Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 23 Закона Украины "О государственной службе" относительно порядка продления срока пребывания на государственной службе

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.06.2011 № 8686
Дата рассмотрения: 15.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про державну службу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з частиною 2 статті 6 Закону України "Про державну службу" основними напрямками державної політики у сфері державної служби є визначення основних цілей, завдань та принципів функціонування інституту державної служби, забезпечення ефективної роботи всіх державних органів відповідно до їх компетенції.

Статтею 7 Закону України "Про державну службу" встановлено, що органом управління державною службою в державних органах та їх апараті є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби, який згідно з частиною другою цієї статті:

прогнозує і планує потребу державних органів та їх апарату в кадрах;

забезпечує разом з іншими державними органами реалізацію загальних напрямів політики у сфері державної служби в державних органах та їх апараті;

розробляє і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативних актів з питань державної служби в державних органах та їх апараті;

розробляє, координує і контролює здійснення заходів щодо підвищення ефективності державної служби в державних органах та їх апараті;

здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору державних службовців в державних органах та їх апараті;

організує навчання і професійну підготовку державних службовців державних органів та їх апарату;

контролює дотримання визначених цим Законом умов реалізації громадянами права на державну службу;

організує, координує та забезпечує умови для розвитку наукових досліджень з питань державної служби.

Згідно із статтею 23 Закону України "Про державну службу" визначено, що граничний вік перебування на державній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. У разі необхідності керівник державного органу за погодженням з керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби може продовжити термін перебування на державній службі, але не більш як на п'ять років.

Водночас, керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби не є суб'єктом службово-трудових відносин, які виникають у державних органах стосовно державних службовців.

Повноваження керівників державних органів щодо прийняття працівників на службу (роботу), їх переведення на іншу посаду, просування по службі та припинення служби (звільнення з роботи) визначені Положеннями про ці органи.

Порядком погодження продовження терміну перебування на державній службі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2020 (далі - Порядок), визначено процедуру вирішення питання про продовження терміну перебування на державній службі, порядок підготовки, подання та розгляду документів з цього питання.

Пунктами 1, 2, 3 Порядку визначено, що для погодження продовження терміну перебування на державній службі державного службовця керівник державного органу, у якому працює державний службовець, не пізніше ніж за місяць до досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі звертається до Начальника Головдержслужби з відповідним поданням.

Таке подання разом з усіма документами, визначеними у пункті 5 Порядку, що додаються, у тому числі з листом погодження керівника вищестоящого органу, розглядається Начальником Головдержслужби у місячний термін з дня його надходження, як це встановлено пунктом 7 Порядку.

За результатами розгляду Начальник Головдержслужби письмово повідомляє державний орган, у якому працює державний службовець, про прийняте ним рішення щодо погодження чи не погодження продовження терміну перебування на державній службі для подальшого прийняття керівником цього органу відповідного акта (указу, постанови, розпорядження, наказу тощо) про продовження терміну перебування на державній службі працівнику згідно зі статтею 23 Закону України "Про державну службу", або припинення державної служби на підставі пункту 3 статті 30 цього Закону. Проаналізувавши повноваження керівника державного органу, який одноосібно приймає рішення у порядку встановленому законодавством стосовно виникнення, проходження, зміни та припинення службово-трудових відносин з державним службовцем у державному органі, виникла необхідність внесення зміни до частини першої статті 23 Закону України "Про державну службу" шляхом виключення слів "за погодженням з керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної служби".

Цим проектом пропонується врегулювати зазначене питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про державну службу" є врегулювання питання щодо прийняття керівником державного органу, у разі необхідності, рішення про продовження терміну перебування на державній службі, при досягненні державним службовцем граничного віку перебування на державній службі, але не більше п'яти років.

Правові аспекти

Закон України "Про державну службу"".

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року N 2020 "Про затвердження Порядку подання клопотання про погодження продовження терміну перебування на державній службі";

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами і доповненнями).

Зазначеним проектом буде врегульовано питання щодо прийняття керівником державного органу, у разі необхідності, рішення про продовження терміну перебування на державній службі, при досягненні державним службовцем граничного віку перебування на державній службі, але не більше п'яти років.

Проект зазначеного Закону за предметом правового регулювання не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Змін до інших законопроектів не потребує.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевого бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначений проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку та торгівлі, Міністерством соціальної політики України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Реалізація даного Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Громадське обговорення.

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про державну службу" не потребує проведення консультацій з громадськістю.

8. Прогноз результатів

Прийняття цього Закону врегулює питання щодо прийняття керівником державного органу, у разі необхідності, рішення про продовження терміну перебування на державній службі, при досягненні державним службовцем граничного віку перебування на державній службі, але не більше п'яти років.

 

Народний депутат України  

В. Демчишен 

Опрос