Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" (относительно гарантирования размера выплат детям и некоторым другим пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.07.2011 № 8784
Дата рассмотрения: 06.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (щодо гарантування розміру виплат дітям та деяким іншим постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону підготовлено у зв'язку із необхідністю підвищення ефективності соціального захисту дітей та інших громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, створення дієвих гарантій забезпечення такого захисту а також відповідно до Рекомендацій парламентських слухань "Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи", схвалених Постановою Верховної Ради України від 5 квітня 2011 року N 3191-VI.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Основна ціль проекту - підвищити ефективність соціального захисту учнів, студентів та інших дітей та окремих категорій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також створити законодавчі гарантії забезпечення прав таких громадян на державний захист, охорону їх життя, вирішення проблем медичного і соціального характеру, визначених законом.

Завдання законопроекту - збільшення компенсованої державою частки вартості продуктів харчування, якими забезпечуються громадяни 1 та 2 категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення розміру видатків, пов'язаних із забезпеченням безплатного харчування учнів, студентів та інших дітей, розмір грошової компенсації таким дітям, у випадках передбачених законом, збільшення грошової допомоги громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства, а також визначення гарантованої мінімальної суми такої компенсації.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проектом пропонується вести зміни до пункту 14 статті 20, до пункту 6 статті 21, доповнення до пункту 11 статті 30 та до статті 37 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Зазначеними змінами норм пункту 14 статті 20 передбачено підвищити з 50 до 75 відсотків компенсацію державою вартості продуктів харчування, встановленої законом для громадян 1 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визначити, що розмір такої компенсації для цієї категорії громадян не може бути менше суми, що дорівнює розміру 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного року.

Змінами норм пункту 6 статті 21 пропонується підвищити з 25 до 50 відсотків компенсацію державою вартості продуктів харчування, встановленої законом для громадян 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визначити, що розмір такої компенсації для цієї категорії громадян не може бути менше суми, що дорівнює розміру 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного року.

Доповненням до пункту 11 статті 30 передбачено визначити, що розмір видатків, пов'язаних із забезпеченням безплатного харчування учнів, студентів та інших дітей, розмір грошової компенсації таким дітям, у випадках передбачених законом, визначається виходячи з фізіологічних (медичних) норм харчування встановлюваними Міністерством охорони здоров'я України, але не менше суми, що дорівнює розміру 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного року.

Доповненням до статті 37 передбачено встановити що розмір грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, не може бути менше суми, що дорівнює розміру 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої законом на 1 січня звітного року.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правова база у даній сфері регулюється:

Конституцією України;

Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Внесення змін до інших законів не потребується.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

За даними Міністерства соціальної політики України за станом на 01.01.2011 року чисельність громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та які мають право на отримання компенсації вартості продуктів харчування, встановленої статтями 20 (пункт 14) і 21 (пункт 6), учнів, студентів та інших дітей, які мають право на безплатне харчування або відповідну компенсацію, а також громадян, які мають право на грошову допомогу у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення відповідно до статті 37 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", складала:

Чисельність осіб

В цілому по Україні
(тис. чол.)

По Київській області
(тис. чол.)

Розрахункова місячна сума виплат у 2011 р. на 1 особу
(грн.)

1 категорії

303,1

25,4

305

2 категорії

216,1

47,2

152,5

дітей, які отримують безплатне харчування або компенсації

245,1

Х

195,2

які проживають на територіях радіоактивного забруднення

689,1

Х

2,10

Розмір мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць) встановлений законом становить:

на 1 січня 2011 року - 941 грн.,

очікуваний на 1 січня 2012 року - 1004 грн.

(50 відсотків - 502 грн., 25 відсотків - 251 грн.)

Розрахунок додаткових витрат бюджету у 2012 році у разі запровадження закону:

1. Для громадян 1 категорії - 716,5 млн. грн.

(502 грн. - 305 грн. = 197 грн. х 303,1 тис. чол. = 59710,7 тис. грн. (за 1 місяць)

59710,7 тис.грн. х 12 місяців = 716528,4 тис. грн., або 716,5 млн. грн.)

2. Для громадян 2 категорії - 255,4 млн. грн.

(251 грн. - 152,5 грн. = 98,5 грн. х 216,1 тис. чол. = 21285,85 тис.грн. (за 1 місяць)

21285,85 тис.грн. х 12 місяців = 255430,2 тис. грн. або 255,4 млн.грн.)

3. Для дітей, які отримують безплатне харчування або відповідні компенсації - 164,1 млн. грн.

(251 грн.- 195,2 грн. = 55,8 грн. х 245,1 тис. чол. = 13676,58 тис. грн. (за 1 місяць)

13676,58 тис. грн. х 12 місяців = 164119,0 тис. грн. або 164,1 млн.грн.)

4. Для громадян, які проживають на територіях радіоактивного забруднення - 2058,2 млн. грн.

(251 грн. - 2,10 грн.=248,9 грн. х 689,1 тис. чол. = 171516,99 тис. грн. (за 1 місяць)

171516,99 тис.грн. х 12 місяців = 2058203,9 тис. грн. або 2058,2 млн. грн.

Таким чином, розрахункова сума збільшення витрат бюджету у 2012 році у разі набуття чинності законом орієнтовно складає 3194,2 млн. грн., або близько 3,2 мільярдів гривень.

Запровадження закону не потребуватиме додаткових витрат із державного бюджету у 2011 році, оскільки набуття чинності законом передбачається з 01.01.2012 року.

Пропозиції щодо покриття збільшення витрат у 2012 році та у подальшому в разі прийняття закону

На покриття витрат, пов'язаних із запровадженням закону, пропонується направити 30 відсотків коштів на утримання апарату управління окремих органів центральної виконавчої влади (перелік додається), скорочення чисельності яких передбачено Указом Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", а також від скорочення на 30 відсотків Резервного фонду та Державних капітальних видатків, які розподіляються Кабінетом Міністрів України, у порівнянні з 2011 роком, що в цілому складає 3,2 мільярдів гривень.

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Найменування видатків

Видатки, передбачені на 2011 рік

Сума, коштів, від зменшення у 2012 році видатків на 30 %

0301000

Апарат Державного управління справами

1231216,8

369365,0

1201000

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

249780,4

74934,1

3501010

Керівництво та управління у сфері фінансів

612652,1

183795,6

3504010

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

714228,6

214268,6

3506010

Керівництво та управління у сфері Митної справи

1400403,7

420121,1

3507010

Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства

3854087,1

1156226,1

3511030

Резервний фонд

1500000,0

450000

3511090

Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України

1139581,5

341874,5

Всього

 

10701950,2

3210585,0

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованого проекту дозволить підвищити розмір компенсації державою частини вартості продуктів харчування, якими забезпечуються громадяни 1 та 2 категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшити розмір видатків, пов'язаних із забезпеченням безплатного харчування учнів, студентів та інших дітей, або розмір відповідної грошової компенсації таким дітям, у випадках передбачених законом, збільшити суму грошової допомоги у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадянам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, визначивши гарантовану мінімальну суму таких компенсації та грошової допомоги, що може зменшити соціально-психологічне напруження серед таких громадян.

 

Народний депутат
України
 

 
К. А. Бондарєв
 

Опрос