Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 85 Бюджетного кодекса Украины (относительно финансирования высших медицинских учебных заведений, заведений последипломного образования)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.07.2011 № 8793
Дата рассмотрения: 14.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 85 Бюджетного кодексу України" (щодо фінансування вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

На виконання п. 8.2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року N 148-р "Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни" стосовно приведення у відповідність до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 червня 1997 року N 174 "Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я" виникла необхідність внесення змін до статті 85 Бюджетного кодексу України в частині заборони здійснення видатків на фінансування бюджетних установ одночасно з двох бюджетів, установивши виключення для вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти.

Станом на червень 2011 року загальна площа клінічних баз вищих медичних навчальних закладів України становить 210371 кв. м., на яких здійснюють навчально-педагогічний та лікувально-діагностичний процеси викладачі 703 клінічних кафедр. Клінічні кафедри 18 вищих навчальних закладів розташовані на 1861 клінічній базі 933 лікувально-профілактичних закладів різних форм власності та підпорядкування. Працівниками кафедр щорічно безкоштовно виконується близько 500 тис. оперативних втручань та 1,5 млн. консультацій.

За весь час існування закладів охорони здоров'я і вищих медичних навчальних закладів, як державних установ, їх співпраця базувалася на засадах угод і не передбачала жодних фінансових розрахунків. Одним із основних положень цих угод є визначення правового статусу закладів охорони здоров'я та кафедр вищих медичних навчальних закладів, а саме: "витрати по забезпеченню навчально-виховного та науково-дослідного процесів здійснюється за рахунок коштів на утримання вищого медичного закладу освіти (закладу післядипломної освіти, науково-дослідного інституту), а витрати, пов'язані з утриманням матеріально-технічної бази - за рахунок коштів лікувально-профілактичного закладу". Така форма взаємин між закладами охорони здоров'я та вищими медичними закладами освіти задовольняла та і тепер задовольняє сторони, оскільки не передбачає фінансових розрахунків.

Працівники клінічних кафедр, що працюють на базі лікувально-профілактичних установ надають безкоштовну висококваліфіковану допомогу населенню, розробляють і впроваджують ефективні методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих. Оплату лікувальної роботи працівників клінічних кафедр здійснює медичний університет. В базових лікувально-профілактичних установах використовується медична апаратура, обладнання, технічні засоби придбані за рахунок вищого медичного закладу освіти III - IV рівня акредитації.

Таким чином, історично склалася така ситуація, при якій кафедри вищих медичних навчальних закладів і базові лікувально-профілактичні установи, доповнюючи один одного надають повний обсяг медичних послуг населенню, причому, отримуючи фінансування кожний із свого джерела.

З часу прийняття Бюджетного кодексу та розмежування державного та місцевих бюджетів змінились і юридичні підстави для співпраці державних закладів вищої медичної освіти, фінансування з державного бюджету, та закладів охорони здоров'я міста і області, які підпорядковані та фінансуються з місцевих бюджетів.

Співпраця державних закладів вищої медичної освіти та муніципальних лікувально-профілактичних закладів вступає в протиріччя із Бюджетним кодексом України, на що неодноразово звертають увагу контрольно-ревізійні управління.

У зв'язку з цим виникла необхідність вирішення даної правової колізії.

2. Цілі та завдання законопроекту

Проект Закону підготовлений з метою забезпечення фінансування вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти одночасно з державного та місцевих бюджетів.

Унеможливлення фінансування даних закладів одночасно з державного та місцевих бюджетів призведе до суттєвого збільшення видатків з Державного бюджету України на покриття оренди нерухомого майна, утримання орендованого майна та плати за комунальні послуги клінічним лікувально-профілактичним закладам, які знаходяться на балансі місцевих органів влади. За розрахунками Міністерства охорони здоров'я України, дане збільшення витрат становитиме 100 млн. грн. на рік, які в Державному бюджеті України на 2011 рік не передбачені.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачено частину другу статті 85 Бюджетного кодексу України, щодо заборони здійснення видатків на фінансування бюджетних установ одночасно з двох бюджетів, установити виключення для вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, доповнити словами: "а також у разі, коли такі видатки здійснюються на забезпечення розташування у закладах охорони здоров'я комунальної форми власності структурних підрозділів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних установ державної форми власності, що провадять освітню діяльність у галузі охорони здоров'я, яка включає навчальну, наукову та лікувальну діяльність".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері нормативно-правового регулювання діє Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту".

Прийняття даного законопроекту не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття даного законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття даного законопроекту як закону позитивно вплине на збереження та забезпечення потреб держави в медичних кадрах різних спеціальностей.

 

Народні депутати України

П. І. Писарчук

 

Г. Г. Самофалов

  

Опрос