., спеціального фонду 13 179,5 тис. гривень.

За рахунок вказаних коштів у 2012 році підвищать кваліфікацію 15433 особи по загальному фонду і 4900 осіб по спеціальному фонду.

Чисельність фахівців, які будуть здійснювати підготовку та перепідготовку за денною формою навчання, у 2012 році складатиме 3470 осіб по загальному фонду і 1163 осіб по спеціальному фонду.

У зв'язку з оптимізацією кількості бюджетних програм у 2012 році об'єднано низку виробничих програм в одну бюджетну програму "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі", на реалізацію якої планується у 2012 році спрямувати коштів у загальному обсязі 1 182 376,3 тис. грн., зокрема за загальним фондом - 1 177 376,3 тис. грн., спеціальним - 5 000 тис. гривень.

Уніфікована назва бюджетної програми дозволить спростити процедуру оперативного реагування Урядом на вимогу сучасності щодо напрямів спрямування бюджетних коштів, а вищезазначені бюджетні кошти планується спрямувати на стабілізацію та розвиток галузі тваринництва та рослинництва, на державну підтримку сільськогосподарських кооперативів, часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів, часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки, здешевлення кредитів та складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм та комплексів, тощо.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка створення оптових ринків сільськогосподарської продукції" в 2012 році передбачається спрямувати 200 000 тис. грн., що на 190 тис. грн. або в 20 разів більше, ніж у поточному році.

На "Часткову компенсацію вартості електроенергії, використаної для поливу на зрошуваних землях" у 2012 році плануються видатки загального фонду державного бюджету у сумі 70 000,0 тис. грн., що сприятиме підвищенню урожайності сільськогосподарських культур та збільшенню їх обсягів виробництва на зрошувальних землях.

На "Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин, запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин" у 2012 році плануються видатки загального фонду державного бюджету в сумі 34 000 тис. грн., за рахунок яких будуть фінансуватися заходи з екологічної очистки території від туш загиблих тварин, боєнських та інших небезпечних відходів тваринної сировини з переробкою їх на м'ясо-кісткове борошно. Всього буде зібрано такої сировини 160,0 тис. тонн, що дозволить забезпечити стабільну епізоотичну та екологічну ситуацію.

У проекті державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду" передбачено кошти спеціального фонду у загальному обсязі 765 500 тис. гривень.

З метою розширення економічних міжрегіональних зв'язків, сприяння просуванню продукції вітчизняних сільгосптоваровиробників на внутрішні та зовнішні ринки у державному бюджеті на 2012 рік за бюджетною програмою "Проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу" передбачаються видатки за рахунок загального фонду державного бюджету в обсязі 5 000 тис. грн., що більше 2011 року на 3 000 тис. грн., які будуть спрямовані на проведення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу в Україні та забезпечення участі вітчизняних підприємств у міжнародних виставках, ярмарках.

У проекті державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості" передбачено кошти у загальному обсязі 7 000 тис. гривень.

Проектом державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду" передбачено видатки у обсязі 25 588,9 тис. грн., за рахунок яких буде забезпечено проведення контрольно-інспекторських функцій з реалізації державної політики у сфері агропромислового комплексу та забезпечено діяльність Аграрного фонду.

У проекті державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними" передбачено кошти у загальному обсязі 1 075 000 тис. гривень.

У проекті державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам" передбачено кошти у загальному обсязі 27 800 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 12 900 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 10 000 тис. грн., спеціального - 2 900 тис. гривень.

У проекті державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу" передбачено кошти у загальному обсязі 230 024,2 тис. грн., з яких 225 000 тис. грн. по загальному фонду.

У 2012 році збережено механізм підтримки виробників тваринницької продукції за рахунок коштів спеціального фонду за бюджетної програмою "Державна підтримка галузі тваринництва" за рахунок сум податку на додану вартість, що сплачується до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти закуплені у живій вазі та іншу продукцію переробки тварин і птиці, (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно) в розмірі 882 000 тис. грн., які планується спрямувати на здійснення часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, часткове відшкодування відсоткової ставки за залученими кредитами у галузь тваринництва, виплату за приріст корів власного відтворення та закупівлю обладнання для дрібнотоварних молочних ферм.

У проекті державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників" передбачено кошти за спеціальним фондом у загальному обсязі 7 200 000 тис. гривень.

У проекті державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Заходи з ліквідації наслідків затоплення шахти N 9 та аварійного ствола шахти N 8 Солотвинського солерудника Тячівського району Закарпатської області" передбачено кошти у загальному обсязі 34 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 119 469,0 тис. гривень.

Для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації у країні на 2012 рік визначено видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмами "Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро" в обсязі 103 752 тис. грн., що більше на 1 072,7 тис. грн., ніж у 2011 році.

Зазначені кошти, крім планових протиепізоотичних заходів, передбачається спрямувати на створення резерву ветеринарних препаратів (деззасобів, вакцин, діагнозтикумів) з метою своєчасного проведення профілактичних, упереджувальних заходів та ліквідації спалахів гостро-інфекційних хвороб, в т.ч. спільних для тварин та людини.

З метою здійснення державного ветеринарного та фітосанітарного контролю, а також нагляду за охороною території України від занесення з території інших країн, або з карантинної зони збудників заразних хвороб під час експорту, імпорту і транзиту об'єктів ветеринарно-санітарного та фітосанітарного контролю та нагляду, що проводиться інспекторами держветфітосанітарної служби на 2012 рік передбачаються видатки за бюджетною програмою "Організація і регулювання діяльності установ в системі ветеринарної медицини, охорони прав на сорти рослин та агропромислового комплексу з карантину рослин" в обсязі 1 804 349,7 тис. грн., у тому числі за рахунок загального фонду - 927 364,9 тис. грн. та за рахунок спеціального фонду - 876 984,8 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік обсяг коштів за бюджетною програмою "Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення" передбачені кошти в сумі 9 000 тис. грн., що на 176,6 тис. грн. або на 2 % більше 2011 року. За рахунок цих коштів буде надаватися фінансова підтримка на діяльність Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос", центральної школи вищої спортивної майстерності Товариства, проведення Товариством 11 навчально-тренувальних зборів, 3 організаційно-методологічних заходів, 110 масових фізкультурно-спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів і змагань серед сільського населення. В результаті проведення вказаних заходів Товариством планується збільшити на 16 відсотків в порівнянні з 2011 роком кількість залучених до занять фізичної культурою і спортом жителів сільської місцевості.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Участь у Міжнародному союзі по охороні нових сортів рослин (УПОВ)" за загальним фондом передбачено кошти у сумі 147,6 тис. грн., що на 47,5 тис. грн. більше 2011 року.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 567 405,8 тис. грн., що на 199 062,3 тис. грн. або 54 відсотка більше, ніж у 2011 році. Збільшення видатків здійснено за рахунок передачі видатків з спеціального фонду до загального фонду державного бюджету і пов'язано з зарахуванням надходжень від надання адміністративних послуг до загального фонду.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Проведення земельної реформи" плануються бюджетні асигнування в сумі 333 534,9 тис. грн., що у 28 разів більше, ніж у 2011 році, які будуть спрямовані на упорядкування земельних відносин в ринкових умовах та закріплення права власності громадян на землю.

Кошти планується направити на: демаркацію 50 км державного кордону - 400 тис. грн.; проведення інвентаризації 77,6 тис. га земель сільськогосподарського призначення - 9 312 тис. грн.; науково-технічні розробки, інформаційно-методичне забезпечення та розроблення проектів нормативно - правових актів, пов'язаних із земельними відносинами - 920 тис. грн.; ведення державного земельного кадастру - 85 800 тис. грн., що дасть можливість закупити 672 шт. програмно-апаратних комплексів захисту кадастрової інформації та забезпечувати їх утримування і 672 каналів зв'язку мережі MPLS.

Також планується спрямувати кошти на безоплатне оформлення та видачу державних актів на право власності на земельну ділянку 369 204 громадянам, зокрема за такими напрямами: розроблення технічних документацій із землеустрою - 165 108 тис. грн., державна реєстрація земельних ділянок - 34 336,1 тис. грн. та державна реєстрація державних актів на право власності на земельну ділянку - 37 658,8 тис. гривень.

"Видача державних актів на право власності на землю та розвиток системи кадастру в сільській місцевості"

Сума позики Світового банку: 195,13 млн. дол. США

Угода про позику: від 17.10.2003 N 4709

Дата ратифікації: 15.06.2004 (Закон України N 1776-IV)

Дата набуття чинності: 30.07.2004

Дата завершення проекту: 31.12.2012

Мета: надання допомоги у здійсненні приватизації земель державних і колективних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, відведення власникам земельних ділянок (паїв) у натурі (на місцевості) земельних ділянок (паїв) та видача їм державних актів на право власності на землю; стимулювання реструктуризації сільськогосподарських підприємств, створення системи кадастру та реєстрації прав власності.

По бюджетній програмі на 2012 рік передбачені видатки за загальним фондом - 1 265,1 тис. грн. та спеціальним фондом - 232 102,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері рибного господарства" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 6 701,9 тис. гривень.

З метою здійснення охорони водних живих ресурсів, регулювання рибальства, відтворення рибних запасів у внутрішніх водоймах України за бюджетною програмою "Організація діяльності органів рибоохорони та рибовідтворювальних комплексів" у 2012 році передбачено спрямувати 143 640,2 тис. грн., з яких із загального фонду державного бюджету - 143 140,2 тис. грн. та спеціального фонду - 500 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері рибного господарства" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 3 556,2 тис. гривень.

У 2012 році планується здійснити 30 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 38 217,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду 24 054,0 тис. грн., спеціального фонду 14 163,2 тис. гривень.

У 2012 році підготовка кадрів буде здійснюватися у 4 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 2530 осіб, з них по загальному фонду 1218 осіб, по спеціальному фонду 1312 осіб.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 42 746 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 24 278,8 тис. грн., спеціального фонду - 18 467,2 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 1172 особи, з них по загальному фонду 828 осіб, по спеціальному фонду 344 особи.

За бюджетною програмою "Селекція у рибному господарстві та відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні" у 2012 році передбачено видатки за рахунок загального фонду у сумі 79 080 тис. грн., що на 61 980,0 тис. грн. більше, ніж у 2011 році, що забезпечить впровадження сучасних технологій аквакультури, покращить матеріально-технічну базу селекційних господарств та дасть змогу отримувати якісне племінне поголів'я цінних видів риб, а також сприятиме збільшенню обсягів вилову рибної продукції та зменшенню її собівартості.

За бюджетною програмою "Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства" у 2012 році передбачено видатки в сумі 2 070,5 тис. грн., що на 4,5 тис. грн. більше 2011 року, у тому числі за рахунок загального фонду державного бюджету 920,0 тис. грн. та за рахунок спеціального фонду - 1 150,5 тис. грн., які надходитимуть від портового (адміністративного) збору, сплаченого рибними портами України.

За бюджетною програмою "Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 81 658,6 тис. грн., що на 76 928,4 тис. грн. більше, ніж у 2011 році. Значне збільшення видатків загального фонду пов'язано з передачею до Державної інспекції сільського господарства видатків від місцевих державних адміністрацій на забезпечення діяльності структурних підрозділів з питань якості сільськогосподарського продукції, державного технічного нагляду, охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху, а також передачею видатків від Мінрегіону для виконання функцій щодо здійснення державного контролю у сфері квітково-декоративного насінництва та розсадництва. Видатки спеціального фонду складають 29 312,1 тис. гривень.

З метою організації державного контролю в агропромисловому комплексі в частині насінництва і розсадництва, визначення якості зерна та продуктів його переробки, у сфері стандартизації та метрологічного забезпечення галузей агропромислового комплексу за бюджетною програмою "Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної інспекції сільського господарства України" у 2012 році передбачено 319 023,8 тис. грн., з яких із загального фонду державного бюджету - 185 375,5 тис. грн. та спеціального фонду державного бюджету - 133 648,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері лісового господарства" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 42 550,9 тис. грн., що на 1 403,7 тис. грн. або 3,4 відсотка більше ніж у 2011 році, видатки спеціального фонду складають 20,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачено видатки у сумі 12 448,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 10 052,2 тис. грн., спеціального фонду - 2 396,1 тис. гривень.

У 2012 році 10 науковими установами планується виконання 22 наукових розробок за рахунок видатків загального фонду та 35 за рахунок коштів спеціального фонду.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 62 606,7 тис. грн., у тому числі видатки по загальному фонду - 50 986,3 тис. грн., спеціальному фонду - 11 620,4 тис. гривень.

У 2012 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 8 вищих навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 4162 особи, з них по загальному фонду 2566 осіб, по спеціальному фонду 1596 осіб.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді" планується спрямувати видатки у сумі 602 198,0 тис. грн., з яких за рахунок загального фонду державного бюджету 576 483,9 тис. грн. та спеціального фонду - 25 714,1 тис. гривень.

За рахунок вищезазначених коштів буде здійснено заходи з лісовпорядкування на площі 7 300 тис. га; авіаційної та наземної охорони лісів від пожеж на площі 3 550 тис. га та 1533,4 тис. га відповідно; проведення боротьби зі шкідниками та хворобами лісу на площі 437,7 тис. га; площа природо-заповідного фонду, на якій здійснюється охорона лісу від пожеж - 300,3 тис. га, а також буде здійснено заходи із ведення мисливського господарства на площі 5 499,8 тис. га. Також, за рахунок коштів планується створення захисних лісових насаджень та догляд за ними на площі 22 тис. га та створення полезахисних лісових смуг та догляд за ними на площі 20 га.

Крім цього, з метою ефективного використання та збереження природно-заповідного фонду України у 2012 році буде забезпечено утримання 12 діючих об'єктів природно-заповідного фонду (6 природних заповідників, 5 національних природних парків та 1 дендропарку), що дозволить зберегти 214 видів рослин і 223 видів тварин, занесених до Червоної книги України.

У проекті державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Збільшення статутного капіталу НАК "Украгролізинг"для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу" передбачено кошти за спеціальним фондом у загальному обсязі 80 000 тис. гривень.

Міністерство інфраструктури України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства інфраструктури України передбачено в сумі 22 082 755,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 5 670 561,2 тис. грн., по спеціальному - 16 412 194,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 46 992,5 тис. грн., що на 21 085 тис. грн. більше, ніж у 2011 році. Збільшення видатків здійснено за рахунок перерозподілу надходжень портового збору і пов'язано з передачею Міністерству інфраструктури функцій з реалізації політики у сфері морського і річкового транспорту.

За бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку національної транспортної мережі та туризму" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені видатки загального фонду в сумі 2 903,7 тис. гривень.

У 2012 році 5 науковими установами планується здійснити 21 прикладну наукову розробку.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 11 590,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 9 062,2 тис. грн., спеціального фонду - 2 528,6 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 1280 осіб, з них по загальному фонду 715 осіб, по спеціальному фонду 565 осіб.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 255 429,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 127 883,4 тис. грн., спеціального фонду - 127 546,1 тис. гривень.

У 2012 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 3 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 12468 осіб, з них по загальному фонду 6381 особу, по спеціальному фонду 6087 осіб.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні" по загальному фонду державного бюджету на 2012 рік передбачено видатки в сумі 2 437,1 тис. гривень.

У 2012 році буде розроблено 3 стандарти, 4 реєстри туристичних ресурсів, проведено 6 виставкових рекламно-інформаційних та інших туристичних заходів, семінарів, круглих столів, 5 заходів в рамках міжнародного співробітництва з питань туризму.

За бюджетною програмою "Здійснення державного контролю з питань безпеки на наземному транспорті" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 57 565,9 тис. грн., що на 27 625 тис. грн. більше, ніж у 2011 році. Збільшення видатків пов'язано із передачею Укртрансінспекції України функцій, які раніше виконувало Державне підприємство "Служба міжнародних автомобільних перевезень".

За бюджетною програмою "Здійснення державного контролю з питань безпеки на морському та річковому транспорті" видатки спеціального фонду державного бюджету складають 38 000 тис. гривень.

Метою бюджетної програми "Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів" є забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах України.

У 2012 році планується залучити на цю мету 31 954,4 тис. грн. та спрямувати їх на забезпечення функціонування навігаційного обладнання, гарантованих габаритів суднового ходу, безаварійного та безперешкодного проходження суден по внутрішніх водних шляхах та судноплавних шлюзах, що сприятиме забезпеченню безпеки судноплавства.

За бюджетною програмою "Забезпечення функціонування національної системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі України" передбачені видатки у обсязі 40 000 тис. грн., які планується спрямувати на придбання швидкісних катерів для здійснення функцій Державною інспекцією України з безпеки на морському та річковому транспорті. Вказане сприятиме оперативному виконанню пошуково-рятувальних робіт.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 136 131 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 87 457 тис. грн., спеціального фонду - 48 674 тис. гривень.

У 2012 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 13 вищих навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 11845 осіб, з них по загальному фонду 6381 особу, по спеціальному фонду 5464 особи.

За програмою "Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту" передбачено 903 739,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 708 966,4 тис. грн. (із зростанням на 18,9 відсотка проти планових показників 2011 року), спеціального - 194 772,7 тис. гривень.

Передбачені кошти мають забезпечити утримання 93 закладів (з ліжковим фондом 8,8 тис. ліжок), які надають стаціонарну та амбулаторно-поліклінічну допомогу працівникам залізничного транспорту, членам їх сімей та пасажирам, а також забезпечують здійснення постійного контролю за станом здоров'я працівників, пов'язаного з безпекою руху на транспорті, а також які здійснюють заготівлю крові та її компонентів для потреб лікувальних закладів Укрзалізниці.

Основним джерелом надходження спеціального фонду плануються кошти: від надання платних медичних послуг; отримані від юридичних осіб за договорами на медичне обслуговування їх працівників та одержані від надання послуг із зубопротезування.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту" збільшено видатки порівняно з 2011 роком на 32 667,3 тис. грн. (або на 16,1 відсотків) і встановлено у сумі 236 314,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 179 098,6 тис. грн., по спеціальному фонду - 57 215,9 тис. гривень.

Зазначені видатки державного бюджету передбачено спрямувати на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям та заробітної плати працівникам, харчування та речове забезпечення особового складу, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, інші потреби Державної спеціальної служби транспорту.

Метою бюджетної програми "Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади" є забезпечення оперативної, гарантованої доставки цілком таємної, таємної та службової кореспонденції органів державної влади і управління, а також виконання доручень особливого характеру Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр - Міністра України.

Проектом державного бюджету на 2012 рік видатки за даною програмою передбачені у обсязі 77 126 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 33 580,7 тис. грн., що на 12,4 відсотка більше планового показника 2011 року. За спеціальним фондом державного бюджету передбачено - 43 545,3 тис. грн. (власні надходження бюджетних установ), що на 5 835,1 тис. грн. або 15,5 % більше у порівнянні з планом на поточний рік.

В межах передбачених у загальному фонді державного бюджету коштів на 2012 рік планується виконувати протягом року 10 залізничних та 7 автомобільних фельд'єгерських маршрутів по Україні, один міждержавний маршрут до м. Москва та у результаті обробити, відправити та доставити 1260 тис. одиниць кореспонденції.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту" видатки спеціального фонду державного бюджету складають 83 200 тис. гривень.

За програмою "Медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам" передбачено 10 238,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 7 738,4 тис. грн., (із зростанням на 10,6 відсотка проти планових показників 2011 року), спеціального - 2 500 тис. гривень.

У рамках програми забезпечується, зокрема, функціонування Державного авіаційного медичного центру цивільної авіації (з ліжковим фондом 45 ліжок) для проведення медичної сертифікації льотно-диспетчерського складу та забезпечення стаціонарного медичного обслуговування авіаційного персоналу.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері туризму та курортів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 4 328,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 10 191,1 тис. гривень.

Обсяги видатків за бюджетною програмою "Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування, в тому числі будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжі" формуються за рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету коштів від акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів; ввізного мита з нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них; плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

У 2011 році на розвиток автодоріг передбачено спрямувати 4 835 934,5 тис. грн., за рахунок яких планується ввести в експлуатацію 41,6 км автомобільних доріг державного та місцевого значення; здійснити капітальний ремонт на 13,8 км доріг державного та місцевого значення; виконати 180 прикладних наукових робіт; зняти з обліку 31 % місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, здійснити ліквідацію пошкоджень та руйнувань 4 807,5 тис. кв. км покриття доріг, заходи щодо поновлення дорожньої розмітки та фарбування дорожніх знаків.

У 2012 році на цю мету планується виділити 4 477 708,7 тис. грн. та спрямувати їх на будівництво, реконструкцію та ремонт і утримання автодоріг загального користування, міжнародну та концесійну діяльність, прикладні наукові розробки, співфінансування спільних з МФО проектів, будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті Запоріжжя (об'єкт планується передати до державної власності до сфери управління Укравтодору) та здійснення заходів із реалізації Державної цільової програми підготовки та проведення ЄВРО-2012.

З метою виконання боргових зобов'язань за кредитами під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування передбачено видатки за бюджетною програмою "Виконання боргових зобов'язань за кредитами під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" за спеціальним фондом у сумі 5 747 581,3 тис. гривень.

Виконання бюджетної програми дозволить забезпечити розвиток мережі автомобільних доріг підвищення безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури; покращення транспортної доступності сільських територій та забезпечення права громадян на пересування; поліпшення технічних показників, підвищення конкурентоспроможності автомобільних доріг щодо забезпечення транзитних перевезень і розвитку автомобільного туризму; сприяння інвестиційному, соціально-економічному та екологічно збалансованому розвитку держави.

"Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору"

На сьогоднішній день, в рамках співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями, Укравтодором для будівництва автомобільних магістралей України залучені кошти шістьох кредитів ЄБРР та ЄІБ на загальну суму 825 млн. євро:

- Проект "Відновлення автомагістралі М06 (Київ-Чоп) та реформа фінансування сектору автодоріг" (75 млн. євро). Метою Проекту є підвищення рівня безпеки та якості послуг при перевезеннях пасажирів залізничним транспортом із дотриманням міжнародних стандартів, поліпшення з перевезення пасажирів та експлуатаційних показників роботи залізничного транспорту, підвищення якості робіт з модернізації та ремонту колії завдяки закупівлі сучасної колійної техніки, сприяння безперешкодному зростанню транзитних вантажопотоків у сполученні Європа - Азія завдяки будівництву нового тунелю на дільниці Бескид-Скотарське Міжнародного транспортного коридору N 5.

- Другий та третій проект "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп" (100 млн. євро та 200 млн. євро відповідно).

Мета Проектів - приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги М-06 Київ - Чоп на ділянці від м. Київ (км 14) до м. Броди, Львівської обл. (км 441) - однієї з найважливіших магістральних доріг України, що співпадає з панєвропейським транспортним коридором N 3: Берлін - Вроцлав - Краків - Львів - Рівне - Житомир - Київ.

Також, між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) 30.07.2007 було підписано Фінансову угоду ("Україна - проект європейських доріг України"), яка передбачає залучення кредитних коштів ЄІБ загальною сумою 200 млн. євро для співфінансування спільного з ЄБРР третього проекту "Ремонт автомобільної дороги Київ-Чоп".

26 листопада 2010 року між Україною та ЄБРР було також укладено кредитний договір для виконання проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва", відповідно до якого ЄБРР надасть Україні 450 млн. євро. Цей проект буде фінансуватися спільно ЄБРР та ЄІБ, який погодився надати додаткові 450 млн. євро. 27.05.2011 між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) була укладена Фінансова угода "Україна - Європейські дороги України ІІ (Проект "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва")", якою передбачається залучення Україною 450 млн. євро кредитних коштів Банку для фінансування згаданого проекту. Станом на сьогодні здійснюються заходи щодо набуття чинності зазначеною угодою за Проектом. ЄБРР виділить додаткові 450 млн. євро для фінансування цього Проекту.

Мета проекту - приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на основних підходах до міста Києва з урахування підготовки для проведення фінальних змагань з футболу Євро-2012.

Крім того, в рамках співробітництва з МБРР Україною був залучений кредит загальною сумою позики 400 млн. дол. США для реалізації Проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху". Метою проекту є приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці від м. Бориспіль до м. Лубни - однієї з найважливіших магістральних доріг України, що співпадає з національним транспортним коридором Європа - Азія та покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування на аварійно-небезпечних ділянках і місцях концентрації ДТП.

В рамках співробітництва з МБРР Україною був залучений кредит загальною сумою позики 400 млн. дол. США для реалізації Проекту "Покращення автомобільних доріг та безпеки руху". Метою проекту є приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці від м. Бориспіль до м. Лубни - однієї з найважливіших магістральних доріг України, що співпадає з національним транспортним коридором Європа - Азія та покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування на аварійно-небезпечних ділянках і місцях концентрації ДТП. Крім того, на даний час здійснюється підготовка нового спільного з МБРР проекту щодо подальшого покращення автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський та покращення безпеки руху на інших автомобільних дорогах, сума кредиту за яким становитиме 450 млн. дол. США. Вже у 2011 році планується підписати відповідну Угоду про позику, а до середини 2012 року її ратифікувати. Вибірку коштів за цим проектом заплановано розпочати у вересні 2012 року.

По бюджетній програмі на 2012 рік передбачені видатки за спеціальним фондом - 2 500 007,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Організаційне забезпечення підготовки та проведення в України фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" у проекті бюджету на 2012 рік передбачені видатки загального фонду у сумі 6 418,3 тис. гривень.

Метою бюджетної програми "Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення) та доріг, задіяних до підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" є забезпечення виконання заходів Державної цільової програми по підготовці до ЄВРО-2012 в частині розвитку автомобільних доріг.

Обсяг бюджетних асигнувань на 2011 рік склав 2 614 685 тис. грн., які передбачені на будівництво, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг загального користування (міжміське сполучення), визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 N 312-р, будівництво транспортних розв'язок в м. Києві, проектно-вишукувальні роботи майбутніх років.

Передбачені видатки на 2012 рік у обсязі 3 132 460 тис. грн. планується спрямувати на фінансове забезпечення продовження модернізації доріг, визначених у Державній цільовій програмі ЄВРО-2012.

У проекті державного бюджету на 2012 рік видатки на Євро-2012 за бюджетною програмою "Виконання Державної цільової програми з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" за загальним фондом державного бюджету передбачені кошти у сумі 3 289 900 тис. гривень. Вказані кошти будуть спрямовуватись на підготовку інфраструктурних об'єктів (аеропорти, митні переходи, пожежні депо тощо) та здійснення необхідних організаційних заходів для належного проведення чемпіонату.

За рахунок цих коштів буде забезпечено завершення підготовки та введення в експлуатацію 4 міжнародних аеропортів: "Бориспіль", "Львів", "Харків", "Донецьк", 11 пунктів пропуску через державний кордон, 51 пожежного депо, 1 електропідстанції, 1 відкритого розподільчого пристрою, а також придбано 37 одиниць спеціалізованої аеродромної техніки, 2 155 одиниць спеціальних засобів прикордонного контролю, 403 автомобілі спецпризначення та 648 одиниць спеціалізованого обладнання для підрозділів МВС тощо.

З метою розвитку льодових видів спорту, поліпшення їх матеріально-технічної бази та підвищення рівня охоплення різних груп населення цими видами спорту, у 2012 році за бюджетною програмою "Будівництво спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України" передбачені кошти в сумі 200 000 тис. грн., що на 115 400,0 тис. грн. або в 2,4 рази більше видатків, які планується виділити на цю мету у 2011 році. За рахунок вказаних коштів планується побудувати 7 льодових споруд в різних регіонах.

За бюджетною програмою "Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" передбачено видатки за загальним фондом у сумі 857 663,4 тис. гривень.

Міністерство надзвичайних ситуацій України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства надзвичайних ситуацій України на заходи у сфері цивільного захисту передбачені в сумі 5 309 831,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 4 283 000,3 тис. грн., по спеціальному фонду - 1 026 830,7 тис. гривень.

Обсяг видатків загального фонду збільшено у порівнянні з 2011 роком на 138 945,1 тис. грн. або на 4,7 відсотка.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій" визначені видатки у сумі 58 031,6 тис. грн., з них видатки загального фонду встановлені 57 981,6 тис. грн., спеціального фонду - 50 тис. гривень.

Видатки планується спрямувати в першу чергу на підвищення діючого рівня грошового забезпечення, підвищення мінімальної заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

За бюджетною програмою "Авіаційні роботи з пошуку і рятування" видатки загального фонду визначені у сумі 11 280,9 тис. гривень.

У 2012 році за бюджетною програмою "Гідрометеорологічна діяльність" враховано видатки у сумі 197 960,5 тис. грн., зокрема загальний фонд - 172 352,2 тис. грн., що на 9,1 відсотка більше від передбачених на 2011 рік, та видатки спеціального фонду - 25 608,3 тис. гривень.

За рахунок зазначених коштів передбачається здійснити 9084,3 тис. вимірювань гідрометеорологічних параметрів, 809 тис. вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища, що дозволить як і в поточному році скласти 173 тис. прогнозів і попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища із середньою завчасністю попередження 20 години та справджуваністю гідрометеорологічних прогнозів 85 відсотків.

За бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, цивільного захисту і пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені видатки у сумі 34 568 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду у сумі 30 924,3 тис. грн., видатки спеціального фонду - 3 643,7 тис. гривень.

У 2012 році планується здійснити 85 науково-дослідних робіт, які виконуватимуть 2 наукові установи. За рахунок коштів загального фонду також планується підготовка 9 аспірантів.

Обсяг видатків за програмою "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" збільшено у порівнянні з поточним роком на 41 000 тис. грн. і передбачений в сумі 50 000 тис. гривень.

Видатки за основною програмою "Забезпечення діяльності сил цивільного захисту" у порівнянні з 2011 роком збільшено на 159 359 тис. грн. і визначені у сумі 3 093 114,5 тис. грн., з них видатки загального фонду встановлені у сумі 2 719 462 тис. грн., що у порівнянні з 2011 роком більше на 146 004,9 тис. грн., або на 5,7 відсотка, та спеціального фонду - 373 652,5 тис. гривень.

Додаткові видатки планується спрямувати в першу чергу на підвищення діючого рівня грошового забезпечення та підвищення мінімальної заробітної плати, на оплату комунальних послуг і енергоносіїв, здійснення авіаційного контролю за станом техногенної безпеки, здійснення піротехнічних робіт та забезпечення пожежної безпеки на території України,.

За бюджетною програмою "Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі" видатки загального фонду визначені у сумі 10 245 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту" у порівнянні з 2011 роком збільшено на 22 934,0 тис. грн. і визначені у сумі 281 195,3 тис. грн., з них видатки загального фонду встановлені 244 608,1 тис. грн., що у порівнянні з 2011 роком більше на 20 895,3 тис. грн., або на 9,3 відсотків, та спеціального фонду - 36 587,2 тис. гривень.

Додаткові видатки планується спрямувати в першу чергу на підвищення діючого рівня грошового забезпечення та підвищення мінімальної заробітної плати, на продукти харчування та на оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

За бюджетною програмою "Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області)" у порівнянні з 2011 роком збільшено кошти на 5 635,9 тис. грн. і визначені у сумі 24 135,9 тис. грн., або на 30,5 відсотків.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження" у порівнянні з 2011 роком збільшено бюджетні асигнування на 1 850,4 тис. грн. і визначені у сумі 5 361,4 тис. гривень.

Додаткові видатки планується спрямувати в першу чергу на підвищення діючого рівня грошового забезпечення, підвищення мінімальної заробітної плати.

За бюджетною програмою "Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР" у проекті бюджету на 2012 рік передбачено обсяги видатків загального фонду бюджету у обсязі 95 951,2 тис. грн., що більше проти 2011 року на 57 001,2 тис. грн., або у 2,5 раза.

У 2012 році ці видатки будуть спрямовуватися на виконання Україною міжнародних зобов'язань з метою наповнення Чорнобильського фонду "Укриття", який створено відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння від 20 грудня 1995 року між урядами країн "Великої Сімки" та Комісією Європейських Співтовариств і Урядом України для перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему, а також для завершення будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива N 2 на ЧАЕС.

За бюджетною програмою "Будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів" передбачені видатки у сумі 9 072,9 тис. грн. за рахунок спеціального фонду державного бюджету, джерелом якого є екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Бюджетні призначення на 2012 рік дозволять продовжити утримання збудованих об'єктів пускового комплексу "Вектор" та забезпечити їх експлуатацію.

Обсяг видатків за програму "Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" збільшено на 10 000 тис. грн. і передбачений в сумі 21 300 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачено видатки за бюджетною програмою "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" в загальному обсязі 4 861 тис. гривень.

Обсяг видатків на програму "Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи" у проекті бюджету на 2012 рік збільшено на 6,5 відсотка і передбачений в сумі 3 499,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій" передбачені видатки державного бюджету у сумі 33 827,7 тис. грн., з яких 3 924 тис. грн. видатки загального фонду державного бюджету та 29 903,7 тис. грн. видатки спеціального фонду державного бюджету, джерелом якого є екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

У 2012 році ці кошти передбачається спрямувати на дезактивацію 12,5 тонн спецодягу та засобів індивідуального захисту; забезпечення безаварійної роботи пунктів захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання.

За бюджетною програмою "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення" видатки державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 237 393,1 тис. грн., з яких 32 393,1 тис. грн. видатки загального фонду державного бюджету та 205 000 тис. грн. видатки спеціального фонду державного бюджету, джерелом яких є екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

У 2012 році передбачається зібрати, переробити та перевести в екологічно безпечний стан 12,7 тис. куб. м РАВ; здійснити наземне патрулювання 191,5 тис. га лісів і перелогових земель з метою їх охорони від пожеж та лісопорушень: обслуговувати 288 км дорожньої мережі зони відчуження.

За бюджетною програмою "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" Чорнобильської АЕС та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС"" на 2012 рік за передбачені видатки у сумі 696 307,4 тис. грн., з яких 359 682,0 тис. грн. видатки загального фонду державного бюджету та 336 625,4 тис. грн. видатки спеціального фонду державного бюджету, джерелом якого є екологічний податок, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Обсяги видатків за цією бюджетною програмою збільшено на 37 000 тис. грн. в порівнянні з 2011 роком.

У 2012 році передбачається забезпечити: звільнення енергоблоків NN 1-3 від рідких РАВ в обсязі 0,4 тис. куб. м, які утворилися підчас проведення робіт по дезактивації устаткування та внутрішніх приміщень станцій; остаточно зупинити 30 одиниць систем і обладнання; передати на захоронення 9 тис. куб. м високоактивних твердих РАВ.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері техногенної безпеки" у порівнянні з 2011 роком збільшено видатки на 2 263,4 тис. грн. і визначені у сумі 9 077,4 тис. грн. з них видатки загального фонду встановлені у сумі 5 890,2 тис. грн. та спеціального фонду - 3 187,2 тис. гривень.

Додаткові видатки планується спрямувати в першу чергу на підвищення діючого рівня грошового забезпечення, підвищення мінімальної заробітної плати.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності підрозділів техногенної безпеки" у проекті бюджету на 2012 рік визначені видатки у сумі 33 220,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 138 900,6 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері промислової безпеки та охорони праці" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені у сумі 8 527,1 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 5 027,1 тис. грн., по спеціальному - 3 500 тис. гривень.

У рамках зазначеної бюджетної програми передбачається виконання 32 наукових розробок, в тому числі за рахунок коштів загального фонду - 7 розробок, спеціального фонду - 25.

Також за рахунок передбачених програмою коштів планується здійснення підготовки 6 аспірантів та 1 докторанта.

За бюджетною програмою "Фінансування проектів, пов'язаних з підвищенням техніки безпеки шахт шляхом впровадження уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими комплексами (УТАС) та проектів модернізації цих систем" у проекті бюджету на 2012 рік видатки передбачені у сумі 220 000 тис. грн., що на 150 000 тис. грн. більше, ніж у 2011 році.

Зазначений обсяг видатків забезпечить впровадження систем УТАС на шахтах державних вугледобувних підприємств, модернізацію систем на шахтах, де їх вже впроваджено, та забезпечить роботу систем УТАС на вугільних підприємствах в керуючому режимі.

За бюджетною програмою "Створення Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості" у проекті бюджету на 2012 рік видатки передбачені у сумі 30 000 тис. гривень.

Кошти бюджетної програми передбачається спрямувати на створення у системі Держгірпромнагляду Центру комплексної безпеки підприємств вугільної промисловості для забезпечення постійного моніторингу та контролю за безпечним веденням робіт та попередження безпечних ситуацій.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Створення Центру навчання теоретичним та практичним знанням з роботи уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС)" передбачені видатки у сумі 2 000 тис. гривень.

Необхідність створення Центру пов'язана із впровадженням на вугледобувних підприємствах уніфікованих телекомунікаційних систем диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС), що в свою чергу обумовлює потребу у навчанні теоретичним та практичним знанням з роботи зазначених систем.

Міністерство фінансів України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства фінансів України передбачено в сумі 43 577 593,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 42 588 156 тис. грн., по спеціальному - 989 437,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фінансів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 657 259,8 тис. грн., видатки спеціального фонду - 521,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 13 642,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 11 390,8 тис. грн., видатки спеціального фонду - 2 251,5 тис. гривень.

У 2012 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 1 навчальному закладі.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 832 особи, з них по загальному фонду 596 осіб, по спеціальному фонду 236 осіб.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 142 032,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 109 597,3 тис. грн., видатки спеціального фонду - 32 435,2 тис. гривень.

У 2012 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 6 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 8495 осіб, з них по загальному фонду 5413 особи, по спеціальному фонду 3082 особи.

Видатки за бюджетною програмою "Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів" передбачені у проекті державного бюджету на 2012 рік у сумі 38 719,4 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 38 359,4 тис. грн., по спеціальному фонду - 360 тис. гривень.

Протягом 2012 року за рахунок коштів загального фонду державного бюджету планується виконати 54 НДДКР, видати 24 наукових видання. Крім того, за рахунок видатків загального фонду буде здійснюватися підготовка 120 аспірантів та 7 докторантів.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні" плануються видатки у загальному обсязі 16 019,4 тис. грн., зокрема по загальному фонду - 5 819,4 тис. грн., спеціальному фонду - 10 200 тис. гривень.

Зазначені кошти за цією бюджетною програмою передбачаються на виконання основної мети - формування Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, створення державного запасу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, поповнення дохідної частини Державного бюджету. Крім цього, виконання основної мети передбачає здійснення робіт, пов'язаних з незалежною від комерційних інтересів експертизою якості і вартості природного і штучного дорогоцінного, дорогоцінного органогенного походження, напівдорогоцінного і декоративного каміння, проведення наукових та науково-технічних розробок, а також проведення навчання за програмами підготовки експертів дорогоцінного каміння і діамантів.

"Внески до міжнародних організацій"

Мета: сплата внесків до міжнародних фінансових організацій, зокрема до ЧБТР, МБРР, ЄБРР та ЄАБР

За бюджетною програмою на 2012 рік передбачені видатки за загальним фондом - 239 500 тис. гривень.

Відповідно до чинного законодавства Україна є членом таких міжнародних фінансових організацій як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Багатостороннє агентство по гарантіях інвестицій (БАГІ), Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР). Також, відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 27.09.2010 N 35228/12/1-10 було прийнято рішення щодо вступу України до Євразійського банку розвитку (ЄАБР) та Антикризового фонду Євразійського Економічного Співтовариства (АКФ ЄврАзЕС).

Членство в зазначених організаціях передбачає виконання Україною фінансових зобов'язань перед цими організаціями, а саме сплату членських внесків до статутних капіталів, які здійснюються за рахунок коштів державного бюджету. Невиконання Україною своїх зобов'язань, визначених Статтями Угод міжнародних фінансових організацій в частині сплати членських внесків, призведе до припинення кредитування України, за найгіршим сценарієм може бути призупинене членство України у зазначених організаціях.

Видатки загального фонду за бюджетною програмою "Фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері збереження дорогоцінного каміння, функціонування Музею коштовного і декоративного каміння, підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи" передбачені на 2012 рік обсязі 7 473,8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 6 162,2 тис. грн., спеціальному фонду - 1 311,6 тис. гривень.

Протягом 2012 року буде забезпечуватися функціонування Музею коштовного каміння та збереження предметів музейного фонду, що становить 1794 одиниці, в тому числі й віднесених до наукових об'єктів національного надбання. Передбачається також провести 340 екскурсій для 4,4 тис. відвідувачів. Крім того, за вказаною бюджетною програмою буде надаватися фінансова підтримка 6 базам відпочинку, які у наступному році планують прийняти 3760 відпочиваючих.

З метою своєчасного та в повному обсязі обслуговування державного боргу передбачено видатки за бюджетною програмою "Обслуговування державного боргу" за загальним фондом у сумі 30 004 142,4 тис. гривень.

Виконання бюджетної програми дозволить здійснювати управління державним боргом, в тому числі його своєчасне обслуговування та погашення, оптимізацію структури державного боргу, а також забезпечення достатнього фінансування потреб держави з додержанням принципу економічної безпеки та мінімізації вартості запозичення.

За бюджетною програмою "Здійснення м. Києвом функцій столиці" у проекті державного бюджету на 2012 рік плануються видатки у сумі 4 600 000 тис. гривень. Кошти будуть спрямовуватися на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів соціально-культурного призначення, житлово-комунального господарства тощо.

"Підтримка реалізації ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі"

Метою програми є забезпечення сплати членського внеску до Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля, що має надати можливість Україні взяти участь у зазначеному фонді шляхом виконання положень відповідної Угоди з його розпорядником (Європейським банком реконструкції та розвитку).

Законодавчою підставою для сплати членського внеску є Закон України "Про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля" (від 06.07.2011 N 3598-IV)

Набуття чинності для України у 2011 році Угоди про внесок між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля та забезпечення заходів щодо набуття чинності вказаним договором, дозволить забезпечити внесок України до згаданого Фонду. Результатом стане збільшення у 2011-2012 роках кількості проектів, що впроваджуються в Україні з метою підвищення рівня енергоефективності у сфері комунального опалення, а також проектів, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, зокрема, управлінням відходами та використанням поновлювальних й альтернативних джерел енергії, великою мірою за рахунок грантових коштів згаданого Фонду.

За бюджетною програмою на 2012 рік передбачені видатки за загальним фондом у сумі 24 000 тис. гривень.

У проекті державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Оплата послуг радників та проведення інших заходів, пов'язаних з продажем корпоративних прав держави у статутних капіталах банків, у капіталізації яких взяла участь держава" передбачено кошти у загальному обсязі 20 000 тис. гривень.

"Модернізація державних фінансів"

Проект "Модернізація державних фінансів"

Головний розпорядник: Міністерство фінансів України

Сума позики Світового банку - 50 млн. дол. США

Угода про позику від 25.03.2008 N 4882-UA

Дата ратифікації: 24.09.2008 (Закон N 591-VI)

Дата набуття чинності: 23.10.2008

Дата завершення проекту: 30.06.2013

Мета: зміцнення управління державними фінансами завдяки підвищенню його операційної ефективності та прозорості шляхом запровадження стійкої інтегрованої системи управління державними фінансами.

У 2010 році кошти загального фонду було спрямовано на сплату публікації у журналі "Вісник державних закупівель" об'яв про проведення закупівель в рамках Проекту та за послуги компанії UPS по відправленню поштою Тендерної документації.

Затверджена сума загального фонду на 2011 рік запланована на сплату податків та зборів при закупівлі товарів і послуг для реалізації Проекту модернізації державних фінансів, як частки співфінансування Проекту українською стороною, згідно з Планом закупівель.

У 2012 році використання коштів загального фонду планується на сплату авансового платежу (10 %) по майбутнього контракту на розробку та тестування прикладного програмного забезпечення, 40 % по контракту на поставку та встановлення апаратного забезпечення на місцях (ПК, принтерів тощо), мережевого обладнання (маршрутизаторів, комутаторів тощо), засобів управління системою та мережею, інженерних систем та на сплату податків та зборів при закупівлі товарів і послуг для реалізації Проекту модернізації державних фінансів, як частки співфінансування Проекту українською стороною, згідно з Планом закупівель.

У 2010 році кошти позики (спеціальний фонд) використано на оплату послуг консультантів по першій та третій частині Проекту. Кошти у 2011 році заплановано на сплату авансового платежу (10 %) по майбутньому контракту на поставку та встановлення апаратного забезпечення на місцях (ПК, принтерів тощо), мережевого обладнання (маршрутизаторів, комутаторів тощо), засобів управління системою та мережею, інженерних систем та інших компонентів ІКТ, а також надання послуг з управління системою та її підтримки, на фінансування консультаційних послуг з підтримки адміністративного управління Проектом та послуг із супроводження програми "Парус", проведення аудиту Проекту, згідно з Планом закупівель. У 2012 році використання коштів планується на оплату консультаційних послуг за компонентами Проекту,послуг із супроводження програми "Парус", проведення навчання щодо управління змінами та проведення навчальних заходів, пов'язаних з реформуванням УДФ та запровадженням інтегрованої СУДФ, проведення аудиту Проекту, розміщення оголошень та оплату відряджень в рамках Проекту. Також кошти позики будуть направлені на реалізацію частини 2 Проекту "Розроблення інтегрованої системи управління державними фінансами", в рамках якої передбачається розробка прикладного програмного забезпечення для СУДФ, інсталяція центральних серверів, апаратного забезпечення на місцях (ПК, принтерів тощо), мережевого обладнання (маршрутизаторів, комутаторів тощо), засобів управління системою та мережею, інженерних систем та інших компонентів ІКТ, а також надання послуг з управління системою та її підтримки, згідно з Планом закупівель.

За бюджетною програмою на 2012 рік передбачені видатки за загальним фондом - 106 899,36 тис. грн. та спеціальним фондом - 319 014,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державного майна" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 146 671,3 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 399 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна" плануються кошти у сумі 8 263,9 тис. грн., які будуть використані на:

- оплату послуг експертів з проведення незалежної оцінки об'єктів приватизації;

- оплату послуг сторонніх осіб та організацій, залучених до роботи, пов'язаної з передприватизаційною підготовкою, реструктуризацією та приватизацією;

- оплата послуг сторонніх осіб та організацій, пов'язаних із підготовкою до продажу та продажем земельних ділянок під об'єктами, які підлягають приватизації;

- створення і функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації;

- оплату послуг Національної мережі аукціонних центрів з проведення грошових аукціонів на всеукраїнському та регіональних ринках;

- проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності приватизаційних процесів;

- фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації та інше.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері пробірного контролю" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 4 776,1 тис. грн., видатки спеціального фонду - 829,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 691 577 тис. грн., що на 23 520,2 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 5 193,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 452 023 тис. грн., видатки спеціального фонду - 8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері митної справи" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 1 147 258,5 тис. грн., видатки спеціального фонду - 4 575 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для митної служби, прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 66 631,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 50 301 тис. грн., видатки спеціального фонду - 16 330,5 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 2299 осіб, з них по загальному фонду 1339 осіб, по спеціальному фонду 960 осіб.

У 2012 році буде підвищено кваліфікацію 900 осіб.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби" на 2012 рік передбачені видатки загального фонду в обсязі 9 857,8 тис. гривень.

У 2012 році буде підвищено кваліфікацію 3100 особі.

За бюджетною програмою "Розбудова та модернізація об'єктів митної системи" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 180 801 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Впровадження системи захисту транзитних переміщень" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 49 774,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 3 745 849,1 тис. грн., видатки спеціального фонду - 445 702,1 тис. гривень.

Видатки загального фонду за бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері оподаткування, фінансового права та діяльності податкової служби" у 2012 році передбачені у сумі 19 763,4 тис. грн., з них по загальному фонду у сумі 19 640,2 тис. грн., по спеціальному фонду - 123,2 тис. гривень.

Протягом року 2 науковими установами планується проведення 8 НДДКР та 8 наукових семінарів, конференцій та інших комунікативних заходів.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 16 207,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 9 446,9 тис. грн., видатки спеціального фонду - 6 760,2 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 1881 особу, з них по загальному фонду 952 особи, по спеціальному фонду 929 осіб.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національним університетом державної податкової служби" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 234 154,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду - 180 843,6 тис. грн., видатки спеціального фонду - 53 311,3 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 4958 осіб, з них по загальному фонду 4446 осіб, по спеціальному фонду 512 осіб.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації керівних кадрів та працівників органів державної податкової служби" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 11 038,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 8 538,4 тис. грн., видатки спеціального фонду - 2 500 тис. гривень.

У 2012 році буде підвищено кваліфікацію 1362 осіб по загальному фонду і 600 осіб по спеціальному фонду.

"Модернізація податкової служби"

Проект "Модернізація державної податкової служби України - 1"

Відповідальний виконавець: Державна податкова адміністрація України

Сума позики Світового банку - 40 млн. дол. США

Угода про позику від 04.09.2003 N 4698-UA

Дата ратифікації: 20.11.2003 (Закон України N 1317-IV)

Дата набуття чинності: 31.12.2003

Дата завершення проекту: 29.06.2012

Мета: створити надійні підвалини для організації та роботи ДПС включаючи: модернізовані процеси операційної діяльності та організаційну структуру; консолідовану структуру на функціональних засадах; перевірену модель модернізованих функцій реєстрації платників податків, податкової звітності, опрацювання податкових декларацій та управління обігом документів; зміцнення потенціалу щодо управління людськими ресурсами, законодавчого і статистичного аналізу, аудиту, збору податків та управління великих платників податків; удосконалені механізми звітності перед громадськістю.

За бюджетною програмою на 2012 рік передбачені видатки за загальним фондом - 18,2 тис. грн. та спеціальним фондом - 86 655,7 тис. гривень.

З метою забезпечення реалізації єдиної державної бюджетної політики, основним завданням якої є забезпечення концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України, у 2012 році продовжено розпочатий у 2010 році позитивний підхід щодо передбачення у Державному бюджеті капітальних видатків за єдиною бюджетною програмою. Проектом закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" за програмою "Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України" передбачені асигнування у сумі 2 млрд. гривень.

З метою забезпечення житлом осіб, які займають посади в державних органах та забезпечують виконання завдань і функцій держави, передбачаються видатки загального фонду за бюджетною програмою "Пайова участь у будівництві та придбання житла для осіб, які займають посади в державних органах та забезпечують виконання завдань і функцій держави" у сумі 90 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 27 674,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 2 664,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 1 709,7 тис. грн., спеціального фонду - 954,9 тис. гривень.

У 2012 році буде підвищено кваліфікацію 600 осіб по загальному фонду і 350 осіб по спеціальному фонду.

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

За бюджетною програмою "Резервний фонд" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 1 500 000 тис. гривень.

"Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою"

За зазначеною бюджетною програмою плануються кошти на реалізацію таких проектів:

1. Проект "Фінансування Української ЕСКО (друга фаза)".

Проект знаходиться на стадії реалізації.

Загальна вартість проекту: 20,5 млн. дол. США, у тому числі: позика ЄБРР - 20 млн. дол. США; власні кошти підприємств та ЗАТ "УкрЕСКО" 0,5 млн. дол. США.

Бенефіціар - ЗАТ "УкрЕСКО"

15.03.2006 року Верховна Рада України прийняла Закон України про ратифікацію Кредитної угоди по Проекту N 3536-IV. 31.10.2006 року ЄБРР повідомив про набуття чинності Угодами по Проекту. Першою датою повернення основної суми боргу було 10.01.2008. Останньою датою обслуговування та повернення основної суми боргу є 10.07.2013.

2. Проект реконструкції Державного аеропорту "Бориспіль".

29 березня 2005 року було підписано Угоду (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання кредиту для фінансування проекту реконструкції Державного аеропорту "Бориспіль" та Кредитну угоду для проекту розвитку Державного міжнародного аеропорту "Бориспіль" між Японським банком міжнародного співробітництва (ЯБМС) та Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Кредитної Угоди, умови кредиту ЯБМС наступні:

Позичальник - Кабінет Міністрів України;

Сума кредиту - 19,092 млрд. японських ієн (що за курсом НБУ на 01.06.2005 становить 890,75 млн. грн. або 176,4 млн. дол. США);

Термін погашення - 30 років, в тому числі пільговий період - 10 років;

Відсоткова ставка - 1,5 % річних.

Кредит надається шляхом оплати послуг консультантів, підрядників, постачальників, які братимуть участь у проекті.

Мета реалізації Проекту - підвищення рівня спроможності аеропорту обслуговувати зростаючий попит з боку пасажирів на послуги з перевезення авіатранспортом.

Очікуваним результатами реалізації Проекту повинні стати:

- побудова нового міжнародного пасажирського терміналу;

- розвиток відповідної інфраструктури - під'їзні дороги, майданчик для паркування;

- побудова перону та інших пов'язаних з цим споруд.

Головний розпорядник: Міністерство фінансів України

За бюджетною програмою на 2012 рік передбачене надання кредитів:

- за спеціальним фондом - 241 161 тис. грн., з них на реалізацію проекту "Фінансування української ЕСКО (друга фаза)" 39 161,0 тис грн., проекту реконструкції Державного аеропорту "Бориспіль" 180 000,0 тис гривень.

3. Проект "Програма з рефінансування заходів підтримки системи кредитування у сільській місцевості"

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво від 20.02.2004 (ратифікована Законом України від 19.01.2005 N 2359-IV)

Виконавець проекту: Німецько-Український фонд (НУФ). Управління коштами Проекту здійснює Група управління проектами міжнародних кредитних ліній при Національному банку України (далі - ГУП НБУ).

Сума позички Кредитної Установи для Відбудови KfW: 7 млн. євро та грант 2 млн. євро.

Мета Проекту: Фінансова підтримка проектів розвитку сільської місцевості, що заслуговують на особливе сприяння та є доцільними в економічному, фінансовому та технічному відношенні з міркувань всього народного господарства.

4. Проект "Підтримка малих і середніх підприємств"

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво від 26 березня 2008 (ратифікована Законом України від 29.10.2008 N 624-VI)

Виконавець проекту: Німецько-Український фонд (НУФ). Управління коштами Проекту здійснює Група управління проектами міжнародних кредитних ліній при Національному банку України (далі - ГУП НБУ).

Кредитор: KfW.

Позичальником виступатиме Кабінет Міністрів України,

Сума позички Кредитної Установи для Відбудови KfW: 10 млн. євро та грант 2 млн. євро.

Мета Проекту: Фінансова підтримка господарства малих та середніх підприємств.

"Реалізація програм допомоги Європейського Співтовариства (грант)"

Головний розпорядник: Міністерство фінансів України

За бюджетною програмою на 2012 рік передбачені видатки за спеціальним фондом у загальному обсязі 609 500 тис. гривень.

У 2012 році очікуються такі надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу:

У 2012 році очікуються такі надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу:

- в рамках Угоди про фінансування програми "Підтримка виконання Енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії" - 16 млн. євро;

- в рамках Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом" - 10 млн. євро;

- в рамках Угоди про фінансування програми "Підтримка реалізації стратегії національної екологічної політики" - 10 млн. євро;

- в рамках Угоди про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" - 17 млн. євро.

Міністерство юстиції України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Міністерства юстиції України передбачено в сумі 4 771 155 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 4 270 921,3 тис. грн., по спеціальному - 500 233,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері юстиції" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 1 014 664 тис. грн., що на 514 966,2 тис. грн. або 103,1 відсотка більше ніж у 2011 році, видатки спеціального фонду складають 271 800,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Заходи із проведення в Україні правової реформи та виконання законопроектних робіт" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 2 086 тис. грн., що на 163,5 тис. грн. або 8,5 відсотка більше ніж у 2011 році.

За бюджетною програмою "Заходи із проведення в Україні правової реформи та виконання законопроектних робіт" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 2 086 тис. грн., що на 163,5 тис. грн. або 8,5 відсотка більше ніж у 2011 році.

За бюджетною програмою "Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертиз" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені видатки у сумі 83 214,6 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду у сумі 39 850,5 тис. грн., видатки спеціального фонду - 43 364,1 тис. гривень.

У 2012 році планується за рахунок коштів загального фонду здійснити 55 наукових розробок, які виконуватимуть 8 установ. Крім того, за рахунок коштів загального фонду планується проведення 20300 судових експертиз, за рахунок коштів спеціального фонду - 59500 судових експертиз.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 3 138,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 2 747,1 тис. грн., спеціального фонду - 391,2 тис. гривень.

У 2012 році буде підвищено кваліфікацію 2500 осіб по загальному фонду і 250 осіб по спеціальному фонду.

З метою забезпечення здійснення функцій щодо захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, супроводження розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта і України за бюджетною програмою "Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкту та України" враховано кошти загального фонду на рівні призначень поточного року у сумі 81 157,8 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави" збільшено у порівнянні з 2011 роком на 154,8 тис. грн., або на 9,1 відсотка і передбачено в обсязі 1 855,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України" враховано кошти загального фонду у обсязі 100 762,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державної реєстрації" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 21 004 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері державної виконавчої служби" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 8 062,2 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 7 630 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері захисту персональних даних" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 8 829,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво і управління у сфері пенітенціарної служби" видатки збільшено у порівнянні з 2011 роком на 19880,0 тис. грн. або на 13,6 відсотка і передбачено у сумі 165 230 тис. грн., з них за загальним фондом - 164 690 тис. грн., за спеціальним фондом - 540 тис. гривень.

Додаткові видатки передбачаються на підвищення рівня грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та мінімальної заробітної плати, оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Виконання покарань установами і органами пенітенціарної системи" передбачені у сумі 2 869 730 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом - 2 706 990 тис. грн., за спеціальним фондом - 162 740,0 тис. гривень.

Видатки планується спрямувати на придбання продуктів харчування, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, на медичне обслуговування, відрядження та придбання спецтехніки і обладнання.

За бюджетною програмою "Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань" видатки загального фонду збільшені у порівнянні з 2011 роком на 1 028,3 тис. грн. або на 40,5 відсотків і передбачені у сумі 3 567,9 тис. гривень.

Додаткові видатки передбачається спрямувати на оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи" передбачені видатки у сумі 33 500 тис. гривень.

Видатки планується спрямувати на забезпечення службовим житлом осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері архівної справи" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 9 632,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачено видатки у сумі 7 572,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 7 358,2 тис. грн., спеціального фонду - 214,2 тис. гривень.

У 2012 році 2 науковими установами передбачається виконання 27 науково-дослідних робіт.

За бюджетною програмою "Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації" на 2012 рік враховано кошти у сумі 77 717 тис. грн., з них по загальному фонду - 64 163 тис. грн., по спеціальному фонду - 13 554 тис. гривень.

У 2012 році буде функціонувати 21 архівна установа та установа страхового фонду документації.

Обсяг страхового фонду на особливо цінні документи складатиме 731,2 тис. одиниць. У 2012 році буде здійснено ремонт та реставрація 425 тис. документів

Кількість документів Національного архівного фонду становить 6 705 тис. одиниць.

Державна інспекція ядерного регулювання України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Державної інспекції ядерного регулювання України передбачено в сумі 20 419,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 20 419,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 18 999,3 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачені видатки загального фонду за бюджетною програмою "Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання" у сумі 1 420 тис. грн., за рахунок яких планується виконання 7 науково-дослідних робіт.

Адміністрація Державної прикордонної служби України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік для Адміністрації Державної прикордонної служби передбачені видатки в сумі 2 562 336,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2 514 998,7 тис. грн. та спеціальному фонду - 47 337,6 тис. гривень.

Видатки загального фонду у 2012 році для Адміністрації Держприкордонслужби збільшено порівняно з 2011 роком на 349 793,2 тис. грн. або на 16,2 відсотка.

Видатки спеціального фонду збільшено порівняно з 2011 роком на 4 392,1 тис. грн. або на 10,2 відсотка.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України" передбачені видатки по загальному фонду у сумі 58 757 тис. грн., що на 6 724,8 тис. грн. або на 12,9 відсотка більше порівняно з 2011 роком.

За рахунок вказаних видатків буде забезпечено утримання Адміністрації Держприкордонслужби, проведення 13 спільних (прикордонних) операцій щодо забезпечення охорони державного кордону.

За бюджетною програмою "Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу" видатки збільшено на 277 712,7 тис. грн. (або на 15,0 відсотка) і встановлено в сумі 2 123 320,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2 083 043,7 тис. грн. (на 272 594,6 тис. грн. більше проти 2011 року), спеціальному фонду - 40 277,1 тис. грн. (на 5 118,1 тис. грн. більше проти 2011 року).

Це дозволить забезпечити особовий склад Держприкордонслужби належними видами грошового утримання та заробітної плати з нарахуваннями (1 632 178,7 тис. грн.), енергоносіями і комунальними послугами (85 914,7 тис. грн.), продовольчим (81 765,1 тис. грн.), речовим (98 476,6 тис. грн.) та іншими видами забезпечення відповідно до встановлених норм.

З метою оптимізації бюджетних програм у проекті державного бюджету на 2012 рік у видатках за вказаною бюджетною програмою враховані видатки за бюджетними програмами "Забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України" та "Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України", що передбачені у Державному бюджеті України на 2011 рік.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України" видатки визначено в сумі 100 634,1 тис. грн. (на 11 352,5 тис. грн. більше проти 2011 року), у тому числі по загальному фонду - 97 573,6 тис. грн. (на 10 078,5 тис. грн. більше проти 2011 року), спеціальному фонду - 3 060,5 тис. грн. (на 1 274,0 тис. грн. більше проти 2011 року).

Зазначені кошти будуть спрямовані на підготовку 250 офіцерів тактичного та 55 офіцерів оперативно-тактичного рівнів, підвищення кваліфікації особового складу.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України" передбачені видатки в сумі 72 000 тис. грн. (на 22 500,0 тис. грн. більше проти 2011 року), у тому числі по загальному фонду - 70 000 тис. грн., спеціальному фонду - 2 000 тис. гривень.

При цьому видатки із загального фонду збільшено порівняно з 2011 роком на 24 000 тис. грн. або на 52,2 відсотка.

За бюджетною програмою "Облаштування та реконструкція державного кордону" видатки визначені по загальному фонду в сумі 131 453,7 тис. гривень.

Зазначені кошти планується спрямувати на:

- проведення демаркації державного кордону (500,0 тис. грн.);

- створення та впровадження автоматизованої інформаційної системи перетину державного кордону і банку даних міжвідомчого користування (закупівля і модернізація програмно-технічних комплексів, дослідно-конструкторські роботи (6 638,0 тис. грн.));

- розбудову прикордонної інфраструктури та технічне оснащення державного кордону за межами пунктів пропуску (23 515,7 тис. грн.);

- будівництво катерів та кораблів (83 000,0 тис. грн.);

- розвиток та модернізацію авіації (17 800,0 тис. гривень).

У проекті державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів Державної прикордонної служби України" передбачено кошти у загальному обсязі 42 000 тис. грн., зокрема за загальним фондом - 40 000 тис. грн. та спеціальним - 2 000 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 34 170,7 тис. грн., що на 3 395,3 тис. грн. (або на 11 відсотка) більше порівняно з 2011 роком.

За рахунок цих видатків планується забезпечити утримання та функціонування розвідувального органу Держприкордонслужби.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг передбачено в сумі 24 271,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 24 271,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 24 271,8 тис. гривень.

Національна комісія з питань регулювання зв'язку

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Національної комісії з питань регулювання зв'язку передбачено в сумі 29 486,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 29 486,5 тис. гривень.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Головного управління розвідки Міністерства оборони України передбачено в сумі 461 817,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 458 912,5 тис. грн., по спеціальному - 2 905,2 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки за бюджетною програмою "Розвідувальна діяльність у сфері оборони" збільшено порівняно з 2011 роком на 31 151,9 тис. грн. (або 7,2 відсотка) і встановлено у сумі 461 817,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 458 912,5 тис. грн., спеціальному фонду - 2 905,2 тис. гривень.

За рахунок зазначених видатків планується забезпечити у 2012 році утримання особового складу, харчування військовослужбовців, утримання апаратів військових аташе за кордоном, закупівлю озброєння та військової техніки, проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.

Вища рада юстиції

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Вищої ради юстиції передбачено по загальному фонду в сумі 16 540,4 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю" передбачено в обсязі 16 540,4 тис. гривень.

Видатки споживання у порівнянні з 2011 роком збільшено на 24,7 тис. грн. Видатки на оплату праці передбачено в обсязі 10 830,2 тис. гривень. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збільшено на 24,7 тис. грн., або на 13,2 відсотка і передбачено в обсязі 211,7 тис. гривень. Інші поточні видатки передбачено в обсязі 1 567,1 тис. гривень.

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини передбачено в сумі 18 998,7 тис. грн. по загальному фонду.

За бюджетною програмою "Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 18 998,7 тис. гривень.

Антимонопольний комітет України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Антимонопольного комітету України передбачено в сумі 64 481 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 61 628,1 тис. грн., по спеціальному - 2 852,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 59 884,1 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 2 852,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права" передбачено видатки загального фонду у проекті Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 1 744 тис. гривень.

У 2012 році 1 науковою установою передбачається виконання 8 наукових досліджень та розробок.

Національне агентство України з питань державної служби

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Національного агентства України з питань державної служби передбачено в сумі 67 755 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 67 072,2 тис. грн., по спеціальному - 682,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 18 506,3 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 682,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Підготовка державних службовців V - VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I - IV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби" на 2012 рік передбачені видатки за загальним фондом в обсязі 40 670,6 тис. гривень.

У 2012 році кількість слухачів денної форми навчання складатиме 293 особи.

У 2012 році буде підвищено кваліфікацію 19610 осіб і 300 осіб візьмуть участь у тренінгових програмах.

За бюджетною програмою "Забезпечення інституційного розвитку державної служби, проведення прикладних досліджень і розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачено видатки загального фонду у сумі 7 895,3 тис. гривень.

У 2012 році передбачається виконання 9 науково-прикладних досліджень та розробок, реалізувати 39 проектів Twinning за участю 38 державних установ, провести 60 заходів TAIEX за участю 112 державних установ, провести 8 комунікативних заходів з питань євроінтеграції державної служби до стандартів ЄС.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України передбачено по загальному фонду в сумі 43 567,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері фондового ринку" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 43 567,4 тис. гривень.

Зокрема,виконання даної бюджетної програми є вдосконалення системи державного регулювання шляхом побудови та підтримання системи моніторингу фондового ринку та створення основ пруденційного нагляду.

Виконання бюджетної програми дозволить збільшити ефективність обробки інформації та забезпечить оперативний доступ до інформації в ДКЦПФР, що підвищить ефективність її виконання.

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України передбачено по загальному фонду в сумі 186 159,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 28 877,1 тис. гривень.

У проекті державного бюджету України на 2012 рік за бюджетною програмою "Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України" передбачено кошти у загальному обсязі 47 282 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Заходи щодо створення мережі регіональних перинатальних центрів, забезпечених інноваційними технологіями та сучасним обладнанням" передбачено по загальному фонду видатки в обсязі 110 000 тис. гривень. У рамках програми забезпечується продовження реалізації національного проекту "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства" з метою підвищення доступності медичної допомоги населенню шляхом створення мережі регіональних перинатальних центрів.

Національна комісія регулювання електроенергетики України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Національної комісії регулювання електроенергетики України передбачено в сумі 34 539,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 34 479,7 тис. грн., по спеціальному - 60 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 34 479,7 тис. грн., що на 4 017,3 тис. грн. або 13,2 відсотка більше ніж у 2011 році, видатки спеціального фонду складають 60 тис. гривень.

Державне космічне агентство України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Державного космічного агентства України передбачено в сумі 838 117,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 822 687,6 тис. грн., по спеціальному - 15 429,7 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері космічної діяльності" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 11 336,7 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 50 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Виконання робіт за державним цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України" видатки загального фонду державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 112 746,6 тис. грн. та спеціального - 50 тис. гривень. Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшені проти 2011 року на 52 746,6 тис. грн., або на 88 відсотків.

У 2012 році передбачається забезпечити подальший розвиток космічної галузі, а саме:

здійснення дистанційного зондування Землі (передбачається організація та проведення дослідної експлуатації космічної системи "Січ-2", а саме забезпечення дослідної експлуатації бортових систем, наземного інформаційного комплексу та наземного комплексу управління КС "Січ-2");

створення космічних комплексів (передбачається завершення робіт зі створення без платформної інерціальної навігаційної системи БІНС, що тісно пов'язано з виготовленням РН "Циклон-4");

розвиток супутникових систем телекомунікації та навігації (передбачається виконання робіт з розвитку та дослідної експлуатації систем координатно-часового та навігаційного забезпечення України);

забезпечення розвитку наземної інфраструктури (передбачається виконання робіт з модернізації та введення в експлуатацію системи зв'язку та передачі даних з космічних апаратів).

За бюджетною програмою "Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 4 025 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 3 800 тис. грн., спеціального фонду - 225 тис. гривень.

У 2012 році отримають позашкільну освіту 700 дітей.

Видатки державного бюджету на 2011 рік за бюджетною програмою "Управління та випробування космічних засобів" передбачені у сумі 129 904,7 тис. гривень, що на 8 100,0 тис. гривень більше ніж у 2011 році.

Виділення зазначених видатків дозволить: забезпечити управління національного космічного апарату "Січ-2"; забезпечити підготовку радіотелескопу РТ-70 для участі в наукових спостереженнях згідно з спільним українсько-російським проектом "Радіоастрон", "Фобос-Грунт"; забезпечити дослідну експлуатацію програмно - апаратних комплексів аналітичного центру інформаційно - аналітичної системи ДКАУ та елементів системи координатно-навігаційного забезпечення України (СКНЗУ); продовжити роботу з відпрацювання механізму оперативного забезпечення даними ДЗЗ за заявками МОУ, МНС, Мінприроди; вдосконалити аналітичну роботу по контролю та аналізу космічної обстановки.

За бюджетною програмою "Утилізація твердого ракетного палива" видатки у обсязі 229 675,1 тис. грн., зокрема загальний фонд державного бюджету передбачений у сумі 219 675,1 тис. грн. та спеціальний - 10 000 гривень. Обсяги видатків загального фонду бюджету збільшені проти 2011 року на 117 099,1 тис. грн., або більше ніж у 2 рази.

За рахунок цих коштів буде продовжено фінансування завдань і заходів Програми утилізації твердого ракетного палива зокрема, завершення будівництва та введення в експлуатацію промислових потужностей з утилізації палива, забезпечення безпеки зберігання твердого ракетного палива та продуктів його переробки, виготовлення та закупівля спец обладнання для утилізації палива.

З метою виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку" передбачено видатки за бюджетною програмою "Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку" за загальним фондом у сумі 349 329,2 тис. гривень.

Виконання бюджетної програми дозволить створити умови для сталого розвитку підприємств космічної галузі у 2012 році, здійснювати їх державну підтримку шляхом забезпечення обслуговування кредитних ресурсів, залучених для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку".

За бюджетною програмою "Реформування та розвиток державних підприємств "ВО "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" та Державного Конструкторського бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" передбачено видатки по загальному фонду у сумі 1 000 тис. грн. на розроблення проекту реструктуризації державних підприємств "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" і "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля"

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення передбачено в сумі 21 935,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 21 935,5 тис. грн., по спеціальному - 0,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 21 935,5 тис. гривень.

Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України передбачено по загальному фонду в сумі 23 714,2 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері регулювання ринку комунальних послуг" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 23 714,2 тис. гривень.

Рада національної безпеки і оборони України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Ради національної безпеки і оборони України передбачено по загальному фонду в сумі 21 791,9 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 21 791,9 тис. гривень.

Рахункова палата

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Рахункової палати передбачено по загальному фонду в сумі 84 210,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 84 210,4 тис. грн., що на 18 464,1 тис. грн. або 28,1 відсотка більше, ніж у 2011 році.

Служба безпеки України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік для Служби безпеки України передбачено видатки у сумі 3 257 985,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 3 130 131 тис. грн., по спеціальному фонду - 127 854,5 тис. гривень.

Видатки загального фонду у 2012 році для Служби безпеки збільшено порівняно з 2011 роком на 217 278,9 тис. грн. або на 7,5 відсотка.

Видатки спеціального фонду збільшено порівняно з 2011 роком на 18 398,8 тис. грн. або на 16,8 відсотка.

За бюджетною програмою "Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України передбачені видатки у сумі 2 708 536,2 тис. грн. (загальний фонд - 2 689 675,1 тис. грн., спеціальний фонд - 18 861,1 тис. грн.), що на 18 616,2 тис. грн. (або на 7,2 відсотка) більше порівняно з 2011 роком.

При цьому, видатки із загального фонду збільшено проти 2011 року на 177 224 тис. грн. або на 7,1 відсотка.

За бюджетною програмою "Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки" передбачені видатки по загальному фонду на рівні 2011 року в сумі 252,7 тис. гривень.

Для реалізації бюджетної програми "Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади" враховано кошти загального фонду державного бюджету у сумі 2 088,9 тис. грн., на рівні 106,5 відсотка призначень поточного року. Цей обсяг коштів дозволить забезпечити при здійсненні відряджень за кордон виконання завдань відповідно до Законів України "Про Службу безпеки України" та "Про оперативно-розшукову діяльність".

За бюджетною програмою "Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки" видатки збільшено порівняно з 2011 роком на 32 878,8 тис. грн. (або на 16,2 відсотка) і встановлено у сумі 235 665,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 134 339,8 тис. грн., спеціальному фонду - 101 326 тис. гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на медичне та санаторно-курортне лікування військовослужбовців і працівників Служби безпеки, забезпечення діяльності дитячих садочків.

З метою оптимізації бюджетних програм у проекті державного бюджету на 2012 рік у видатках за вказаною бюджетною програмою враховані видатки за бюджетними програмами "Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби безпеки України" та "Утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України", що передбачені у Державному бюджеті України на 2011 рік.

За бюджетною програмою "Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації" передбачені видатки у сумі 165 999,3 тис. грн. (загальний фонд - 158 831,9 тис. грн., спеціальний фонд - 7 167,4 тис. грн.), що на 21 715,9 тис. грн. (або на 15,1 відсотка) більше порівняно з 2011 роком.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України" передбачені видатки у сумі 100 500,0 тис. грн. (загальний фонд - 100 000 тис. грн., спеціальний фонд - 500 тис. гривень).

Зазначені видатки загального фонду планується спрямувати на будівництво житлових будинків для військовослужбовців Служби безпеки у м. Києві по вул. Трутенка, 3.

За бюджетною програмою "Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 30 323,5 тис. грн., що на 24 672 тис. грн. (або у 5,4 разів) більше порівняно з 2011 роком.

За бюджетною програмою "Боротьба з тероризмом на території України" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 4 827 тис. грн., що на 2 508 тис. грн. (або у 2 рази) більше порівняно з 2011 роком.

За бюджетною програмою "Координація діяльності у запобіганні терористичним актам" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 9 792,1 тис. грн., що на 1 387,2 тис. грн. (або на 16,5 відсотка) більше порівняно з 2011 роком.

Національна академія наук України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Національної академії наук України передбачено в сумі 3 035 865,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2 496 456,6 тис. грн., по спеціальному - 539 409 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України" передбачені у сумі 77 783,3 тис. грн., з них видатки загального фонду складають 69 773,3 тис. грн., спеціального фонду - 8 010 тис. гривень.

Середньорічна чисельність працівників апарату президії у 2012 році становитиме 297 осіб. Кількість дійсних членів академії становитиме 192 осіб, членів-кореспондентів - 346 осіб.

За бюджетною програмою "Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання" видатки передбачені в сумі 2 810 888,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду складають 2 285 477 тис. грн., спеціального фонду - 525 411,5 тис. гривень.

Виконання науково-дослідних робіт по загальному фонду буде здійснюватися у 191 науковій установі та організації.

Протягом року планується виконати 5603 фундаментальних дослідження, з них за рахунок коштів загального фонду державного бюджету - 2103, спеціального фонду - 3500. Крім того, планується виконати по загальному фонду 1120 прикладних науково-дослідних робіт, по спеціальному фонду - 654 прикладних науково-дослідних робіт.

Також, за рахунок передбачених програмою коштів планується підготовка аспірантів та докторантів. Середньорічна чисельність аспірантів у 2012 році становитиме 2394 осіб, докторантів - 155 особа.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 5 919,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 5 834,7 тис. грн., спеціального фонду - 85,1 тис. гривень.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 190 осіб по загальному фонду.

За програмою "Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України" у 2012 році передбачено обсяг видатків в загальній сумі 36 702,2 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 35 800 тис. грн., спеціального фонду - 902,2 тис. гривень.

Обсяг видатків загального фонду на 2012 рік в порівнянні з плановими призначеннями на 2011 рік збільшено на 14,3 відсотка.

У рамках фінансування програми планується утримання Лікарні для вчених з поліклінікою та стаціонаром на 360 ліжок, що дасть можливість забезпечити медичне обслуговування більш як 50 тис. прикріпленого контингенту.

Джерелами надходжень спеціального фонду зазначеної програми є кошти, що планується отримати за рахунок надання послуг зубопротезування та надання медичних послуг і проведення профілактичних медичних оглядів - 709,5 тис. грн. та кошти за оренду приміщень лікарні - 192,7 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського" у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачені у сумі 63 152,3 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 62 000,9 тис. грн., спеціального фонду -1 151,4 тис. гривень.

Протягом 2012 року за рахунок коштів загального фонду планується виконати 8 наукових тем, випустити 37 найменувань друкованої продукції. Крім того, планується надати 2500 бібліографічно-довідкових послуг.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 5 467 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 5 253 тис. грн., спеціального фонду - 214 тис. гривень.

Середньорічна кількість слухачів у 2012 році становитиме 2225 осіб.

За бюджетною програмою "Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України" видатки передбачені в сумі 35 952,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду складають 32 317,7 тис. грн., спеціального фонду - 3 634,8 тис. гривень.

Виконання науково-дослідних робіт по загальному фонду буде здійснюватися у 1 науковій установі.

Протягом року планується виконати планується виконати по загальному фонду 11 прикладних науково-дослідних робіт, по спеціальному фонду - 4 прикладні науково-дослідні роботи.

Національна академія педагогічних наук України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Національної академії педагогічних наук України передбачено в сумі 192 932,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 170 729,5 тис. грн., по спеціальному - 22 203,2 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України" у проекті Державного бюджету України на 2012 рік передбачаються у сумі 17 449,8 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 16 592,3 тис. грн., спеціального фонду - 857,5 тис. гривень.

Середньорічна чисельність працівників апарату президії у 2012 році становитиме 72 осіб. Кількість дійсних членів академії становитиме 63 особи, членів-кореспондентів - 92 особи.

Видатки за бюджетною програмою "Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання" передбачені у сумі 127 309 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 123 529,3 тис. грн., спеціального фонду - 3 779,7 тис. гривень.

У 2012 році виконання 32 науково-дослідних робіт та 96 тем фундаментальних досліджень буде здійснюватися у 17 бюджетних наукових установах. Також за рахунок передбачених програмою коштів планується підготовка аспірантів та докторантів. Середньорічна чисельність аспірантів у 2012 році становитиме 205 осіб, докторантів - 59 осіб.

За бюджетною програмою "Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації" на 2012 рік передбачено видатки в обсязі 32 368,1 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 16 133 тис. грн., спеціального фонду - 16 235,1 тис. гривень.

У 2012 році надання післядипломної освіти буде здійснюватися у 2 навчальних закладах.

За рахунок зазначених асигнувань буде підвищено кваліфікацію 2307 осіб по загальному фонду і 124 осіб по спеціальному фонду.

За бюджетною програмою "Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 14 902,7 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 13 571,8 тис. грн., спеціального фонду - 1 330,9 тис. гривень.

У 2012 році надання професійно-технічної освіти буде здійснюватися у 1 навчальному закладі.

Середньорічна чисельність учнів, студентів складе 793 особи, з них по загальному фонду 722 особи, по спеціальному фонду 71 особа.

За бюджетною програмою "Збереження та популяризація історії педагогічної науки та практики" на забезпечення функціонування цієї установи передбачені видатки загального фонду в сумі 903,1 тис. гривень.

Кількість предметів музейного фонду - 45,9 тис. одиниць.

Національна академія медичних наук України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Національної академії медичних наук України передбачено в сумі 1 244 949 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 2 174 750,7 тис. грн., по спеціальному - 70 198,3 тис. гривень.

Проектом державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання" видатки передбачаються у сумі 262 703 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 222 230,8 тис. грн., спеціального фонду - 40 472,2 тис. гривень.

У 2012 році за рахунок коштів загального фонду планується виконати 161 фундаментальне дослідження, 314 прикладних розробок, 18 наукових тем по державним програмам, які будуть здійснюватися 36 науковими установами. Також, за рахунок передбачених програмою коштів планується підготовка аспірантів та докторантів. Середньорічна чисельність аспірантів у 2012 році становитиме 361 особа, докторантів - 6 осіб, клінічних ординаторів - 92 особи.

За бюджетною програмою "Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України" передбачено обсяг видатків в загальній сумі 1 327 473,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 1 287 759,8 тис. грн., спеціального фонду - 29 714,1 тис. гривень. Порівняно з плановими призначеннями 2011 року видатки по загальному фонду зростають на 45,6 відсотка.

Обсяг коштів за бюджетною програмою включає видатки на реалізацію цільових заходів та державних програм з охорони здоров'я в сумі 122 720,4 тис. грн., в тому числі: 5 416,6 тис. грн. - на заходи з протидії захворюванню на туберкульоз; 5 529,5 тис. грн. - на забезпечення заходів з лікування онкологічних захворювань; 11 256,9 тис. грн. - для забезпечення медичних заходів запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань; 14 541,4 тис. грн. - на заходи Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та 9 733,3 тис. грн. - на забезпечення медикаментозного лікування хворих на гемофілію, 69 807,5 тис. грн. - на придбання кохлеарних імлантів, 6 435,2 тис. грн. - на медикаментозне забезпечення хворих нефрологічного профілю, які потребують лікування із застосуванням апарату "штучна нирка".

У рамках даної бюджетної програми забезпечуватиметься надання високоспеціалізованої медичної допомоги у 32 установах Академії, в яких планується здійснити 73 тис. хірургічних втручань, пролікувати 142,8 тис. хворих. Джерелами надходжень спеціального фонду по вищезазначеній програмі є кошти, які передбачається одержати за медичне обслуговування за договорами із страховими організаціями, за клінічні випробування медичної техніки і виробів медичного призначення, за надання в оренду майна установ тощо.

Проектом державного бюджету за бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України" на 2012 рік передбачаються видатки у сумі 10 676,5 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду у сумі 10 664,5 тис. грн. та спеціального фонду - 12 тис. гривень.

Середньорічна чисельність працівників апарату в 2012 році становитиме 65 осіб. Кількість дійсних членів академії становитиме 34 особи, кількість членів-кореспондентів - 69 осіб.

З метою розвитку високотехнологічних галузей вітчизняної медицини та підняття на рівень сучасних хірургічних центрів світу медичних наукових закладів України, для будівництва та оснащення обладнанням лікувально-реабілітаційного корпусу Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова; будівництво трансплантаційного корпусу, оснащення лінійним прискорювачем і робот-асистованою платформою та іншим обладнанням Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова; продовження будівництва та оснащення лабораторно-поліклінічного корпусу з відділом реабілітації Інституту отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка передбачаються видатки загального фонду за бюджетною програмою "Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та придбання обладнання для об'єктів, що відносяться до сфери управління Академії медичних наук України" у сумі 654 095,6 тис. гривень.

Національна академія мистецтв України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Національної академії мистецтв України передбачено в сумі 19 860,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 19 860,9 тис. гривень.

Видатки загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України" у проекті державного бюджету на 2012 рік передбачаються у сумі 11 468,1 тис. гривень.

Середньорічна чисельність працівників апарату в 2012 році становитиме 50 осіб. Кількість дійсних членів академії становитиме 49 осіб, членів-кореспондентів - 68 осіб.

За бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства" передбачені видатки у сумі 8 392,8 тис. гривень.

Протягом року 2 науковими установами планується виконати 20 тем фундаментальних досліджень. Середньорічна чисельність аспірантів у 2012 році становитиме 6 осіб.

Національна академія правових наук України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Національної академії правових наук України передбачено в сумі 41 668 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 38 307,5 тис. грн., по спеціальному - 3 360,5 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України" передбачаються у сумі 12 771,6 тис. грн., з них видатки загального фонду - 12 412,9 тис. грн., спеціального фонду - 358,7 тис. гривень.

Середньорічна чисельність зайнятих працівників апарату президії у 2011 році становитиме 79 особи. Кількість дійсних членів академії становитиме 53 особи, кількість членів-кореспондентів - 88 особи.

Видатки за бюджетною програмою "Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури" у 2012 році передбачаються у сумі 21 846,4 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 18 844,6 тис. грн., спеціального фонду - 3 001,8 тис. гривень.

У 2012 році планується виконання за рахунок загального фонду 44 науково-дослідних робіт та 1 науково-дослідної роботи за рахунок коштів спеціального фонду, які будуть здійснювати 6 бюджетних наукових установ. Також, за рахунок коштів загального фонду у 2012 році буде здійснена підготовка 16 аспірантів.

За бюджетною програмою "Фінансова підтримка видання журналу "Право України" на фінансову підтримку випуску журналу "Право України", засновником якого є Національна академія правових наук, передбачено спрямувати 7 050 тис. гривень.

Національна академія аграрних наук України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Національної академії аграрних наук України передбачено в сумі 697 563,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 512 468,4 тис. грн., по спеціальному - 185 095,1 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою "Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України" проектом державного бюджету на 2012 рік передбачаються у сумі 25 286,7 тис. гривень. Видатки загального фонду складають 23 461,6 тис. грн., спеціального фонду - 1 825,1 тис. гривень.

Середньорічна чисельність працівників апарату Президії у 2012 році становитиме 105 осіб. Кількість дійсних членів академії становитиме 102 особи, кількість членів-кореспондентів - 117 особи.

За бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання" проектом державного бюджету передбачаються видатки у сумі 652 370,9 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду складають 470 600,9 тис. грн., спеціального фонду - 181 770 тис. гривень.

У 2012 році планується виконання за рахунок коштів загального фонду 790 фундаментальних досліджень та 280 прикладних наукових розробок у 71 бюджетних наукових установах. Крім того, за рахунок коштів спеціального фонду передбачається здійснити 100 фундаментальних досліджень та 250 прикладних наукових розробок. Також за рахунок передбачених програмою коштів планується здійснити підготовку аспірантів та докторантів. Середньорічна чисельність аспірантів у 2012 році становитиме 950 осіб, докторантів - 25 осіб.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств" планується передбачити кошти загального фонду в сумі 9 796,6 тис. гривень.

Бюджетні кошти будуть спрямовані на збереження генофондних стад, закупівлю племінної худоби, розширення власної племінної бази та утримання племінного поголів'я. Також, передбачається здійснити заходи з докорінного поліпшення земель, зокрема, проведення вапнування на площі 219,4 га та виробництва оригінального насіння зернових та зернобобових культур в обсязі 6 тис. тонн, саджанців плодово-ягідних культур, винограду та хмелю 1130 тис. штук.

Видатки за бюджетною програмою "Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова" на 2012 рік становлять 10 109,3 тис. грн., що на 811,8 тис. грн., або на 8,7 відсотка більше у порівнянні з 2011 роком, з яких видатки загального фонду державного бюджету - 8 609,3 тис. грн. та видатки спеціального фонду державного бюджету - 1 500 тис. гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на посилення режиму утримання території та утримання штучних екосистем на території зоо- та дендропарків, забезпечення охорони природно-заповідного фонду, його вивчення, розведення, розмноження, розселення в зоокуточки і зоопарки та повернення в природні умови тварин, впровадження інтродуктивних видів у флору і фауну України.

Управління державної охорони України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Управління державної охорони передбачені в сумі 353 500,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 351 500,7 тис. грн. та спеціальному фонду - 2 000 тис. гривень.

Видатки загального фонду у 2012 році збільшено порівняно з 2011 роком на 67 797,7 тис. грн. або на 23,9 відсотка.

Видатки спеціального фонду заплановано в сумі 2 000 тис. грн., з яких 1 500 тис. грн. за рахунок надходження коштів від реалізації надлишкового військового майна.

У проекті державного бюджету на 2012 рік за бюджетною програмою "Державна охорона органів державної влади та посадових осіб" передбачено кошти в сумі 319 500,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 317 500,7 тис. грн., спеціальному фонду - 2 000 тис. гривень.

При цьому видатки із загального фонду збільшено проти 2011 року на 35 497,7 тис. грн. або на 12,9 відсотка.

Видатки за вказаною програмою планується спрямувати на утримання особового складу та функціонування Управління держохорони, проведення заходів із забезпечення безпеки посадових осіб за місцем їх перебування як на території України, так і за її межами, а також на охорону органів державної влади.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 34 000 тис. грн., що на 25 000 тис. грн. або в 3,8 рази більше порівняно з 2011 роком.

Служба зовнішньої розвідки України

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік для Служби зовнішньої розвідки передбачено видатки у сумі 487 724,2 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 482 034,2 тис. грн. та спеціальному фонду - 5 690 тис. гривень.

Видатки загального фонду у 2012 році для Служби зовнішньої розвідки збільшено порівняно з 2011 роком на 26 156,1 тис. грн. або на 5,7 відсотка.

Видатки спеціального фонду збільшено порівняно з 2011 роком на 4 165 тис. грн. або в 3,7 рази.

За бюджетною програмою "Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном" передбачені видатки в сумі 461 994,1 тис. грн. (загальний фонд - 456 304,1 тис. грн., спеціальний фонд - 5 690 тис. грн.), що на 24 661,6 тис. грн. (або на 5,6 відсотка) більше порівняно з 2011 роком.

При цьому видатки із загального фонду збільшено проти 2011 року на 20 496,6 тис. грн. або на 4,7 відсотка.

Видатки за вказаною бюджетною програмою будуть спрямовані на утримання та функціонування розвідувального органу.

За бюджетною програмою "Медичне обслуговування та оздоровлення особового складу Служби зовнішньої розвідки України" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 1 954,1 тис. гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на медичне та санаторно-курортне лікування військовослужбовців і працівників Служби зовнішньої розвідки.

За бюджетною програмою "Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 18 776 тис. грн., що на 1 224,4 тис. грн. (або на 7 відсотка) більше порівняно з 2011 роком.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 5 000 тис. гривень.

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік для Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації передбачені видатки в сумі 671 509,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 594 238,1 тис. грн. та спеціальному фонду - 77 271,2 тис. гривень.

У зазначених показниках враховані видатки Державної служби зв'язку, функції якої передані Адміністрації Держспецзв'язку згідно з Указами Президента України від 06.04.2011 N 370 та від 30.06.2011 N 717.

Видатки загального фонду у 2012 році для Адміністрації Держспецзв'язку збільшено порівняно з 2011 роком на 79 384 тис. грн. або на 15,4 відсотка.

Видатки спеціального фонду збільшено порівняно з 2011 роком на 12 529,9 тис. грн. або на 19,4 відсотка.

За бюджетною програмою "Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації України" передбачено видатки збільшено на 83 995,8 тис. грн. (або на 22,3 відсотка) і встановлено в сумі 460 406,1 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 448 266,4 тис. грн., спеціальному фонду - 12 139,7 тис. гривень.

При цьому видатки із загального фонду збільшено проти 2011 року на 81 082,3 тис. грн. або на 22,1 відсотка.

Видатки за вказаною програмою будуть спрямовані на забезпечення діяльності Адміністрації Держспецзв'язку та її територіальних органів, забезпечення особового складу належними видами грошового утримання та заробітної плати, енергоносіями і комунальними послугами, оновлення спеціальної техніки тощо.

За бюджетною програмою "Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 16 000 тис. гривень.

Зазначені кошти будуть спрямовані на модернізацію станцій зв'язку, функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку тощо.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації" видатки визначено в сумі 142 872,7 тис. грн. (на 12 652,3 тис. грн. більше проти 2011 року), у тому числі по загальному фонду - 87 962,5 тис. грн. (на 5 375 тис. грн. більше проти 2011 року), спеціальному фонду - 54 910,2 тис. грн. (на 7 277,3 тис. грн. більше проти 2011 року).

За бюджетною програмою "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням, фінансова підтримка розвитку інфраструктури наукової діяльності у сфері зв'язку, розвиток цифрового телерадіомовлення" передбачено видатки загального фонду у проекті Державного бюджету України на 2012 рік у сумі 1 000 тис. гривень. В межах зазначених видатків передбачається виконати 8 НДДКР.

За бюджетною програмою "Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації" на 2012 рік передбачені видатки в обсязі 40 430,5 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду - 30 209,2 тис. грн., спеціального фонду - 10 221,3 тис. гривень.

У 2012 році надання вищої освіти буде здійснюватися у 4 навчальних закладах.

Середньорічна чисельність студентів денної форми навчання у 2012 році складатиме 2987 осіб, з них по загальному фонду 1859 осіб, по спеціальному фонду 1128 осіб.

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки державного бюджету за бюджетною програмою "Відшкодування витрат державних підприємств зв'язку на розповсюдження вітчизняних періодичних друкованих видань" передбачені відповідно до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (частина 2 статті 9), яким передбачено обмеження вартості послуг з оформлення передплати та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань, згідно з якою тариф на оформлення передплати та доставку передплатникам друкованих періодичних видань може становити не більше 40 відсотків собівартості виготовлення одного примірника передплатного видання.

Проектом державного бюджету на 2012 рік видатки за даною програмою передбачені кошти в обсязі 7 800 тис. грн. з метою відшкодування підприємствам зв'язку витрат, пов'язаних з передплатою і доставкою вітчизняних періодичних друкованих видань по 168 індексах таких видань, до яких застосовуються фіксовані тарифи, загальною кількістю екземплярів 222,5 млн. одиниць.

Для реалізації бюджетної програми "Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну" враховані кошти загального фонду державного бюджету у сумі 3 874 тис. грн. для забезпечення здійснення оперативної, гарантованої доставки цілком таємної, таємної та службової кореспонденції органів державної влади та дипломатичної пошти до закордонних дипломатичних установ України і з цих установ в Україну, згідно із визначеними МЗС України дипкур'єрськими маршрутами.

За бюджетною програмою "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку" передбачені видатки по загальному фонду в сумі 3 000 тис. гривень.

Центральна виборча комісія

У проекті Державного бюджету України на 2012 рік видатки для Центральній виборчій комісії передбачено в сумі 873 153,8 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 873 153,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 43 512,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 817 500 тис. гривень.

За бюджетною програмою "Функціонування Державного реєстру виборців" видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 12 141 тис. гривень.

Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)

За бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" видатки загального фонду проекту бюджету на 2012 рік передбачені в обсязі 19 000 тис. грн. для забезпечення проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у відповідності з рішеннями Верховної Ради України.

Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Видатки на утримання місцевих державних адміністрацій та державного архіву в Автономній Республіці Крим передбачені в обсязі 2 166 671,1 тис. грн., з них видатки загального фонду - 2 079 115,5 тис. грн., спеціального фонду - 87 555,6 тис. гривень.

Видатки загального фонду проекту державного бюджету на утримання місцевих державних адміністрацій у порівнянні з 2011 роком збільшені на 5 948,4 тис. гривень. Видатки на оплату праці з нарахуваннями передбачені у обсязі 1 973 568,1 тис. гривень. Це пов'язано з передачею від місцевих державних адміністрацій повноважень інспекцій державного технічного нагляду та інспекцій якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції до Державної інспекції сільського господарства України.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в обсязі 147 466,9 тис. грн., на інші поточні видатки - 115 080,5 тис. гривень. Капітальні видатки передбачені в обсязі 23 000 тис. грн., в тому числі 5 000 тис. грн. на здійснення аварійного капітального ремонту та 18 000 тис. грн. на будівництво державного архіву.

Питома вага видатків спеціального фонду на 2012 рік складає 4,2 відсотків від видатків загального фонду на утримання місцевих державних адміністрацій.

Видатки спеціального фонду на 2012 рік за видами надходжень поділяються на наступні: плата за послуги, що надаються управліннями капітального будівництва та державними архівами місцевих державних адміністрацій; плата за оренду майна.

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

Бюджетне планування прогнозних показників місцевих бюджетів здійснено в рамках Бюджетного кодексу України, Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки Президента України "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава" та концептуальних засад Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, затверджених постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року N 3358-VI.

Політика Уряду спрямована на продовження змін в економічній системі держави в цілому та регіонів зокрема, що передбачатимуть відновлення і зміцнення інституту місцевого самоврядування як найважливішої підвалини демократії, забезпечення його реальної матеріально-фінансової незалежності.

Пріоритетним напрямом регіонального аспекту бюджетної політики 2012 року є створення умов для сталого розвитку територій, вирішення стратегічних регіональних завдань, підвищення їх конкурентоспроможності.

Основними завданнями є:

• системне вдосконалення сучасної моделі структури місцевих бюджетів;

• підвищення рівня фінансової незалежності органів місцевого самоврядування та самодостатності місцевих бюджетів;

• підвищення ефективності та повноти виконання органами місцевого самоврядування покладених на них повноважень;

• забезпечення ефективної реалізації державної регіональної політики.

Урядом також проводиться послідовна робота щодо удосконалення бюджетного законодавства, зокрема, у 2011 році внесено зміни до Бюджетного Кодексу України, якими:

- передбачено зарахування до бюджету розвитку місцевих бюджетів податку на нерухоме майно та коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

- розширено коло місцевих бюджетів, які можуть здійснювати зовнішні запозичення (міські ради міст з чисельністю населення понад 300 тисяч мешканців, діюча норма - 500 тисяч). Кількість таких бюджетів зростає вдвічі.;

- визначено граничний обсяг місцевого боргу, що сприятиме утриманню місцевого боргу на безпечному рівні, у розмірі 200 % (діюча норма - 100 %) середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій) з інших бюджетів) (для м. Києва - 400 %);

- законодавчо врегульовано надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.

В частині виконання завдань, визначених Основними напрямами бюджетної політики на 2012 рік передбачено:

• створення Державного фонду регіонального розвитку, що дозволить збалансувати загальнодержавні і регіональні інтереси у напрямі соціально-економічного розвитку регіонів, в тому числі в частині фінансування заходів, щодо регіонального розвитку, передбачених Угодами між Кабінетом Міністрів України та відповідними місцевими органами влади;

• реалізацію заходів щодо запровадження програмно-цільового методу бюджетування на місцевому рівні. Зазначене дасть можливість перейти до планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, сприятиме підвищенню рівня ефективності та прозорості використання коштів місцевих бюджетів та переходу від утримання бюджетних установ незалежно від кількості населення - потенційного споживача послуг до надання бюджетними установами послуг кожному мешканцю.

В цілому, загальний обсяг місцевих бюджетів на 2012 рік склав 194 702,7 млн. грн., що на 18,2 % більше порівняно з 2011 роком, в тому числі:

обсяг загального фонду місцевих бюджетів - 179 734,1 млн. грн., що більше аналогічного показника 2011 року на 27 932,3 млн. грн. (18,4 %);

обсяг спеціального фонду місцевих бюджетів - 14 968,6 млн. грн., що більше у порівнянні з 2011 роком на 1 982,1 млн. грн. (15,3 %).

Доходи місцевих бюджетів

Дохідна частина місцевих бюджетів на 2012 рік сформована з врахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012 рік на основі реформованого податкового законодавства, відповідно до норм Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів.

При цьому, враховано заходи, які сприятимуть збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів, а саме спрямовані:

на створення базових передумов економічного росту через утримання низького рівня інфляції, стабілізації державних фінансів;

на зміцнення конкурентоспроможності національної економіки;

зниження фіскального тиску та податкового навантаження;

на підтримку стійкого економічного розвитку регіонів;

проведення детінізації економіки і доходів громадян.

Крім того, передбачено підвищення рівня економічної активності підприємств, збільшення середньомісячної заробітної плати, зростання реального ВВП на рівні 5 %, покращення інвестиційного клімату.

Враховуючи викладене, прогнозний показник доходів місцевих бюджетів на 2012 рік, (без врахування трансфертів) становить 94 453,7 млн. грн., в тому числі:

- по загальному фонду - 82 043,2 млн. грн.,

- по спеціальному фонду - 12 410,5 млн. грн.

Прогноз доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (I кошика) визначено в сумі 67 279,2 млн. грн. Ріст доходів I кошика до очікуваних надходжень 2011 року складає 113,5 відсотка, що відповідає основним показникам соціального та економічного розвитку України на 2012 рік (зростання номінального ВВП - 116,6 %, фонду оплати праці - 114,9 %).

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць України розрахунок обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, здійснено відповідно до статті 98 Бюджетного кодексу України та Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

Для розрахунку індексу відносної податкоспроможності, як і у 2011 році, застосовано метод екстраполяції та експоненційний метод. Оскільки тенденції розвитку окремих бюджетів та надходження до них протягом базових років, які беруть участь у розрахунку, з ряду причин (основна - вплив фінансово-економічної кризи на економіку країни) були неоднорідними застосування даних методів дають можливість найбільш точно за допомогою математичної формули провести вирівнювання динамічного ряду та прогнозувати реальні прогнозні показники на плановий рік.

Також збережено:

- коефіцієнт актуалізації індексу відносної податкоспроможності, що дає можливість врахувати стан надходжень таких доходів до відповідного місцевого бюджету в поточному році;

- коефіцієнт впливу нарахованого фонду оплати праці за регіонами для приведення у відповідність темпів росту доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, з темпами росту фонду оплати праці.

Водночас, з метою визначення реальних прогнозних обсягів таких доходів в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, які б відповідали основним показникам соціально-економічного розвитку окремих територій, удосконалено алгоритм розрахунку показника стимулювання - встановлено мінімальне та максимальне значення межі темпів зростання прогнозного обсягу з використанням індексу-дефлятора на прогнозований рік.

Обсяг доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (II кошик), на 2012 рік склав 14 764,0 млн. грн., ріст до очікуваних надходжень 2011 року - 110,8 %.

При розподілі зазначених доходів в розрізі адміністративно-територіальних одиниць враховано зміни у їх структурі, тенденції надходжень таких доходів за три базові роки та поточний рік.

Прогнозний показник надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів на 2012 рік визначено у розмірі 12 410,5 млн. грн., що становить 110,0 відсотка до плану 2011 року, в тому числі бюджет розвитку - відповідно 5 218,1 млн. грн., що становить 124,8 відсотка до плану 2011 року.

Завдяки проведеним заходам щодо розширення джерел надходжень таких доходів місцеві органи влади у 2012 році додатково отримають на виконання власних повноважень, в тому числі на здійснення заходів інвестиційного характеру, 5,6 млрд. гривень.

Видатки місцевих бюджетів

Обсяг видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, становить 116 073,8 млн. грн., фонд оплати праці з нарахуваннями працівників бюджетної сфери - 92 121,1 млн. гривень.

При розрахунку прогнозних показників видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, враховано:

запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати (запровадження таких розмірів мінімальної заробітної плати: з 1 січня - 1073 гривні, з 1 квітня - 1094 гривні, з 1 липня - 1102 гривні, з 1 жовтня - 1118 гривень та з 1 грудня - 1134 гривні на місяць.

встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівнику першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (з 1 січня - 773 гривні, з 1 квітня - 794 гривні, з 1 липня - 802 гривні, з 1 вересня - 807 гривень, з 1 жовтня - 823 гривні, з 1 грудня - 839 гривень);

- прогнозне підвищення цін на природний газ та тарифів на електроенергію і житлово-комунальні послуги.

Крім того, у видатках місцевих бюджетів передбачено:

- нерозподілені видатки для усіх місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом (у розмірі 0,5 % від обсягу видатків на галузі бюджетної сфери), в сумі 567,3 млн. грн., що на 115,9 млн. грн., або 25,7 відсотка більше порівняно із 2011 роком;

- інші видатки (видатки, пов'язані з особливостями формування бюджетів АРК та м. Києва і Севастополя) - 1 899,4 млн. грн.;

- додатковий фінансовий ресурс, який залишається у розпорядженні місцевих бюджетів у зв'язку із застосуванням коефіцієнта вирівнювання, - 0,1 млрд. гривень.

Вперше передбачено видатки на:

- виконання частини 2 статті 29 Закону України "Про культуру" для забезпечення переведення працівників культури на повні тарифні ставки (0,2 млрд. грн.);

- запровадження екологічного коефіцієнту, що сприятиме підвищенню якості надання послуг населенню з урахуванням екологічних особливостей (0,4 млрд. грн.).

Державне управління

Загальний прогнозний обсяг видатків на утримання органів управління, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, на 2011 рік становить 3 432,7 млн. гривень.

На наступний рік по галузі "Державне управління" змінено формулу для визначення розрахункового показника видатків для зведених бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення.

У розрахунку застосовано норматив штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення міст республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення, який має 14 значень залежно від чисельності населення цих міст.

Застосування запропонованих змін до формульного розподілу прогнозного показника видатків дозволить виконати вимоги п. 6 частини 3 статті 98 Бюджетного кодексу України.

Освіта

Загальний обсяг видатків на освіту, що врахований у розрахунках міжбюджетних трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів, в бюджеті на 2012 рік становить 58 431,5 млн. грн., що на 10 240,6 млн. грн. (21,3 %) більше такого показника у 2011 році (48 190,9 млн. грн.).

Розрахунок видатків на освіту в розрізі адміністративно-територіальних одиниць на 2012 рік здійснено виходячи з фінансових нормативів бюджетної забезпеченості однієї дитини дошкільного віку, одного учня загальноосвітнього, позашкільного, професійно-технічного навчального закладу, приведених контингентів дітей дошкільного віку станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові, учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному бюджетному періодові, учнів професійно-технічних навчальних закладів станом на 1 січня року, що передує планованому бюджетному періодові.

У 2012 році на реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 N 373 для встановлення надбавки в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування додатково враховані кошти в обсязі 913,7 млн. гривень.

При розрахунку граничних обсягів видатків та надання кредитів на 2012 рік враховані кошти для виплати допомоги на оздоровлення медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" у обсязі 35,9 млн. гривень.

Розмір щорічної допомоги для придбання навчальної літератури в 2012 році становитиме 3 мінімальні ординарні (звичайні) академічні стипендії особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків до завершення навчання. У 2012 році на вказану мету враховано 7 млн. гривень.

Підвищення розмірів мінімальної заробітної плати враховано при розрахунку обсягу одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2006 N 1361. У 2012 році на вказану мету передбачено 20,7 млн. гривень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 524 "Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" установлено випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу в закладах охорони здоров'я, що розташовані в сільській місцевості та селищах міського типу, а також про роботу в інших закладах охорони здоров'я на посадах лікарів загальної практики (сімейних лікарів), дільничних лікарів-педіатрів і лікарів-терапевтів одноразову адресну грошову допомогу у п'ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. У 2012 році на вказану одноразову адресну грошову допомогу передбачено 68,3 млн. гривень.

Розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу становитиме в 2012 році шість прожиткових мінімумів. На цю мету враховано 49,6 млн. гривень.

На виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2012 році виповниться 18 років, враховано 21,3 млн. гривень.

Видатки на професійно-технічну освіту розподілено між регіонами залежно від фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу, приведених контингентів учнів професійно-технічних навчальних закладів.

З метою єдиного підходу при розподілі видатків на професійно-технічну освіту між адміністративно-територіальними одиницями запроваджено ряд коригуючих коефіцієнтів, які нададуть можливість уникнути диспропорцій при застосуванні нових формульних розрахунків, а саме:

- коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів;

- коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів.

В цілому у видатках, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, по освіті на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах передбачено 4 402,8 млн. гривень.

У розрахунках міжбюджетних трансфертів на освіту враховані видатки на заходи районного та обласного значення позашкільної роботи з дітьми в обсязі 643,6 млн. гривень.

На рівні 2011 року в обсязі 15,8 млн. грн. збережено видатки на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін.

Видатки на дошкільну освіту, які враховані в обсязі міжбюджетних трансфертів, складають 10 635,9 млн. гривень.

Крім того, передбачені додаткові видатки на розвиток дошкільної освіти в селах, селищах та містах районного значення в обсязі 321,6 млн. гривень.

Охорона здоров'я

Загальний обсяг показників видатків на охорону здоров'я, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за проектом бюджету на 2012 рік становить 39 470,6 млн. грн., що на 8 302,1 млн. грн. або на 26,6 відсотка більше відповідного показника 2011 року.

Обсяг цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет збільшено в порівняні з поточним роком на 35,8 млн. грн. або на 7,1 відсотка і становить 536,3 млн. грн., що за розрахунками Міністерства охорони здоров'я дозволить в повному обсязі забезпечити відповідні контингенти хворих препаратами інсуліну та десмопресину.

Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами в частині видатків на охорону здоров'я доповнено двома складовими, зокрема, враховано цільові кошти для підтримки здійснення реформи системи охорони здоров'я у пілотних регіонах відповідно до Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" в сумі 667,3 млн. грн. та цільові кошти для врахування екологічних особливостей регіонів, обрахований за методикою, запропонованою головним фінансовим управлінням Донецької обласної державної адміністрації та рекомендованою Інститутом економіки промисловості НАН України для апробації при розрахунку показників місцевих бюджетів на 2012 рік, в сумі 436,9 млн. гривень.

Крім того, з метою реалізації Закону України від 07.07.2011 N 3612-VI "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві" здійснено розмежування видатків між місцевими бюджетами пілотних регіонів за видами медичної допомоги: видатки на первинну медичну допомогу - з районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення; на вторинну, третинну та екстрену медичну допомогу - з обласних бюджетів та застосовано додаткові коефіцієнти розподілу цих видатків:

на первинну допомогу (Kzmr(pilot) = 0,348) для визначення обсягу видатків, який залишається для цих бюджетів;

на вторинну і швидку медичну допомогу (Kobi(pilot) = 0,652) для визначення обсягу видатків, який передається з цих бюджетів до обласних бюджетів.

Здійснення зазначеного розподілу дозволить впровадити та відпрацювати протягом 2012-2014 років нові організаційно-правові та фінансово-економічні механізми, що спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення і є необхідними для розвитку системи охорони здоров'я України.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки місцевих бюджетів на галузь соціального захисту та соціального забезпечення визначено у сумі 3 974,8 млн. гривень.

У розрізі соціальних програм загальний обсяг цих видатків розподілено таким чином:

на утримання підопічних в будинках-інтернатах (пансіонатах) для престарілих і інвалідів, будинках-інтернатах для малолітніх інвалідів та на навчання і трудове влаштування інвалідів (090601, 090901, 091203) - виходячи із кількості підопічних, які проживають в цих установах, перемноженої на фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного підопічного;

на надання соціальних послуг та соціальне обслуговування територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (091204) - виходячи із кількості громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують різних видів соціальної допомоги, помноженої на фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного громадянина.

Кількість обслуговуваних, визначена за звітними даними Міністерства соціальної політики про організацію соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян та інвалідів (Форма 12-соц), станом на 01.01.2011 дорівнює 1 292,234 тис. осіб, з урахуванням коефіцієнта приведення чисельності, що проживає у сільській місцевості, до відповідної чисельності обслуговуваних у міській місцевості становить 1 548,767 тис. осіб, та кількість підопічних у стаціонарних відділеннях постійного проживання - 7,213 тис. осіб.

Передбачений також коефіцієнт приведення, який дорівнює 1,4 і визначений для приведення контингентів громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують різних видів соціальної допомоги у сільській місцевості, до відповідних контингентів у міській місцевості.

Відповідно до Бюджетного кодексу ці видатки будуть провадитися із районних бюджетів та бюджетів міст обласного підпорядкування.

Це обумовлено тим, що саме на цих рівнях згідно із чинним законодавством створені та діють органи, які займаються здійсненням відповідних соціальних виплат або наданням допомоги;

на окремі заходи щодо соціального захисту інвалідів, а саме на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів інвалідам I і II груп визначається - виходячи із чисельності інвалідів помноженої на фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного інваліда;

на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах професійної реабілітації інвалідів та Центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів - виходячи із кількості інвалідів та дітей-інвалідів по Україні, станом на 1 січня року, що передує плановому бюджетному періоду, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості інваліда чи дитини-інваліда, коригуючого коефіцієнта, який визначається виходячи із питомої ваги інвалідів та дітей-інвалідів, що відвідують центри обласного рівня (0,28) та центри міські і районні (0,72), для бюджету мм. Києва і Севастополя (1,0) відповідно до звітних даних за рік, що передує плановому бюджетному періоду;

на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги - виходячи із кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям - інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, коефіцієнта бюджетної забезпеченості видатками у планованому бюджетному періодові, який на 2012 рік становить 0,94104 та фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, який на 2012 рік становить 1.241,6 грн.;

Відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу України видатки на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, що не здатні до самообслуговування визначені положеннями 89 та 91 статей.

Додаткові видатки на виплату згаданої грошової компенсації, в разі їх необхідності, повинні здійснюватись відповідно до підпункту д) пункту 1 статті 91 Бюджетного кодексу України;

на обробку інформації з нарахування і виплати допомоги, компенсацій - відповідно до кількості особових справ з питань надання допомоги, компенсацій і субсидій, за якими нарахування здійснюється централізовано, та кількості зазначених справ, за якими нарахування проводяться децентралізовано, на підставі даних Міністерства праці та соціальної політики України станом на 01.01.2011;

на виплату компенсацій реабілітованим громадянам - виходячи з даних щодо фактичної кількості отримувачів такої компенсації у 2010 році та нормативу бюджетної забезпеченості, що відповідає середньому розміру компенсації відповідно до чинного законодавства (600 гривень).

У даному випадку слід зазначити, що Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", відповідно до якого провадяться виплати компенсацій за час позбавлення волі або відшкодування вартості вилученого майна, діє з 1991 року. Відповідно до цього Закону заяви про виплати повинні подаватися до відповідних комісій протягом трьох років з часу введення в дію Закону або з часу реабілітації. Враховуючи, що Закон діє більше ніж 18 років, прийняття нових заяв щодо відшкодування вартості вилученого під час репресій майна можливе лише у виключних випадках;

для виплати допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу здійснювався виходячи з поданої Міністерством соціальної політики України чисельності одержувачів такої допомоги станом на 1 січня 2011 року. При розрахунку застосовано розмір допомоги, який передбачається встановити на 2012 рік;

на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни - відповідно до законів України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" та "Про поховання та похоронну справу", виходячи із прогнозної кількості відшкодувань на поховання, яка визначена на підставі статистичних даних щодо кількості учасників бойових дій та інвалідів війни і розрахункового коефіцієнта смертності учасників бойових дій та інвалідів війни в регіоні. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на здійснення одного поховання учасника бойових дій або інваліда війни, розрахований виходячи з наявного обсягу ресурсу, становитиме 1214,2 гривень;

на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - на підставі кількості осіб, які належать до I категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та потерпілих дітей з урахуванням коефіцієнта приведення зазначеної кількості до загальної чисельності громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, виходячи з розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості видатків на зазначену мету;

на заклади, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах в сумі 199,2 млн. грн., що на 22,2 відсотка більше відповідних показників 2011 року, які складаються з витрат на утримання притулків для дітей та центрів соціально-психологічної реабілітації дітей і соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які відповідно до нової редакції Бюджетного кодексу включено до переліку витрат, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів, зокрема на:

утримання притулків для дітей - в сумі 137,4 млн. грн., що на 12,3 відсотка більше відповідних показників 2011 року, яка розподілена виходячи з кількості місць на кінець року в цих закладах за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому, кількість яких у порівнянні з 2011 роком зменшилась на 229 одиниць;

утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - в сумі 47,0 млн. грн., що на 59,3 відсотка більше показників 2011 року, яка розподілена виходячи із кількості місць на кінець року в цих закладах за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому, кількість яких у порівнянні з 2011 роком збільшилась на 280 одиниць;

утримання соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - в сумі 14,8 млн. грн., що на 32,2 відсотка більше показників 2011 року, яка розподілена виходячи із кількості місць на кінець року в цих закладах за даними зведення місцевих бюджетів, затверджених місцевими радами на бюджетний період, що передує плановому, кількість яких у порівнянні з 2011 роком збільшилась на 111 одиниць;

на соціальні програми і заходи з питань сім'ї, жінок, молоді та дітей - на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного жителя, який розрахований шляхом ділення загального розміру фінансового ресурсу, що спрямовується на реалізацію зазначених програм і заходів, на кількість жителів. На 2012 рік цей показник обрахований в обсязі 3,5 грн., що на 12,5 відсотка більше відповідних показників 2011 року.

У загальному обсязі видатків на соціальні програми і заходи з питань сім'ї, жінок, молоді та дітей передбачені асигнування на оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей в сумі 62 млн. грн., що на 43,7 відсотка більше відповідних показників 2011 року, або 18,9 млн. грн., до складу яких входять 6,5 млн.грн., що передано із державного бюджету від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (бюджетна програма 2201120 "Надання позашкільної освіти державним позашкільним навчальним закладам та заходи з оздоровлення та відпочинку дітей") до місцевих бюджетів.

Розподіл зазначеного обсягу асигнувань здійснено між обласними бюджетами виходячи із кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів крім вечірніх загальноосвітніх шкіл (4 228 150 осіб).

Також, в складі видатків на соціальні програми і заходи з питань сім'ї, жінок, молоді та дітей передбачені асигнування в сумі 0,6 млн. грн. у бюджетах адміністративно-територіальних одиниць, до складу яких входять населені пункти, які за статусом віднесені до гірських. Ці видатки визначаються за окремим розрахунком.

Культура і мистецтво

Прогнозний обсяг видатків на культуру і мистецтво, який враховується при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, складає 7 104,2 млн. грн., що перевищує обсяг видатків 2011 року (5 462,3 млн. грн.) на 1641,9 млн. грн. або на 30,1 відсотка.

Розподіл бюджетних ресурсів держави між центральними та місцевими органами влади здійснюється відповідно до правових та методологічних норм, визначених у Бюджетному кодексі України та постанові Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів" (із внесеними змінами).

При визначенні видаткової частини місцевих бюджетів на культуру і мистецтво застосовується фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя.

При розрахунку прогнозних показників на оплату праці працівників бюджетної сфери враховано видатки на підвищення посадових окладів працівника I тарифного розряду ЄТС, видатки на забезпечення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, посадові оклади яких мають встановлюватися на рівні мінімальної заробітної плати, а також видатки на виконання рішень Уряду, якими передбачено запровадження додаткових надбавок, матеріальних допомог та інших виплат працівникам окремих галузей бюджетної сфери.

На реалізацію постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 N 373 передбачено додаткові видатки в обсязі 179,5 млн. грн. для виплати 20-відсоткової надбавки педагогічним працівникам початкових мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання).

Вперше, на виконання частини 2 статті 29 Закону України "Про культуру" враховано 200 млн. грн. для забезпечення переведення працівників культури на повні тарифні ставки.

Також у 2012 році передбачені кошти на продовження забезпечення заходів, спрямованих на вирішення ряду питань соціального характеру, визначених законодавством у сфері культури, зокрема:

виплати працівникам бібліотек допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу;

виплати працівникам музеїв при наданні щорічної відпустки допомоги на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу;

виплати працівникам клубних закладів допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі одного посадового окладу та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу;

виплати працівникам комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність, надбавки за особливі умови роботи у розмірі 50 % посадового окладу.

Фізична культура і спорт

Видатки, передбачені місцевим бюджетам на програми і заходи з фізичної культури і спорту, у розрахунках до проекту бюджету на 2012 рік становлять 1 054,2 млн. грн., що більше проти видатків 2011 року на 220,3 млн. грн. або на 26,4 відсотка.

Обсяг видатків на програми і заходи з фізичної культури і спорту, що врахований у міжбюджетних трансфертах між державним бюджетом та бюджетами адміністративно-територіальних одиниць на 2012 рік, визначався на підставі фінансового нормативу бюджетної забезпеченості в розрахунку на одного жителя, який був розрахований шляхом ділення загального розміру фінансового ресурсу, що спрямовується на реалізацію зазначених програм і заходів, на кількість жителів. На наступний рік цей показник становить 21,2 гривни.

В загальному обсязі коштів, врахованих у місцевих бюджетах на фізичну культуру і спорт, передбачені асигнування на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань, програм з інвалідного спорту, утримання центрів "Інваспорт", утримання та діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, фінансову підтримку спортивних споруд.

У складі видатків на фізичну культуру і спорт передбачені асигнування в сумі 79,6 млн. грн. на підтримку діяльності шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ).

Розподіл зазначеного обсягу асигнувань між обласними бюджетами (з яких здійснюється фінансування цих закладів) здійснено виходячи із кількості спортсменів постійного складу ШВСМ відповідно до плану комплектування та спискового складу, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту на 2011 рік (3894 осіб).

Крім того, в складі видатків на фізичну культуру і спорт передбачені асигнування в сумі 4,1 млн. грн. у бюджетах адміністративно-територіальних одиниць, до складу яких входять населені пункти, які за статусом віднесені до гірських. Ці видатки визначені за окремим розрахунком.

Міжбюджетні трансферти

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються із загального фонду державного бюджету до місцевих бюджетів визначено у сумі 101 214,6 млн. грн., що на 16 660,9 млн. грн. або 19,7 % більше у порівнянні з 2011 роком.

Обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам встановлено у сумі 52 318,2 млн. грн., що на 8 736,0 млн. грн. (20 %) більше проти 2011 року (43 582,2 млн. грн.).

Із загальної кількості місцевих бюджетів (692), які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, 641 - збалансовано з дотацією вирівнювання з державного бюджету, 51 (7,4 % від загальної кількості) - з передачею коштів до державного бюджету.

Обсяг коштів, що передається з місцевих бюджетів до державного бюджету, становить 3 523,6 млн. гривень.

З метою врахування особливостей окремих місцевих бюджетів у 1,5 рази в порівнянні з 2011 роком збільшено обсяг додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів і визначено у сумі 1 млрд. гривень.

Ріст субвенцій на програми соціального захисту загального фонду проти поточного року становить 4 917 млн. грн. або 13,9 %, у тому числі передбачено:

30 211,8 млн. грн. - на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям (ріст проти 2011 року -3843,7 млн. грн., або 14,6 %);

7 388,3 млн. грн. - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (ріст відповідно 388,3 млн. грн., або 5,5 %);

724,4 млн. грн. - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (ріст відповідно 185,0 млн. грн., або 34,3 %);

2 039,6 млн. грн. - на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян (ріст відповідно 500,0 млн. грн. або 32,5 %).

Також, у проекті Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено:

додаткові дотації із загального фонду державного бюджету на:

здійснення повноважень, встановлених Законом України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" - 34,1 млн. грн.;

забезпечення утримання соціальної інфраструктури міста Славутича - 10,0 млн. грн.;

компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території міст Севастополя, Феодосії та смт Гвардійське Сімферопольського району - 119,4 млн. грн.;

компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та суб'єктам літакобудування - 125,1 млн. грн.;

субвенції із загального фонду державного бюджету на:

виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води - 13,5 млн. грн.;

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" - 344,0 млн. грн.;

виконання заходів із запобігання аваріям та техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві міста Славутича - 4,5 млн. грн.;

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 2 695,4 млн. грн.;

проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів - 19 млн. грн.;

придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров'я в загальному обсязі - 797,5 млн. грн.;

придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я в загальному обсязі 150 млн. грн.;

капітальний ремонт лікарняних споруд та закупівлю високовартісного медичного обладнання для Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання - 56 млн. грн.;

продовження будівництва автомобільної дороги в місті Дніпропетровську на ділянці від вул. Кайдацький шлях до автомобільної дороги Київ-Луганськ-Ізварине - 300 млн. грн.;

відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу - 62,5 млн. грн.;

фінансування Програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування - 26,9 млн. грн.;

капітальний ремонт третього корпусу центру захисту дітей "Наші діти" - 9 млн. грн.;

підготовку спортивних об'єктів, на яких проводитиметься чемпіонат світу з легкої атлетики у 2013 році - 18,9 млн. грн.;

відзначення 350-річчя міста Івано-Франківська - 20,5 млн. грн.;

здійснення природоохоронних заходів по оздоровленню басейну річки Сіверський Донець та реконструкцію каналу Сіверський Донець-Донбас - 99,9 млн. гривень.

Крім цього, вперше на 2012 рік передбачено субвенції з державного бюджету на:

придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги - 323,1 млн. грн.;

підтримку реформування системи охорони здоров'я (придбання медичного автотранспорту та обладнання) у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві - 327 млн. грн.;

фінансування комплексних пілотних проектів з реформування системи надання адміністративних послуг - 20,7 млн. грн.;

придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва - 190,5 млн. грн.;

придбання медикаментів та виробів медичного призначення для реалізації заходів державних цільових програм та комплексних заходів програмного характеру - 1 764 млн. грн. (у минулих роках такі видатки передбачались у державному бюджеті).

Субвенції із спеціального фонду державного бюджету передбачаються на:

будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 2,4 млрд. гривень. При цьому, слід зазначити, що таку субвенцію враховано для усіх місцевих бюджетів, з якими державний бюджет має прямі міжбюджетні відносини, та затверджено нормативи щоденних відрахувань, що забезпечить її перерахування в автоматичному режимі;

фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення), районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту "Вдосконалення системи соціальної допомоги" - 0,3 млн. грн.;

розвиток соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України - 47,7 млн. грн.;

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження - 152,8 млн. гривень.

____________

Опрос