Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" (относительно восстановления конституционных гарантий социальной защиты лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, и некоторых других лиц)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.07.2011 № 8738
Дата рассмотрения: 01.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (щодо відновлення конституційних гарантій соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та деяких інших осіб)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

18 червня 2011 року набрав чинності, прийнятий Верховною Радою України 14 червня 2011 року, Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" N 3491-VI (далі - Закон). Законом, зокрема, доповнено Розділ VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" новим пунктом 4.

Вказаний акт прийнятий за скороченою процедурою в першому читанні та відразу в цілому, як закон, при наявності зауважень та заперечень народних депутатів України, що не відповідає вимогам ч. 4 ст. 102 Регламенту та унеможливило його належне опрацювання в комітетах з урахуванням пропозицій суб'єктів законодавчої ініціативи.

Порушення регламентної процедури законотворчого процесу призвело до помилкового прийняття Верховною Радою України закону зміст якого суперечить вимогам Конституції, актам Конституційного суду, чинним законам, основоположним принципам і засадам права, призведе до грубих порушень конституційних прав окремої категорії соціально незахищених громадян, що потягне за собою збурення в суспільстві та масові акції протесту.

Так, пунктом 4 Розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" надано повноваження Кабінету Міністру України встановлювати порядок застосування та розміри сум, які визначені ст. 39, 50, 51, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ст. 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", ст. ст. 14, 22, 37 та ч. 3 ст. 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" в залежності від фінансової можливості бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік. Тобто, вказана норма наділяє Кабінет Міністрів України повноваженнями змінювати норми законів.

Такими повноваженнями Кабінет Міністрів України в силу дії ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19, п. 3 ч. 1 ст. 85, ч. 6 ст. 92, ст. ст. 116, 117 Конституції України не може бути наділений.

Крім того, надання повноважень Кабінету Міністрів України змінювати розміри вказаних сум в залежності від можливості бюджету Пенсійного фонду України є порушення ст. 3 Конституції України, оскільки виплата державних соціальних гарантій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, особам із статусом дітей війни, військовим пенсіонерам та іншим прирівняних до них особам є обов'язком держави і вказані суми повинні нею виплачуватися в розмірах встановлених законом незалежно від фінансових можливостей бюджетів державних цільових фондів чи Державного бюджету України.

Дане питання вже було предметом розгляду Конституційного Суду України, який своїм Рішенням від 09.07.2007 N 6-рп/2007 та від 22.05.2008 N 10-рп/2008 імперативно задекларував про недопустимість зміни розміру державних соціальних гарантій вказаної категорії осіб в залежності від можливості Державного бюджету чи бюджетів державних цільових фондів, оскільки такі дії є звуженням та обмеженням конституційних прав таких осіб і згідно із статтями 8, 21, 22, 64 Конституції України є недопустимими.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (ч. 1 ст. 6 Конституції).

Конституцією України встановлено (п. 3 ч. 1 ст. 85), що прийняття законів відноситься до виключних повноважень Верховної Ради України.

Закон - це прийнятий законодавчим органом держави нормативно-правовий акт, який регулює найбільш значущі суспільні відносини та має найвищу юридичну силу.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України (ст. 75).

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією та законом України про Регламент Верховної Ради України (ч. 4 ст. 82).

Закони України є однією із форм рішень Верховної Ради України та відносяться до її актів (ст. 46 Регламенту). Зміни до актів Верховної Ради України можуть вноситися виключно шляхом прийняття нею відповідних актів у встановленому Регламентом порядку.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, повноваження якого визначені Конституцією та законами України (ст. ст. 113, 116).

Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови та розпорядження, які є обов'язковими до виконання (ст. 117).

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України є підзаконними нормативно-правовими актами, які видаються на основі та на виконання Конституції і законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та спрямовані на врегулювання суспільних відносин.

Таким чином, орган виконавчої влади не може своїми актами, які носять підзаконний характер змінювати норми актів органу законодавчої влади, які мають вищу юридичну силу, оскільки такі дії суперечитимуть основоположним засадам права щодо ієрархічної послідовності юридичної сили нормативно-правових актів.

Тому, п. 4 Розділ VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" є неконституційним і підлягає виключенню.

Крім того, у п. 4 Закону наводяться норми законів, якими встановлюються: доплати громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи; додаткова пенсія за шкоду заподіяну здоров'ю, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; щомісячна компенсація за шкоду, заподіяну здоров'ю вищевказаним особам; державна пенсія осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; мінімальний розмір пенсій окремої категорії громадян; надбавки до пенсії окремих категорій громадян;

Тобто, вказані норм законів згідно із ст. 1 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" є нормами, якими визначаються основи соціального захисту, форма і види пенсійного забезпечення окремої категорії громадян (осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; осіб із статусом дітей війни;військовослужбовців та деяких інших осіб;)

Конституцією України встановлено (п. 3 ч. 1 ст. 85, п. 6 ч. 1 ст. 92), що основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення визначаються виключно Верховною Радою України прийнятими нею законами.

Аналогічні положення про встановлення видів, форм, мінімальних розмірів, умов та порядку пенсійного забезпечення виключно законами містяться в ч. 3 ст. 4 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Крім того, згідно п. 1 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", вказаний закон набирає чинності з 01.01.2011. Таким чином, доповнивши Прикінцеві положення Закону вищевказаним пунктом 4, Верховна Рада України автоматично поширила дію вказаного пункту на правовідносини, які існували до 16.06.2011 (з 01.01.2011), тобто до набрання ним чинності. Такі положення не відповідають вимогам ст. 58 Конституції України та Рішенню Конституційного Суду України від 09.02.99 N 1-рп/99.

Таким чином, дія п. 4 Розділ VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" призведе до масових грубих порушень конституційних прав соціально незахищених верств населення, масового збурення суспільства, мітингів, протестів, що, відповідно до ст. 7 Закону України "Про основи національної безпеки України", становить потенційну та реальну загрозу національній безпеці України. Тому вказаний пункт Закону необхідно виключити.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є відновлення встановлених Конституцією та чинними законами України соціальних гарантій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб із статусом дітей війни, військових пенсіонерів та деяких інших осіб.

Вказану мету пропонується досягнути шляхом виключення пункт 4 Розділ VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", яким надано повноваження Кабінету Міністру України встановлювати порядок застосування та розміри сум, які визначені ст. 39, 50, 51, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", ст. 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", ст. ст. 14, 22, 37 та ч. 3 ст. 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів у даній сфері правового регулювання:

Конституція України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2011 рік ".

Закон не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроект не потребує додаткових видатків.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроекту надасть можливість відновити соціальні гарантії незахищених верств населення та не допустити грубого порушення конституційних прав вказаних осіб, які можуть потягнути за собою збурення суспільства, масові протести та мітинги.

 

Народний депутат України  

Ю. А. Кармазін  

Опрос