Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О риелторской деятельности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.07.2011 № 8781
Дата рассмотрения: 07.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ріелторську діяльність"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Однією з головних проблем, які ускладнюють цивілізований розвиток ринку нерухомості в Україні, є відсутність належного законодавчого регулювання ріелторської діяльності як окремого виду господарської діяльності щодо надання сторонам правочинів з нерухомістю послуг, пов'язаних з укладенням та виконанням відповідних правочинів. Наслідком відсутності такого закону є те, що досить часто ріелторською діяльністю займаються не лише професійно непідготовлені для цього люди, а і ті, головним завданням яких є не надання клієнтам ріелторських послуг високої якості, а їх обман та пряме шахрайство. Все це негативно відбивається як на рівні захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, що є споживачами ріелторських послуг, так в цілому і на інвестиційному кліматі в Україні.

За цих умов конче потрібним є прийняття спеціального закону про ріелторську діяльність, в якому було б чітко визначено: в чому полягає ріелторська діяльність; хто і за яких умов може їй займатися; які права та обов'язки мають як ріелтори та суб'єкти ріелторських послуг, а також споживачі їх послуг; яку відповідальність за порушення прав та законних інтересів споживачів ріелторських послуг та третіх осіб несуть недобросовісні ріелтори тощо.

2. Цілі та завдання проекту Закону

Ціллю Закону є визначення правових засад здійснення в Україні ріелторської діяльності з метою захисту прав та законних інтересів юридичних та фізичних осіб - споживачів ріелторських послуг, а також забезпечення належного рівня професійної діяльності учасників ринку ріелторських послуг.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Закон складається з преамбули, 7 розділів та 41 стаття, в яких визначаються правові засади здійснення ріелторської діяльності в Україні.

У розділі I "Загальні положення", зокрема, дається визначення понять "ріелторська діяльність" та "ріелтор", визначається хто і за яких умов може бути суб'єктом ріелторської діяльності, якими документами підтверджується здатність фізичної особи займатися ріелторською діяльністю тощо. У розділі також визначаються засади регулювання ріелторської діяльності, в тому числі шляхи її державного регулювання.

У Розділі II "Саморегулювання ріелторської діяльності" визначається статус професійних організацій ріелторів та Ріелторської палати України, її повноваження та органи управління.

Розділ III регулює права та обов'язки ріелторів, суб'єктів ріелторської діяльності, споживачів ріелторських послуг, а також відповідальність суб'єктів ріелторської діяльності за збитки, завдані споживачам ріелторських послуг та третім особам, внаслідок поршень вимог цього та інших законів.

У Розділі IV "Ріелторська діяльність" розглядаються окремі види такої діяльності, у Розділі V "Договір про надання ріелторських послуг" - надання ріелторських послуг, питання укладання та виконання відповідних договорів.

Важливим для забезпечення належного рівня надання ріелторських є положення Розділу VI "Інформаційне забезпечення ріелторської діяльності", зокрема, регулювання питань отримання відповідної інформації від державних та інших органів та забезпечення її конфіденційності.

Розділ VII "Прикінцеві положення" присвячений регулюванню питань пов'язаних з набранням чинності Законом України "Про ріелторську діяльність".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

На даний час комплексний законодавчий акт щодо регулювання ріелторської діяльності в Україні відсутній. Окремі норми щодо правового регулювання відповідних суспільних відносин містяться у Цивільному та Земельному кодексі України, Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актах.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту Закону не призведе до додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття Закону України "Про ріелторську діяльність" має забезпечити:

- ефективне функціонування ринку нерухомості шляхом чіткого визначення прав та обов'язків ріелторів та суб'єктів ріелторської діяльності, порядку їх допуску до зайняття цією діяльністю, створення системи професійних стандартів у цій сфері;

- належне регулювання ріелторської діяльності шляхом поєднання її державного регулювання та професійного самоврядування ріелторів;

- підвищення рівня захисту прав та законних інтересів споживачів ріелторських послуг, якими є як власники нерухомості, так і її покупці та зменшення кількості зловживань у цій сфері;

- покращення інвестиційної привабливості України за рахунок забезпечення прозорості ринку нерухомості та підвищення якості ріелторських послуг.

 

Народний депутат
України

 
І. М. Прасолов

Опрос