Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно совершенствования правового регулирования обеспечения реализации жилищных прав обитателей общежитий)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.06.2011 № 8678
Дата рассмотрения: 15.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до щодо відповідності acquis communautaire проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів" (щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових права мешканців гуртожитків)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів" (щодо вдосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових права мешканців гуртожитків) (далі - Законопроект) розроблено народними депутатами України членами Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, членами Робочої групи з підготовки цього Законопроекту.

Необхідність прийняття цього Законопроекту обумовлена складнощами реалізації мешканцями гуртожитків наданого їм Законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" N 500 (далі - Закон N 500) права приватизації житлових приміщень в гуртожитках.

Закон України N 500 набрав чинності з 01.01.2009 р.

До набрання Законом N 500 чинності діяло положення досі чинного Житлового кодексу Української РСР 1983 р. (далі - Житловий кодекс УРСР) про заборону приватизації житлових приміщень в гуртожитках.

Законом N 500 було визначено, що гуртожитки державного житлового фонду (крім окремих категорій гуртожитків), а також гуртожитки передані до статутних фондів організацій, створених у процесі приватизації чи корпоратизації колишніх державних і комунальних підприємств (далі - організації, створені у процесі приватизації), підлягають передачі у комунальну власність - відповідно до Державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпеченої відповідним обсягом бюджетного фінансування (далі - Державна програма) - протягом трьох років з дня набрання Законом N 500 чинності.

Законом N 500 чітко встановлено, що реалізувати право приватизації житлових приміщень в гуртожитках можуть лише ті мешканці гуртожитків, на яких поширюється дія цього Закону N 500, і тільки після передачі гуртожитків, на які поширюється Закон N 500, у комунальну власність відповідно до Державної програми, та за умови, що місцеві ради, на території яких розташовані гуртожитки, приймуть рішення про залишення конкретного гуртожитку в статусі "гуртожиток" і про надання дозволу на приватизацію житлових приміщень в ньому.

Відповідно до пункту 5 перехідних положень Закону N 500 Державна програма повинна була бути розроблена Кабінетом Міністрів України та протягом трьох місяців після набрання чинності Закону N 500 (тобто - до 01.04.2009 р.) подана на затвердження Верховній Раді України.

Через неузгодженість дій органів державної влади, недосконалість правового регулювання питання передачі у комунальну власність гуртожитків (особливо щодо гуртожитків переданих до статутних фондів організацій, створених у процесі приватизації) та обмежені можливості Державного бюджету України, зазначену Державну програму на затвердження Верховній Раді України ще не подано.

Недосконалість правового регулювання означеного питання та відсутність Державної програми не дає можливості громадянам, на яких поширюється дія Закону N 500 реалізувати надане їх право приватизації житла в гуртожитках, порушує їх житлові та майнові права, штучно створює соціальне напруження.

За даними наданими Мінрегіонбудом України, в цілому по Україні, станом на 14.03.2011 р.:

- кількість гуртожитків, на які поширюється дія Закону N 500 становить 2964 гуртожитків державної та комунальної власності (1808 комунальної та 1156 державної), а також 1011 гуртожитків, що було включено до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації (і зараз перебувають в приватній та колективній власності);

- у зазначених гуртожитках проживають 460,5 тис. людей (в гуртожитках приватної власності - 108,9 тис.; в гуртожитках комунальної власності - 234,3 тис.; в гуртожитках державної власності - 117,2 тис.).

Достовірної інформації про кількість громадян, які мешкають в гуртожитках на законних підставах (відповідно до статті 129 Житлового кодексу УРСР єдиною підставою для законного вселення в гуртожиток на надану житлову площу є ОРДЕР) і на яких поширюється дія Закону N 500 Комітетом не було отримано.

Для забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків потрібно внести запропоновані зміни та доповнення до зазначених законодавчих актів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою вдосконалення законодавчого врегулювання неузгоджених чинними законодавчими актами питань забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.

Шляхами досягнення мети цього законопроекту є врегулювання розбіжностей між положеннями чинних законів України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" N 500, "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та Житлового кодексу УРСР.

Для цього, законопроектом, передбачається внести зміни та доповнення стосовно критеріїв визначення поширення сфери дії Закону N 500 (законні та правомірні мешканці гуртожитків), принципів передачі гуртожитків у власність територіальних громад (на компенсаційний чи безкомпенсаційній основі), запровадження використання уніфікованого понятійного апарату (визначень, термінів, понять) та викладення в уточненій редакції формулювань окремих положень (речень, абзаців, частин статей і статей) до таких законодавчих актів:

- Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" N 500;

- Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду",

"Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності";

Житлового кодексу Української РСР 1983 р.

Так, зокрема, законопроектом пропонується:

- уточнити, що приватизація житла в гуртожитках здійснюється його мешканцями, які потребують соціального захисту, не мають іншого житла, законно проживають в гуртожитку на підставах визначених цим Законом більше п'яти років;

- уточнити, що приватизація житла в гуртожитках стосується усіх житлових приміщень - житлових кімнат, житлових блоків, житлових секцій;

- доповнити перелік гуртожитків, на які не розповсюджується дія цього Закону - гуртожитки інших військових формувань (окрім визначених зазначеним Законом), утворених відповідно до законодавства, та державних навчальних закладів;

- збільшити передбачений Законом N 500 строк передачі гуртожитків у комунальну власність з ТРЬОХ до ШЕСТИ років;

уточнити, що передача гуртожитків у комунальну власність має здійснюватися відповідно до Державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад (затвердженою Верховною Радою України);

- продовжити строк дії мораторію запровадженого пунктом 3 перехідних положень Закону N 500 - до ШЕСТИ років (тобто - до 31.12.2014 р.) - на виселення мешканців гуртожитків, на яких поширюється дія цього Закону та на відчуження (крім передачі у власність територіальних громад) гуртожитків, що перебувають у повному господарському віданні або оперативному управлінні підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, або були включені до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації;

- змінити підхід до компенсації за гуртожитки, на які поширюється дія Закону N 500 - встановити, що гуртожитки державного житлового фонду, у тому числі ті, які було передано до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації, а також гуртожитки, що знаходяться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних, комунальних підприємств, установ, організацій (крім створених органами державної влади та органами місцевого самоврядування для утримання державного чи комунального житлового фонду) ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕДАЧІ у власність відповідних територіальних громад згідно з Законом України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та з урахуванням особливостей, визначених Законом N 500;

- встановити, що гуртожитки, які було передано до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації, у яких держава є власником більше 50 % статутного капіталу, вилучаються із статутного капіталу таких організацій та передаються у власність територіальних громад на БЕЗКОМПЕНСАЦІЙНІЙ ОСНОВІ;

- встановити, що гуртожитки, які було передано до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації, у яких держава є власником менше 50 % або не має частки у власності статутного капіталу, вилучаються із статутного капіталу таких організацій та передаються у власність територіальних громад на КОМПЕНСАЦІЙНІЙ ОСНОВІ. При цьому компенсація законним власникам таких гуртожитків, право власності на які підтверджується правовстановлюючими документами, здійснюватиметься на договірній основі, виходячи з повноважень та фінансових можливостей органів місцевого самоврядування, але не може перевищувати розміру компенсації, розрахованого відповідно до порядку, що затвердить Кабінетом Міністрів України, з урахуванням вартості гуртожитків (як цілісних майнових комплексів), за якою їх було включено до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації на момент набуття права власності на них (придбання, приватизація, введення в експлуатацію тощо), з урахуванням її зменшення внаслідок нарахованого фізичного зносу і збільшення в результаті фактичних витрат власників на проведення капітального ремонту чи енергозбереження гуртожитків;

- доручити Кабінету Міністрів України: протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити розроблення або відновлення технічної документації на гуртожитки, на які поширюється дія цього Закону (у тому числі на ті, що було передано з державного житлового фонду до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації); під час підготовки проектів законів України про державний бюджет України на відповідний фінансовий рік, починаючи з 2011 року передбачати кошти необхідні для реалізації цього Закону та Державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад;

- рекомендувати Органам місцевого самоврядування: створити з залученням працівників Міністерства внутрішніх справ України комісії з метою перевірки законності проживання в гуртожитках, на які поширюється дія Закону N 500 та вжити заходів відповідно до вимог чинного законодавства (у т. ч. видати ордери тим мешканцям гуртожитків, яким їх не було видано в порушення чинного законодавства); щорічно вносити в установленому порядку пропозиції щодо реалізації цього Закону та Державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад, до законів України про Державний бюджет України на відповідний фінансовий рік.

- для однозначного розуміння та застосування положень законодавчих актів в зазначених законах України пропонується слова "жилі приміщення" замінити словами "житлові приміщення".

Також пропонується становити, що фінансування виплат, зазначених у цьому Законі, здійснюватимуться за рахунок коштів Державного бюджету України (50 %) та коштів місцевих бюджетів (50 %).

Пропонується, визначити, що Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Правові аспекти

Правові, організаційні та соціальні засади державної політики щодо забезпечення конституційного права громадян на житло та реалізації цього права регулюються Житловим кодексом УРСР, законами України "Про житловий фонд соціального призначення", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" N 500 та відповідними підзаконними актами законодавства.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових коштів державного та місцевих бюджетів.

У той же час, потребуватиме додаткових коштів державного та місцевих бюджетів реалізація передбаченої Законом N 500 Державної програми.

За інформацією, наданою Мінрегіонбудом України, - станом на 14.03.2011 р. орієнтовний обсяг фінансування визначений місцевими програмами передачі гуртожитків з державної власності у власність територіальних громад становить (крім гуртожитків, що було передано з державного житлового фонду до статутних фондів організацій створених у процесі приватизації) 1224391,1 тис. грн. (у т. ч: з державного бюджету - 612195,55 тис. грн. та з місцевих бюджетів - 612195,55 тис. грн.).

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначений законопроект тричі розглядався Робочою групою з підготовки законопроекту спрямованого на вдосконалення законодавчого регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків, створеної 16.03.2011 р. Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики і був рекомендований Комітету для попереднього розгляду.

Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики розглянув інформацію Робочої групи про підготовлений нею проект законопроекту і рекомендував народним депутатам України членам Комітету внести його на розгляд Верховної Ради України.

6. Регіональний аспект

Законопроект спрямовано на вдосконалення правового регулювання в зазначеній сфері правовідносин стосовно гуртожитків, що знаходяться на території усіх регіонів України.

7. Громадське обговорення

Робоча група надсилала проект законопроекту заінтересованим міністерствам і відомствам, а також залученим до роботи Робочої групи представникам Всеукраїнської асоціації мешканців гуртожитків та Київської міської ліги захисту мешканців гуртожитків.

8. Прогноз результатів прийняття

Прийняття законопроекту дозволить значно вдосконалити механізм вирішення питань щодо:

- порядку передачі гуртожитків у комунальну власність з метою наступної приватизації в них житлових приміщень законними мешканцями гуртожитків;

- практичної реалізації мешканцями гуртожитків, які на законних підставах проживають в гуртожитках, на які поширюється дія Закону N 500 наданого їм права приватизації житла в гуртожитках.

Прийняття законопроекту суттєво знизить рівень суспільного напруження в середовищі мешканців гуртожитків.

 

Народні депутати України:

Лисов І. В. (реєстр. картка N 155),

Деркач М. І. (реєстр. картка N 433),

Шкутяк З. В. (реєстр. картка N 382),

Матчук В. Й. (реєстр. картка N 348),

Волинець Є. В. (реєстр. картка N 405),

Майборода С. Ф. (реєстр. картка N 96).

Опрос