Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обращении с отработанным ядерным топливом

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.07.2011 № 8795
Дата рассмотрения: 12.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

У даний час в Україні експлуатуються 15 енергоблоків атомних електростанцій (АЕС), які виробляють близько 50% електроенергії країни, за ціною, удвічі меншою у порівнянні з традиційною тепловою генерацією. Одним із важливих компонентів технологічного циклу роботи АЕС є утворення відпрацьованого ядерного палива (ВЯП).

Актуальність вирішення питання щодо подальшого поводження з відпрацьованим ядерним паливом обумовлене, перш за все, необхідністю виконання міжнародних зобов'язань в частині забезпечення остаточної відповідальності України за безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом, що покладається на державу, підвищення рівня енергетичної безпеки в частині вивезення відпрацьованого ядерного палива та недопущення зупинення атомних електростанцій через неможливість вивезення відпрацьованих матеріалів, забезпечення екологічної реабілітації зони відчуження, повернення до господарської діяльності частини цієї зони, поліпшення умов проживання населення в регіоні розміщення сховища за рахунок відрахувань на розвиток соціальної інфраструктури та економії державних коштів. Відповідно до світової практики та положень вітчизняного ядерного законодавства відпрацьоване ядерне паливо належить до категорії ядерних матеріалів, а не радіоактивних відходів, використання яких у подальшому не передбачається. Відпрацьоване ядерне паливо є цінною вторинною сировиною, що містить до 97 % ядерних матеріалів, які можуть бути ефективно використані в реакторах наступного покоління.

Наразі у більшості країн, що мають атомну енергетику, ухвалене рішення, яким передбачається довготривале зберігання відпрацьованого ядерного палива у відповідних сховищах.

На цей час ВЯП АЕС України (за винятком Запорізької АЕС, на якій з 2001 року експлуатується "сухе" сховище контейнерного типу) вивозиться на тимчасове зберігання і подальшу переробку до Російської Федерації. Вартість послуг російських спеціалізованих підприємств із зберігання та переробки ВЯП має стійку тенденцію до зростання з кожним роком. В період з 2001 по 2011 рік вартість цих послуг зросла майже у 3,4 рази. Окрім того, починаючи з 2013 року, Україна має прийняти з Росії для зберігання та подальшого захоронення високоактивні радіоактивні відходи, утворені в результаті переробки відпрацьованого палива українських АЕС.

Означений законопроект підготовлено у повній відповідності до вимог Закону України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення" від 08.09.05 N 2861-IV.

Енергетичною стратегією України на період до 2030 року, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 145-р, передбачено створення централізованого сховища "сухого" типу для відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 вітчизняних атомних електростанцій (далі - ЦСВЯП).

Створення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій розглядається як складова національної інфраструктури з поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних АЕС.

Згідно із чинним законодавством рішення щодо зберігання відпрацьованого ядерного палива вітчизняних атомних електростанцій потребує правового врегулювання шляхом прийняття Верховною Радою України відповідного Закону.

З огляду на вищезазначене, Міненерговугілля підготовлено проект Закону України "Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом" (далі - законопроект).

У складі обгрунтовуючих матеріалів до законопроекту додаються:

1. Техніко-економічне обґрунтування інвестицій централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР АЕС України (далі - ТЕОІ ЦСВЯП), затверджене розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 р. N 131-р;

2. Позитивні висновки державних експертиз ТЕОІ ЦСВЯП:

екологічна експертиза;

санітарно-епідеміологічна експертиза;

ядерна та радіаційна експертиза;

комплексний висновок ТЕОІ.

3. Звіт щодо заходів з інформування суміжних держав про можливий вплив ЦСВЯП у транскордонному контексті.

4. Рішення центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належить питання правового режиму території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо погодження розміщення централізованого сховища у зоні відчуження.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття Закону є правове врегулювання питання щодо створення комплексу з поводження з відпрацьованим ядерним паливом для зберігання відпрацьованого ядерного палива вітчизняних атомних електростанцій.

Шляхами досягнення вказаної мети є законодавче визначення:

майданчика для розміщення ЦСВЯП (який обрано за оцінками ТЕОІ);

граничних параметрів ЦСВЯП за обсягами зберігання ВЯП;

загальної характеристики палива, що зберігатиметься у сховищі;

терміну та загальних характеристик зберігання.

3. Правові аспекти

Правові підстави для розроблення законопроекту та відповідні нормативно-правові акти:

Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";

Закон України "Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення";

Закон України "Про поводження з радіоактивними відходами";

Закон України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";

Закон України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";

Закон України "Про екологічну експертизу";

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання";

Земельний кодекс України;

постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.1998 N 1122 "Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки";

постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.07 N 1269 "Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи".

Реалізація положень зазначеного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Оцінки, наведені в ТЕОІ ЦСВЯП, свідчать про економічні переваги експлуатації власного сховища ВЯП порівняно з тимчасовим зберіганням відпрацьованого ядерного палива за межами України та його переробкою з подальшим поверненням високоактивних радіоактивних відходів.

Проектування, будівництво та введення в експлуатацію ЦСВЯП здійснюватиметься за рахунок залучених кредитних коштів. За умовами залучення кредиту ДП "НАЕК "Енергоатом" здійснюватиме повернення кредиту протягом чотирьох років після введення ЦСВЯП в експлуатацію за рахунок коштів, передбачених на поводження з ВЯП у тарифі на електроенергію, які зараз спрямовуються на оплату послуг підприємств Російської Федерації зі зберігання та переробки ВЯП АЕС України.

Реалізація проекту створення ЦСВЯП не потребує фінансування за рахунок державного або місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект погоджено без зауважень:

Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій України, Міністерством регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством інфраструктури України, Державним агентством України з управління зоною відчуження, Національною комісією регулювання електроенергетики України, Київською обласною державною адміністрацією;

із зауваженнями, які враховано:

Міністерством екології та природних ресурсів України, Державною інспекцією ядерного регулювання України.

Висновок Міністерства юстиції від 22.04.2011 із зауваженнями та застереженнями. Протокол узгодження позицій надається.

На виконання доручень Першого віце-прем'єр-міністра України від 28.03.2011 N 2793/4/1-11 та від 06.04.2011 N 17590/0/1-11 з метою врегулювання розбіжностей до висновку Мін'юсту від 02.03.2011 12 квітня 2011 року за участю представників Міненерговугілля, Мін'юсту, ДП "НАЕК "Енергоатом" проведено узгоджувальну нараду, за результатами якої законопроект доопрацьовано.

Зауваження висновку Мін'юсту щодо невизначеності нормативно-правовими актами, які регулюють питання створення та діяльності Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" такої ядерної установки, як "комплекс з поводження з відпрацьованим ядерним паливом Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" враховано в тексті законопроекту та пояснювальній записці. Також необхідно зазначити наступне.

Створення централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій розглядається як складова національної інфраструктури з поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних АЕС.

Назва комплекс поводження з відпрацьованим ядерним паливом наведена в значені - сукупність систем, пристроїв та елементів, призначених для зберігання, завантаження, вивантаження, транспортування і контролю відпрацьованого ядерного палива. Дане визначення застосовується в діючих нормативно-правових актах ("Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу" НП 306.2.105-2004), та носить технічний характер, і відповідає дорученню Кабінету Міністрів України в частині підготовки узгоджених пропозицій з оптимізації структури поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Щодо застереження відносно впливу розширення комплексу поводження з відпрацьованим ядерним паливом Державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" на основні завдання ДСП "Чорнобильської АЕС", які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2001 р. N 399 "Про утворення державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС", необхідно зазначити наступне.

Після прийняття Закону України "Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом", чинні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України будуть приведенні у відповідність до його положень, шляхом внесення змін в установленому порядку.

6. Регіональний аспект

Відповідно до ст. 37 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" в ТЕОІ ЦСВЯП виконано аналіз трьох варіантів майданчиків для розміщення сховища за екологічними, радіаційними та техніко-економічними критеріями і визначено пріоритетне місце розміщення сховища, яке знаходиться на території зони відчуження, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Разом з тим, на виконання положень ст. 12 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" законопроектом врегульовано питання щодо спрямування частини коштів, які інвестуються в будівництво ядерних установок, на будівництво об'єктів соціального призначення. Зокрема, ст. 8 законопроекту передбачено виділення коштів за рахунок замовника у обсязі 10 % від загальної кошторисної вартості будівництва ЦСВЯП на будівництво об'єктів соціального призначення у місті Славутичі та Іванківському і Поліському районах Київської області, що дасть можливість створити нові робочі місця та сприятиме розв'язанню питань соціально-економічного розвитку у вищезазначених депресивних регіонах.

Впровадження Закону сприятиме забезпеченню екологічної реабілітації зони відчуження, поверненню до господарської діяльності частини цієї зони, поліпшенню умов проживання населення в регіоні розміщення сховища за рахунок відрахувань на розвиток соціальної інфраструктури та економії державних коштів, а також створенню нових робочих місць.

7. Запобігання корупції

В законопроекті відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних порушень.

8. Громадське обговорення

Після оприлюднення ДП "НАЕК "Енергоатом" заяви про намір будівництва ЦСВЯП відповідно до вимог чинного законодавства у сфері використання ядерної енергії проведено масштабну інформаційно-роз'яснювальну роботу серед громадськості з питань зберігання ВЯП, а саме: висвітлено у засобах масової інформації матеріалів щодо ЦСВЯП, розміщено на інтернет-сайті ДП "НАЕК "Енергоатом" інформацію щодо обраної технології зберігання ВЯП, будівництва та експлуатації сховища, інформаційно-аналітичний огляд матеріалів ТЕОІ та оцінки впливу ЦСВЯП на навколишнє середовище тощо, організовано "круглі столи" за участю громадян та громадських організацій.

Незважаючи на те, що ЦСВЯП планується розмістити у зоні відчуження, де відсутнє постійно проживаюче населення, а територія впливу ЦСВЯП не виходить за межі цієї зони, відповідно до чинних нормативно-правових актів щодо громадських слухань у відповідних населених пунктах (зокрема, у м. Славутичі) проведено громадські слухання з питань створення ЦСВЯП, за результатами яких складено звіт та рекомендації.

Наведені у матеріалах оцінки впливу на навколишнє середовище розрахунки засвідчили про відсутність транскордонного впливу сховища на територію сусідньої держави Білорусь. Незважаючи на це, Республіку Білорусь як найближчу країну до планованого місця розташування сховища поінформовано про наміри щодо його будівництва та проведено відповідні міждержавні консультації, які повністю задовольнили білоруську сторону і за результатами яких складено звіт, що додається до законопроекту. Представники громадськості та засобів масової інформації Республіки Білорусь на запрошення української сторони брали участь у "круглому столі", проведеному у м. Славутичі. Конкретний строк зберігання відпрацьованого ядерного палива буде визначено у проекті сховища, підготовка якого можлива після прийняття означеного Закону.

Подальше інформування громадськості щодо пливу ЦСВЯП під час його будівництва та експлуатації на населення та навколишнє середовище буде здійснюватися відповідно до ст. 10 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", ст. 10 Закону України "Про екологічну експертизу", ст. 4 Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" та ст. 4 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", інших законодавчих та нормативно-правових актів.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття закону дозволить:

виконати міжнародні зобов'язання в частині забезпечення остаточної відповідальності України за безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом, що покладається на державу;

підвищити рівень енергетичної безпеки в частині поводження з відпрацьованим ядерним паливом та недопущення зупинення атомних електростанцій через неможливість вивезення відпрацьованих ядерних матеріалів;

забезпечити екологічну реабілітацію зони відчуження, повернення до господарської діяльності частини цієї зони;

забезпечити законодавче рішення щодо будівництва ЦСВЯП та встановити його граничні характеристики;

зекономити значні кошти, які на сьогодні сплачуються за послуги підприємств зі зберігання та переробки відпрацьованого ядерного палива АЕС України до Російської Федерації;

створити нові робочі місця;

залучити додаткові кошти на будівництво об'єктів соціального призначення за рахунок відрахувань від витрат на реалізацію проекту.

 

Міністр енергетики та вугільної промисловості

Ю. Бойко

Опрос