Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование безопасности в сфере использования ядерной энергии

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.06.2011 № 8714
Дата рассмотрения: 21.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про національну комісію, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії" розроблено Державною інспекцією ядерного регулювання України відповідно до підпункту 1) пункту 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 квітня 2011 року "Про підвищення безпеки експлуатації атомних електростанцій України", уведеного в дію Указом Президента України N 585/2011 від 12 травня 2011 року та Плану заходів по виконанню цього Указу, схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 25.05.2011 р.

Використання ядерної енергії у мирних цілях, з одного боку, відкриває значні можливості для підвищення благополуччя людства, з іншого, несе в собі потенційну загрозу радіоактивного ураження людей та оточуючого середовища. Згідно із законодавством України використання ядерної енергії визначається як сукупність видів діяльності, що пов'язані із використанням ядерних технологій, ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання у науці, виробництві, медицині та інших галузях, а також видобування уранових руд та поводження із радіоактивними відходами. Масштабне та постійно зростаюче використання ядерної енергії в усіх сферах життя, розвиток партнерства з Європейським Союзом, а також міжнародні режими безпеки, до яких приєдналася Україна, зобов'язують мати розвинену систему державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Указом Президента України від 5 грудня 2000 року N 1303/2000 було створено Державний комітет ядерного регулювання України, як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, поклавши на цей Комітет функції з визначення критеріїв, вимог і умов щодо безпеки під час використання ядерної енергії, видачі дозволів та ліцензій на проведення діяльності у цій сфері, здійснення державного нагляду за додержанням законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки та виконання інших функцій національного регулюючого органу з ядерної та радіаційної безпеки, визначених Конвенцією про ядерну безпеку та Об'єднаною конвенцією про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами.

Відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року N 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" Державний комітет ядерного регулювання України перейменовано на Державну інспекцію ядерного регулювання України.

Однак виклики часу потребують подальшого реформування органу державного регулювання безпеки використання ядерної енергії з метою посилення його інституційної стабільності, ефективності та незалежності шляхом законодавчого закріплення його статусу, як державного колегіального органу виконавчої влади із спеціальним статусом. Особливості спеціального статусу органу державного регулювання безпеки використання ядерної енергії обумовлюються його завданнями та повноваженнями, що визначаються Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", іншими актами законодавства, які регулюють відносини у сфері безпеки використання ядерної енергії, а також спеціальними засадами діяльності цього органу.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою утворення компетентного, колегіального центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, метою діяльності якого є державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії - національної комісії, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії, визначення її завдань, встановлення законодавчих засад формування та функціонування комісії, а також створення умов для перетворення регулюючого органу з урахуванням досвіду інших держав, на реально незалежний орган.

До найважливіших положень проекту віднесені правові норми, які визначають:

- статус національної комісії, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії, - колегіальний центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, який відповідно до Конституції України створюється Президентом України;

- мету діяльності та основні завдання комісії, принципи її діяльності та порядок визначення повноважень. Основними завданнями національної комісії, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії, є: 1) формування та реалізація державної політики у сфері безпеки використання ядерної енергії; 2) здійснення в межах своїх повноважень державного регулювання безпеки використання ядерної енергії; 3) координація діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, що відповідно до законодавства відповідають за забезпечення ядерної та радіаційної безпеки; 4) забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України з питань ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї;

- склад, порядок формування та засади функціонування національної комісії, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії.

До складу комісії входять Голова та чотири члени комісії, яких призначає на посаду строком на шість років за поданням Прем'єр-міністра України і звільняє з посади Президент України. Законопроектом визначено основні фахові та особистісні вимоги до членів комісії, включаючи вимоги щодо базових знань, знань законодавства, норм, правил та стандартів у сфері використання ядерної енергії, щодо культури безпеки тощо.

Важливою нормою законопроекту є те, що національна комісія, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії, інформує громадськість про стан безпеки ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, про загальний стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні та регіонах, про заходи, що вживаються для поліпшення безпеки та про підстави для прийняття соціально значущих рішень.

Норми щодо органу державного регулювання безпеки використання ядерної енергії відповідають зобов'язанням України, взятими при підписанні міжнародних договорів (Конвенція про ядерну безпеку, Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок). Крім того, такі норми відповідають вимогам МАГАТЕ, членом якої є Україна.

Законопроект містить перехідні положення, що покликані забезпечити безперервність державного регулювання безпеки використання ядерної енергії.

3. Правові аспекти

Правові підстави розроблення законопроекту та відповідні нормативно-правові акти:

Конституція України;

Конвенція про ядерну безпеку;

Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами;

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок;

Закони України:

1) "Про Кабінет Міністрів України";

2) "Про центральні органи виконавчої влади";

3) "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";

4) "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";

5) "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання";

6) "Про поводження з радіоактивними відходами";

7) "Про видобування і переробку уранових руд";

8) "Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань".

Укази Президента України:

Указ Президента України від 6 квітня 2011 року N 403/2011 "Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України".

Реалізація положень зазначеного законопроекту потребує розроблення Положення, яке затверджується Президентом України і визначає повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії, відповідно до покладених на неї завдань.

Проект акта не стосується прав та обов'язків громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, фінансування національної комісії, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії, буде здійснюватись в межах коштів, що виділяються на утримання Державної інспекції ядерного регулювання України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта узгоджено без зауважень з Мінприроди України, Мінфіном України, НКРЕ, із зауваженнями, які враховано з Міненерговугілля України, МНС України, Мінекономрозвитку України. 06.06.2011 проведена узгоджувальна нарада між Головою Державної інспекції ядерного регулювання України Миколайчук О. А. та заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України Копиловим В. А., за результатами якої проект акта доопрацьовано. Проект акта узгоджено із зауваженнями, які не враховано МОЗ України. 01.06.2011 була проведена узгоджувальна нарада між Головою Державної інспекції ядерного регулювання України Миколайчук О. А. та Міністром охорони здоров'я України Аніщенко О. В., розбіжності не урегульовані.

Мін'юстом України проведена правова експертиза проекту акта. Проект акта був погоджений без зауважень.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта 20.05.2011 розміщено на сайті Державної інспекції ядерного регулювання України для громадського обговорення, пропозицій не надходило. 03.06.2011 розглянутий на засіданні Громадської ради при Держатомрегулювання України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону "Про національну комісію, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії" створить законодавчу основу інституційної стабільності та спадкоємності державного регулювання в сфері безпеки використання ядерної енергії, що слугуватиме підвищенню рівня ядерної та радіаційної безпеки в Україні.

Закріплення Законом позиції національної комісії, що здійснює державне регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії, як колегіального центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом створює необхідні умови для незалежності та об'єктивності при прийнятті рішень у сфері безпеки використання ядерної енергії для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки держави.

Економічними наслідками прийняття Закону є посилення позицій України в діалозі з ЄС щодо експорту з України електроенергії в зв'язку з виконанням нею міжнародних зобов'язань щодо незалежності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Екологічним наслідком стане зменшення ризику аварій з радіаційними наслідками завдяки стабільно функціонуючій державній системі державного регулювання безпеки діяльності, пов'язаної з використанням ядерної енергії.

До соціальних наслідків прийняття Закону можна віднести:

- покращення іміджу ядерних та радіаційних технологій в очах громадськості завдяки відкритості політики та реальних дій з боку держави із забезпечення безпеки населення, персоналу та навколишнього природного середовища;

- зменшення психологічної напруженості серед населення, занепокоєного потенційно можливими радіаційними аваріями у зв'язку з планами реалізації Енергетичної стратегії України до 2030 та подальші роки;

- підвищення рівня довіри громадськості до інформації з боку органу державного регулювання безпеки у сфері використання ядерної енергії, оскільки в Законі закріплено його право незалежним чином інформувати суспільство про свої вимоги, рішення та висновки.

 

Перший заступник Голови - 
Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної безпеки 

М. Гашев 

Опрос