Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Концепции "Внедрения системы электронного голосования в Украине"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.06.2011 № 8656
Дата рассмотрения: 10.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Концепцію "Запровадження системи електронного голосування в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

1.1. Народне волевиявлення (вибори, референдуми) є однією з основних форм представницької демократії, визначеної Розділом III Конституції України. Відповідно до частини 2 статті 3 Основного Закону "Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави".

Від якісної підготовки і проведення державою виборів та референдумів залежить забезпечення конституційних прав громадян та розвиток демократії.

Чинне законодавство України врегульовує процедуру проведення виборів та референдумів шляхом використання бюлетенів для голосування. Такий спосіб потребує: утворення територіальних виборчих округів, виборчих дільниць, формування складу виборчих комісій, актуалізації місцевими органами влади списків виборців, їх перевірку та уточнення, виготовлення виборчих бюлетенів, підготовку приміщень для голосування та тривалого підрахунку голосів виборців, організації повторного голосування та повторного підрахунку голосів виборців, а також подальшого вирішення спору в суді між суб'єктами виборчого процесу оскільки на практиці визначена процедура підготовки і проведення виборів та референдумів зумовлює безліч непорозумінь серед суб'єктів виборчого процесу, зокрема кандидатів, членів виборчих комісій та виборців з формуванням і уточненням списків виборців, організацією роботи виборчих дільниць, здійсненням голосувань та підрахунком голосів.

Внаслідок цього не забезпечуються у повному обсязі виборчі права громадян.

1.2. Вищеозначена традиційна виборча система в Україні є надто витратною та потребує участі великої кількості людей у підготовці, організації проведення виборів та формуванні вхідної інформації на стадії підрахунку голосів, що призводить до витрачання значних коштів з державного бюджету України, можливості спотворення вхідної інформації для підрахунку голосів та чималих витрат часу (ч. 3 ст. 17 Закону України "Про вибори Президента України" "Виборчий процес чергових виборів президента України розпочинається за дев'яносто днів до дня виборів"; ч. 1 ст. 15 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" "Чергові місцеві вибори призначаються не пізніш як за 100 днів до дня виборів, а їх виборчий процес розпочинається за 90 днів до дня виборів"; ч. 2 ст. 16 Закону України "Про вибори народних депутатів України" "Виборчий процес чергових виборів депутатів розпочинається за сто двадцять днів до дня виборів. Центральна виборча комісія оголошує про початок виборчого процесу не пізніше ніж за сто двадцять п'ять днів до дня виборів").

Саме тому існуюча виборча система України потребує суттєвих змін шляхом запровадження новітніх технологій для голосування, що дозволятимуть повною мірою забезпечити виборчі права громадян, зробити процедуру виборів гнучкою для виборців, швидкою у підрахунку голосів, надійно захищеною від зовнішніх втручань (фальсифікацій), розрахованою на багаторазове використанні із залученням мінімальної кількості людей та здатною заощадити значні фінансові ресурси держави.

Першим поштовхом у реформуванні виборчої системи має стати ця Концепція "Запровадження системи електронного голосування в Україні" з подальшим її інтегруванням до системи Електронний Уряд України.

2. Завдання та мета проекту Закону

Завданням проекту Закону "Про Концепцію "Запровадження системи електронного голосування в Україні" є створення загальних правових засад та напрямів, на основі яких повинні відбуватися подальші зміни виборчого законодавства з метою правового врегулювання електронного способу голосування і підрахунку голосів на виборах та референдумах, а також у повному обсязі забезпечення і захист виборчих прав громадян при здійсненні голосувань.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Концепція "Запровадження системи електронного голосування в Україні" містить такі положення:

1. Актуальність та доцільність удосконалення системи, що забезпечує об'єктивність волевиявлення громадян та легітимність прийняття ними відповідних рішень;

2. Переваги застосування засобу електронного голосування;

3. Практику застосування електронного голосування в іноземних державах та вирішення проблем інформаційної безпеки;

4. Мету і завдання Концепції;

5. Правові аспекти та сучасний стан електронного голосування в Україні;

6. Основні технічні вимоги до системи електронного голосування;

7. Етапи та способи запровадження системи електронного голосування;

8. Орієнтовну модель виконання основних технічних вимог.

4. Стан нормативно-правової бази

Виборчі питання, які є предметом Концепції на сьогодні, регулюються: Конституцією України, законами України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми", "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про вибори народних депутатів України" та іншими нормативними актами. Застосування електронного способу голосування в Україні не передбачене жодним із цих законодавчих актів і залишається законодавчо неврегульованим.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону України "Про Концепцію "Запровадження системи електронного голосування в Україні" не є актом прямої дії і тому фінансових витрат з державного чи місцевих бюджетів, а також змін до інших нормативно-правових актів не потребує.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків

Прийняття проекту Закону "Про Концепцію "Запровадження системи електронного голосування в Україні" матиме значущі суспільні наслідки, оскільки дозволить:

- створити правову основу для застосування електронних голосувань;

- підняти на новий якісний рівень захищеність прав кожного громадянина на власне волевиявлення;

- забезпечити комфортні умови для реалізації права голосу внаслідок можливості користування системою з будь-якого місця перебування і багаторазового голосування кожним виборцем;

- кардинально зменшити час на підрахунок голосів аж до постійної візуалізації на широкий загал перебігу голосувань в режимі реального часу;

- суттєво зменшити витрати бюджету держави на виборчу кампанію за рахунок відмови від паперових бюлетенів, реєстрації та перереєстрації виборців на конкретних виборчих дільницях та можливості взаємодії виборця із сервером ЦВК з будь-якої виборчої дільниці або безпосередньо з власного кінцевого пристрою. Згодом система може стати самоокупною, якщо буде законодавчо врегульовано питання надання платних послуг суб'єктам приватного права, які побажають скористатися нею для своїх корпоративних потреб у межах власних установчих документів;

- зробити визначальний крок у напрямку Європейської інтеграції за рахунок посилення легітимізації влади, прийняття загальнодержавних рішень, зміцнення демократії.

 

Народний депутат України 

О. І. Тищенко 

Опрос