Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Земельный и Водный кодексы Украины относительно земель водного фонда

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.06.2011 № 8693
Дата рассмотрения: 16.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного і Водного кодексів України щодо земель водного фонду"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта спрямований на забезпечення виконання доручень Кабінету Міністрів України від 20.08.2010 N 49443/2/1-10, від 04.11.2010 N 49443/74/1-10 та від 22.12.2010 N 49443/128/1-10 стосовно абзацу четвертого пункту 24 доручення Президента України від 12.08.2010 N 1-1/1790 за підсумками робочої поїздки до Автономної Республіки Крим 03.08.2010 щодо розв'язання проблем встановлення меж земель водного фонду вздовж прибережних територій Чорного та Азовського морів у населених пунктах, зокрема без розроблення відповідних проектів землеустрою.

Законом України від 02.12.2010 N 2740-VI "Про внесення змін до Водного і Земельного кодексів України щодо прибережних захисних смуг" вищенаведені питання не тільки не було врегульовано, але і створено передумови для загострення ситуації. Зокрема, цим Законом внесено зміни до статті 88 Водного кодексу України та статті 60 Земельного кодексу України, згідно з якими межі прибережних захисних смуг всіх без виключення водних об'єктів мають встановлюватися за окремими проектами землеустрою, що розробляються в порядку, передбаченому законом.

При цьому, закон, який визначає порядок розроблення таких проектів землеустрою, відсутній.

Таким чином, розроблення проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг фактично заблоковане, що призведе до подальших зловживань, на усунення яких було спрямовано пункт 24 доручення Президента України від 12.08.2010 N 1-1/1790, та погіршення стану прибережних територій не лише Азовського і Чорного морів але і інших водних об'єктів.

Проектом акта передбачається внести зміни до статті 60 Земельного кодексу України та статті 88 Водного кодексу України для запровадження можливості встановлення меж прибережних захисних смуг водних об'єктів без розроблення окремих проектів землеустрою (окрім морів, морських заток та лиманів), що потребує додаткових коштів і часу, ускладнює процедуру та створює проблеми із забезпеченням дотримання обмеженого режиму господарської діяльності на відповідних територіях.

Передбачається, що у межах населених пунктів прибережні захисні смуги водних об'єктів встановлюватимуться за містобудівною документацією з визначенням їх меж відносно пунктів державної геодезичної мережі.

Межі прибережних захисних смуг річок, струмків та потічків, озер, водосховищ, ставків та інших водойм за межами населених пунктів відповідно до статті 60 Земельного кодексу України та статті 88 Водного кодексу України зазначатимуться в документації із землеустрою (зокрема у проектах землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які згідно зі статтею 50 Закону України "Про землеустрій" розробляються у разі надання, передачі, вилучення (викупу), відчуження земельних ділянок), кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації. Вищенаведене дасть змогу забезпечити дотримання обмеженого режиму господарської діяльності на відповідних територіях без розроблення окремих проектів землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг. Це дозволить заощадити значні ресурси, з огляду на велику кількість відповідних водних об'єктів (річок - більше 63 тис., водосховищ - понад 1120 тис., ставків - близько 40 тис. та ін.), а також беручи до уваги те, що внаслідок природних процесів переробки берегів та зміни русел, було б необхідно постійно вносити корективи у такі окремі проекти землеустрою.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта розроблений з метою врегулювання проблем щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водних об'єктів, а також уточнення та взаємоузгодження відповідних норм Земельного кодексу України та Водного кодексу України.

3. Правові аспекти

До нормативно-правових актів, які діють у цій сфері суспільних відносин, належать:

Земельний кодекс України,

Водний кодекс України та ін.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено: без зауважень - Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів та Державним агентством водних ресурсів; без зауважень але з пропозиціями, які враховані - Державним агентством земельних ресурсів; із зауваженнями, які враховані - Міністерством регіонального розвитку та будівництва.

Отримано позитивний висновок Мін'юсту від 31.03.2011 за результатами правової експертизи проекту акта із зауваженнями щодо вимог нормопроектувальної техніки, які враховані.

Питання, які відображені у проекті акта, були обговорені та узгоджені під час міжвідомчих нарад за участі представників Мінрегіонбуду, Мінжитлокомунгоспу, Мінфіну, Мін'юсту, Держводгоспу, Держкомзему, Ради міністрів АР Крим та Севастопольської міськдержадміністрації.

6. Регіональний аспект

Проект акта стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць та передбачатиме, у разі його прийняття:

позитивний ефект для довкілля за рахунок збереження та забезпечення невиснажливого використання територій прибережних захисних смуг водних об'єктів;

позитивний ефект для економіки від скорочення витрат на розроблення проектів землеустрою, створення передумов для підвищення рекреаційного потенціалу територій.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Земельного і Водного кодексів України щодо земель водного фонду" дасть змогу врегулювати питання щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водних об'єктів, що сприятиме покращенню стану довкілля та вирішенню економічних проблем.

____________

Опрос