Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О стимулировании развития отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса" (относительно благоприятных условий для отечественных машиностроительных предприятий)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.07.2011 № 8764
Дата рассмотрения: 06.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Слід зазначити, що, на сьогодні, вимоги чинного Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" до поняття "вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу" на практиці гальмують якісне оновлення сільськогосподарської техніки з використанням світових досягнень виробництва елементної бази (двигунів, паливної апаратури, гідросистем, електрообладнання та ін.).

Встановлене чинним Законом жорстке обмеження рівня питомої ваги вітчизняного виробництва у вартості техніки суттєво обмежує як можливості машинобудівних підприємств в освоєнні виробництва сучасної техніки й обладнання для агропромислового комплексу з використанням сучасної елементної бази іноземного виробництва, так і можливості сільськогосподарських товаровиробників отримувати сучасну якісну і надійну техніку на пільгових умовах.

Особливо, це відчувається у початковий період освоєння виробництва нових зразків техніки, частину комплектуючих до яких для освоєння вітчизняною промисловістю необхідно завозити з-за кордону. Згідно з чинним Законом, така техніка, деякі комплектуючі якої є іноземного виробництва, на сьогодні, не відноситься до категорії вітчизняної і не може поставлятися на умовах фінансового лізингу та користуватися іншими формами державної підтримки.

Згадане законодавче обмеження не сприяє також освоєнню вітчизняними виробниками високотехнологічних комплектуючих виробів. На початкових етапах, як правило, освоюється виробництво лише простих металомістких елементів (рами, колеса, облицювання тощо), а для освоєння складних комплектуючих виробів потрібен тривалий час і значні додаткові інвестиції.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Основними завданнями законопроекту є створення більш сприятливих умов для вітчизняних машинобудівних підприємств, які б стимулювали освоєння виробництва кращих зразків сільськогосподарських машин з використанням сучасної елементної бази іноземного виробництва з подальшим налагодженням виробництва власної високотехнологічної елементної бази.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом пропонується внести зміни до Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу" в частині удосконалення понять "вітчизняна техніка і обладнання для агропромислового комплексу", "вітчизняне машинобудування для агропромислового комплексу", а також особливостей надання державної підтримки на закупівлю техніки і обладнання для агропромислового комплексу.

Крім того, термін дії деяких норм чинного Закону України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу", на сьогодні, обмежується 2010 роком, тому законопроектом пропонується продовжити дію таких норм на наступні роки.

4. Правові аспекти

Основним нормативно-правовим актом у даній сфері правового регулювання є Закон України "Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу".

Реалізація норм законопроекту не потребуватиме розробки нових нормативно-правових актів.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших Законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень Закону у разі його прийняття не призведе до додаткових видатків з Державного бюджету України, оскільки бюджетні асигнування на розвиток машинобудування для агропромислового комплексу передбачено діючим Законом.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття цього законопроекту розширить можливості освоєння виробництва вітчизняними підприємствами сучасної конкурентоздатної техніки із застосуванням елементної бази іноземних виробників, сільгосптоваровиробникам буде спрощено отримання державної підтримки для прискорення технічного переозброєння агропромислового комплексу та стимулювання впровадження прогресивних технологій у аграрному виробництві, що дасть можливість сільськогосподарським товаровиробникам виробляти конкурентоспроможну продукцію сільського господарства.

 

Народні депутати
України

 
І. М. Прасолов

 

Р. В. Ткач 

Опрос