Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О социальной рекламе

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.06.2011 № 8694
Дата рассмотрения: 16.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 до проекту Закону України "Про соціальну рекламу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

В сучасних умовах розвитку українського суспільства дедалі важливішого значення набуває систематична діяльність із популяризації загальнолюдських, соціальних, національних, моральних, духовних цінностей, досягнення суспільно корисних цілей, пропагування здорового способу життя, привернення уваги до проблем у суспільстві та шляхів їх розв'язання. Таким чином ефективним інструментом позитивного інформаційного впливу стає соціальна реклама, яка традиційно покликана змінити ставлення населення до певних соціальних проблем, а в дальшій перспективі сприяти формуванню нових соціальних цінностей.

Особливістю сучасного стану розвитку соціальної реклами в Україні є те, що її виробництво і розповсюдження здійснюється не лише державою, а й громадськими та релігійними організаціями і навіть суб'єктами підприємництва, які частіше стали звертатися до проблем соціальної відповідальності бізнесу.

Разом з тим слід визнати, що відсутність систематичного державного впливу в галузі соціальної реклами на тлі відсутності достатнього досвіду її виробництва і розповсюдження призводить до гальмування її розвитку, а також непоодиноких порушень прав громадян і юридичних осіб та принципів інформаційних відносин.

Серед основних проблем у галузі соціальної реклами слід назвати такі:

- відсутність чітких критеріїв ідентифікації соціальної реклами, відмежування її від інших видів реклами та інформації, зокрема політичної реклами, спеціальних вимог до змісту та порядку розповсюдження соціальної реклами, які б запобігали її негативному впливу, гарантій та механізму захисту прав споживачів соціальної реклами;

- недосконалість системи формування і реалізації державної політики в галузі соціальної реклами, неврегульованість відносин, пов'язаних з діяльністю органів державної влади в цій галузі;

- неефективність механізму фінансового забезпечення реалізації державної політики в галузі соціальної реклами;

- практична відсутність механізму залучення громадськості до формування і реалізації державної політики в галузі соціальної реклами;

- недостатність існуючих механізмів контролю за діяльністю в галузі соціальної реклами.

Таким чином, слід зазначити, що питання про визначення економічних, організаційних та правових засад діяльності у галузі соціальної реклами, формування системи її державної підтримки та контролю у цій галузі є актуальним.

2. Мета та завдання прийняття Закону України

Метою законопроекту є встановлення правових засад щодо:

- ідентифікації соціальної реклами, її відмежування від інших видів реклами та інформації, в тому числі політичної реклами;

- регулювання змісту і порядку розповсюдження соціальної реклами для недопущення порушення прав людини і громадянина, прав юридичних осіб, законодавства України про інформацію, захист суспільної моралі;

- функціонування системи виробництва і розповсюдження соціальної реклами, її державного регулювання і підтримки;

- удосконалення системи фінансового забезпечення механізму реалізації державної політики в галузі соціальної реклами.

3. Загальна характеристика і основні положення акту

Проектом передбачається визначити порядок формування та реалізації державної політики в галузі соціальної реклами, сформувати систему органів державного управління і контролю в цій галузі, визначити межі повноважень і функції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Проектом пропонується удосконалити систему фінансового забезпечення здійснення державної політики в галузі соціальної реклами. Так, зокрема передбачається визначити бюджетні та позабюджетні джерела фінансування.

Пропонується також вирішити питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики в галузі соціальної реклами, зокрема шляхом здійснення незалежної експертизи соціальної реклами щодо її відповідності вимогам законодавства України; участі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснення контролю за використанням коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів, передбачених для виробництва і розповсюдження соціальної реклами.

Окремі положення Проекту присвячені питанням здійснення контролю за додержанням законодавства про соціальну рекламу.

4. Стан нормативно-правової бази

Дана сфера правових відносин регулюється наступними законами: "Про рекламу", "Про інформацію", "Про захист прав споживачів", "Про захист суспільної моралі", "Про місцеве самоврядування", "Про місцеві державні адміністрації", "Про Антимонопольний комітет України", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Впровадження положень Проекту дозволить впорядкувати систему державного регулювання і контролю в галузі соціальної реклами, а також значно підвищити ефективність фінансового забезпечення виробництва і розповсюдження соціальної реклами, що здійснюється за рахунок державних коштів.

Серед позитивних факторів, які впливатимуть на виконання вимог, запропонованих законопроектом, слід назвати створення умов для чіткої ідентифікації соціальної реклами, впровадження системи контролю змісту соціальної реклами.

Прийняття Проекту дозволить визначити єдині правові підходи до виробництва і розповсюдження соціальної реклами, підвищити гарантії недопущення порушення прав споживачів цієї реклами, запровадити механізм участі громадськості у формуванні і реалізації державної політики в галузі соціальної реклами, удосконалити механізм фінансового забезпечення здійснення цієї державної політики, встановити чіткий механізм контролю за додержанням законодавства в галузі соціальної реклами.

 

Народний депутат України

Опрос