Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях аренды или концессии объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся в государственной собственности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.07.2011 № 8705-д
Дата рассмотрения: 06.07.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

На теперішній час вугледобувні підприємства перебувають у кризовому стані, - болючими давніми проблемами є фінансова незбалансованість підприємств, відсутність застосування сучасних технологій та обладнання, постійна нестача власних обігових коштів, обмеженість державної підтримки та неефективність витрачання бюджетних коштів, відсутність дієвих механізмів залучення недержавних інвестицій.

Інвестиційна непривабливість вугледобувних підприємств є основною причиною повільного реформування відносин власності вугледобувних підприємств.

Висока собівартість видобутку вугілля та його низька конкурентоспроможність на світовому ринку вугільної продукції обумовлена не лише складністю гірничо-геологічних умов, а й застарілими технікою та технологією видобутку вугілля, зношеним шахтним фондом.

В той же час система ціноутворення на вугілля та система державної фінансової підтримки підприємств вугільної галузі не стимулюють підприємства до оптимізації виробничих витрат, збільшення обсягів видобутку.

Практично через одне, якщо не усі, вугледобувні підприємстві не мають достатнього економічного потенціалу для розширеного відтворення виробництва.

У Програмі розвитку вугільної галузі до 2010 року "Українське вугілля" було передбачено низку завдань щодо вирішення проблем вугледобувних підприємств шляхом реформування відносин власності. Однак реалізація цих завдань впирається у відсутність реальних стандартних механізмів передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, які враховують специфіку галузі.

В Законі України "Про приватизацію державного майна" зазначено, що об'єкти паливно-енергетичного комплексу приватизуються у порядку, передбаченому окремим законом про особливості приватизації майна підприємств паливно-енергетичного комплексу. Проте практика реформування попередніх років дала підстави говорити про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, в широкому розумінні цього процесу, виходячи з різних господарських форм підвищення ефективності використання державного майна.

У зв'язку з викладеним вище розроблено проект Закону України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності".

Передбачені особливості дозволяють поступово, протягом 5 років і аж до повного припинення знизити розмір державної підтримки для подальшого розвитку об'єктів паливно-енергетичного комплексу та підвищити ефективність їх використання, а також створити сприятливі умови для залучення недержавних інвестицій та оптимізації і модернізації виробництва із залученням новітніх технологій в паливно-енергетичному комплексі.

2. Мета прийняття Закону

Основною метою прийняття запропонованого Закону України є розвиток паливно-енергетичного комплексу як однієї із стратегічних галузей економіки України. Впровадження в життя норм проекту підвищить роль вугільної промисловості у забезпеченні енергетичної безпеки держави та сприятиме розвитку вітчизняного металургійного комплексу. Тому комплексною метою прийняття даного законопроекту є підвищення конкурентоспроможності вугілля як товарної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, поліпшення фінансово-економічного стану підприємств паливно-енергетичного комплексу, поступове до повного припинення зниження витрат державного бюджету на вугільну промисловість, залучення інвестицій та здійснення технічного переоснащення, модернізації та належного фінансування підприємств паливно-енергетичного комплексу, забезпечення надійного і безпечного функціонування об'єктів паливно-енергетичного комплексу, які передані в оренду чи концесію, дотримання екологічної безпеки та охорони праці на належному рівні, підвищення соціальних стандартів та стабільна і своєчасна виплата заробітної плати, недопущення нарощування заборгованості із заробітної плати та запровадження дієвого механізму погашення вже існуючої заборгованості без залучення коштів Державного бюджету.

3. Загальна характеристика і основні положення Закону

Законопроект врегульовує процедуру передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності, організаційно-технічні заходи, визначення вартості об'єкта паливно-енергетичного комплексу із застосуванням ринкових механізмів, особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу та подальшої політики держави у паливно-енергетичній галузі.

Дія цього Закону поширюється виключно на підприємства паливно-енергетичного комплексу, визначені такими відповідно до цього Закону.

Основними положеннями законопроекту є наступні:

1. Проведення підготовки до передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що передбачає: організаційно-технічні заходи, на підставі яких визначається розмір, терміни внесення і напрямки інвестицій, які забезпечать беззбиткову діяльність; виявлення державного майна, яке може бути передано в оренду, в концесію; виявлення іншого державного майна, яке тимчасово не використовується, та розроблення пропозицій щодо умов його подальшого використання або консервації у встановленому порядку; виділення зі складу підприємств структурних підрозділів, які можуть функціонувати як окремі підприємства; здійснення інших заходів, визначених законодавством.

2. Об'єктами передачі в оренду або концесію згідно з проектом Закону є:

- цілісні майнові комплекси;

- системи цілісних майнових комплексів підприємств, які забезпечують (призначені) та достатні для провадження господарської діяльності у сферах видобування кам'яного вугілля та лігніту (бурого вугілля), його переробки;

- майнові комплекси структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць), які є достатніми для самостійного здійснення господарської діяльності у зазначених сферах.

Перелік об'єктів визначається уповноваженим органом управління.

3. Виходячи з принципу підвищення функціональної та контролюючої ролі уповноваженого органу управління паливо-енергетичним комплексом, Закон закріплює за ним право прийняття рішень щодо передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, при цьому чітко встановлює до яких об'єктів це стосується.

4. З метою збереження керованості та реалізації державної політики у розвитку галузі протягом усього процесу передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, уповноважений орган управління здійснює функції з управління, а після передачі - функції моніторингу економічної діяльності та виконання суттєвих умов договорів оренди або концесії.

5. Встановлено перелік суттєвих умов, які обов'язково повинні містити договори. Такі умови, зокрема, встановлені у господарській, економічній, соціальній, екологічній сферах діяльності та чітко і прозоро регулюють відносини в цих сферах.

6. Закон унормовує не тільки порядок участі інвесторів у процесі передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу, а і визначає критерії та умови повернення державного майна з користування в разі неналежного виконання інвестором суттєвих умов договорів оренди або концесії, чи неефективного використання об'єктів.

7. З метою забезпечення рівної економічної відповідальності підприємств усіх форм власності за наслідки закриття підприємств паливно-енергетичного комплексу, Законом запропоновано створення фінансового резерву для закриття державних підприємств, що зменшить загальне навантаження на Державний бюджет.

4. Інвестиційна привабливість

Проект Закону передбачається, що отримані від передачі в оренду чи концесію об'єктів паливно-енергетичного комплексу кошти надходять до Державного бюджету.

Також законом передбачено спрямування коштів бюджетної підтримки орендарям або концесіонерам, виключно на фінансування заходів щодо забезпечення безпеки роботи на державних підприємствах, здешевлення кредитів на капіталовкладення та часткове покриття витрат із собівартості продукції не більше 5 років з моменту державної реєстрації договору оренди або концесії.

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

На теперішній час загальний порядок реформування відносин власності у паливно-енергетичному комплексі визначається Конституцією України, Господарським, Цивільним, Податковим кодексами України, Законами України "Про приватизацію державного майна", "Про оренду державного та комунального майна", "Про концесії", Гірничим Законом України, Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 рік.

6. Фінансово-економічне обґрунтування

На момент внесення реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету.

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

У запропонованому законопроекті передбачається залучення недержавних інвестицій для технічного переобладнання й оновлення основних фондів виробництва, поліпшення фінансово-економічного стану підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Положення проекту відповідають завданням Програми "Українське вугілля".

Реалізація проекту сприятиме поліпшенню економічної ситуації на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, створенню конкурентного середовища, оптимізації та поступовому до повного припинення зменшення витрат на державну підтримку, підвищенню інвестиційної привабливості об'єктів паливно-енергетичного комплексу, поліпшенню екологічної ситуації у вугільних регіонах, зниженню соціальної напруженості та повне погашення заборгованості із заробітної плати та соціальних платежів без залучення коштів Державного бюджету.

 

Народні депутати
України

 
М. В. Мартиненко

 

І. М. Глущенко

 

П. П. Корж

Опрос