Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" (относительно усиления государственной поддержки развития сельского хозяйства в 2011 году)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 10.06.2011 № 8653
Дата рассмотрения: 10.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" (щодо посилення державної підтримки розвитку сільського господарства в 2011 році)

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Аграрний сектор є одним із бюджетоформуючих секторів національної економіки, а також займає друге місце серед секторів економіки у товарній структурі експорту.

Внаслідок непослідовних дій у процесі реформування аграрного сектора, нехтування науково обґрунтованими основами господарювання сільськогосподарське виробництво втратило виробничий потенціал, знизився рівень рентабельності виробництва та платоспроможності сільськогосподарських підприємств на відтворення матеріально-технічної бази, яка на сьогодні морально застаріла і не відповідає сучасним вимогам.

За останні роки внаслідок глобальної світової фінансової кризи, кліматичних катаклізмів, а також надзвичайно повільного процесу реформування агропромислового комплексу, обумовленого відсутністю цілісної державної стратегії реформування сільськогосподарської галузі, вітчизняне аграрне виробництво перебуває в стані системної кризи, що створює реальну загрозу продовольчій безпеці держави.

Однією з причин цього стало суттєве зниження рівня державної підтримки галузі. Так, порівняно з 2008 роком у 2010 у 8 разів зменшилось фінансування із Державного бюджету видатків розвитку Міністерства аграрної політики.

В результаті у минулому році відбулося суттєве зниження обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та нарощування кризових явищ в галузі.

Незбалансованість пропозицій та попиту на сільськогосподарську та харчову продукцію, відсутність експортної стратегії, жорстке адміністративне регулювання ринку, низька купівельна спроможність населення призвели до ускладнення цінової ситуації на продовольчих ринках, зменшення обсягів продажу продуктів харчування, погіршення розрахунків між суб'єктами ринку. У порівнянні з 2008 роком суттєво згорнулося кредитування підприємств агропромислового комплексу. Аграрним господарствам дедалі відчутніше бракує обігових коштів. Практично зупинилося технічне та технологічне оновлення виробництва. Вперше за багато років повністю згорнута державна підтримка фермерських господарств.

Соціальні програми, спрямовані на розвиток сільських територій, практично вилучені з видатків державного бюджету, що призводить до занепаду соціальної та виробничої інфраструктур сільської місцевості, поглиблення негативних демографічних тенденцій на селі.

На сьогодні на державному рівні ще не визначені остаточно як головні пріоритети державної політики в галузі, так і заходи по забезпеченню продовольчої безпеки, зокрема щодо підтримки виробників фінансовими та матеріально-технічними ресурсами за доступними цінами та механізмами.

2. Мета та завдання проекту

Основним завданням проекту закону є відновлення належного фінансування державою заходів з підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції та стабілізація ситуації у сільськогосподарській галузі в поточному році, забезпечення продовольчої безпеки держави, зумовлених загальною метою необхідності посилення державної підтримки розвитку сільського господарства на ринкових засадах.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Проект пропонує у Законі України "Про Державний бюджет на 2011 рік" збільшити на 4926416,5 тис.грн. видатки Апарату Міністерства аграрної політики України на підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, тваринницьку дотацію та підтримку виробництва продукції рослинництва, фінансову підтримку підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів, часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва та відновлення бюджетних програм з фінансової підтримки агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах, фінансової підтримки фермерських господарств за рахунок додаткових надходжень від податку на додану вартість на товари внутрішнього виробництва із одночасним відповідним коригуванням доходів та видатків Державного бюджету, у тому числі - його загального фонду, а також додатків N 1 і N 3 до закону.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами в даній сфері правового регулювання є Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України". Прийняття даного проекту закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту

Фінансування зазначених заходів пропонується здійснити за рахунок збільшення надходжень до Державного бюджету України від сплати ПДВ на товари внутрішнього виробництва унаслідок перевиконання у січні - квітні поточного року планових показників доходної частини головного фінансового закону держави.

6. Соціально-економічні та інші наслідки прийняття проекту

Ухвалення запропонованих проектом закону заходів дозволить покращити державну підтримку аграрного сектору, стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку сільськогосподарської продукції, що, у свою чергу, дозволить захистити населення від сплесків цін на продовольчі товари та поліпшити, в цілому, соціально-економічну ситуацію у агропромисловому комплексі.

 

Народний депутат України

В. П. Кравчук

Опрос