Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" (относительно сокращения перечня предприятий, не подлежащих приватизации)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 25.06.2011 № 8725
Дата рассмотрения: 24.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо скорочення переліку підприємств, що не підлягають приватизації)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки передбачено одним із основних завдань приведення структури державної власності до рівня розвинених європейських держав.

Одним із шляхів забезпечення виконання цього завдання є перегляд переліку об'єктів, заборонених до приватизації, і створення умов для можливості забезпечення їх розвитку за рахунок залучення приватних інвестицій на принципах державно-приватного партнерства.

На сьогодні Держава не в змозі забезпечити стале функціонування та розвиток підприємств у багатьох галузях економіки. Причиною цього є як недостатність державних коштів, так і низька ефективність державного управління.

Виключення зазначених в законопроекті підприємств з переліку заборонених до приватизації забезпечить створення сприятливих умов для залучення інвестицій у хімічну, металургійну та скловиробну галузі, що матиме наслідком модернізацію основних фондів підприємств, нарощування об'ємів виробництва та збільшення числа зайнятих переважно у депресивних регіонах, що напряму залежить від функціонування вказаних підприємств.

Прийняття цього законопроекту сприятиме залученню приватних інвестицій, підвищення економічних результатів діяльності підприємств, що в подальшому призведе до стабільного збільшення доходів державного та місцевих бюджетів за рахунок підвищення ефективності використання державного майна.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою прийняття проекту Закону України є створення умов для залучення приватних інвестицій у підприємства, подальше збереження яких у державній власності економічно є недоцільним, що дасть змогу оптимізувати структуру державного сектору економіки, модернізувати застарілі виробництва, впровадити новітні ресурсозберігаючі технології, підвищити конкурентоздатність вітчизняної продукції.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається з переліків об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, виключити підприємства, органами управління яких є Мінпромполітики, Мінагропром та Укрбудматеріали.

4. Стан нормативно-правової бази

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Господарський кодекс України, Закони України "Про приватизацію державного майна" і "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Прийняття закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки застосування акта

Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню ефективності управління державним майном та підвищенню ефективності використання майнових комплексів, які на даний час перебувають у державній власності, впровадженню новітніх технологій, зниженню рівня енергоємності виробництва, створенню додаткової кількості робочих місць у депресивних регіонах України та зростанню рівня заробітної плати на таких підприємствах..

 

Народні депутати України  

С. Ф. Майборода

Ю. В. Каракай 

Опрос