Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно унификации существующих и установления дополнительных социальных гарантий для работников культуры, образования и здравоохранения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.06.2011 № 8651
Дата рассмотрения: 09.06.2011 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уніфікації існуючих і встановлення додаткових соціальних гарантій для працівників культури, освіти та охорони здоров'я"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту обумовлено необхідністю підвищення соціальних гарантій для працівників у сфері культури, педагогічних, науково-педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників, а також необхідністю приведення цих соціальних гарантій до єдиного стандарту. Відсутність системного підходу у вирішенні цього питання призводить, наприклад, до того, що на даний момент медичні та фармацевтичні працівники є менш соціально захищеними, ніж педагогічні, науково-педагогічні працівники і працівники у сфері культури. Їм не виплачується допомога для оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, надбавки за вислугу років тощо. Водночас, у законодавстві про культуру та освіту також використовуються різні підходи щодо забезпечення соціальних гарантій. Якщо для педагогічних і науково-педагогічних працівників розмір надбавок за вислугу років встановлюється законом, то для працівників культури він згідно із законом має визначатись Кабінетом Міністрів України (тобто, може бути меншим, ніж в освітян).

На окрему увагу заслуговує проблема занепаду закладів та установ культури, освіти та охорони здоров'я у сільській місцевості та в селищах міського типу. Низький рівень соціального захисту працівників відповідних закладів та установ, а також їх слабка матеріально-технічна база в умовах сільської інфраструктури призводить до небажання молодих спеціалістів працювати в селі. Тенденція браку кадрів набуває загрозливих масштабів, особливо щодо сільських шкіл і закладів охорони здоров'я. У зв'язку із цим, вбачається потреба у встановлені додаткових соціальних гарантій для працівників у сфері культури, педагогічних, науково-педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників, які працюють у сільській місцевості та в селищах міського типу.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Основним завданням проекту є встановлення додаткових та уніфікація деяких існуючих соціальних гарантій для працівників культури, освіти та охорони здоров'я. Проект також спрямований на встановлення сприятливих умов для функціонування системи навчальних закладів, установ освіти, закладів культури та охорони здоров'я у сільській місцевості та в селищах міського типу.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

У законопроекті вносяться зміни до частини третьої статті 29 і пункту 1 "Прикінцевих положень" Закону України "Про культуру", частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" та частини першої статті 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я". Передбачається уніфікувати деякі існуючі, а також встановити додаткові соціальні гарантії для працівників у сфері культури, педагогічних, науково-педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників. Зокрема, пропонується:

- встановити, що держава забезпечує вищезазначеним працівникам виплату щомісячної надбавки в розмірі 25 відсотків від посадового окладу (ставки заробітної плати) за роботу в державних і комунальних закладах культури, навчальних закладах, установах освіти та закладах охорони здоров'я, розташованих у сільській місцевості та селищах міського типу;

- передбачити для медичних і фармацевтичних працівників виплату допомоги для оздоровлення у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки (для працівників у сфері культури, педагогічних і науково-педагогічних працівників виплата цієї допомоги вже передбачена законом);

- передбачити для педагогічних, науково-педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників виплату щорічної матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати). Для працівників у сфері культури виплата такої матеріальної допомоги вже передбачена Законом України "Про культуру", однак її розмір встановлюється Кабінетом Міністрів України. У зв'язку із цим, до відповідних положень Закону пропонується внести зміни, встановивши, що зазначена матеріальна допомога виплачується у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати);

- передбачити надання працівникам у сфері культури, медичним і фармацевтичним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків (для педагогічних працівників відповідна соціальна гарантія вже встановлена законом);

- передбачити для медичних і фармацевтичних працівників виплату надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу роботи у сфері культури в таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків. Для педагогічних і науково-педагогічних працівників, а також працівників у сфері культури виплата відповідних надбавок вже передбачена законом. Однак, згідно із Законом України "Про культуру" для працівників у відповідній сфері розмір зазначених надбавок встановлює Кабінет Міністрів України. У зв'язку з цим, до Закону пропонується внести зміни щодо встановлення розміру відповідних надбавок безпосередньо в його тексті.

Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, у зв'язку із чим вступ у силу деяких положень Закону України "Про культуру" щодо соціальних гарантій працівникам у сфері культури пропонується перенести з 1 січня 2013 на 1 січня 2012 року.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регулюються положеннями Конституції України, законів України "Про культуру", "Про освіту", Основами законодавства України про охорону здоров'я.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього законопроекту не призведе до зміни показників Державного бюджету України в поточному бюджетному періоді.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту сприятиме підвищенню престижу роботи у державних і комунальних закладах культури, навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, а також створить передумови для залучення висококваліфікованих працівників у відповідних сферах до роботи у сільській місцевості та селищах міського типу.

 

Народний депутат України 

Д. О. Ветвицький  

Опрос