Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании в связи с временной утратой трудоспособности и расходами, обусловленными погребением" (относительно предоставления застрахованным лицам материального обеспечения на предприятиях, против которых возбуждено производство по делам о банкротстве)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.07.2011 № 8775
Дата рассмотрения: 07.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (щодо надання застрахованим особам матеріального забезпечення на підприємствах, проти яких порушено провадження у справах про банкрутство)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до підпункту 9 пункту 11 розділу VIII Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464) у статтю 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (далі - Закон N 2240) внесені зміни, зокрема, у абзаці шостому частини 2 цієї статті закріплено норму, що "у разі порушення провадження у справі про банкрутство страхувальника-роботодавця страхові кошти, зараховані на окремий рахунок, повертаються до районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду, яка в подальшому забезпечує надання матеріального забезпечення застрахованим особам. Фінансування такого страхувальника виконавчою дирекцією відділення Фонду припиняється".

Прийняття цієї норми Закону N 2240, призвело до унеможливлення робочими органами відділень Фонду здійснювати фінансування для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам у разі виникнення страхових випадків, коли порушено провадження у справі про банкрутство страхувальника-роботодавця. На сьогоднішній день робочі органи відділень Фонду не мають законодавчо встановленого права адмініструвати виплати страхових коштів для безпосереднього надання матеріального забезпечення застрахованим особам, оскільки:

- відповідно до пункту 3 частини другої статті 27 Закону N 2240 саме на страхувальника, а не на робочий орган відділення Фонду покладено обов'язок надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настання страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечення та соціальних послуг;

- робочі органи відділень Фонду згідно Податкового кодексу України не можуть виступати податковими агентами щодо податку на доходи фізичних осіб від імені страхувальника-роботодавця на якого покладені зобов'язання нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення норм;

- відповідно до пункту 9 статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" передача платниками єдиного внеску своїх обов'язків з його сплати третім особам заборонена;

- виплата страхових коштів для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам здійснюється з окремого поточного рахунку у банку, відкритим страхувальником-роботодавцем, а не з рахунків, відкритих робочими органами відділень Фонду.

- робочі органи відділень Фонду не мають права втручатись в господарську діяльність підприємств, перевіряти правильність ведення страхувальником бухгалтерського та податкового обліку.

Крім того, відповідно до абзацу п'ятого частини другої статті 21 Закону N 2240, страхові кошти, зараховані на окремий поточний рахунок у банку або на окремий рахунок у відповідному органі Державного казначейства України, не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів, на стягнення на підставі виконавчих та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до закону.

В той же час, відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" у разі відкриття виконавчого провадження державний виконавець накладає арешт на рахунки страхувальників відкриті в банківських установах. Накладення такого арешту державним виконавцем зупиняє виконання Закону N 2240 і призводить до неможливості здійснювати виплату матеріального забезпечення застрахованим особам, гарантовану Конституцією України та Законом N 2240.

Таким чином, запропоновані зміни дозволять уникнути зазначених невідповідностей у законодавстві та дадуть змогу робочим органам відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності здійснювати страхові виплати застрахованим особам, які мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги під час трудових відносин на підприємстві у разі порушення провадження у справі про банкрутство.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Прийняття законопроекту пов'язано з необхідністю оперативного надання матеріального забезпечення застрахованим особам, які продовжують трудові відносини з організаціями, підприємствами та установами щодо яких розпочато провадження у справі про банкрутство, а також:

- нарахування та сплати відповідно до законодавства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку з доходів застрахованих фізичних осіб із сум допомоги по тимчасовій непрацездатності, що може бути правильно обраховано лише на самому підприємстві;

- збереження листка непрацездатності (бланка суворої звітності) в одному місці (на підприємстві), де оплачуються перші п'ять днів тимчасової непрацездатності, що дає можливість здійснення повноцінної перевірки правильності нарахування і виплати допомоги, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податку з доходів фізичної особи;

- сплати єдиного внеску, що нараховується на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності підприємством, оскільки кошти для його сплати Фондом законодавством не передбачені;

- забезпечити надання матеріального забезпечення застрахованим особам, які працюють у страхувальників, поточний рахунок яких арештований.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", та вилучити норми щодо повернення коштів Фонду із рахунку страхувальника-роботодавця до робочих органів відділень Фонду у разі порушення провадження у справі про банкрутство та припинення фінансування такого страхувальника-роботодавця, а також пропонується заборонити накладення арешту на окремий рахунок відкритий для зарахування страхових коштів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, що розглядаються регламентуються Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення законопроекту не потребуватиме видатків з Державного бюджету України.

Виплата допомоги здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в межах асигнувань, передбачених в бюджеті Фонду.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття акта дозволить:

- у разі порушення провадження у справі про банкрутство більш оперативно та раціонально використовувати кошти, що спрямовуються на надання застрахованим особам матеріального забезпечення;

- забезпечити достовірність даних при обрахуванні розміру матеріального забезпечення, що надається застрахованим особам, правильність нарахування та утримання сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 

Народний депутат
України

 
В. Г. Хара

Опрос