Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" (относительно исключения из перечней отдельных предприятий)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.06.2011 № 8655
Дата рассмотрения: 10.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (щодо виключення з переліків окремих підприємств)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки передбачено одним із основних завдань приведення структури державної власності до рівня розвинених європейських держав.

Одним із шляхів забезпечення виконання цього завдання є перегляд переліку об'єктів заборонених до приватизації і створення умов для можливості забезпечення їх розвитку за рахунок залучення приватних інвестицій на принципах державно-приватного партнерства.

На сьогодні Держава не в змозі забезпечити стале функціонування та розвиток підприємств у багатьох галузях економіки. Причиною цього є як недостатність державних коштів, так і низька ефективність державного управління.

Виключення зазначених в законопроекті підприємств з переліку заборонених до приватизації, забезпечить створення сприятливих умов для залучення інвестицій у хімічну, металургійну та скловиробну галузі, що матиме наслідком модернізацію основних фондів підприємств, нарощування об'ємів виробництва та збільшення числа зайнятих переважно у депресивних регіонах, що напряму залежить від функціонування вказаних підприємств.

Прийняття цього законопроекту сприятиме залученню приватних інвестицій, підвищення економічних результатів діяльності підприємств, що в подальшому призведе до стабільного збільшення доходів Державного та місцевих бюджетів за рахунок підвищення ефективності використання державного майна.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою прийняття проекту Закону України є створення умов для залучення приватних інвестицій у підприємства, подальше збереження яких у державній власності економічно є недоцільним, що дасть змогу оптимізувати структуру державного сектору економіки, модернізувати застарілі виробництва, впровадити новітні ресурсозберігаючі технології, підвищити конкурентоздатність вітчизняної продукції.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається виключення з переліків об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, підприємств, органами управління яких є Мінпромполітики, Держкомрибгосп та Укрбудматеріали.

4. Стан нормативно-правової бази

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Господарський кодекс України, Закони України "Про приватизацію державного майна" і "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Прийняття закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогнозовані соціально-економічні та інші наслідки застосування акта

Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню ефективності управління державним майном та підвищенню ефективності використання майнових комплексів, які на даний час перебувають у державній власності, впровадженню новітніх технологій, зниженню рівня енергоємності виробництва, створенню додаткової кількості робочих місць у депресивних регіонах України та зростанню рівня заробітної плати на таких підприємствах..

 

Народний депутат України 

Ю. В. Каракай 

Опрос