Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ответственности за уклонение от службы лиц гражданской защиты в особый период)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 16.06.2011 № 8684
Дата рассмотрения: 15.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - проект Закону) розроблено:

на виконання пункту 3 Розділу XIV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про правові засади цивільного захисту", в частині внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Законів України "Про державний матеріальний резерв", "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про правовий режим воєнного стану", "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу";

в ініціативному порядку в частині внесення змін до Закону України "Про основи національної безпеки України".

Законом України від 11 травня 2007 року N 1014-V "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань військового обов'язку і військової служби" із Закону України "Про правові засади цивільного захисту" виключено положення про зняття з військового обліку осіб, які прийняті на службу в органи управління та сили цивільного захисту

У разі введення в Україні режиму надзвичайного або воєнного стану відмобілізуванню до Збройних Сил України, інших військових формувань підлягає більше 90 відсотків особового складу органів управління та підрозділів МНС. Такий стан справ практично унеможливлює виконання завдань і заходів цивільного захисту органами управління та силами МНС, функціональними і територіальними підсистемами єдиної системи цивільного захисту в особливий період.

Реалізація проекту Закону забезпечить виконання основних заходів і завдань у сфері цивільного захисту, які спрямовані на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

2. Мета і завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту шляхом формування належних правових і організаційних засад забезпечення системи цивільного захисту ресурсами (людськими, матеріально-технічними) у разі введення в державі (окремих її регіонах) режимів воєнного або надзвичайного стану, проведення цільової мобілізації.

3. Основні положення законопроекту

Реалізація законопроекту передбачає внесення змін до  Кримінально-процесуального кодексу України, Кримінальний кодекс України, Законів України "Про державний матеріальний резерв", "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про правовий режим воєнного стану", "Про оборону України", "Про основи національної безпеки України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про правові засади цивільного захисту".

У Кримінально-процесуальному кодексі України визначається підслідність при ухиленні від проходження служби цивільного захисту в особливий період, в умовах надзвичайного стану та у разі проведення цільової мобілізації.

У Кримінальному кодексі України впроваджується відповідальність громадян України, які проходять службу цивільного захисту або уклали контракти на проходження такої служби в особливий період та у разі проведення цільової мобілізації за ухилення від такої служби.

У Законі України "Про державний матеріальний резерв" уточнюється порядок створення, виділення і транспортування запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових заходів під час ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків, а також для виконання інших заходів, передбачених законодавством.

У Законі України "Про основи національної безпеки України" визначаються загрози національним інтересам і національній безпеці України в сфері цивільного захисту, основні напрями державної політики з питань національної безпеки у цій сфері та повноваження суб'єктів забезпечення національної безпеки.

У Законі України "Про оборону України" розширюються поняття щодо підготовки держави до оборони та виконання заходів цивільного захисту.

У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначається поняття "цільова мобілізація", доповнюються основні принципи і зміст мобілізаційної підготовки та мобілізації щодо дій у разі проведення цільової мобілізації; унормовуються заходи з проведення мобілізації та демобілізації у силах цивільного захисту; уточнюється діяльність сил цивільного захисту в особливий період.

У Законі України "Про правовий режим воєнного стану" уточнюється зміст заходів правового режиму воєнного стану щодо сил цивільного захисту та евакуйованого населення.

У Законі України "Про правовий режим надзвичайного стану" виключається Головне управління сил Цивільної оборони центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій з органів військового командування.

У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" визначається порядок доукомплектування органів управління і сил цивільного захисту людськими ресурсами для виконання робіт із забезпечення цивільного захисту держави в особливий період і при проведенні в мирний час цільової мобілізації.

У Законі України "Про правові засади цивільного захисту" встановлюються вимоги до осіб, що приймаються на службу в органи і підрозділи цивільного захисту спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту та запроваджується їх облік в МНС. Також визначаються додаткові повноваження та функції для Кабінету Міністрів України та МНС.

Вищезазначені зміни дозволять забезпечити здійснення заходів, спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Кримінальний кодекс України, Закони України "Про державний матеріальний резерв", "Про правові засади цивільного захисту", "Про основи національної безпеки України", "Про оборону України", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про правовий режим воєнного стану", "Про правовий режим надзвичайного стану" та інші нормативно-правові акти у сфері цивільного захисту.

Реалізація законопроекту не потребує внесення додаткових змін до чинних чи розроблення нових законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування прийняття акта

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат бюджетних коштів.

6. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить законодавчо унормувати:

основні принципи, напрямки, завдання і заходи в рамках реалізації державної політики у сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий період;

зміст заходів правового режиму воєнного стану щодо сил цивільного захисту та евакуйованого населення;

засади забезпечення єдиної державної системи цивільного захисту ресурсами (людськими, матеріально-технічними) у разі введення в державі (окремих її регіонах) режимів воєнного або надзвичайного стану, проведення цільової мобілізації;

порядок проходження служби громадянами України в органах та підрозділах цивільного захисту.

 

Міністр надзвичайних ситуацій України 

В. Балога

Опрос